УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні
Гринько П. Л.

Гринько П. Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 53–58.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-53-58

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.011.2-044.922:658.589(477)

Анотація:
У статті вирішено важливе науково-практичне завдання щодо дослідження впливу інноваційних процесів в Україні на трансформацію бізнесу в умовах цифрової економіки. Проблеми, що виникають внаслідок інноваційної діяльності організацій, часто мають економічну, навіть макроекономічну, природу, виражаються в порушенні збалансованості економічних процесів, уповільнення (на період перетворень) темпів економічного зростання, нераціональному використанні ресурсів. З’ясовано, що сьогодні у світі використовується значна кількість індексів і рейтингів, за допомогою яких можна оцінити інноваційний розвиток країни за різними напрямами суспільного життя. Проведений аналіз рейтингів України у світі показав як позитивні, так і негативні тенденції їх динаміки, своєчасне врахування яких дозволить сформувати стратегічний вектор сталого функціонування та розвитку бізнесу. Проте саме цифрова трансформація відзначається найбільшим потенціалом, тому розглянуто модель цифрової трансформації бізнесу, яка визначає підходи до трансформації бізнес-моделей, бізнес-процесів та трансформацію роботи з клієнтами. Визначено, що на сьогодні одним із найбільш прогресивних напрямків для торговельних організацій є модель Інтернет-торгівлі. Проведені дослідження доводять повільність її розвитку, що підтверджує недосконалість української нормативної бази щодо цифровізації бізнесу, ослабленість економіки в цілому, пасивність керівництва організацій щодо впровадження інноваційних технологій розвитку бізнесу. Тому проблема трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки може бути вирішена на основі отримання нових знань, переходу до керованої соціокультурної еволюції, побудови соціально орієнтованої економіки.

Ключові слова: цифровізація бізнесу, інноваційний розвиток, Інтернет-торгівля, трансформація, організація.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Гринько Павло Леонідович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Причепа І. В., Мещерякова Т. К. Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика : колективна монографія / під ред. проф. О. О. Непочатенко. Умань, 2017. 244 с.
Келлі К. Невідворотне: 12 технологій, що формують наше майбутнє (The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future) / пер. з англ. Н. Валевська. Київ : Наш Формат, 2018. 364 c.
Андрєєва В. Г., Сосновська О. А. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 68–74. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-1_0-pages-68_74.pdf
Бугаєнко К. А., Лободзинська Т. П. Індекс інноваційного розвитку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 5. С. 20–23. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/1878/1/Buhaienko%20K.pdf
Rogers D. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing, 2016. 296 p.
Синявська О. О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 9. С. 126–132. DOI: 10.26565/2310B9513B2019B9B16
Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. №74/98-ВР (у ред. від 01.08.2016 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру