УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інфраструктурно-трансформаційні процеси формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу
Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф., Топчій О. О., Войт Д. С.

Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф., Топчій О. О., Войт Д. С. Інфраструктурно-трансформаційні процеси формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 67–74.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-67-74

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322.54

Анотація:
Метою статті є дослідження інфраструктурно-трансформаційних процесів формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу. Проаналізовано інфраструктурне забезпечення інвестиційних процесів у Причорноморському регіоні. Аналіз показав, що загалом регіон володіє достатньо потужним інфраструктурним потенціалом, що, за умови його ефективного використання, є важливою базою для розвитку інвестиційного потенціалу економіки в цілому. Порівняльний аналіз розвитку транспортно-логістичної підсистеми інвестиційного потенціалу регіону показав, що попри достатньо високі показники економічної результативності функціонування підприємств даної сфери, в областях регіону спостерігаються певні проблеми, пов’язані зі станом дорожнього покриття, особливо на дорогах регіонального значення; скороченням сервісної інфраструктури та нижчими, порівняно із середніми показниками, функціональними характеристиками окремих послуг. Обґрунтовано, що інфраструктурний потенціал регіону внаслідок недостатньої державної підтримки та проходження певних трансформацій в економіці використовується недостатньо та потребує розробки комплексних стратегічних рішень щодо його оптимізації та адаптації відповідно до потреб економічного розвитку регіону в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний регіональний потенціал, інфраструктурно-трансформаційні процеси, транспортно-логістична підсистема, інфраструктурний потенціал.

Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 10.

Крамаренко Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжрегіонального університету розвитку людини «Україна» (вул. 2 Військова, 22, Миколаїв, 54003, Україна)
Email: [email protected]
Іртищева Інна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]
Сєнкевич Олександр Федорович – здобувач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]
Топчій Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, докторант, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна)
Email: [email protected]
Войт Дмитро Сергійович – кандидат економічних наук, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права (вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії, 37а, Херсон, 73039, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс. Киев : Эльга-Н ; Ника-Центр, 2001. 448 с.
Пілевич Д. С. Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 4. С. 49?56. URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/363.pdf
Лещук Г. В. Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 12. Ч. 1. С. 183–186. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/43.pdf
Крахіна В. А. Сучасний підхід до оцінювання стану інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах України в умовах ринкової економіки. Економіка і регіон. 2014. № 2. С. 35–39.
Лядова Е. В. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в условиях становления инновационной экономики : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. Нижний Новгород, 2012. 26 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Паспорт Одеської області. 2019 рік. URL: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5e4b8e0dd6ec2.pdf
Інформація про водний транспорт України / Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html
Транспорт і зв’язок України: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 168 с.
Іртищева І. О., Крамаренко І. С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 84–94.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру