УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Альтернативне кредитування в аграрному секторі економіки України: P2P-кредитування фермерів
Чечоткін В. В., Пристемський О. С.

Чечоткін В. В., Пристемський О. С. Альтернативне кредитування в аграрному секторі економіки України: P2P-кредитування фермерів. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 98–103.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-98-103

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77.067.22

Анотація:
У статті розглянуто можливість альтернативного кредитування невеликих фермерських господарств, оскільки кредит є формою руху позичкового капіталу та невід’ємним атрибутом механізму господарювання для всіх економічних суб’єктів. До того ж, використання позикових коштів позитивно впливає на фінансову діяльність сільськогосподарських виробників. Ці кошти передбачають: збільшення фінансового потенціалу виробника; можливість прискорити оборот вкладених коштів; збільшити рентабельність власного капіталу. Багато малих фермерських господарств не можуть отримати потрібну позику в банків через відсутність обороту у фінансовій звітності, відсутність застави, погану кредитну історію. Крім того, низький рівень ліквідності банківської діяльності та політичні процеси в Україні призвели до консервативної політики кредитування сільськогосподарського сектора. Поява нових бізнес-моделей у фінансовому секторі може бути одним із найсучасніших та найефективніших інструментів залучення кредитів. Тому в статті розглянуто можливість запровадження для невеликих фермерських господарств P2P-кредитування – запозичення фінансових ресурсів, які надаються без застави, від приватних інвесторів. Проаналізовано спеціальні кредитні програми, які вітчизняні банки розробляють для аграрних виробників. Розглянуто сучасні та дієві інструменти залучення кредитних ресурсів. Описано процес оформлення заявки по отриманню позики на Інтернет-майданчику. Виокремлено переваги P2P-кредитування для сільськогосподарського виробника. Сформульовано його недоліки як для інвестора, так і для позичальника. Запропоновано кроки для сприяння розвитку Інтернет-кредитування та збільшення фінансових ресурсів у агарному секторі економіки.

Ключові слова: Р2Р-кредитування, FinTech, фінансові інновації, краудфандинг, аграрний сектор економіки, фермерські господарства.

Бібл.: 14.

Чечоткін Володимир Володимирович – аспірант, кафедра обліку та оподаткування, Херсонський державний аграрний університет (вул. Стрітенська, 23, Херсон, 73006, Україна)
Email: [email protected]
Пристемський Олександр Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрний університет (вул. Стрітенська, 23, Херсон, 73006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи : монографія / Абрамова І. В., Віленчук О. М., Дема Д. І. та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 364 с.
Вдовенко Л. О. Необхідність аграрних підприємств у кредитному забезпеченні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». 2011. Вип. 2. Ч. 1. С. 97–101.
Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Знання, 2002. 215 с.
Дадашев Б. А., Черемісіна С. Г. Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 2. С. 142–149. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/58292/1/Dadashev_raised_funds
Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи : колективна монографія / за ред. В. Г. Баранова, О. М. Гончаренко. Харків : Діса плюс, 2019. 370 с.
Каталог фінтех-компаній України 2019. URL: https://map.fintechua.org/
Концепти інноваційного розвитку підприємництва : колективна монографія / Храпкіна В. В., Солоха Д. В., Бєлякова О. В. та ін. Київ, 2018. 263 с.
P2P кредитування. Що це таке і чи працює воно в Україні? URL: https://finance.ua/ua/credits/r2r-kreditovanie
Манжула К. Р2Р-кредитование: как дать или взять в долг в интернете? URL: https://rb.ru/news/P2P-kreditovanie
Алехин А. P2P кредитование: чем обернулась попытка перевернуть банковскую индустрию? URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/343919-P2P-kreditovanie-chem-obernulas-popytka-perevernut-bankovskuyu-industriyu
Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 11. Ч. 1. С. 118–123.
«ПриватБанк» запустить аналог краудфандингової платформи. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/14/privatbank-zapustit-analog-kraudfandingovoyi-platformi/
Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/news/all/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру