УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційОрлов Петро Аркадійович

Дата народження: 2 січня 1942 р.

Доктор економічних наук, професор

Місце роботи: Харківський національний економічний університет (Україна, м. Харків), завідувач кафедри економіки та маркетингу

Сфера основних наукових інтересів:
– управління відтворенням основних виробничих фондів та обгрунтування амортизаційної політики на макро- і мікрорівні;
– оцінка конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємств, управління якістю продукції;
– проблеми становлення соціально відповідального маркетингу;
– оцінка ефективності інновацій, інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
– аналіз наслідків фінансово-економічної кризи.

Опубліковано понад 180 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 11 монографій, 6 навчальних посібників

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні роботи:
Орлов П. А., Алдохина Н. И. . Обоснование цен на машины производственного назначения на основе учёта их эффективности: Монография /. – X.: Изд. ХНЭУ, 2005. – 212 с.
Іванов Ю. Б., . Орлов П. А, Іванова О. Ю. . Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: Монографія /. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку: Монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, Т. І. Притиченко та ін. – X.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 232 с.
Орлов П. А. . Государственное регулирование экономики как важная составляющая становления социально ответственного маркетинга и повышения конкурентоспособности продукции // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія / під ред. доктор економічних наук, проф. В. С. Пономаренка, доктор економічних наук, проф. М. О. Кизима, доктор економічних наук, проф. О. М. Тищенка – X.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 50–54.
Орлов П. А. Финансово-экономический кризис и некоторые его уроки: неолиберализм и «либерманизм» // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / під заг. ред. доктор економічних наук, проф. Пономаренка В. С., доктор економічних наук, проф. Кизима М. О., кандидат економічних наук, доц. Зими О. Г. – X.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 44–57.
Орлов П. А, Орлов С. П., Орлова А. Ю. Влияние государственной амортизационной политики на формирование конкурентных преимуществ промышленных предприятий и оценку их затрат на производство и реализацию продукции / // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография / Под ред. доктор экономических наук, проф. Пономаренко В. С., доктор экономических наук, проф. Кизима Н. А., доктор экономических наук, доц. Раевневой Е. В. – X.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – С. 178 – 201.
Менеджмент качества и сертификация продукции. Учеб. пособие. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 304 с.

Контактна електронна адреса: kafedra_eim@mail.ru

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру