УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційАлєксєєв Ігор Валентинович

Дата народження: 15 грудня 1952 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Місце роботи: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки та менеджменту, (Україна, м. Львів), завідувач кафедри фінансів


Сфера наукових інтересів:

  • фінанси інноваційної діяльності;
  • економіка і керування науково-технічною підготовкою виробництва;
  • оподатковування фінансово-кредитних установ.

Опубліковано більш 250 наукових статей, більш 20 монографій у центральних виданнях і за рубежем.

Найбільш значимі наукові та учбово-методичні роботи:
Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Мороз А.С. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.
Алексеев И.В. Финансовые потоки и направления совершенствования фискальной политики  //Налогообложение: проблемы науки и практики: [монография] / Под ред. проф. Иванова Ю.Б. - Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЕК», 2009. - 296 с. (С. 215-227). Русск. яз. ISBN 978-966-8177-52-1.
Алексеев И.В., Червинская О.С. Развитие предприятий в условиях непрерывной изменчивости налоговой системы / Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463. – (Серия “Magister”). – С. 266-276.
Алексеев И.В., Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования инновационной деятельности / Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с. – С. 261-272.
Алексеев И.В., Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия (п. 5.3) / Капитализация предприятий: теория и практика: монография / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. – С. 178-193.
Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. (ISBN 978-966-346-595-1).
Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5).

Контактна електронна адреса: alexeev@lp.edu.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру