УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасний стан і перспективи розвитку нового ринку електроенергії в Україні
Олешко Т. І., Савельєва Д. О.

Олешко Т. І., Савельєва Д. О. Сучасний стан і перспективи розвитку нового ринку електроенергії в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 92–97.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-92-97

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 621.311«71»(477)(045)

Анотація:
Забезпечення сталого енергопостачання є одним із основних стратегічних пріоритетів у XXI столітті, найважливішою умовою нормального функціонування всіх сфер світової економіки. Енергетична безпека – найважливіша складова життєдіяльності країни. Вона трактується як захищеність громадян і держави в цілому від загроз дефіциту енергії та енергоресурсів, що виникають через негативні природні, техногенні, управлінські, соціально-економічні, внутрішньо- та зовнішньополітичні чинники. Одним із аспектів енергетичної безпеки є стан потужностей з виробництва електроенергії та перспектив їх розвитку на найближчу та довгострокову перспективи. Статтю присвячено дослідженню сучасного стану електроенергетики в Україні та перспективи її розвитку завдяки запуску нового ринку електроенергії. Розглянуто основні проблеми функціонування електроенергетичної галузі та шляхи їх вирішення. Проаналізовано динаміку споживання електроенергії в Україні. Наведено дані про стан сьогоднішнього українського енергетичного сектора, який може зробити вагомий внесок у перехід до сталого інноваційного розвитку української економіки та забезпечити розширене відтворення сукупного енергетичного потенціалу України. Розглянуто особливості функціонування нового ринку електроенергії, його структурні складові, а також основні цілі та завдання щодо інтеграції з європейською енергосистемою. Виходячи з результатів даного дослідження можна відзначити, що в України є великі можливості стати вагомим співучасником у забезпеченні європейської енергетичної безпеки. Проведення такого дослідження дозволить оцінити перспективи розвитку електроенергетики України та переваги інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.

Ключові слова: електроенергія, електроенергетична галузь, електростанції, об’єднана енергетична система України, новий ринок електроенергії, генеруючі потужності, Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії.

Рис.: 4. Бібл.: 11.

Олешко Тамара Іванівна – доктор технічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Савельєва Дана Олександрівна – магістр, кафедра економічної кібернетики, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
Енергетична стратегія України на період до 2030 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів від 24.07.2013 р. № 1071. URL: https://de.com.ua/uploads/0/1703-EnergyStratagy2030.pdf
Тукенов А. А. Рынок электроэнергии: от монополии к конкуренции. М. : Энергоатомиздат, 2005. 413 с.
Франчук І. А. Особливості державного регулювання енергетики в ринкових умовах. Вісник НАДУ при Президентові України. 2008. № 4. С. 91–98.
Офіційний сайт Національної енергетичної компанії «Укренерго». URL: https://ua.energy
Звіт про виробничу діяльність електроенергетичних підприємств ПЕК за 12 місяців 2018–2019 років. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245416376
Інформаційний сайт «Управління проектами енергетики». URL: https://iknet.com.ua/uk
Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol
Халатов А. А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи. Вісник Національної академії наук України. 2016. № 6. С. 53–61. DOI: 10.15407/visn2016.06.053
Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua
Інформаційний портал новин «Економічна правда». URL: https://www.epravda.com.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру