УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



Інформаційні технології в економіці

БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Бившев В. О., Богомолов О. І., Костюнін В. І.
Підготовка IT-професіоналів у науково-дослідному університеті (c. 184 - 185)

У підготовці фахівців із прикладної інформатики в науково-дослідному університеті більшу увагу слід приділяти типовим методам і стандартам організації, проведення й реалізації (впровадження) науково-дослідних робіт, взявши як орієнтир стиль підготовки IT-професіоналів у американських університетах.

Стаття написана російською мовою


Бившев В. О., Богомолов О. І., Костюнін В. І.
Математико-статистичне обґрунтування оцінки знань студента при тестуванні (c. 186 - 188)

У пропонованій роботі обговорено формалізований підхід до трансформації кількості правильних відповідей студента в шкалу звичних оцінок, заснований на математико-статистичній теорії перевірки гіпотез.

Стаття написана російською мовою


Наумов В. М.
Про навчання студентів напряму «бізнес-інформатика» моделювання систем (c. 189 - 193)

У статті сформульовані вимоги до засобів імітаційного моделювання і виконаний аналіз існуючих засобів з метою їх використання при навчанні, а також при вирішенні практичних задач моделювання.

Стаття написана російською мовою


Рамазанов С. К., Каліненко Н. О.
Інформаційно-освітнє середовище (c. 194 - 196)

Провідна роль викладачів укладається не стільки у викладі навчального матеріалу, скільки в організації навчального середовища й виробленні керуючих впливів, спрямованих на активацію пізнавальної діяльності учнів, яка б забезпечувала засвоєння необхідних знань за мінімальний час, або максимального обсягу знань за заданий час.

Стаття написана російською мовою


Ядранський Д. М.
Проблеми дослідження праці в інформаційному суспільстві (c. 196 - 199)

У статті ставляться три проблеми, які, на думку автора, є основними в сучасному дослідженні праці в інформаційному суспільстві. Зокрема, запропоновано авторське бачення, що саме можна вважати інформаційною працею; логічний підхід до вимірювання продукту інформаційної праці; теоретичні можливості формування ціни інформаційної праці. Пропонується авторське бачення теоретичних підходів до розв’язання поставлених проблем та вирішення суперечностей, що з ними пов’язані.

Стаття написана українською мовою


Діоба А. В., Кулєшова Н. В.
Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів (c. 200 - 202)

У статті дослідженні процеси формування та розвитку інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів за економічним напрямом підготовки на основі результатів теоретичного аналізу. Обґрунтована необхідність навчання студентів основам інформаційної культури як складової загальної культури.

Стаття написана українською мовою


Донець О. В.
Про інформаційний простір сучасного вищого навчального закладу (c. 202 - 205)

У представленій роботі автором описано систему сучасного інформаційного освітнього простору вищого навчального закладу на прикладі ПФ НУБіП України «КАТУ».

Стаття написана українською мовою


Колдовський В. В.
Спеціальність «Економічна кібернетика» у сучасному економічному просторі (c. 205 - 207)

Розглядаються проблеми і перспективи спеціальності «Економічна кібернетика» в контексті її історичного розвитку та реалій сучасної економіки України.

Стаття написана українською мовою


Колдовський М. В.
Новаційні підходи в дистанційній освіті (c. 208 - 209)

У статті розглянуто сучасні інформаційні технології, що можуть бути використаними при провадженні дистанційної форми електронної освіти, а також запропоновано напрямки інтеграції даних рішень до єдиного освітнього комплексу.

Стаття написана українською мовою


Кондіус І. С.
Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (c. 210 - 212)

Розглядаються концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом ВНЗ, в якій використовуються сучасні методи прийняття рішень та імітаційного моделювання, ІТ-технології.

Стаття написана українською мовою


Кондратьєва І. Г., Остапенко І. М.
Імовірнісні моделі аналізу кредитної діяльності Інтернет-банкінгу (c. 212 - 215)

У статті розглянуті основні переваги електронного банкінгу у порівнянні з традиційним, методи аналізу кредитної діяльності. Особливу роль відведено імовірнісному методу оцінки кредитної діяльності в рамках Iнтернет-банкінгу. Представлено моделювання діяльності банку на основі імовірнісних моделей кредитних операцій і прийняття рішень з урахуванням отриманих результатів як один із засобів мінімізації кредитних ризиків.

Стаття написана російською мовою


Нєвєжин В. П., Богомолов О. І.
Особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі інформаційного суспільства (c. 216 - 218)

Уніфіковану систему освіти змінює різноманітна по змісту, методах і формах, термінах і траєкторіях навчання система різнорівневих навчальних закладів. В основі цих змін лежить все більше використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій.

Стаття написана російською мовою


Ніколаєв І. В.
Підходи щодо оцінки економічної ефективності системи дистанційної освіти (c. 218 - 221)

Стаття містить інформацію про сучасні освітні технології, такі як дистанційна освіта, та підходи щодо оцінки її економічної ефективності під час практичного використання у вищих навчальних закладах України.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Шаповалов О. В.
Застосування інформаційних технологій як фактор підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців митної служби (c. 221 - 223)

У статті розглянуто методичні аспекти розробки інформаційно-комп’ютерних освітніх ресурсів для підготовки та перепідготовки фахівців митної служби.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Раевська А. А., Саакян Л. А.
Особливості створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів для систем дистанційної освіти (c. 223 - 228)

У статті проведено аналіз особливостей дистанційного навчання та форм його реалізації. Розглянуто технології та засоби дистанційного навчання, а також можливості їх застосування в сучасній системі освіти. Представлені можливості створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів для систем дистанційної освіти.

Стаття написана російською мовою


Чорноус Г. О.
Дистанційне навчання з програмних рішень SAP (c. 229 - 231)

У статті представлено можливості програми дистанційного навчання студентів програмним рішенням для бізнесу компанії SAP «erp4students», організованої за підтримки компанії SAP і глобальної академічної про-академічної програми «Університетський Альянс SAP». Відзначено зв'язок академічних сертифікаційних центрів SAP у ВНЗ з реалізацією програми.

Стаття написана українською мовою


Яценко Р. М., Полєвіч О. В.
Адаптивне управління комунікацією в системі дистанційного навчання Chamilo (c. 231 - 234)

У статті розглянуто управління комунікацією в рамках адаптивної системи дистанційного навчання. Представлена двоконтурна система взаємодії елементів цієї системи. Розглянуто реалізацію управління комунікацією в системі дистанційного навчання на базі платформи Chamilo.

Стаття написана російською мовою


Кавун С. В., Сорбат І. В., Сорбат І. В.
Системи дистанційного навчання та їх інформаційна безпека (c. 234 - 239)

У статті розглядаються проблеми підвищення ступеня захисту інформації в системі дистанційного навчання (СДН) за рахунок використання інноваційних методів і технологій, систем інформаційної безпеки (СІБ). Стаття ілюструє результати статистичних досліджень у галузі інформаційної безпеки для СДН, також у статті класифікуються види витрат в СДН.

Стаття написана англійською мовою


Сергієнко О. В., Акіменко В. І.
Вдосконалення SharePoint Learning Kit для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash (c. 240 - 244)

У статті розглянуто основні принципи організації навчального процесу в електронній формі. Проведено порівняння та вибір системи управління навчальним контентом з точки зору можливості проведення контрольних заходів перевірки залишкових знань. Та запропоновано підхід й наведено його реалізацію щодо вдосконалення функціональних можливостей SharePoint Learning Kit (SLK) для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash.

Стаття написана українською мовою


Тадевосян А. Б.
Застосування інформаційних технологій «електронної освіти» у вищій освіті як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (c. 245 - 247)

Нові проблеми та виклики, які постали перед сучасною вищою освітою в ХХІ столітті, неможливо подолати старими методами, залишаючись в рамках системи, методики і технологій традиційного навчання без застосування сучасних інформаційних технологій в цій галузі. Лише застосування сучасних інформаційних технологій у вищій освіті надає реальні можливості розв’язання проблем та викликів, які постали перед сучасною вищою освітою, і виходу її з кризи та подальшого успішного розвитку в ХХІ столітті.

Стаття написана українською мовою


Якименко О. В.
Використання концепції e-Learning у системі перепідготовки безробітних (c. 248 - 250)

У даній статті розглядаються особливості електронної освіти, а також аналізується можливість використання даної концепції у системі підготовки та перепідготовки кадрів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Бабенко Н. О.
Стратегія просування web-сайту компанії (c. 235 - 237)

У статі розглядаються питання розробки стратегії просування web-сайту компанії в Інтернеті. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування web-сайту компанії та процедура його просування. Рекомендовані методи первісного залучення відвідувачів на web-сайт. Розроблена модель оцінки ефективності web-сайту компанії та алгоритм його оптимізації.

Стаття написана українською мовою


Кінторяк К. М., Остапенко І. М.
Творчість як складова інтелектуального капіталу вузу (в умовах дистанційного навчання) (c. 237 - 241)

Об'єктом дослідження статті є творчий процес, як складова процесу дистанційного вчення. Інструментарій дослідження – економіко-математичні методи, що дозволяють кількісно проаналізувати творчість, як складову інтелектуального капіталу вузу.

Стаття написана російською мовою


Остапенко І. М., Золотих Е. С., Кінторяк К. М.
Про деякі питання організації роботи в групах у рамках дистанційного навчання (c. 241 - 244)

У статті розглянуті питання організації роботи в групах в рамках електронного дистанційного навчання. Запропонований підхід до розподілу студентів в підгрупи для збільшення ефективності виконання учбових завдань.

Стаття написана російською мовою


Полякова О. Ю., Чуйко І. М.
Дистанційна освіта: погляд зсередини (c. 245 - 247)

Стаття присвячена аналізу сприйняття студентами елементів дистанційної освіти, використовуваних у традиційному навчальному процесі, на базі проведеного експрес-опитування.

Стаття написана російською мовою


Руденко Г. Р.
Аналіз програмного забезпечення логістичного моделювання (c. 247 - 251)

У статті здійснено порівняльний аналіз видів програмного забезпечення логістичного моделювання. Керівництву ТОВ «Фідлайф» запропоновано на вибір одне з програмних забезпечень для впровадження у складську діяльність, зважаючи на їх вартість та вимоги для їх впровадження.

Стаття написана українською мовою


Філіпенко Л. С.
Адміністративний полігон як спосіб застосування інформаційних технологій у підготовці працівників міліції до охорони громадського порядку (c. 251 - 253)

У статті розглянуто досвід створення і функціонування адміністративного полігону в Донецькому юридичному інституті, з метою застосування інформаційних технологій у підготовці працівників міліції до охорони громадського порядку

Стаття написана російською мовою


Філіпенко Т. В., Мердова О. М.
Інтернет-технології в дистанційному навчанні як інноваційна форма юридичної освіти (c. 253 - 255)

У статті розглянуті проблеми та перспективи інноваційної форми юридичної освіти, заснованої на інтернет-технологіях дистанційного навчання

Стаття написана українською мовою


Вільхівська О. В.
Сутність поняття «електронний бізнес» і етапи його розвитку (c. 255 - 262)

У статті розглядаються етапи розвитку технологій електронного бізнесу, уточнюється сутність терміну «електронний бізнес».

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Каховська О. В.
Концептуальні основи інформаційного забезпечення регулювання соціальності (c. 330 - 334)

Розглянуто і обґрунтовано зміст категорії «соціальність». Охарактеризовано реальний стан забезпечення соціальності в національному економічному просторі та оконтурено деструкції управлінського характеру. Запропоновано набір чинників з їх ранжуванням за силою впливу на соціальність як основи технологізації процесів управління соціальністю у просторі й часі.

Стаття написана українською мовою


Шведун В. О.
Оптимізація управління розподілом витрат підприємства за допомогою інформаційних технологій (c. 334 - 338)

У статті запропоновано якісно новий метод оптимізації розподілу прямих і непрямих витрат між основними і додатковими послугами підприємства, який ґрунтується на аналітичному забезпеченні, що має на увазі поєднане використання математичної моделі з інформаційними технологіями. Показано результати впровадження розробленого підходу в практичну діяльність підприємства.

Стаття написана українською мовою


Дворнік М. О.
Визначення інформаційних потреб населення та рівня їх задоволення (c. 338 - 341)

У статті досліджено та проаналізовано статистичними методами рівень задоволення інформаційних потреб населення завдяки розробленій анкети, яка дасть змогу детальніше ознайомитися з рівнем розвитку інформаційного суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Войнаренко М. П., Ємчук Л. В.
Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління (c. 70 - 73)

У статті розглянуто сутність і визначення технології управління. Обґрунтовано актуальність запровадження технології управління на основі сучасних інформаційних систем для цілей підвищення ефективності управлінської системи підприємства.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г.
Гносеологічний та системний аспекти трактування поняття «управлінська інформація» (c. 73 - 77)

У статті обґрунтовано необхідність уточнення сутності поняття "управлінська інформація" на основі синтезу підходів до визначення поняття "інформація". Розглянуто основні підходи до трактування поняття "інформація". Установлено аспекти, які доцільно відбити у визначенні поняття "управлінська інформація".

Стаття написана українською мовою


Тимохова Г. Б., Гура Д. О.
Аналіз тенденцій розвитку інституційних структур венчурного бізнесу інформаційної економіки (c. 77 - 80)

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку інституційних структур венчурного бізнесу інформаційної економіки. Виділено функції інститутів, які сприяють організації розгалуженої інформаційної інфраструктури суб'єктів венчурного бізнесу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Пилипенко А. А., Стієпчевіч О.
Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера (c. 48 - 51)

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важель управління рівень розвитку наявного у них потенціалу. Підґрунтям організації стратегічного процесу на рівні кластера обрано активізацію інтегративних тенденцій та узгоджене використання моделей обліку та рефлексивного управління. Контури рефлексивного управління визначено в рамках складових бізнес-моделі туристично-рекреаційного кластера та підпорядковано дії аттрактивних факторів.

Стаття написана українською мовою


Пурський О. І., Баннікова С. О.,
Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління (c. 51 - 54)

У статті аналізується роль соціально-економічного моніторингу як складової частини процесу регіонального управління. Досліджено взаємозв’язок між моніторингом і управлінням соціально-економічною системою. Визначено, що головна роль моніторингу в управлінні розвитком соціально-економічної системи проявляється в оперативному управлінні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Медведовська Т. П.
Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (c. 81 - 83)

У статі проведено аналіз функціонування українського ринку освітніх послуг в умовах формування економіки знань. Визначено основні функції ринку освітніх послуг в Україні, а також особливості його розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Тринька Л. Я.
Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence (c. 88 - 91)

Технологія BI найбільш корисна у той час, коли зміни економічних ситуацій відбуваються швидко та рушаться старі стереотипи управлінських механізмів. Якщо бізнес працює не так, як зазвичай, то єдиним ресурсом є дані. Об’єктивна проблема з BI полягає в тому, що компанії необхідно нарощувати аналітичну систему до тих пір, поки вона не забезпечить певну стратегічну корисність для неї, для останньої це вимірюється фінансовими ресурсами та часом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Бізянов Є. Є.
Управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів на основі їх науково-технічного рівня (c. 45 - 49)

У статті розглянуто підхід до управління розвитком інформаційних систем економічних об'єктів, який базується на забезпеченні науково-технічного рівня. Запропоновано формули для розрахунку одиночних показників науково-технічного рівня елементів технічного, програмного та математичного забезпечення інформаційної системи, а також для розрахунку її загального науково-технічного рівня. Сформульовано завдання управління розвитком інформаційної системи на основі її науково-технічного рівня.

Стаття написана українською мовою


Єфремова Л. В., Романець І. В.
Проблеми формування інноваційної моделі освіти (c. 49 - 54)

У статті за допомогою анкетування визначено найважливіші комунікативні компетенції випускника, розроблено рекомендації з посилення освітнього рівня студентів на основі розвитку професійних та комунікативних компетенцій.

Стаття написана російською мовою


Роменська А. С.
Система інструментів оцінки фінансових і нефінансових ресурсів страхової компанії (c. 54 - 58)

У даній статті досліджується проблематика фінансового аналізу страхової компанії в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, що постійно змінюються. На основі вивчення вітчизняних і зарубіжних підходів виділено систему показників, призначену для оцінки ефективності управління ресурсами страхової компанії. Фінансовий аналіз розглядається як інструмент управління, за допомогою якого підвищується ефективність управлінських дій, спрямованих на задоволення інтересів власників у збільшенні ринкової вартості страхової компанії. Дані показники є аналітичними інструментами, які застосовуються в управлінні фінансовими і нефінансовими ресурсами страховика.

Стаття написана українською мовою


Матюха М. М.
Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень (c. 59 - 63)

Стаття розкриває методичні аспекти побудови управлінської звітності з руху грошових коштів. Висвітлюються питання методики й техніки складання управлінських звітів в умовах використання інформаційних технологій. Визначаються проблемні питання інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо грошових потоків підприємства. Охарактеризовано особливості форми управлінської звітності з руху грошових коштів залежно від факторів визначення інформаційного забезпечення керівництва. Запропоновано блочну схему запровадження на підприємствах звітних форм управлінської звітності в умовах автоматизації процесів управління підприємством. Відмічається роль центрів відповідальності у процесі формування звітності щодо грошових коштів. Зроблено висновки, що при ефективному інформаційному забезпеченні прийняття рішень спостерігається більш раціональне використання грошових коштів підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Тюріна Д. М.
Використання методів Data Mining в аналізі діяльності підприємства (c. 125 - 129)

У статті розглянуто доцільність використання засобів Data Mining поряд із традиційними статистичними методами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства для виявлення всіх можливих факторів, що впливають на ефективність його функціонування шляхом вирішення завдань кластеризації. Наведено основні переваги застосування засобів Data Mining в аналізі діяльності підприємства. Запропоновано алгоритм проведення аналізу діяльності підприємства, який сприяє значному підвищенню ефективності його діяльності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Чорноус Г. О.
Гібридне використання методів інтелектуального аналізу даних для моделювання процесів проактивного управління (c. 172 - 177)

У статті розглядаються питання, присвячені розробці механізму реалізації концепції моделювання процесів проактивного управління в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних. Запропоновано комплекс моделей та варіанти використання гібридного підходу на інструментальному, модельному та організаційно-практичному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Варава А. А.
Визначення пріоритетності впливу інформаційних чинників на результуючий показник реалізації стратегічних управлінських рішень (c. 177 - 182)

У статті розглянуто один із методичних підходів до ефективної реалізації інформаційної підсистеми стратегічного управління на промислових підприємствах і в корпораціях. Відображено, що стратегічна інформація повинна забезпечувати ефективне прийняття та реалізацію стратегічних управлінських рішень (СУР), які зорієнтовані на кінцевий довгостроковий результат. Для запобігання зайвого інформаційного потоку рекомендовано відокремлювати пріоритетну стратегічну інформацію. Надано методику виконання аналізу впливу на результуючий показник реалізації СУР зовнішніх і внутрішніх інформаційних чинників. Установлено ряд чинників, які мають найбільший вплив на даний результуючий показник.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Боровська М. О., Шевченко І. К., Масич М. А.
Інструментарні засоби кваліметрірованія результативності діяльності науково-педагогічних співробітників в системі управління ВНЗ (c. 106 - 112)

З розвитком інформаційних технологій та Інтернету основними інструментами оцінки ефективності наукової діяльності є наукометричний аналіз і картографування, які представляють собою технології аналізу та візуалізації даних зі структурованих масивів наукової інформації (в першу чергу – міжнародних індексів цитування). У статті проаналізовано проблеми кваліметрірованія результативності діяльності науково-педагогічних співробітників та їх кореляції з системою стимулювання матеріального і нематеріального характеру. Запропонована інформаційна система розрахунку рейтингу науково-педагогічних співробітників дозволяє проводити моніторинг та аналіз ефективності діяльності персоналу та на їх основі виробляти обгрунтовані управлінські рішення в науково-освітній сфері.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Лепейко Т. І., Мазоренко О. В.
Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства (c. 356 - 360)

Стаття присвячена питанням формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці сучасних науковців, було розглянуто підходи щодо організації інформаційного забезпечення на підприємстві. Надано особливості та зміст процесів функціонування та розвитку підприємства, зміст поняття «інформаційне забезпечення» та визначено його основні завдання. Розроблено технологію формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства, що являє собою послідовність етапів роботи з інформацією в процесі досягнення цілей етапу діяльності підприємства. Зазначено, що використання запропонованої технології сучасними підприємствами дозволить підвищити ефективність їх функціонування та розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Мельник К. П.
Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю (c. 144 - 149)

Мета статті полягає в дослідженні ролі інформації в системі оперативного контролю сільськогосподарського підприємства, визначенні складу його показників з огляду на специфіку галузі та особливості виробництва сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного дослідження розкрито значення інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю та її вплив на зростання ефективності господарювання. Розроблено ґрунтовні пропозиції по вдосконаленню інформаційного забезпечення оперативного контролю на підприємствах галузі з урахуванням специфіки виробництва сільськогосподарської продукції. Сформульовано склад показників оперативного контролю, що сприяють оперативному реагуванню на хід виконання щоденних виробничих програм і планів; повною мірою характеризують підконтрольний об’єкт; забезпечують користувачів можливістю оперативно порівнювати втрати і вигоди від конкретної операції в процесі її здійснення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка інформаційного забезпечення оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах в соціально-екологічній площині.

Стаття написана українською мовою


Оліфіров О. В., Маковейчук К. О.
Концептуальні основи інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю (c. 150 - 155)

У статті досліджено актуальне питання викладання інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп'ютерного профілю в університетах. На основі міжнародних і вітчизняних стандартів навчальних планів з інформатики було запропоновано адаптоване графічне представлення простору тем і компетенцій, що охоплює дисципліна «Інформатика» для непрофільних спеціальностей. Сутність адаптованого представлення полягає у визначеності особливостей тематичного наповнення навчальних планів дисципліни «інформатика» для студентів економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю. Спеціалісти цих напрямків не займаються апаратним забезпеченням, не розробляють і не розвивають програмне забезпечення, а використовують їх. Тому вони повинні бути більш обізнаними стосовно проблем організації використання профільних інформаційних систем. Ця група фахівців має розуміти і ставити завдання, контролювати, приймати та інтерпретувати результат. Вони можуть керувати впровадженням інформаційних систем у своїх організаціях, допомагати підприємству обрати обчислювальні продукти та послуги або окреслити потреби організації в цій продукції, брати участь у розгортанні й конфігурації системи та визначенні кола обов'язків користувачів. З метою розуміння міжгалузевого характеру науки інформатики систематизовано визначення термінів для спеціалізованих підгалузей. Окреслено перспективні завдання навчання інформатиці студентів непрофільних спеціальностей в умовах розвитку високотехнологічних галузей економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Цьохла С. Ю., Бурлай М. М.
Основні завдання реалізації програми інформатизації вищого навчального закладу (c. 100 - 105)

У статті досліджено фактори конкурентоспроможності освітньої установи: затребуваність спеціальностей, їх популярність і вартість навчання. Проведений аналіз показав, що ці фактори безпосередньо пов'язані з кваліфікованим кадровим потенціалом вузу, рівнем навчально-методичного та комп'ютерно-технічного забезпечення, наявністю повноцінного бібліотечного фонду, розгалуженою інфраструктурою. Визначені основні принципи та пріоритети розвитку вузу в галузі впровадження інформаційних та мережевих технологій, сформована довгострокова програма інформатизації. Виділено її основні завдання: розвиток і вдосконалення освітнього та наукового інформаційно-комунікаційного середовища вузу, забезпечення ефективної та якісної підготовки фахівців, інтеграція вузу в національну та світову систему освіти. Вивчення кількісних і якісних показників реалізації комплексної програми інформатизації свідчить про важливість інноваційної складової в діяльності вузу. Подальше вивчення інформаційно-освітнього середовища вузу спрямоване на встановлення зв'язку з якістю навчального процесу, ефективністю наукових досліджень, управлінською та інноваційною діяльністю.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Іванов М. М.
Інформаційно-аналітичні системи в управлінні економічними об’єктами (c. 141 - 145)

У статті наведено аналітичний огляд методологічних підходів до побудови інформаційно-аналітичних систем (ІАС) в управлінні економічними об'єктами. Запропоновано узагальнену та структурну модель управління економічним об'єктом. Сформульовано аксіоматику процесів функціонування ІАС. Виявлено можливості побудови ІАС з функціонально незалежних підсистем і модулів. Розглянуто процес формування багатомірної бази даних (OLAP) та їх використання. Встановлено, що OLAP в ІАС застосовується як засіб багатомірного аналізу даних, накопичених у базі даних. У цьому випадку OLAP надає максимально зручні та швидкі засоби доступу, перегляду й аналізу економічної інформації. Запропоновано концептуальну модель побудови інформаційно-аналітичної системи в управлінні економічним об'єктом, що дозволяє в єдиному інформаційному просторі вирішувати задачі моделювання економічних показників.

Стаття написана російською мовою


Полуектова Н. Р.
Підхід до класифікації підприємств з метою оцінки результатів впровадження корпоративних інформаційних систем (c. 146 - 151)

Завданням даного дослідження було виявлення нових інструментів для підвищення ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем класу ERP. Пропонується підхід до класифікації підприємств, який дозволить будувати моделі оцінки результатів впровадження корпоративних інформаційних систем залежно від вихідних характеристик об'єкта автоматизації. Були виявлені внутрішні та зовнішні параметри організацій, на які впливає впровадження різних модулів ERP-системи. Параметри, що були виявлені, проранжовано за ступенем впливу на загальну ефективність впровадження інформаційної системи. По кожному параметру були виявлені можливі значення, що дозволяє виділяти класи організацій для полегшення вибору ERP-системи (постачальника, функціонала, архітектури) і при організації нового проекту впровадження користуватися побудованою типологією.

Стаття написана російською мовою


Припотень В. Ю.
Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства (c. 151 - 156)

У статті запропоновано підхід до формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства, використання якого дозволяє оцінювати рівень загроз еколого-економічній безпеці промислового підприємства та зіставляти величину можливих втрат від еколого-економічного ризику з граничними рівнями зон ризику. Доведено, що підхід до формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства є базою для прийняття рішень з визначення напрямків поліпшення еколого-економічної безпеки за рахунок ідентифікації еколого-економічного стану промислового підприємства, що дозволяє при найефективнішому використанню ресурсів забезпечити збалансоване природокористування та підвищення прибутковості промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лабжанія Р. Г.
Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні (c. 156 - 161)

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення характеру економічного зростання експорту ІТ-послуг в Україні. Встановлено, що ІТ-сектор є фактором диверсифікації зовнішньоекономічної системи України з потенціалом екстенсивного зростання. Визначено рівень забезпеченості галузі фахівцями. Виявлено перспективи зростання ІТ-ринку в Україні через призму аутсорсингу. Проаналізовано функціонування ринку ІТ-послуг у світі в умовах глобалізації та міжнародного поділу праці. Проведено SWOT-аналіз, який виявив особливості розвитку ІТ-аутсорсингу та його вплив на становлення ІТ-ринку в посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


Цеслів О. В.
Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу (c. 161 - 167)

Мета статті полягає в дослідженні ефективність сайту кафедри математичного моделювання економічних систем національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (mses.kpi.ua), використовуючи дані, отримані за допомогою Google Analytics, з метою покращення його конкурентоспроможності. У результаті дослідження проаналізовано можливості Google Analytics, який дозволяє: отримати емпіричні дані про відвідувачів сайту кафедри; сформувати кількісні звіти: розмір аудиторії, кількість відвідувачів за різні проміжки часу, кількість переглядів, кількість повернень, розмір постійної аудиторії; сформувати якісні звіти: характеристика і сегментація аудиторії, джерела, з яких сайтів, пошукових систем прийшли користувачі. Досліджено можливість застосування веб-аналітики для покращення конкурентоспроможності кафедри під час вступної кампанії. Виділено нові напрями маркетингової діяльності: використання рекламних акцій у соціальних мережах, оновлення даних на сторінках з великим показником відмов, доопрацювання контенту сторінок, на яких користувачі не зупиняються. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення абітурієнтів від маркетингової діяльності кафедри.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Феофанова І. В., Феофанов Л. К.
Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу (c. 119 - 123)

Метою статті є визначення напрямів вдосконалення системи обліку на підприємстві для забезпечення процедур стратегічного аналізу достовірною інформацією. У дослідженні використано історичний (для вивчення умов виникнення та розвитку стратегічного аналізу) і логічний (для визначення напрямів вдосконалення обліку) методи. Встановлено, що у сучасних умовах необхідна система показників, яка базується як на фінансовій, так і на нефінансовій інформації. З метою стратегічного аналізу необхідно розширити обсяг інформації, що характеризує такі ресурси підприємства, як наукові дослідження та розробки, персонал, якість продукції (послуг). Серед показників, що надають таку інформацію, обрані показники про витрати на інноваційну діяльність підприємства і підготовку та перепідготовку персоналу, облік яких недостатньо врегульований. Запропоновано для забезпечення інформаційних потреб спеціалістів-аналітиків вдосконалити облік за такими напрямами: визначення характеру та обсягу інформації, яка необхідна керівникам підприємства; формування системи управлінського обліку за місцем виникнення витрат і центрами відповідальності; визначення і облік доходів або інших результатів, які підприємство отримало внаслідок витрат на підвищення кваліфікації кадрів, дослідження і розробки, впровадження інновацій. Запропоновано форму аналітичного обліку для розрахунку та обліку економії в результаті скорочення витрат, яку підприємство отримало внаслідок пільг, встановлених урядом для стимулювання інноваційної діяльності та участі підприємств у підготовці персоналу.

Стаття написана українською мовою


Шевчук О. А.
Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах (c. 124 - 127)

Викладено результати проведеного дослідження особливостей автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах. Проаналізовано найбільш розповсюджені у практичній діяльності комп’ютерні програми з обробки облікової інформації. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання на ринку України.

Стаття написана українською мовою


Муравський В. В.
Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (c. 128 - 132)

Досліджуються проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій в обліку й контролі. Розроблено організаційну модель спільного ведення обліку і контролю підприємством та сторонньою фірмою на принципах делегування обліково-контрольних повноважень, захисту та дистанційності передачі даних. Розглядаються можливість трансформації облікових принципів з позиції теорії обліку та інформатики, а також вплив інформаційно-комунікаційних технологій на принципи обліку. Виділено якісні зміни в реалізації принципів обліку в комп’ютерно-комунікаційній формі бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Бочуля Т. В.
Методологія адаптивної інтегрованої облікової системи в інформаційному середовищі (c. 130 - 135)

Мета статті полягає у дослідженні логіко-методологічного обґрунтування формування інтегрованої системи бухгалтерського обліку, виходячи з реалій координованого трансформування суспільства й економіки та вироблення нового знання стосовно формування та налаштування облікової системи в її апріорі новій інформаційній компетенції з розширенням функціоналу для обґрунтованої ідеї існування та розвитку бізнесу. Взявши за основу напрацювання кращих представників провідної вченої спільноти, запропоновано нове бачення організації облікової системи, виходячи з модернового проектування інформаційної компетентності та гармонізації основних процесів інформаційного сервісу для адаптації системи під мультивекторні запити споживачів інформації. За результатами проведеного дослідження було зроблено спробу змінити усталену думку стосовно інформаційної та професійної компетенцій облікової системи та надати їм нового якісного значення. Надано пропозицію стосовно розрахунку якості інформаційної системи, виходячи з ключових показників її інформаційного сервісу. Закладено основу перспективного дослідження проблематики побудови облікової системи в такій її проекції, щоб максимально узгодити реалії внутрішніх та зовнішніх процесів, виходячи з ідеї їх інформатизованого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Проскурня М. Г.
Вплив якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності (c. 118 - 125)

Мета статті полягає в дослідженні впливу якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності. У роботі проведено аналіз даних 42 проектів, реалізованих підприємствами галузі інформаційно-комунікаційних технологій України. За допомогою статистичних методів розрахунку коефіцієнтів продуктивності та регресійного аналізу проведено дослідження доцільності впровадження методології з поліпшення процесів CMMI на прикладі українських підприємств. Обґрунтовано гіпотезу про наявність кореляції між рівнем якості надання послуг і продуктивністю діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств, а також зростання продуктивності при переході підприємства на вищий рівень відповідно до методології CMMI. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу кореляції між розміром проекту та рівнем зрілості обслуговування підприємства як факторів впливу на його трудовитрати, щоб з’ясувати, чи однаковою мірою вони впливають на порівняно великі та малі проекти, а також дослідження впливу підвищення рівня якості обслуговування завдяки сертифікації вищого рівня на результати операційної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Тюріна Д. М.
Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення макроекономічного статистичного аналізу (c. 132 - 137)

У статті узагальнено та проаналізовано основні недоліки сучасної системи макростатистичного аналізу, що базується на використанні системи національних рахунків та балансі народного господарства. На основі історичного аналізу формування показників системи національних рахунків доведено, що проблеми з її практичним використанням мають не тільки регіональні, але й глобальні причини. З метою усунення неможливості врахування якості життя запропоновано систему якісних показників, що базуються на узагальненому сприйнятті добробуту як впевненості у власній платоспроможності населення та репрезентативної вибірки суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Макарова І. С.
Визначення перспективних управлінських рішень на основі когнітивної моделі зв’язків між показниками розвитку інформаційного суспільства (c. 138 - 143)

Метою статті є побудова когнітивної моделі системи показників розвитку інформаційного суспільства з урахуванням міжсекторної взаємодії як одного з аспектів зазначеного процесу. Також на підставі аналізу показників у моделі необхідно визначити найбільш перспективні напрями управлінських рішень щодо розвитку інформаційного суспільства. Аналіз напрацювань українських і закордонних учених, досвіду міжнародних організацій, які оцінюють розвиток інформаційного суспільства, свідчить про те, що попри широке різноманіття підходів до оцінки розвитку інформаційного суспільства жодна з існуючих систем показників не містить у собі блок, який стосується безпосередньо міжсекторної взаємодії як аспекту розвитку громадянського суспільства, а отже й суспільства інформаційного. У результаті дослідження було побудовано систему показників розвитку інформаційного суспільства, яка містить блок показників оцінки міжсекторної взаємодії. Сформовано когнітивну модель зазначеної системи показників і проаналізовано зв’язки між показниками. На підставі аналізу зв’язків за допомогою методу імпульсних процесів визначено прогнози впливів керуючих параметрів (імпульсів) на керовані параметри (цілі) на період до 2014 року. Зроблено висновки про перспективність управлінських рішень щодо розвитку інформаційного суспільства на державному рівні та визначено найбільш пріоритетні напрями впливу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є побудова прогнозу впливів керуючих параметрів (імпульсів) на керовані параметри (цілі) з урахуванням їх початкових ненульових значень та різної швидкості зміни цих значень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Краснова І. В.
Форми інформаційної ефективності фінансового ринку (c. 130 - 135)

Мета статті полягає в дослідженні форм ефективного інформаційного забезпечення функціонування фінансового ринку. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, фінансовий ринок розглянуто як системне явище. По аналогії з технічними науками запропоновано модель ринку, що складається з обслуговуючої системи (у вигляді інформації) та системи забезпечення (очікування учасників), поєднання яких становить систему управління. Інформація в цій моделі є основною рушійною силою: вона знаходиться на вході системи; перетворюється в очікування учасників усередині системи; надходить на вихід у формі ціни фінансового активу. Цей рух є безперервним, і, відповідно, ефективність ринку залежить від інформації та ступеня її сприйняття ринком. У статті надано характеристику трьом гіпотезам про форми ефективності ринку, визначено їх переваги та недоліки з позиції фундаментального та технічного аналізу, наведено практичний приклад оцінки інформації у квазі-сильній формі інформаційної ефективності фінансового ринку. Визначено причини, згідно з якими при однаковій інформації, що є в розпорядженні учасників ринку, кожен може отримати або не отримати дохід від її використання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня інформаційної ефективності вітчизняного ринку, обсягу, якості та потреб у певному наборі інформації, що впливає на формування ціни фінансових активів, що обертаються на ринку.

Стаття написана українською мовою


Матвєєва Ю. М.
Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються (c. 136 - 142)

У зв’язку з розширенням міжнародних зв’язків, збільшенням зацікавленості держав у залученні іноземного капіталу, виникненням надмірних боргів і пов’язаних з ними проблем актуальність питання зовнішнього державного боргу суттєво підвищилась. Особливо гостро проблема зовнішньої державної заборгованості проявляється у країнах, що розвиваються. Враховуючи специфіку функціонування економіки даних держав, необхідно розвивати інформаційні підходи до вивчення макроекономічних процесів, що допоможе створити покращені механізми функціонування боргової політики. Метою статті є побудова інформаційної технології дослідження зовнішньої державної заборгованості, яка надасть можливість провести комплексний аналіз досліджуваної проблеми. У статті запропоновано трьохетапну інформаційну технологію дослідження державного зовнішнього боргу, яка надає можливість провести аналіз та дати оцінку проблемі дослідження. У даній роботі також розкриті властивості, функції та задачі, які вирішує інформаційна технологія. Здійснено детальний опис кожного етапу та його змістовних складових. Проведено роботу з формування структурованої бази даних для можливості проведення подальшого експерименту. На базі першого етапу побудовані економетричні моделі, які відображають взаємозв’язки між макроекономічними факторами, що дає можливість прогнозувати, проводити аналіз і робити оцінку державному зовнішньому боргу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Жабинець О. Й.
Методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації (c. 106 - 112)

У статті досліджено методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації в Україні та світі. Зокрема, проаналізовано особливості методології збору та аналізу інформації про витоки різних аналітичних структур світової ІТ-індустрії, графічно доведено наявність певного розриву між даними цих структур щодо кількості витоків, подано динаміку витоків конфіденційної інформації в різних галузях економіки у світі, а також у США та Росії із коротким аналізом ситуації у сфері захисту інформації та станом інформаційної безпеки в цих країнах. Автор робить висновок, що на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід щодо збору та аналізу причин ы видів витоків конфіденційної інформації, внаслідок чого неможливо порівняти результати досліджень різних аналітичних компаній ІТ-індустрії та зробити висновки про їх достовірність. Як правило, кожна з компаній при зборі та аналізі витоків конфіденційних даних використовує власну методологію, здійснює відбір витоків за власною системою та намагається розв’язати лише ті проблеми, які виникли внаслідок використання програмного забезпечення власного виробництва. Непорівнюваність отриманих результатів через відсутність спільних показників і методології збору та аналізу витоків ускладнює процес прийняття ефективних рішень у системі захисту інформації та інформаційної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г., Слєсар Т. М.
Обліково-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю (c. 112 - 118)

Стаття присвячена основним проблемам відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з інноваційної діяльності підприємств. Розглянуто підходи науковців до проблем обліку інноваційної діяльності у сфері бухгалтерського обліку. Досліджено найважливіші нормативні акти, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності. Наведено склад інформаційних потоків у розрізі функціонального підходу інформаційного забезпечення. Обґрунтовано склад об’єктів обліку інновацій, які можуть мати як матеріальну (готова продукція), так і нематеріальну форму (нематеріальні активи, запатентовані технології, ноу-хау, продукти інтелектуальної праці). Запропоновано порядок відображення в бухгалтерському обліку процесу здійснення витрат на виробництво інноваційної продукції та її оприбуткування, визначення фінансових результатів інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Лук’яненко Д. І.
Бізнес-моделювання діяльності підприємств в умовах розвитку інформаційного простору (c. 118 - 123)

Метою статті є дослідження впливу інформаційного розвитку на створення бізнес-моделі діяльності підприємств. Відповідно, на основі аналізу основних кількісних показників розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні визначено, що активна інформатизація суспільства сприяла трансформаційним процесам у бізнес-моделюванні діяльності підприємств – усе більшої ефективності набуває не традиційна бізнес-модель, а цифрова. При цьому встановлено, що вітчизняна наука не розглядає теоретичних основ формування саме цифрової бізнес-моделі діяльності підприємства. На основі аналізу зарубіжної літератури було досліджено сутність цифрової бізнес-моделі діяльності підприємства, запропоновано авторське трактування. Також визначено основні її структурні елементи та надано їх характеристику. Цифрова бізнес-модель може бути інтегрованою у загальну бізнес-модель діяльності підприємства або виступати як окрема «схема» розвитку. Виокремлено основні тенденції, які сприяють зростанню ефективності використання цифрової бізнес-моделі та обумовлюють її переваги поряд із традиційною. Перспективним напрямом досліджень має стати формування вітчизняної теорії цифрового бізнес-моделювання, його розвиток і активізація впровадження у практику діяльності сучасних підприємства. Подальші дослідження цифрового бізнес-моделювання можуть обумовити заміщення теорії щодо формування традиційної бізнес-моделі підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Письмак В. О.
Вплив інформаційної складової на формування ефективного співробітництва з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства (c. 355 - 359)

У статті розглядаються теоретичні засади інформаційної забезпеченості при формуванні відносин з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства. Узагальнено основні підходи до поняття «імідж підприємства» та визначено його роль у здійсненні закупівель. Сформоване визначення «іміджу» в контексті його застосування в закупівельній діяльності промислового підприємства. Виділено основні етапи методики формування іміджу підприємства. Наведено теорію спіральної динаміки як інструменту формування іміджу підприємства, розкрито її сутність з метою доведення впливу коректного формування іміджу підприємства на взаємовідносини з постачальниками в процесі закупівельної діяльності. Сформовано практичні рекомендації успішного застосування бренд-сайтів у закупівельній діяльності промислового підприємства. Виокремлено основні завдання забезпечення умов для проведення успішних конкурентних закупівель.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Скіцько В. І.
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу (c. 309 - 314)

Бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних засобів і технологій привів до переосмислення усталених понять та появи нових дефініцій в економіці, зокрема, «електронна логістика». Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, запропоновано під електронною логістикою розуміти підсистему менеджменту щодо прогнозування, планування, прийняття рішень, координації та контролю електронних інформаційних потоків за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій із застосуванням математичних методів і моделей (в узгодженні з матеріальними, сервісними, фінансовими потоками та потоком інтелектуально-трудових ресурсів) на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях. Визначено та розкрито такі принципи електронної логістики: системність, комплексність забезпечення, науковість, конкретність, конструктивність, надійність, варіантність. У межах електронної логістики вирішується низка задач, які, зокрема, пов’язані з виникненням, пошуком, аналізом, перетворенням, зберіганням, передачею (розповсюдженням) інформації в електронній формі. Визначено функції електронної логістики. Розглянуто напрями міжнародних стандартів ідентифікації продукції в електронній логістиці, розвиток яких здійснюється за такими напрямками: штрихове кодування продукції; електронний обмін даними; глобальна мережа синхронізації даних; електронний код продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Піддубна Л. В.
Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (c. 302 - 306)

Мета статті полягає в дослідженні використання комп’ютерних технологій в організації діловодства. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові доробки зарубіжних і вітчизняних учених і дослідників, було розглянуто особливості комп’ютерних технологій у діловодстві, які полягають у впровадженні інформаційних систем створення, обробки, зберігання, захисту, пошуку, архівації інформації, а також переході до зберігання інформації на нових нетрадиційних носіях. Наголошено на важливості заміни паперового документообігу електронним з метою відмови від багатократного введення документів, збільшення темпів їх руху, застосовування єдиних форм службових документів тощо. Зазначено переваги застосування систем електронного документообігу в установах, підприємствах та організаціях. Визначено сучасні програмні продукти, які запропоновані на ринку програмного забезпечення та використовуються в системах організації електронного документообігу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Ілляшенко С. М., Дериколенко А. О.
Web-сайт як інструмент просування продукції промислового використання (c. 229 - 235)

Мета статті полягає у виконанні порівняльного аналізу технологій використання web-сайтів промислового підприємства та запропонуванні рекомендацій щодо їх раціонального вибору для просування продукції промислового вжитку на вітчизняні та зарубіжні ринки. Викладено результати системного аналізу та узагальнення літературних джерел щодо необхідності використання власних web-сайтів промислових підприємств як інструменту просування їх продукції. Виконано узагальнення й аналіз статистичних даних, що характеризують маркетингові технології використання web-сайтів вітчизняних і зарубіжних промислових підприємств машинобудівної та хімічної галузей для просування їх продукції на ринок. Запропоновано рекомендації щодо застосування web-технологій і інструментів Інтернет-маркетингу для вдосконалення комплексу просування вітчизняної продукції промислового використання в мережі Інтернет. Подальші дослідження мають бути спрямовані на аналіз та накопичення статистичних даних щодо впливу відповідних характеристик web-сайту на економічні показники діяльності промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Савицька Н. Л.
Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект (c. 236 - 241)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичного підходу до факторного аналізу розвитку онлайн-ритейлу. У статті уточнено понятійний апарат теорії мережної економіки, на основі матричного та трансакційного підходів розмежовано поняття електронної комерції, електронної торгівлі, онлайн-ритейлу. Показано, що онлайн-ритейл є складовою електронної торгівлі та електронної комерції, має фізично-цифрову природу здійснення трансакцій та представлений сегментами мережної економіки B2C і C2C. Визначено, що особливістю електронної торгівлі та її роздрібного сегмента виступає екзогенність характеру її розвитку, яка залежить від зовнішніх сил. Для дослідження впливу цих сил на розвиток онлайн-ритейлу запропоновано модель ТЕНІGINST-аналізу, яка є модифікованою версією відомої моделі IGEST-аналізу, що включає такі фактори змін: технологічні, економічні, інфраструктурні, соціокультурні, державного регулювання. Запропонована модель, на відміну від відомих, доповнена двома елементами: суб’єктним компонентом – людським фактором – і впливом інститутів. Усі елементи моделі виступають каталізаторами змін і виявляються в контексті ключового тренду сучасності – глобалізації, яка по відношенню до них є тригером розвитку роздрібної торгівлі. Застосування моделі ТЕНІGINST-аналізу дозволило означити базисні сили змін у мережній торгівлі – це тріада економічних, технологічних і людських факторів, рушійні сили – інфраструктура та інституціональні фактори, а також підтримуючі – у вигляді заходів державного регулювання. Одержані результати становлять методологічне підґрунтя для подальших досліджень розвитку онлайн-ритейлу та електронної торгівлі в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Ястребова Г. С., Терзі З. В.
Передумови тінізації обороту сфери інформаційних технологій та шляхи його легалізації в Україні (c. 248 - 253)

Стаття присвячена актуальній темі детінізації обороту підприємств сфери інформаційних технологій. В Україні IT-сфера є такою, що швидко розвивається, інноваційною і перспективною з точки зору формування бюджету, створення робочих місць з високою заробітною платою і підйому національної економіки. Незважаючи на ряд податкових пільг, велика частина галузі інформаційних технологій перебуває в тіні. Серед причин, що спонукають підприємства уходити в тінь: невизнання витрат, що виникають при оплаті покупок через Інтернет, валовими витратами; обов'язкова часткова конвертація доходів в іноземній валюті; нерозвиненість українського банкінгу щодо міжнародних безготівкових платежів; невідповідність обмежень за групами платників єдиного податку реальному курсу гривні; бюрократичні складнощі сплати податків в Україні; велика кількість всіляких звітів і різних форм реалізації контролюючих функцій; складна система банківського моніторингу; нерозвиненість електронної централізованої системи податкової звітності платників. У роботі розглянуті основні форми нелегальної оплати праці українських фахівців IT-сфери іноземними замовниками і схеми організації бізнесу, що дозволяють мінімізувати податки, серед яких часто використовується схема дроблення середнього підприємства на окремих ФОП. Показано, що при використанні «сірих» схем податкової мінімізації з-під оподаткування виводиться значний обсяг доходів сфери інформаційних технологій. У статті пропонується ряд заходів, спрямованих на легалізацію IT-бізнесу, які можуть бути реалізовані як у найближчому майбутньому, так і в перспективі.

Стаття написана російською мовою


Єщенко Є. О.
Мережеві спільноти електронного простору: актуальна і фундаментальна структура функцій у процесі розвитку глобальної господарської системи (c. 436 - 439)

Метою статті є виявлення функцій мережевих спільнот електронного простору і визначення етапів їх розвитку як форми господарських відносин на основі аналізу процесу формування та розвитку цих спільнот. У результаті дослідження всі функції мережевих спільнот електронного простору були згруповані в три основні: інформаційна, організаційно-комунікаційна та оптимізаційна. По мірі розвитку і реалізації функцій мережевих спільнот змінюється їх роль у функціонуванні господарських зв'язків. На основі цього було виділено три етапи розвитку мережевих спільнот електронного простору як форми господарських зв'язків: 1) доповнююча; 2) рівнозначна; 3) домінуюча форма. Динамічний розвиток мережевих спільнот і все більша імплементація їх у господарську практику зумовлюють необхідність їх подальшого дослідження. Перспективним напрямком є аналіз процесу інституціоналізації мережевих спільнот, а також ризиків, що породжуються такими спільнотами.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Замула О. В.
Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства (c. 336 - 341)

Мета статті полягає в дослідженні інформаційних втрат як економічної категорії та пошук моделі, що дозволить зменшити їх рівень до мінімального. Аналіз літературних джерел з цієї проблематики показав, що науковці більше переймаються втратами, що пов’язані з ризиками функціонування інформаційної системи, коли носіями інформації є технічні пристрої, хоча значну частину роботи з одержання, обробки, захисту та розповсюдження інформації здійснює персонал підприємства чи сторонні організації (у разі застосування аутсорсингу). У ході дослідження було визначено поняття «інформаційні втрати» як зменшення інформаційного активу без додавання вартості кінцевого продукту, або зниження професійного рівня персоналу, через умисні чи непередбачені події. Інформаційні ризики і пов'язані з ними втрати можна розділити на трансформаційні, коли інформація продукується всередині підприємства для власних потреб або з метою її продажу, і трансакційні, які найчастіше виникають у випадку, якщо керівництво воліє купувати продукти та послуги інформаційного ринку, використовуючи переваги аутсорсингу. Втрати можуть бути суттєвими через приховані дії економічних агентів і пов’язану з цим моральну шкоду, велику імовірність несприятливого відбору та корупцію, тому запропоновано їх мінімізувати шляхом пошуку оптимального співвідношення інсорсингових та аутсорсингових інформаційних витрат, а також формування та адекватного наповнення інформаційної інфраструктури. У подальших дослідженнях становить інтерес вивчення людського фактора у виникненні інформаційних ризиків в умовах існуючого інституціонального середовища та пошук шляхів їх зменшення через формування відповідної корпоративної культури.

Стаття написана українською мовою


Одарченко А. М., Сподар К. В.
Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні (c. 342 - 346)

Метою статті є визначення особливостей, основних принципів використання електронної комерції та з’ясування способів розвитку електронної торгівлі в Україні. Досліджено, що поява новітніх комунікаційних засобів, зокрема Інтернету, привела до великих змін у галузі організації та ведення комерційної діяльності, пов’язаних із виникненням електронної торгівлі. Під електронною комерцією розуміються будь-які форми ділових угод, при яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість фізичного обміну чи безпосереднього фізичного контакту. До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги тощо. Визначено ряд причин, що негативно відображаються на розвитку електронної комерції в Україні, а саме: недостатній рівень розвитку ринкових відносин у більшості секторів економіки; відсутність достатнього обсягу вільних фінансових засобів у вітчизняних підприємств і фінансових установ; низька платіжна спроможність населення, що не сприяє збільшенню користувачів мережі; недостатній рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури; низький рівень використання інформаційних технологій на підприємствах, в організаціях та органах державної влади; значна різниця у рівні інформатизації великих міст і регіонів країни; повна відсутність у нашій країні надійної системи оперативної доставки матеріальних цінностей; нерозвиненість надійних і легітимних засобів аутентификації, цифрових підписів, сертифікатів і шифрування; недосконалі механізми оплати; низький рівень безпеки при здійсненні оплати кредитною карткою; недостатньо широкий спектр товарів і послуг, доступний через мережу; висока вартість володіння електронним магазином; трудомісткість пошуку необхідного товару чи інформації тощо. Встановлено, що вирішення питань стосовно ліквідування причин перешкод розвитку електронної комерції в України може скоротити розрив у темпах зростання ролі інтернет-торгівлі у світі та нашій державі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Панчук І. П.
Проблеми автоматизації фінансової діяльності підприємств (c. 248 - 252)

Автоматизація управлінських функцій є невід’ємним елементом підприємництва в період розвитку інформаційних систем. Широкий діапазон програмних продуктів, що здійснюють автоматизацію обліку, аналізу, планування, зумовлює вибір та обґрунтування найефективніших з них, а також вимагає розробки пропозицій щодо їх удосконалення. Для цього у роботі використано загальнонауковий теоретичний підхід до моніторингу існуючих на ринку інформаційних систем управління підприємством. У результаті дослідження виявлено, що найбільш адаптованими до вітчизняного обліку та управління є програмні продукти фірми «1С». Проте навіть вони містять недоліки при автоматизації фінансової діяльності, що зумовило внесення пропозицій з їх удосконалення. Запропоновано напрями підвищення якості автоматизації обліку та аналізу. Причому якість останнього полягатиме в розробці окремого модуля до останньої версії платформи «1С: Підприємство».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Янчев А. В.
Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу (c. 199 - 204)

Досліджено місце інформаційного ризику в контексті функції захисту інформації; проаналізовано динаміку зростання інформаційних загроз сучасності в системах електронного документообігу; розроблено концептуальну модель інформаційного захисту систем електронного документообігу; запропоновано науково обґрунтовану класифікацію інформаційних загроз, яка дозволяє чітко визначити потенційні види загроз, коло об’єктів захисту та комплекс заходів, що сприятиме досягненню стійкого стану інформаційної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Давидова І. О.
Економічні закони в умовах мережної економічної діяльності (c. 203 - 207)

Мета статті – уточнення методологічних засад та специфіки мережних взаємодій на рівні формування економічних закономірностей. У статті системно розкрито вплив мережних форм економічної діяльності на функціонування економіки. Розповсюдження мережних взаємодій не тільки трансформує дію економічних законів, але й базується на економічних законах. При аналізі зміни проявів економічних законів досліджується система виробничих відносин мережної економіки, щодо якої можна казати про складення двох рівнів: перший утворюються навколо відносин, що виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання технічних засобів мережних взаємодій; другий – заснований на відносинах з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання інформації як специфічного ресурсу. У процесі мережної діяльності відбувається інтеграція виробництва та споживання. Зроблено висновок про найбільш суттєві зміни з боку мережної економіки на функціональні економічні закони, але відзначено модифікації зв’язків на рівні взаємодій між продуктивними силами та виробничими відносинами, попитом і пропозицією в умовах зростання мережних продуктів та специфіки формування їх вартості.

Стаття написана українською мовою


Янчев А. В.
Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин (c. 208 - 215)

У статті проаналізовано вимоги нормативних актів щодо зберігання облікових документів та визначено основні вимоги, яких необхідно дотримуватися при зберіганні електронних документів. Досліджено суттєві характеристики електронних і паперових документів. Визначено склад операцій, які включає процес архівування бухгалтерських документів. Запропоновано структуру внутрішнього регламенту – Положення про архів підприємства за трьома розділами: загальні положення, склад документів та функції документів. В основу моделі побудови сучасних архівів запропоновано покласти структурну логіку мережі Інтернет, що дозволило побудувати процедурно-технологічну карту облікового процесу та розробити предметно орієнтовані сховища даних. Запропоновано семантичну логіку предметної області архіву моделювати у вигляді онтології предметної області бухгалтерського обліку, яка складається з певної кількості елементів, що характеризують бізнес-процеси, та взаємовідносин між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Пурський О. І., Гринюк Б. В., Жарій І. О.
Концептуальна модель електронного торговельного ринку (c. 164 - 169)

У роботі виконано розробку концептуальної моделі функціонування електронного торговельного ринку. У розроблену концептуальну модель електронного торговельного ринку додано важливий аспект його функціонування і розвитку – процеси формування електронного торговельного середовища. Визначено три основні фактори, при наявності та безпосередній взаємодії яких формується електронне торговельне середовище: сучасні інформаційно-комунікаційні засоби ведення електронної торгівлі; широке коло споживачів із повноцінним доступом до інформаційно-комунікаційних засобів; продавці, які використовують інформаційно-комунікаційні засоби для продажу товарів і послуг. Розглянуто взаємодію учасників електронного торговельного ринку, що здійснюється під час реалізації процедур купівлі-продажу товарів і послуг. Визначено технологічні аспекти функціонування електронного торговельного ринку, які забезпечують його ефективність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Маловичко С. В.
Місце електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин України (c. 213 - 217)

Активний розвиток електронної торгівлі, як нової форми здійснення господарської діяльності, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цих відносин. На сьогодні законодавча база регулювання електронної торгівлі в Україні є недостатньо розвинутою – відсутній єдиний Закон України щодо регулювання цього виду економічної діяльності, однак у деяких нормативно-правових актах встановлені окремі її аспекти, аналіз яких обумовлює актуальність теми дослідження. Метою статті є проведення комплексного аналізу законодавчо-правових засад функціонування та механізмів регулювання торгівлі на підприємствах України, визначення їх особливостей та перспектив подальшого формування нормативно-правової бази. Розглянуто особливості правовідносин у сфері електронної торгівлі підприємств в Україні. Окремо розглянуто специфіку законодавчо-правового регулювання електронної торгівлі з позицій різноманітних методичних підходів до визначення місця електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин держав.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Завгородня О. С.
Використання інформаційних технологій для навчання та розвитку працівників українських видавництв (c. 183 - 187)

Укорінення інформаційних технологій у повсякденному житті населення та поточній діяльності підприємств не викликає жодних сумнівів. Таке широке її розповсюдження зумовлює суттєві зрушення на традиційних ринках, змінює ланцюги створення вартості, переформатовує вплив гравців ринку, створює безпрецедентні можливості щодо інновацій та нововведень. Саме такі докорінні зміни спіткали світову видавничо-поліграфічну галузь: підприємства розширюють спектр технологій виготовлення продукції, збагачують номенклатуру, замінюють традиційні шляхи доставки продуктів та послуг видавництв, створюють нові способи їх споживання. Зазначеним особливостям функціонування видавництв у статті приділено особливу увагу. За таких умов видавництва змушені впроваджувати інновації та навчати персонал, однак традиційні інструменти та методи навчання втрачають свою актуальність та ефективність для вирішення поставлених завдань. Саме тому у статті розглянуто можливість застосування інформаційних технологій у навчанні персоналу видавництв, окреслено переваги та недоліки їх застосування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Сазонець О. М., Качан О. І.
Оцінка інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин (c. 112 - 118)

Метою даної статті є дослідження загроз і можливих заходів збільшення ефективності інформаційної безпеки України на сучасному етапі розвитку на основі статистичної обробки результатів опитування експертів з питань інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин. На основі експертного опитування досліджено способи отримання інформації та проаналізовано ступінь довіри до неї респондентів залежно від джерел. Розглянуто сутність поняття інформаційної безпеки. Проведено оцінку потенційних загроз інформаційної безпеки України в політичній, державній, військовій, гуманітарній та науково-технічній сферах, а також можливість їх настання для національних та міжнародних корпорацій. Найбільш можливим заходом, необхідним для збільшення інформаційної безпеки України, на думку респондентів, є підвищення ефективності інформаційних систем для захисту від кіберзлочинності та кібертероризму, а також створення необхідних нормативно-правових, фінансових та інших передумов, які допоможуть розвитку конкуренції на національному ринку інформаційних послуг.

Стаття написана українською мовою


Кожухівська Р. Б.
Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності (c. 119 - 125)

У статті розглядається питання щодо перспективних напрямів застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і закладів гостинності. Виокремлено основні характеристики туристичної індустрії та сфери гостинності, які найбільше підходять для активного застосування інформаційних технологій. Окреслено основні властивості інформаційних технологій, які мають стратегічне значення для розвитку туристичної діяльності в Україні. Побудовано структуру комунікаційної моделі туристичної галузі та індустрії гостинності, що може бути успішно реалізована за допомогою сучасних інформаційних технологій. Установлено, що в даний момент для українських туристичних підприємств та підприємств сфери гостинності досить гострою проблемою є визначення бюджету на витрати з впровадження автоматизованих інформаційних систем. Узагальнено, що вагомим для туристичних підприємств є впровадження та використання системи «реінжиніринг бізнес-процесів». Наведені результати дослідження можуть бути використані як джерела інформації для визначення, дослідження та застосування основних напрямів інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств та підприємств сфери гостинності.

Стаття написана українською мовою


Яремик Х. Я., Яремик М. І.
Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки (c. 125 - 129)

Мета статті полягає в дослідженні функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах сучасного стану розвитку інформаційних технологій. На основі аналізу наукових поглядів учених було уточнено основні завдання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки. Обґрунтовано, що в умовах розвитку засобів комунікацій, PDA-пристроїв, перенесення частини бізнесу в соціальні мережі виникла необхідність застосування спеціалізованого програмного забезпечення як інструменту інформаційно-аналітичного забезпечення. Визначено, що основним елементом має бути DLP-система, яка повинна інтегруватися із SEIM-системами, Business intelligence, HRM та Anti-Fraud-системами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливості інтеграції DLP-систем з інструментами конкурентної розвідки (пошуковими системами), що дозволить автоматизувати аналіз потенційних зовнішніх загроз фінансово-економічній безпеці, а також дослідження місця ІТ-аудиту в інформаційно-аналітичному забезпеченні фінансово-економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Корягін М. В., Плотніченко І. Б.
Методика оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств (c. 299 - 304)

Стаття присвячена вдосконаленню методики оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств. Проаналізовано існуючі наукові підходи щодо оцінки ефективності електронної комерції. Сформовано джерела інформаційного забезпечення аналітичної оцінки основних показників онлайн-комерції на основі запропонованих субрахунків бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів із урахуванням сфер комерційної діяльності підприємств. Розроблено систему показників оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств сфери електронної комерції. За думкою авторів, наведені пропозиції дають змогу оцінити масштабність та ефективність провадження електронної комерційної діяльності підприємств, виявити можливі резерви підвищення результативності їх діяльності, визначити проблеми щодо стратегії й тактики поведінки на онлайн-ринку та розробити заходи з реалізації поставлених завдань, обґрунтувати оптимальні рішення керівництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Іванов Ю. Б., Ус М. І.
Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства (c. 299 - 305)

Метою стаття є ідентифікація та аналіз складових сучасного інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств. Визначено сутність та змістовне наповнення інформаційного забезпечення підприємства, до ключових складових якого віднесено сформовану маркетингову інформаційну систему, наявність програмного забезпечення та впровадження інформаційних систем. Проаналізовано існуючи класи інформаційних систем, які є підґрунтям для побудови маркетингової інформаційної системи підприємства. За результатами порівняння інформаційних систем ідентифіковано ті, у структурі яких передбачено модулі для підтримки, управління та розвитку маркетингової діяльності підприємств. Серед них перше місце належить класу ERP-систем, який створює єдиний інформаційний простір для управлінських процесів та маркетингових рішень і виконує функції інтеграції бізнес-процесів промислового підприємства. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо організаційного аспекту впровадження запропонованих інформаційних систем у практичну діяльність вітчизняних промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Маловичко С. В.
Концептуальні засади розвитку електронного ринку (c. 232 - 237)

Метою даної статті є визначення концептуальних засад розвитку електронного ринку в умовах віртуалізації економіки. Використано діалектичний метод наукового пізнання, а також комплекс загальнонаукових методів гносеології: теоретичного узагальнення і порівняння, методи угрупування і класифікації. Систематизовано теоретичні підходи до визначення поняття «електронний ринок»: організаційний, функціональний, інституціональний, часово-просторовий, ресурсний, процесний, комунікаційний. На підставі узагальнених теоретичних опрацьовувань у сфері електронної торгівлі визначено категорію «електронний ринок» з позиції менеджменту. Систематизовано існуючі підходи до сегментування електронного ринку. Визначено концептуальні засади розвитку електронного ринку, що представлені його теоретико-методологічним та організаційним забезпеченням.

Стаття написана українською мовою


Коляда С. П., Рябой В. І.
Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні (c. 238 - 243)

Метою статті є обґрунтування доцільності в доступності об'єктивних даних як роботи митниці в цілому, так і конкретних операцій, а саме – електронного декларування. Стаття містить глибокий організаційно-структурний аналіз сучасного стану функціонування національної системи електронного митного адміністрування. У роботі представлено часовий аналіз всіх етапів впровадження системи «Електронна митниця» з боку держави, а також відображено сприйняття даного процесу бізнесом. Акцентовано увагу на протиріччях і недоліках. Доведено незаперечний економічний ефект від впровадження е-митниці. Авторами виділено аспекти, які перешкоджають планомірному впровадженню безпаперових технологій у всі сфери діяльності митної системи України. Результатом проведених досліджень є вдосконалена модель е-митниці, яка відображена через призму уніфікованого комплексу завдань і плану дій з розвитку інформаційних митних систем України.

Стаття написана українською мовою


Шеховцова Д. Д.
Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (c. 244 - 249)

У статті розглянуто використання сучасних інформаційних систем та технологій для ведення управлінського обліку витрат підприємств ресторанного господарства; визначено критерії якості інформаційного забезпечення з метою організації управлінського обліку витрат та прийняття рішень; досліджено найбільш популярні програми й програмні комплекси для зручного ведення управлінського обліку витрат, які враховують специфіку діяльності суб’єктів ресторанного господарства; з’ясована здатність таких програм, крім повноцінного ведення обліку, ще й формувати потужну аналітичну базу, на основі якої можна приймати важливі управлінські рішення. Розглянуто можливість використання підприємствами ресторанного господарства «хмарних» технологій для отримання прозорої, оперативної та своєчасної інформацію про витрати. Запропоновано функціональну модель, структура якої заснована на модульному принципі. Визначено технологію організації управлінського обліку витрат для підприємств, що займаються реалізацією суші, піци, кондитерських та хлібобулочних виробів через мережу Інтернет.

Стаття написана українською мовою


Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Марчук С. В.
Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення (c. 250 - 254)

У статті розглядаються питання, що стосуються використання програмного забезпечення в управлінні персоналом, а також автоматизації та оптимізації кадрових процесів підприємств. Аналізується використання одних з найпопулярніших програм на українському ринку, таких як «Парус-Персонал», «БОСС-кадровик» і «1С: Зарплата і управління персоналом». Проведено порівняльний аналіз програмного забезпечення кадрового адміністрування та розроблено рекомендації для обґрунтованого вибору його службами управління персоналом. Сформовано основні якісні та кількісні критерії, за якими проводився аналіз програмного забезпечення, згадуються всі функціональні системи програм, а також здійснюється порівняння цінових чинників.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко М. А.
Формування підходу до управління ризиками ІТ-проекту (c. 255 - 260)

Метою статті є формування підходу до управління ризиками ІТ-проекту, який поєднує переваги концепції буферного управління із загальноприйнятим інструментарієм ризик-менеджменту. За результатами аналізу сучасного стану досліджень у сфері управління ризиками ІТ-проекту було встановлено, що використання переваг концепції буферного управління потребує розроблення адаптивного механізму оброблення інформації та прийняття рішень. У зв’язку з цим було запропоновано підхід, який ґрунтується на адаптивній моделі управління ризиками ІТ-проекту. Модель передбачає використання інформації з бази знань, яка оновлюється відповідно до змін у проекті. Також, з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між взаємодією елементів середовища проекту та успішністю його виконання, а також з метою аналізу поточного стану проекту, було розроблено структурну схему ризиків проекту. Розроблена схема може використовуватися в межах концепції буферного управління.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Мироненко І. І.
Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера «Secure Messenger (SM)» на ринку корпоративного спілкування (c. 206 - 212)

Метою статті є дослідження ринку корпоративних захищених месенджерів та плану просування нової програми на ринок мобільних додатків. Проаналізовано найбільш популярні захищені месенджери на ринку мобільних додатків. Ці програми були відібрані за принципом схожості характеристик та умов використання з досліджуваним захищеним месенджером. Розглянуто мобільні додатки для корпоративних комунікацій, які, на думку автора та експертів у сфері просування мобільних технологій, призначені компенсувати недоліки електронної пошти. Досліджено особливості впровадження нового типу месенджерів для спілкування всередині організації. Запропонована стратегія маркетингового плану виводу досліджуваного мобільного додатку на ринок, яка включає завдання по залученню та утриманню існуючих користувачів, засоби стимулювання стрімкості поширення контенту і яка не буде знищувати ресурси організації та зможе вистояти в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність обраної теми та надано практичні рекомендації стосовно планування маркетингової діяльності організації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Пурський О. І., Гринюк Б. В., Демченко Р. С.
Cпецифіка програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі (c. 154 - 162)

У статті представлено механізми програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі. Розроблено модульну структуру функціональних блоків Web-додатка, до складу якого входять: модуль автентифікації користувача; модуль адміністрування; блок, реалізації функції математичної моделі предметної області та процедур обробки інформації; база даних, що призначена для зберігання початкових даних, показників торговельної діяльності та результатів розрахунків, а також контенту елементів інтерфейсу Web-додатка; модуль логістика; серверна частина, яка реалізує процедури доступу до БД, формування режимів представлення моделей і функцій математичної моделі предметної області; інтерфейс, який забезпечує інтерактивний доступ користувачів до функцій Web-додатка. Представлено модель бази даних і структурну схему модуля логістики Web-системи. Здійснено програмну реалізацію Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (c. 163 - 169)

У статті обґрунтовано, що організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери полягає в отриманні всіх потрібних інформаційних даних, причому так, щоб забезпечувалися необхідні достовірність та терміновість при ефективному використанні ресурсів обчислювальної системи і з найменшим обсягом витрат. Доведено, що цінність інформації визначається тим, що дозволяє встановити вплив будь-якого конкретного фактора на характеристики обчислювального процесу, а також залежність параметрів обчислювального процесу від сукупності різних факторів. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняється питання, пов’язане з необхідністю створення спеціальної системи засобів підсистеми цілісного економічного моніторингу, орієнтованих на висвітлення і дослідження економічної ефективності вирішення наявних проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Гальчинський Л. Ю., Луговець В. В.
Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України (c. 155 - 159)

Стаття присвячена дослідженню факторів впливу на ринок програмного забезпечення України, на прикладі операційної системи Windows 7 Ultimate. За допомогою факторного аналізу було проаналізовано 10 можливих факторів: обсяг продажів комп’ютерів, розповсюдженість мережі Інтернет, рівень комп’ютерного «піратства», ціна, курс валют, ВВП, середня номінальна зарплата, чисельність населення, індекс людського розвитку та частка ринку. У результаті аналізу з використанням методу головних компонент було визначено дві агреговані групи факторів – внутрішню та зовнішню. Перша включає в себе головні макроекономічні показники, частку ринку досліджуваного ПЗ та рівень розповсюдженості Інтернету. Друга включає обсяг продажів ПК, ціну та курс валют. Отримані результати пропонується врахувати при розробці державної стратегії розвитку ринку програмного забезпечення в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Керея О. С.
Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні (c. 230 - 235)

Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження нових можливостей та викликів у сфері реалізації трудового потенціалу людини, що несе четверта промислова революція. Розглянуто гносеологічну та онтологічну природу трансформації характеру праці, що спричинена зростанням значення інформаційно-знаннєвих ресурсів та мережевого принципу організації. Проаналізовано зміни характеру зайнятості під впливом інформаційних технологій. У зв’язку з цим вирішуються такі завдання: дослідження сутності та процесу формування мережевої зайнятості як результату функціонування інформаційно-мережевої економіки, аналіз перспектив і проблем розвитку мережевої зайнятості в Україні та шляхи їх вирішення. Проаналізовано норми податкового законодавства України та виявлено адміністративні бар’єри на шляху реалізації мережевої зайнятості у сфері експорту послуг, розраховано втрати місцевих бюджетів, що пов’язані з ними. Запропоновано заходи, що необхідні для інституціонального оформлення мережевої зайнятості в Україні.

Стаття написана українською мовою


Отенко І. П., Чепелюк М. І.
Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі (c. 236 - 240)

У статті досліджується важливість веб-сайту підприємства як ключового елемента формування інформаційного простору та його роль у діяльності підприємства в міжнародному бізнес-середовищі. Формування інформаційного простору вирішальним чином впливає на основні сфери суспільства – соціально-політичну, економічну, у тому числі й на розвиток та діяльність підприємств у міжнародному бізнес-середовищі. Зв’язавши та інтегрувавши практично всі країни світу, які мають досить розвинену інфраструктуру систем зв’язку і телекомунікацій, інформаційний простір фактично знищив межі між країнами, що є одним з головних стимулів глобалізації й одночасно результатом цього процесу. Формування єдиного інформаційного простору, існування різних способів прийому, передачі, зберігання та подання необхідної інформації для загального користування дає можливість збільшити ефективність бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Адамик О. В.
Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (c. 348 - 353)

Метою статті є характеристика логічних зв’язків обробки інформації та визначення засад взаємодії електронного та паперового документообігу в інформаційній системі обліку. Виявлено особливості автоматизованої обробки облікових даних у КСБО, а саме: 1) розширення бази вхідної інформації в порівнянні з її ручною обробкою; 2) в основу КСБО покладено бази даних (найчастіше реляційні), тому інформація зберігається в електронних таблицях; 3) за умов автоматизації периферійних робочих місць інформаційні потоки в КСБО розподілені на аналітичний і синтетичний облік, що надалі визначає джерела формування звітності; 4) формування звітної інформації відбувається за допомогою запитів, що здійснюють відбір даних з базових елементів обліку, їх сортування і фільтрацію у заданий користувачем спосіб. Запити створюють тимчасову результатну таблицю (миттєвий знімок). Це підвищує швидкість і ефективність роботи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Тігарєва В. А.
Розвиток моделі Enhanced Telecom Operations Map на засадах декомпозиції бізнес-процесів (c. 237 - 247)

Мета статті – подальший розвиток моделі eTOM шляхом декомпозиції бізнес-процесів для управління оператором телекомунікацій на рівні його структурних підрозділів, зокрема, визначення бізнес-процесів оператора телекомунікацій рівня 3. Головними характеристиками моделі еТОМ є її універсальність та відкритість. еТОМ деталізована розробниками саме до того рівня, який дозволяє зберегти її загальногалузевий характер, але для практичного використання необхідно провести, як мінімум, ще один етап декомпозиції з метою урахування особливостей конкретної організації. У результаті дослідження модель еТОМ була розширена, також деякі бізнес-процеси рівня 3 були додатково запропоновані автором. Проведена декомпозиція додає моделі еТОМ конкретності, наближує її до безпосередніх робочих процесів, які відбуваються на підприємстві. Отриману розвинену модель еТОМ із виділеними процесами рівня 3 можна використовувати при практичному впровадженні процесного підходу для ідентифікації та порівняння існуючих процесів, виявлення пропущених бізнес-процесів, автоматизації виробничих та управлінських процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Примостка А. О.
Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем (c. 274 - 280)

Досліджено мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем. Проаналізовано існуючі підходи до проектування мультиагентних систем та обґрунтовано додаткові завдання, що виникають у процесі розробки архітектури системи. Проаналізовано високорівневу архітектуру мультиагентної системи. Кожна підсистема, що входить у загальну систему, розглянута загалом. Окремо представлена деталізація архітектури підсистеми збору та зберігання даних до рівня окремих агентів. Розроблена архітектура підсистеми дозволяє її використання у будь-якій мультиагентній системі, що має на меті збір та аналіз великої кількості даних. Також представлена деталізація підсистеми аналізу даних. Архітектура даної підсистеми представляє собою узагальнену модель роботи підприємства в контексті мультиагентного підходу. Для кожного модуля та агента, які є структурними елементами підсистем, наведено опис функцій та їх призначення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Гордієнко В. О., Григораш О. В.
Алгоритм декомпозиції мети в результативні показники цільової програми (c. 319 - 324)

У провідних країнах світу запорукою досягнення високих результатів запровадження цільових програм виступає чітке формулювання мети, формування конкретних завдань та визначення результативних показників виконання програм, що передбачено вимогами програмно-цільового планування. В Україні вже розроблено нормативно-правове забезпечення застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, проте на практиці реалізація цільових програм все ще супроводжується використанням традиційного методу планування. У статті проведено оцінку відповідності складових елементів цільових програм вимогам програмно-цільового методу на прикладі регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2015–2016 рр. На основі системно-логістичного підходу сформульовано мету, завдання та результативні показники зазначеної програми. За допомогою методу розстановки пріоритетів визначено ступінь значущості задач першого рівня.

Стаття написана англійською мовою


Дубовик Т. В., Ортинська В. В.
Система соціальної комерції (c. 325 - 330)

Соціальна комерція є відносно новим явищем, на мало дослідженому напрямі торгівлі. Результати авторських досліджень дозволили систематизувати точки зору щодо поняття «соціальна комерція», описати систему соціальної комерції, запропонувати заходи для розробки стратегії соціальної комерції. Автори визначили соціальну комерцію як експансію електронної комерції в суспільні мережі в Інтернеті, в яких соціальні фактори є суттєвими, а споживачі мають право створення контенту за допомогою засобів масової інформації через форуми, рейтинги, огляди та рекомендації на різних платформах. Підприємствам рекомендовано використовувати соціальні інструменти для виконання соціальної взаємодії зі споживачами в соціальній мережі, створювати соціальний клімат з урахуванням інтернет-соціальної підтримки. Запропоновано поняття «система соціальної комерції», структура якої містить такі елементи: індивідуальність споживача, соціальні комунікації, соціальні спільноти, електронна комерція; визначено багатовимірні ознаки, які природним чином пов’язані з усіма чотирма елементами соціальної комерції. Вони охоплюють якість інформації, якість системи, якість обслуговування, зручність і простоту використання, механізм оплати.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А.
Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи (c. 138 - 144)

У статті запропоновано підходи до управління розвитком складних систем на основі моделі формування сучасної інформаційної системи. Зазначено фактори економічного зростання як складової розвитку систем. Окреслено вектори розвитку систем, що сприяє кращому розумінню необхідних втручань у формування чинників та потребує застосування певних показників як індикаторів такого розвитку. Цими індикаторами можуть служити показники складових результативності функціонування та розвитку соціо-еколого-економічних систем як часткових випадків складних систем. Сучасні технології орієнтують суспільство на забезпечення виконання умов сталого розвитку. Розробка моделі ефективного використання ресурсів є підґрунтям забезпечення результативності суспільного виробництва. Зазначене потребує формування відповідної доступної до використання інформаційної бази даних. Запропоновані підходи до інтегрування інформаційної бази даних у процеси прийняття управлінських рішень та до оцінювання дієвості наслідків функціонування інформаційних систем на основі складових результативності сприятимуть подальшому розвитку складних систем, тому вони потребують подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


Дроздова О. Г.
Інвестиційна привабливість Інтернет-магазинів як складових електронної комерції (c. 145 - 150)

Визначення економічної ефективності електронної комерції, а також Інтернет-магазинів як її складової, передбачає загальну оцінку ефективності функціонування, маркетингову та інвестиційну ефективність (інвестиційну привабливість), а отже, можливість вкладення грошових коштів потенційними інвесторами. У статті розглянуто стан і розвиток електронної комерції в Україні, оцінено загальну динаміку електронного бізнесу. Визначено фактори впливу та перспективи, що пов’язано зі здійсненням інвестицій. Систематизовано показники щодо діяльності суб’єктів електронної торгівлі, що дозволяє побудувати комплексний підхід до інформаційного забезпечення в системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу підприємства, визначити інтегральний показник, що передбачає оцінку економічної, інформаційної, ідентифікаційної та емоційної функцій на основі коефіцієнтів значущості відповідних функцій.

Стаття написана українською мовою


Борзенкова О. Д., Шрамко О. О.
Інформаційна складова у структурі економічної безпеки підприємства (c. 151 - 156)

Формування економічної безпеки підприємства полягає в розробці та впровадженні системи управління та комплексу заходів, спрямованих на виробничу та невиробничу сфери з метою забезпечення ефективної господарської діяльності, мінімізації факторів впливу та загроз в умовах мінливого зовнішнього середовища. У статті визначено сутність та роль інформаційної складової, що полягає в захищеності інформаційного середовища, діяльності щодо запобігання витоку інформації, що захищається, несанкціонованих і ненавмисних впливів на інформацію і т. ін. Інформаційна безпека підприємства досягається: заходами правового забезпечення на рівні держави та підприємства; організаційного забезпечення (тобто регулювання інформаційного потоку на підприємстві); програмно-технічного забезпечення (як програмного та апаратного облаштування з метою запобігання незаконному витоку інформації).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Щепак В. В.
Геоінформаційні технології та кадастрові системи (c. 108 - 112)

Мета статті полягає в дослідженні характерних ознак кадастрів та визначенні особливостей використання ГІС-технологій при формуванні кадастрової інформаційної бази даних. Розглянуто різні погляди на важливість застосування ГІС-технологій для ведення різних видів кадастрів (земельного, лісового, водного, містобудівного, природних територій курортів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, регіональних кадастрів природних ресурсів та ін.). Розроблено структурно-логічну модель системи формування кадастрової інформаційної бази даних, яка дала можливість виокремити такі компоненти, як ГІС-технології, інформаційну базу даних і кадастри. На основі взаємозалежності та взаємодії цих складових було визначено основні взаємозв’язки між ними. Перспективами подальших досліджень є вивчення умов функціонування системи формування кадастрової інформаційної бази даних і дослідження основних характеристик взаємозв’язків між складовими, що дасть можливість оптимізувати процес інформаційного забезпечення бази даних кадастрових систем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Вдовиченко Л. Ю., Волосюк М. В.
Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів (c. 74 - 79)

У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи «Єдине середовище електронного регулювання приморських регіонів» та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у сфері морегосподарювання.

Стаття написана українською мовою


Нікітан Н. О.
Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій (c. 79 - 84)

Розвиток і впровадження інформаційних технологій у межах проекту СУДФ (Системи управління державними фінансами) створить прозорі та ефективні механізми виконання бюджетів завдяки забезпеченню відкритості бюджетного процесу, підвищенню підзвітності державного сектора та поліпшенню управління грошовими ресурсами. У статті виокремлено шляхи досягнення таких результатів та виділено організаційну вигоду для підвищення загальної ефективності управління бюджетним процесом від впровадження інформаційних технологій в Державній казначейській службі. Окрім того, дано оцінку результатів впровадження проекту СУДФ у частині відповідальності Державної казначейської служби України, модернізації механізму казначейського контролю за видатками. Визначено та враховано коло питань, які впливатимуть на обсяг ресурсів: фінансових, матеріально-технічних, трудових та інших.

Стаття написана українською мовою


Школьний О. О.
Розвиток «інтелектуальних» технологій як чинник конкурентоспроможності міста (c. 85 - 89)

За результатами дослідження встановлено, що одним з напрямів вирішення міських проблем є використання «інтелектуальних» технологій. Залучення проектів, спрямованих на розвиток smart-міста, сприяє досягненню ефективного управління економічними ресурсами, інноваційному розвитку та поліпшенню добробуту населення. Динамічність «інтелектуальних» міст, оцінена на основі показників розвитку економіки, людського капіталу, технологічного забезпечення, охорони довкілля, міжнародного визнання, соціальної згуртованості, транспортного забезпечення, регуляторних механізмів, міського планування та публічного адміністрування, є передумовою формування глобальних конкурентних переваг. Функціональні сфери проекту smart-місто проаналізовано з огляду на розвиток енергетики, транспорту, водопостачання, житлового фонду, а також системи врядування. На прикладі Гамбурзької метрополії проілюстровано можливості зміцнення конкурентних переваг за рахунок «інтелектуальних» логістичних рішень. Виявлено необхідність використання передового світового досвіду розвитку smart-міст з метою підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Архірейська Н. В.
Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки (c. 125 - 129)

Метою статті є дослідження інноваційної технології постіндустріальної економіки - блокчейн. Виявлено, що блокчейн - це багатофункціональна і багаторівнева інформаційна технологія, призначена для надійного обліку різних активів. Доведено, що на сьогодні найважливішим є блокчейн біткойна. Розглянуто можливості, перспективи та ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту. Встановлено, що основними перевагами інвестицій в біткойни є: стабільно зростаючий курс, довіра до валюти, ліквідність, анонімність, децентралізація. Однак є і суттєві мінуси, такі як: проблема масштабування, державна невизначеність статусу криптовалюти, надмірний час обробки платежів (приблизно 10 хв.). Доведено, що основними перевагами блокчейн 1.0 і 2.0 є економічна ефективність і зниження витрат завдяки використанню децентралізованих мережевих моделей, які не потребують довіри до єдиного транзакційного центру, а блокчейну 3.0 – свобода, що дозволить на основі блокчейн-технології реалізувати рішення, не пов’язані з грошовим обігом і ринковими транзакціями.

Стаття написана українською мовою


Брояка А. А.
Інформаційне забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні як ключова складова її розвитку (c. 130 - 136)

Стаття присвячена використанню інформаційних технологій у сільськогосподарській дорадчій діяльності в Україні та організації її інформаційного забезпечення. Основна мета дослідження полягає у виявленні ролі інформаційних технологій у сільськогосподарській дорадчій діяльності та аналізі існуючих підходів інформаційної підтримки з метою визначення сфер їх застосування в подальшому розвитку. Для досягнення поставлених завдань використовуються діалектичні методи пізнання, системний підхід до вивчення економічних процесів, спостереження, узагальнення та інші методи наукового дослідження. Підсумовується, що впровадження інноваційних способів телекомунікації, WEB-технологій, сучасного програмного забезпечення, баз даних, систем підтримки прийняття рішень відкриває нові можливості для постачання інформації та надання консультацій в Україні, що приведе до підвищення добробуту сільськогосподарських виробників та сільського населення. Крім того, дистанційна освіта та E-дорадництво визнані перспективними напрямками подальшого розвитку національної мережі сільськогосподарських дорадчих служб.

Стаття написана англійською мовою


Коломієць Г. М., Глушач Ю. С.
Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток (c. 137 - 143)

Перетворення технологічного устрою сучасного господарства зумовили появу цифрової економіки, яка відкриває суттєві можливості та, разом з тим, породжує загрози. Мета статті – показати методологічні підходи до трактування цифрової економіки, суперечність можливих результатів її розвитку і функціонування та практичне значення досліджень цього феномена. Цифрова економіка трансформує господарські взаємодії; знищує довгі ланцюги посередників; прискорює укладання різних угод; усуває просторові обмеження при доступі до ринків; дає конкурентні переваги компаніям незалежно від їх розмірів; дозволяє створити ефект масштабу і реалізувати його позитивну віддачу, знижуючи витрати. Разом з тим, у розвинених країнах і галузях, що легко піддаються автоматизації, різко скорочується потреба в працівниках з низькою і середньою кваліфікацією. Формується економіка, заснована більшою мірою на неповній зайнятості, на короткострокових стосунках із фрилансерами, які не охоплюються системою соціального забезпечення. Ці процеси створюють загрози стабільності доходів і розвитку національної економіки. Для порівняльного аналізу процесів розвитку цифрової економіки використовуються індекси, які можуть стати основою форсайта національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Поляков М. В., Лецер Ю. О.
Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій (c. 251 - 255)

Мета статті полягає в побудові комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій для вибору оптимальної технології, виробничого процесу, продукції через коригування або заміну бізнес-моделі на засадах збалансованої системи показників, шаблону бізнес-моделі та когнітивної моделі управління розвитком ІТ-підприємства. Виявлено можливість прив’язати бізнесмодель до стратегічної мети, що робить можливим кількісну оцінку бізнесмоделі. Представлено узагальнену когнітивну карту підприємства з розробки інформаційних технологій, що включає три рівні: стратегічний рівень, рівень бізнес-моделі та рівень управління розвитком. Розподіл показників на три рівні дозволяє розглядати зміну способів досягнення стратегічних показників через зміну бізнес-моделі. При цьому показники, якими може управляти підприємство, залишаються незмінними. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук показників для кількісного виразу усіх рівнів комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій та обґрунтування зв’язку між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Пурський О. І., Мазоха Д. П.
Метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів на основі архітектури MVC (c. 319 - 324)

Розроблено метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів, що забезпечує підтримку великої кількості замовлень і відвідувань покупців з урахуванням відповідності сучасним стандартам продуктивності та надійності інтернет-рішень у сфері електронної торгівлі. Метод передбачає створення типової вітрини та реалізацію для інформаційної системи управління мережею вітрин власної бази даних на основі даних центральної управляючої інформаційної системи та двосторонньої реплікації даних. Запропоновано механізм «клонування» інтернет-вітрин, що входять в мережу, та їх прискореної інтеграції з бізнес-процесами підприємства та системою управління на базі типової вітрини. Розробку типових вітрин інтернет-магазинів здійснено на основі концепції MVC (Model – View – Controller), технології ASP.NET MVC Framework і візуальних шаблонів Web-сторінок, що дозволяє забезпечити незалежність алгоритмів поведінки об’єктів від самих об’єктів та їх візуального представлення. Це значно підвищує ефективність розробки інтернет-проектів електронної торгівлі, прискорює процес реалізації та забезпечує високу гнучкість і функціональність вітрин інтернет-магазинів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Кочубей Д. В., Григоренко Т. М.
Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж (c. 424 - 429)

У статті розглянуто основні аспекти використання CRM-систем в управлінні взаємовідносинами у франчайзингових роздрібних торговельних мережах (ФРТМ). Розкрито сутність понять «CRM-стратегія» та «CRM-система», визначено їх відмінності. Визначено основні напрями реалізації CRM-стратегії управління взаємодією франчайзера та франчайзі, а також складові інформаційного забезпечення CRM-систем. Запропоновано методику впровадження CRM-стратегії у діяльність ФРТМ; розроблено модель управління ФРТМ на засадах CRM-системи; визначено основні переваги та недоліки використання CRM-систем у діяльності ФРТМ. Наукова та практична корисність запропонованої моделі управління дозволяє франчайзеру ретельно аналізувати усі бізнес-процеси, приймати управлінські рішення з метою кращого співробітництва та підтримки франчайзі, збільшувати обсяги продажів, підвищувати прибутковість, підтримувати лояльність франчайзі та створювати конкурентні переваги для всієї франчайзингової мережі.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М.
Моделі ринкової економіки на сучасних технологічних платформах (c. 430 - 440)

Метою статті є аналіз стану програмного забезпечення імітаційного моделювання економічних систем і розкриття можливостей застосування інтегрованих програмно-технологічних платформ у побудові моделей ринку. Визначено проблеми у сфері прикладного впровадження методу імітаційного моделювання; проаналізовано стан програмно-технологічного забезпечення імітаційного моделювання економічних систем. Запропоновано використання інтегрованої системи багатопідхідного імітаційного моделювання AnyLogic як однієї з найпотужніших сучасних програмних платформ. Розглянуто варіант моделі конкурентного багатопродуктового ринку, адаптованої до специфіки підприємств фармацевтичної галузі. Робота моделі ілюструється результатами ситуаційних імітаційних експериментів на прикладі фармацевтичної компанії «Фармак». Продемонстровано можливості параметричної настройки імітаційних експериментів та спектр їх використання у практичній діяльності фармацевтичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Климюк А. О., Шталь Т. В.
Аналіз особливостей інформаційних логістичних систем управління міжнародною діяльністю підприємства (c. 397 - 402)

Метою статті є аналіз особливостей розробки інтеграційної системи логістики та впровадження сучасних інформаційних технологій у логістичну діяльність. Узагальнено особливості інтеграції системи логістики та концепції SCM в управління логістикою. Визначено головні особливості вибору даних та їх класифікацію для такої системи. Обґрунтовано необхідність впровадження інтегрованої інформаційної системи та оптимізації логістичних процесів. Наведено приклади інформаційних програмних продуктів для моделювання й управління логістичними процесами, які допоможуть підвищити ефективність підприємства.

Стаття написана українською мовою


Моргачов І. В.
Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів (c. 403 - 407)

Метою статті є обґрунтування перспективності використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів. Уточнено твердження, що зростання кількості фрілансерів у регіоні (навіть тих, хто ухиляється від сплати податків) зумовлює зростання як доходів регіональних підприємств, так і податкових надходжень до бюджетів. Такі фрілансери стають замовниками робіт, послуг і товарів, а отже, і роботодавцями для інших осіб, які працюють офіційно. Державна підтримка концентрації таких фахівців у регіоні зумовлює зменшення «витоку мізків» за кордон. Обґрунтовано перспективні напрями державної підтримки умовно-депресивних регіонів за рахунок інформаційних систем, основними елементами яких є ІТ-спеціалісти; а також економічна доцільність першочергової державної підтримки регіонів з наявністю високого рівня безробіття працездатного населення. Запропоновано шляхи вирішення протиріч між державою та фрілансером у частині сплати податків та нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії. Визначено кінцеву мету державної підтримки умовно-депресивних регіонів завдяки використанню інформаційних систем, яка полягає у досягненні стадії дії мультиплікаційного ефекту зростання доходів суб’єктів господарювання та податкових надходжень в бюджети завдяки реалізації інноваційних проектів внаслідок концентрації ІТ-спеціалістів у регіоні.

Стаття написана українською мовою


Ляхович Г. І.
Захист облікової інформації в умовах аутсорсингу із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій (c. 408 - 412)

Метою статті є розкриття заходів захисту облікової інформації в умовах аутсорсингу, що здійснюється з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. На основі опрацювання наукових праць узагальнено підходи до розробки системи захисту облікової інформації, згруповано заходи із захисту за користувачами даних з визначенням суб’єктів забезпечення в умовах аутсорсингу. Особливу увагу приділено характеристиці та змістовному наповненню внутрішніх організаційних заходів із захисту облікової інформації (нормативним, кадровим, структурним). Визначено комплекс заходів щодо захисту інформації бухгалтерського обліку для великих і малих підприємств. Перспективами подальших досліджень є питання управління інформаційними ризиками при бухгалтерському аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Черненко Д. І., Чала Т. Г., Корепанов Г. С.
Інформаційне забезпечення розвитку концепції «розумного» здоров’я (Smart Health) (c. 266 - 272)

У статті викладено результати статистичного вивчення інформаційного забезпечення розвитку концепції «розумного» здоров’я (Smart Health). Прослідковано еволюцію поняття «s-Health». Розглянуто концепцію «smart» здоров’я («s-Health»), яка постає як природна еволюція концепції «електронного» здоров’я «e-Health» та «мобільного» здоров’я «m-Health». Визначено, що з точки зору «розумного» міста s-Health можна розглядати у два способи: пасивно та активно. Представлено орієнтовний перелік, що ілюструє потенціал s-Health, до якого входять такі елементи: 1. Збір даних, презентація та аналіз. 2. Профілактика та управління критичними ситуаціями. 3. Ефективність та екологічна оцінка. 4. Залучення пацієнтів та сім’ї до управління їх здоров’ям. 5. Поліпшення політичних рішень. 6. Епідемічний контроль. 7. Економія витрат. Визначено, що використання концепції «s-Health» в контексті «smart cities» важливо на всіх рівнях: для суспільства в цілому – покращення якості медичних послуг сприяє формуванню більш здорового суспільства, зменшенню захворюваності та смертності. Для уряду прийняття моделі «s-Health» може сприяти значному зменшенню витрат на охорону здоров’я. Для дослідження, тобто для наукової сфери діяльності, – використання моделі «s-Health» передбачає отримання великої кількості даних, які можна використовувати для розробки та прийняття управлінських рішень на різних рівнях.

Стаття написана українською мовою


Вільхівська О. В.
Удосконалення положень інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу (c. 273 - 278)

У статті вдосконалено концептуальні положення інноваційного розвитку підприємств на основі впровадження технологій електронного бізнесу, які розроблено авторами з урахуванням особливостей сучасних умов розвитку економіки, що формується під впливом нової інформаційної парадигми, суттю якої є розробка та впровадження інноваційних мережних технологій (технологій електронного бізнесу) в усі сфери і галузі економіки. Проведено аналіз розробок авторів щодо тенденцій розвитку електронного бізнесу, електронної комерції, маркетингу, впливу Інтернет-технологій на практику ведення бізнесу, що дозволило досягти поставленої мети, а саме: удосконалити концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу. Особливістю розроблених положень є наголос на впровадженні або повній заміні бізнес-процесів на підприємстві відповідними технологіями електронного бізнесу та встановлення залежності між інноваційним розвитком та їх використанням.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Васильців Т. Г., Волошин В. І., Васильців В. Г.
Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій (c. 329 - 335)

Метою статті є оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій. Для цього було розроблено та використано відповідну методичну послідовність. Підібрано показники за ключовими групами (компонентами) економічної безпеки. Отримано усереднені вагові коефіцієнти зазначених індикаторів, а також вагові коефіцієнти та нормовані значення складових економічної безпеки для регіонів України. З метою оцінювання міри впливу кількісних факторів на стан економічної безпеки сектора ІТ України проведено регресійний аналіз.

Стаття написана українською мовою


Казакова Н. А., Перепелиця А. С.
Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку (c. 336 - 340)

Метою статті є дослідження виявлення інформатизації глобального економічного розвитку. Розглянуто комплекс питань, пов‘язаних із дослідженням розвитку інформатизації країн світу в умовах глобалізації. У статті проаналізовано розвиток інформатизації у глобальному економічному просторі, який сприяє відкриттю нових ринків для міжнародних торговельних підприємств, міжнародних транснаціональних корпорацій та інших організацій, які не лише здійснюють експорт, а і створюють виробничі потужності для місцевих виробників. Запропоновано методичний підхід, який містить три етапи та формування вхідної інформації стану інформатизації глобального економічного розвитку країн світу.

Стаття написана українською мовою


Кудінова А. В., Могилянська О. М.
ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток (c. 341 - 347)

Метою дослідження є висвітлення основних сучасних тенденцій конвергенції інформаційних технологій та соціально-економічних процесів, які відбуваються у різних площинах – починаючи від наднаціонального рівня і закінчуючи рівнем підприємства як найнижчої, але самостійної господарюючої одиниці. Теоретично-методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і закордонних дослідників, які вивчали особливості упровадження інформаційних технологій у виробничі процеси та їхній вплив на соціально-економічний розвиток загалом. Сукупність методів проведеного дослідження склали діалектичний метод пізнання та інші, які основані на ньому, – зокрема, метод системного аналізу, описовий, порівняльний, статистичний (вони належать до загальнонаукових), а також метод сценарного планування (який належить до приватно-наукових і оснований на інструменті сценарного аналізу).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Корепанов О. С.
Адаптація методичного забезпечення до специфіки оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні (c. 364 - 370)

Мета статті полягає в адаптації міжнародної методики розрахунку територіальних індексів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що розроблена Міжнародним союзом електрозв’язку, до специфіки формування регіонального інформаційного середовища в Україні. Розглянуто концептуальні основи побудови Індексу розвитку ІКТ. Розкрито сутність трьох субіндексів, які є базою для визначення Індексу розвитку ІКТ: субіндекс доступу до ІКТ, субіндекс використання і субіндекс практичних навичок, кожен з яких відображає різні аспекти процесу розвитку ІКТ. Викладено методологію побудови Індексу розвитку ІКТ для регіонів України. Докладно розглянуто сутність та методику розрахунку показників кожного із субіндексів. На основі сформованої системи показників здійснено інформаційне забезпечення із використанням офіційних статистичних даних за регіонами України. З огляду на проведений аналіз було доведено доцільність використання практики індексного аналізу регіональної специфіки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні для ранжування регіонів країни залежно від регіонального індексу розвитку ІКТ.

Стаття написана українською мовою


Василів В. Б.
Практичні підходи до формування служби технічної підтримки користувачів інформаційної системи університету (c. 371 - 377)

Метою статті є аналіз особливостей процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем університету, розробка моделей його вдосконалення на базі застосування концепції ITSM та оцінки ефективності практичної реалізації. Для університетів обґрунтовано доцільність встановлення відносин типу «клієнт – постачальник послуг» між користувачами інформаційної системи університету та ІТ-підрозділом. Такі відносини запропоновано будувати за міжнародними стандартами ITSM та ITIL. Розглянуто еволюцію підходів до управління ІТ-послугами. Рекомендовано до впровадження в університетах службу Service Desk. Запропоновано в університетах запроваджувати комплексні системи підтримки користувачів. Для оцінки продуктивності процесу технічної підтримки розроблено контрольні параметри та показники ефективності. Наведено аналіз переваг і відмінностей у роботі служби технічної підтримки, побудованої за стандартами ITSM, у порівнянні з традиційними підходами.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика рівня зрілості ІТ-процесів на підприємстві (c. 377 - 383)

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення діагностики рівня зрілості ІТ-процесів на підприємстві. Встановлено, що сьогодні на будь-якому підприємстві, яке використовує інформаційні системи та технології (у сферах управління та адміністрування й ІТ-права), бізнес-цілі не можуть бути досягнуті без досягнення цілей ІТ, а ІТ-цілі, відповідно, не можуть бути досягнуті без оптимального рівня зрілості ІТ-процесів. Визначено, що діагностика рівня зрілості IT-процесів на підприємстві – це процес ідентифікації, аналізу й оцінювання рівня результативності ІТ-процесів у сфері управління ІТ (з урахуванням оцінки ризиків, притаманних ІТ) з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що спрямовані на досягнення бажаного результату діяльності підприємства в системах «ефект – результат», «ціль – засіб – результат» та «дані – інформація – знання».

Стаття написана англійською мовою


Вітлінський В. В., Скіцько В. І.
Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки (c. 384 - 392)

Проаналізувавши низку сучасних публікацій щодо досліджуваної проблеми, автори статті сформулювали основні поняття ризик-менеджменту та описали основні кроки ризик-менеджменту ланцюгів постачання фізичної, фізично-цифрової та цифрової продукції в умовах цифрової економіки. Ризик ланцюга постачання фізичної продукції в умовах цифрової економіки – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття менеджментом підприємств – учасників ланцюга постачання об’єктивно існуючих небезпек і загроз, ненадійності різних засобів та технологій, рівня знань, невизначеності та конфліктності, відсутності вичерпної інформації на момент прийняття рішень у процесах перебігу матеріального та супроводжуючих його інформаційних потоків в усьому ланцюзі постачання. Для ланцюгів постачання цифрової та фізично-цифрової продукції зазначене означення ризику буде аналогічним з уточненням, що матеріальний потік буде мати відповідно цифрове та фізично-цифрове представлення. У статті окреслені також джерела ризику, визначено суб’єкт та об’єкт ризику; суб’єкт і об’єкт ризик-менеджменту ланцюгів постачання фізичної, фізично-цифрової, цифрової продукції. Отримані результати досліджень можуть бути використані під час розробки та впровадження системи ризик-менеджменту ланцюга постачання або адаптації існуючої з метою підвищення ефективності здійснення управління ризиками та врахування сучасного тренду розвитку економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Корепанов О. С.
Ідентифікація ключових показників ефективності «розумних» сталих міст (c. 389 - 395)

Мета статті полягає в розробленні теоретико-методологічних засад побудови системи ключових статистичних показників ефективності «розумних» сталих міст в Україні. Обґрунтовано необхідність застосування в Україні набору ключових показників, розроблених Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН, і зазначено переваги використання даного набору. Наведено структуру показників «розумних» сталих міст ЄЕК ООН за основними розділами. Автором представлено деталізацію сфер «Економіка», «Навколишнє середовище» і «Суспільство та культура» за темами, підтемами та ключовими показниками ефективності «розумних» сталих міст. Для кожного показника складено опис відповідно до визначених основних параметрів. Також здійснено обґрунтування, інтерпретацію та розкрито актуальність застосування кожного показника на прикладі показника «Доступ учнів до ІКТ». Зазначено джерела даних або відповідні бази даних для формування інформаційної бази для здійснення відповідних розрахунків.

Стаття написана українською мовою


Давидов Д. С., Рябовол Д. А.
Перспективи застосування технології блокчейн у діючому бізнесі та стартап-проектах (c. 396 - 402)

Метою статті є дослідження перспектив і можливостей застосування технології блокчейн у підприємництві, а також міжнародних платежах і банківських операціях. На основі актуальних і сучасних даних, а також думок авторитетних англомовних видань про бізнес, всебічно розглянуто проблеми, що стосуються актуальності технології розподіленого регістру, а також дана оцінка результатам діяльності багатьох стартапів – молодих компаній, що працюють над блокчейн-рішеннями в різних сферах. Виділено основні напрямки роботи стартапів у сфері застосування технології блокчейн: смарт-контракти; хмарне зберігання даних; виробничі процеси; сфера оплати праці найманих працівників; електронне голосування із захистом від злому; «економіка спільної участі» (sharing economy). Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є конкретне обґрунтування застосовності технології розподіленого регістру та концепції децентралізації в секторах, що розвиваються («економіка спільної участі», «Інтернет речей»), а також більш глибокий аналіз впливу нових рішень стосовно традиційної банківської системи та інших галузей економіки, у тому числі і в Україні.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Пушкар О. І., Пандорін О. К.
Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання (c. 339 - 343)

У статті розглянуто тенденції, що впливають на технологічний прогрес у цілому та Інтернет зокрема. Наведено огляд сучасних і перспективних Інтернет-технологій з точки зору їх використання в інструментальних засобах розробки систем електронного навчання. Досліджено специфічні риси інструментальних засобів і надано можливі критерії їх класифікації відносно систем E-learning, на основі яких можна приймати рішення про обрання архітектури навчальних порталів, засобів розробки їх компонент і забезпечення повного життєвого циклу систем електронного навчання, надано рекомендації щодо їх обрання. Особливу увагу приділено складовим загальної вартості володіння системою дистанційного навчання на таких етапах життєвого циклу, як розгортання системи, побудова навчальних курсів і експлуатація.

Стаття написана українською мовою


Шевчук І. Б.
Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери (c. 344 - 348)

Метою статті є дослідження трансформаційних змін економіки регіону, обумовлених процесами інформатизації суспільства та розвитком ІТ-сфери. Окреслено основні ознаки трансформаційних змін. Виділено та проаналізовано шість трансформацій економіки, пов’язаних із розвитком інформаційного суспільства та впровадженням інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Перша трансформація пов’язана із переходом економіки на нові засади господарювання, де інформація є джерелом економічного зростання. Друга – цифрова трансформація економіки. Третя – цифрова трансформація бізнес-процесів. Четверта – масштабування бізнесу. П’ята – трансформація цінності продукту та послуг для клієнта. Шоста – соціально-економічна трансформація ринку праці. Запропоновано підхід до оцінювання таких трансформацій шляхом зіставлення з подібними процесами, що відбуваються у світі, у конкретній державі чи регіоні.

Стаття написана українською мовою


Мацелюх Н. П., Ополінська В. В.
Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі (c. 349 - 355)

Мета статті полягає у визначенні проблемних питань з ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі для вдосконалення методологічного інструментарію та здійснення інноваційної маркетингової політики торговельних підприємств, які здійснюють операції продажу в онлайн-режимі. Встановлено, що розробка стратегічних орієнтирів цінової політики має забезпечити умови для досягнення поставлених цілей торговельного підприємства, спиратися в основному на ринкові методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та відповідне коригування при зміні попиту та пропозиції. Розмежовано поняття «електронна комерція» та «електронна торгівля». Визначено, що для правильного ціноутворення потрібна постійна актуальна інформація, яка забезпечить ефективне використання потенціалу торговельних підприємств та збереже стабільні відносини з існуючими покупцями.

Стаття написана українською мовою


Корепанов О. С.
Використання «великих даних» для статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст (c. 356 - 361)

Мета статті полягає у проведенні аналізу основних проблем використання «великих даних» для статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст, а також в обґрунтуванні шляхів їх подолання. Проаналізовано основні визначення суті концепції «великих даних», з якими погоджується більшість науковців. Обґрунтовано необхідність розроблення додаткових методів і процесів аналізу на базі оновлених технологій і методів для того, щоб ефективно аналізувати «великі дані» та діяти на підставі отриманих результатів. Здійснено групування джерел «великих даних», які доцільно використовувати в інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст, наведено їх характеристику та приклади. Також здійснено порівняльний аналіз традиційних і «великих даних» за їх основними ознаками, зазначено їх відмінності. Визначено переваги «великих даних», які обумовлюють можливість їх використання для інформаційного забезпечення розвитку «розумних» сталих міст, а також шляхи подолання проблем їх використання.

Стаття написана українською мовою


Валіулліна З. В.
Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві (c. 362 - 368)

Метою статті є визначення форм і напрямів діяльності корпорацій в інформаційному середовищі. Узагальнено та впорядковано напрями використання інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності. Визначено, що виділені сфери корпоративної діяльності не є розпорошеними за різними ланками національного та світового господарства, а тому можуть бути поєднані сьогодні в межах однієї великої міжнародної корпорації. Доведено використання інформаційних технологій як головного елемента вдосконалення системи управління підприємством. На основі аналізу капіталізації корпорацій світу визначено, що швидкозростаючими компаніями є корпорації, діяльність яких пов’язана з інформаційною складовою, зокрема: інформаційні послуги, цифрові засоби масової інформації, електронна комерція, апаратне забезпечення. Проведено порівняльну характеристику змін ринкової капіталізації по галузях, яка засвідчила, що за 2009–2016 рр. перше місце посідає галузь технології. Запропоновано сучасний механізм управління підприємствами в загальному вигляді, який адаптовано до викликів та переваг інформаційного середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Лазебник Ю. О.
Міжнародні статистичні класифікації в національній системі електронної охорони здоров’я (c. 257 - 263)

Метою статті є формування та аналіз системи міжнародних статистичних класифікацій, доцільних для використання в національній системі електронної охорони здоров’я. Обґрунтовано необхідність популяризації та поширення використання міжнародних стандартів та статистичних класифікацій, що зумовлено необхідністю стандартизації наявної інформації для підтримки та підвищення ефективності функціонування національної системи електронної охорони здоров’я. Розглянуто сімейство класифікаторів Всесвітньої організації охорони здоров’я, що містить класифікатори трьох типів: еталонні (довідкові), похідні та споріднені класифікації. Проаналізовано найбільш поширені в міжнародній системі електронної охорони здоров’я еталонні класифікації, а саме: Міжнародна класифікація хвороб (МКХ), Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) і Міжнародна класифікація медичних втручань (МКМВ).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Лазебник Ю. О.
Статистичне визначення сектора «контент та інформаційні медіа» (c. 13 - 19)

Розглянуто важливі питання статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа», що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку статистичної науки в Україні в умовах європейської інтеграції та впровадження світових стандартів і класифікацій. Метою дослідження є вивчення принципів взаємодії класифікацій і угруповань у процесі статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа» в Україні. Обґрунтовано основні положення, що мають стати основою статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа». Розглянуто основні історичні етапи статистичного визначення продукції сектора «контент та інформаційні медіа» на міжнародному рівні. Розкрито сутність поняття «продукція сектора «контент та інформаційні медіа» та визначено особливості такої продукції. За допомогою вичерпного переліку продукції сектора «контент та інформаційні медіа» здійснено першу класифікацію продуктів інформаційної економіки. З урахуванням принципів взаємодії міжнародних статистичних класифікацій сформовано перелік продукції та відповідних їй видів економічної діяльності сектора «контент та інформаційні медіа» відповідно до CPC Ver.2, СКП 2011 (СРА 2008), ISIC Rev.4 та КВЕД 2010.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Моргачов І. В.
Впровадження електронного документобігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення (c. 189 - 193)

У роботі розглянуто ряд проблем впровадження електронного документообігу в організації та шляхи їх вирішення. Уточнено тісний взаємозв’язок організації електронного документообігу з основними завданнями інформаційного менеджменту. Розглянуто такі завдання та запропоновано засоби їх вирішення завдяки використанню широко поширених засобів програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем. Доведено необхідність електронізації документообігу лише за окремими операціями, де це є оптимальним. Уточнено тенденції інтенсифікації впровадження електронного документообігу на державному та регіональному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження травматизму (c. 194 - 200)

Метою статті є розроблення методологічних засад статистичного дослідження травматизму як бази побудови інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення його попередження. Обґрунтовано необхідність застосування достовірних даних про стан здоров’я, використання медичних послуг і детермінанти здоров’я. Як приклад інструменту для збору такої інформації, що застосовується в міжнародній практиці, розглянуто Європейське медичне опитування (European Health Interview Survey – EHIS). Визначені основні європейські індикатори стану здоров’я, що стосуються травматизму (European Core Health Indicators – ECHI). Проаналізовано статистичні дані за основними індикаторами стану здоров’я ECHI, що стосуються травматизму, за країнами світу протягом 2013–2015 рр. Особливу увагу приділено визначенню особливостей формування однієї з основних міжнародних уніфікованих баз даних з охорони здоров’я – Європейської бази даних травматизму (Injury database – IDB). Розглянуто розподіл результатів травм у ЄС за ступенем тяжкості та структуру зареєстрованих травм у 2012–2015 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Резнікова Т. О., Боєва А. Л.
Формування системи конкурентних переваг у діяльності підприємства у галузі міжнародних інформаційно-комунікаційних технологій (c. 347 - 353)

Метою статті є розгляд підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств на основі аналізу ринку IT-галузі України, виявлення конкурентних переваг галузі, використання їх у діяльності підприємства. Досліджено динаміку основних показників IT-ринку за останні три роки та виявлено прогнозні напрями функціонування галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що свідчить про покращення позицій України в рейтингу конкурентоспроможності в цифровому середовищі. Надано переваги та недоліки ключових категорій. Особливу значущість має позитивна динаміка індикаторів знання та технологій. До слабких сторін віднесено: захист прав на інтелектуальну власність, банки та фінансові послуги, високі інвестиційні ризики, кібербезпека та піратство ПЗ. Результати проведеного аналізу рівня інноваційної активності ТОВ «Програмно-технічні системи» методом експертних оцінок показали його організаційні, кадрові та фінансові конкурентні переваги. Виділено характерні особливості ІТ-галузі, виявлено конкурентні переваги підприємств на міжнародних ринках і простежено їх взаємозв’язок з рівнем конкурентоспроможності в IT-галузі.

Стаття написана українською мовою


Янголь Г. В.
Обґрунтування доцільності цифровізації бізнес-моделей підприємств металургійної галузі як основи забезпечення результативності їх діяльності (c. 354 - 362)

Метою статті є дослідження впливу цифровізації бізнес-моделей металургійних підприємств на результативність та ефективність їх дільності в епоху «Промисловості 4.0». Розглянуто «Промисловість 4.0» як концепцію цифрового успіху підприємств металургійної галузі, наведено оптимальну інтегровану модель сучасного цифрового підприємства. Визначено та охарактеризовано основні проблеми та перешкоди до цифровізації вітчизняних і світових підприємств металургійної галузі; виявлено їх цифровий потенціал, кількісні та якісні можливості; досліджено ланцюжок доданої вартості цифрового металургійного підприємства. Охарактеризовано цілісний підхід до масштабної цифрової трансформації бізнес-моделі металургійного підприємства. Наведено рекомендації українським виробникам щодо наслідування найбільш успішного досвіду цифровізації світових лідерів металургійної галузі на основі концепції цифрового успіху Іndustry 4.0.

Стаття написана українською мовою


Синютка Н. Г.
Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору (c. 363 - 368)

Метою роботи є вдосконалення знань про трансформації фіскального простору під впливом цифрових технологій. Охарактеризовано запровадження цифрової ідентифікації платників податків в Україні та світі на основі теоретичних узагальнень, а також порівняння результатів досліджень та публікацій з указаної проблематики. Глобальний процес формування цифрової ідентичності населення земної кулі міжнародною спільнотою визначено як ціль для формування суспільства сталого розвитку. Запропоновано визначення дефініцій «діджиталізація» та «цифровізація». Узагальнено наявну статистику МВФ щодо цифрової ідентифікації громадян для різних груп країн: розвинутих і країн з перехідною економікою. Наведено успішні приклади використання ідентифікаційних номерів осіб для політичних, соціальних і фіскальних цілей. Сформульовано завдання та принципи роботи діджитал-ідентифікації платників податків і/або реципієнтів соціальних трансферт. Детерміновано ключові фактори та тенденції в запровадженні цифрових схем ідентифікації населення. Підкреслено, що системи цифрової ідентифікації емітують нові типи ризиків: правові та регуляторні, інституційні та адміністративні, технологічні, транскордонні та ризики країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Полякова Я. О., Соломіна Д. С.
Сучасні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні (c. 449 - 455)

Ринок електронної комерції динамічно розвивається на території Україні як у сфері споживання, так і за умов формування ділових комерційних відносин. Аналіз стану та визначення сучасних тенденцій розвитку ринку е-кoмерції та перспективи його розвитку дозволяють відзначити значні темпи зростання даної сфери діяльності в Україні порівняно зі світовими показниками. Структурна складова інструментів ринку електронної комерції України теж наблизилася до міжнародних стандартів. Особлива увага останнім часом приділялася гармонізації категорії мобільної реклами. У статті визначено прогноз розвитку ринку е-комерції та надано відповідне рівняння тренду. Виявлено вплив новацій на розвиток Інтернет-реклами та залучення споживачів; запропоновано вдосконалення існуючих бізнес-моделей організації електронної торгівлі за рахунок впровадження дошки оголошень та електронного аукціону в поєднанні із моделями маркетплейсу та електронного магазину залежно від сфери діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В.
Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору (c. 132 - 138)

Метою статті є дослідження ключових новітніх професій, що будуть притаманні інноваційно-цифровій економіці. В статті визначено характерні особливості новітніх професій, розкрито їх зміст, а також узагальнено та здійснено порівняння основних професій майбутнього 2030 р. за версією EdCamp 2017 і рейтингом Sparks & Honey. Розкрито зміст економічних категорій «цифрова освіта» та «цифровізація освіти». Визначено цифрові компетенції майбутніх спеціальностей і вказано зміст цифрових технологій в освіті. Аргументовано, що трансформація традиційної економіки в інноваційно-цифрову можлива за умови сприяння навчанню індивідуума під час усього його життя, а застосування «цифрових» технологій в освіті – наразі одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Зроблено висновок, що є потреба в тому, щоб індивідуум навчився робити цінність сам із себе, а навички, якими він володіє, ставали товарами/послугами. У такому випадку людина стає володарем унікальної професії, має особливий фах, який нікуди не подінеться, бо індивідуум сам створює попит на свої унікальні здібності та професію.

Стаття написана українською мовою


Плотнікова Л. І., Романенко М. В., Синенко С. І.
Сутність електронної торгівлі у світовій економіці (c. 139 - 144)

Метою статті є дослідження сутності електронної торгівлі як сукупності економічних відносин між суб’єктами різних національних господарств із приводу обміну, розподілу та перерозподілу благ за допомогою використання комп'ютерних технологій як інструменту інформаційного обміну у світовій економіці. Проаналізовано сутність електронної комерції та її особливості; фактори, що впливають на її розвиток; дані, які формуються на глобальних інформаційних технологіях і електронних мережах; утворення нових форм суспільних відносин між виробниками, посередниками та споживачами товарів і послуг на міжнародному ринку. Обґрунтовано актуальність дослідження сутності електронної торгівлі й електронних методів ведення бізнесу Визначено тотожність електронної комерції з торгівлею через Інтернет; виділено п'ять основних каналів (інструментів) її реалізації; рекомендовано змінити підприємствам усього світу способи організації та управління своїм бізнесом, відмовитися від старої ієрархічної структури. Електронну торгівлю класифіковано з точки зору складу її учасників (суб'єктів), запропоновано вихід на принципово новий рівень відносин між споживачем і постачальником, рекомендовано проводити тижні ЮНКТАД з електронної комерції.

Стаття написана українською мовою


Белявцева В. В.
Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю (c. 145 - 150)

Мета статті полягає у розвитку концептуальних, організаційних і методичних засад інформаційного управління у контексті технологічної орієнтації економіки та системи управління із забезпеченням балансу в інформаційному забезпеченні прийняття рішень. На основі визначення пріоритету технологічних інновацій запропоновано модель інформаційного управління, в якій реалізовано проект розвитку інформаційної компетентності й інтеграцію інформаційних потоків внутрішнього та зовнішнього середовища із адаптацією до запитів підсистем управління. За результатами проведеного дослідження надано нову концептуальну модель інформаційного середовища підприємства як системи комплексних зв’язків із інтеграцію технологічних, професійних та інформаційних компетенцій як основи для генерування знань, на підставі яких формуються управлінські рішення та проекти розвитку. Надано пропозицію щодо розробки варіантів політики управління, які характеризують різну сукупність методів, принципів і процедур для прийняття рішень та організації діяльності підприємства. Закладено основу перспективного дослідження проблематики організації інформаційного управління в умовах технологічної переорієнтації бізнесу відповідно до розвитку ери знань в економічних процесах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Пілевич Д. С.
Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції (c. 109 - 114)

Основною метою статті є розгляд електронної комерції як єдиної, цілісної економічної системи з ідентифікацією її компонентів, мети й особливостей функціонування. Відповідно, у статті досліджується сутність таких наукових понять, як «електронна комерція», «система». В основу дослідження покладено використання системного підходу, який розглядається як окремий метод наукового дослідження, котрий використовують для вивчення сутності та особливостей функціонування окремого об’єкта через розгляд його як цілісного об’єкта з притаманними йому компонентами, взаємозв’язками між ними та єдиною метою діяльності. Використання окресленого підходу дозволило визначити сутність системи електронної комерції, яку запропоновано розглядати як сукупність економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою у процесі продажу товарів та надання послуг за допомогою інформаційних мережевих технологій. Також у статті деталізовано компонентний склад такої системи, визначено особливості взаємозв’язків між ними, ідентифіковано мету її функціонування та суб’єктів зовнішнього середовища, з якими така система взаємодіє.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Дубовик Т. В., Герасимчук Т. А.
Поняття та система соціальної комерції (c. 84 - 90)

Стаття присвячена визначенню сутності соціальної комерції. Розглянуто еволюцію та визначено сутність поняття «соціальна комерція». Досліджено вплив споживчих тенденцій на інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі за рахунок розвитку соціальної комерції. Систематизовано стимули, які впливають на дії споживачів на різних етапах прийняття рішення щодо купівлі товарів у системі соціальної комерції. Проведено категоризацію основних схем соціальної комерції. Наведено практичні рекомендації впровадження системи соціальної комерції для сучасних підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено рекомендації щодо стратегії соціальної комерції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є виявлення нових поведінкових моделей споживачів у системі соціальної комерції, дослідження складних взаємозв’язків між змінними і, нарешті, створення нової теорії соціальної комерції.

Стаття написана українською мовою


Штець Т. Ф.
Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки (c. 91 - 95)

Метою статті є дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки. Визначено характерні ознаки цифрової економіки, концепти поняття цифрової економіки та її емпіричне значення. На основі дослідження теоретико-концептуальних засад і трактування поняття «цифрова економіка» сформульовано власне визначення даного поняття. Визначено мету та охарактеризовано п’ять основних наукових підходів до розуміння сутності цифрової економіки. Систематизовано та узагальнено основні концептуальні характеристики сектора цифрової економіки, які складаються з таких елементів: ключові поняття, ознаки, цілі, основні системи та умови формування, індикатори розвитку, фактори які впливають на формування цифрової економіки, шляхи розбудови цифрової економіки та обґрунтування цих елементів у розрізі формування сектора цифрової економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Подскребко О. С.
Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства (c. 139 - 146)

У статті запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень (СППР) з управління виробничою логістикою промислового підприємства, яка надасть змогу підвищити ефективність функціонування виробничої системи (завдяки скороченню часу для прийняття рішень, заснованих на інформації про фактичні запаси, планові простої та втрати), а також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення можливості її повторення в майбутньому. Проілюстровано основні аспекти функціонування запропонованої СППР на прикладі процесу конвертерного виробництва сталі на одному з металургійних заводів, наведено докладний опис кожного з представлених у структурі системи блоку. Запропоновано механізм прийняття рішень, який базується на тісній взаємодії між модулем моделювання, базою знань, базами даних, на основі якої формуються рекомендації з переміщення того чи іншого агрегату, задіяного у процесі конвертерного виробництва сталі. Ґрунтуючись на досвіді розробки подібних систем, автором запропоновано групову обробку даних, яка передбачає використання персонального інтерфейсу для кожної категорії користувачів, що дасть можливість залучити основних учасників виробничого процесу до прийняття рішень, колективного формулювання нових ідей. Наголошено, що підвищення ефективності функціонування економічних об’єктів можливо, насамперед, за допомогою грамотного застосування та подальшого вдосконалення економічних інформаційних систем.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Пілевич Д. С.
Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу (c. 67 - 72)

Метою статті є поглиблення теоретичних положень розвитку електронного бізнесу. З’ясовано базові сутнісні ознаки електронного бізнесу як окремого, цілісного об’єкта дослідження. До їх числа віднесено такі: електронний бізнес – вид господарської діяльності; діяльність, яка повинна приносити дохід; діяльність, для здійснення якої активно використовуються інформаційно-комунікаційні технологій та мережі; діяльність, у процесі якої такі технологій відіграють провідну роль у всіх господарських процесах: споживанні, обміні, розподілі та виробництві; діяльність, яка створює додану вартість. З урахуванням окреслених результатів було запропоновано розглядати сутність електронного бізнесу таким чином: електронний бізнес – вид господарської діяльності, у межах якого активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології та мережі, їх застосування дає можливість створити додану вартість та отримати дохід. Вагому увагу було також приділено виокремленню окремих елементів в системі електронного бізнесу, їх групуванню. Зокрема, серед цих елементів виділено такі: електронна комерція, електронний консалтинг, електронне платіжне обслуговування, електронний бізнес у сфері надання інформації, електронний бізнес у сфері працевлаштування, електронні фінансові послуги, електронні освітні послуги, електронний маркетинг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Соколовська З. М., Яценко Н. В., Хортюк М. В.
Імітаційні моделі діяльності ІТ-фірм на платформі AnyLogic (c. 61 - 76)

Метою статті є розкриття можливостей застосування методів імітаційного моделювання в розв’язанні задач управління діяльністю продуктових і аутсорсингових ІТ-компаній. При узагальненні праць багатьох фахівців було визначено проблеми прикладного впровадження методу імітаційного моделювання в ІТ-сфері. Запропоновано імітаційні моделі-тренажери, розроблені для типових продуктових та ІТ-аутсорсингових фірм. Моделі побудовані з використанням багатопідхідної парадигми імітації (комбінація системно-динамічного та агентського підходів) на програмній платформі системи AnyLogic. Модель продуктової фірми відтворює узагальнений життєвий цикл програмних продуктів, що розробляються згідно із замовленнями ІТ-ринку. В моделі досліджуються параметри виробництва (часові та вартісні) на всіх етапах створення програмних продуктів; прогнозується термін перебування продукту на ринку та фінансові обороти фірми. Модель аутсорсингової фірми призначена для дослідження її функціонування в умовах конкурентного ІТ-ринку та впливу конкуренції на попит аутсорсингових послуг. Прогнозується динаміка обсягів замовлень та виконаних робіт фірмами-конкурентами; аналізується вплив тривалості виконання замовлень, цінової політики, інтенсивності реклами на кінцеві показники функціонування компаній. Спектр використання моделей у практичній діяльності ІТ-фірм продемонстровано в ситуаційному розрізі на базі двох типів імітаційних експериментів – стандартного та варіації параметрів.

Стаття написана українською мовою


Лапко О. О., Солосіч О. С.
Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор (c. 77 - 82)

Уточнено економічну сутність поняття «блокчейн». Доведено, що сьогодні ключовим напрямком реалізації технології блокчейн є фінансовий сектор, а саме – платіжні системи, побудовані на використанні криптовалют. На прикладі криптовалюти Bitcoin проведено аналіз ролі криптовалют у глобальній фінансовій системі. Визначено перспективи використання технології блокчейн у виробництві продуктів харчування, де шляхом розробки сучасних систем інтегрованих ланцюгів поставок споживачі зможуть контролювати якість продукції, її органічне походження, технології виробництва, концентрації шкідливих речовин. Обґрунтовано можливість застосування блокчейн на ринку нерухомості, де можна сформувати електронні реєстри права власності на землю та об'єкти нерухомості, гарантуючи захищеність цих даних.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Маляр Д. В.
Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки (c. 165 - 171)

Автор розглядає телекомп’ютінг як одну з провідних форм віртуальної зайнятості, виникненню якої сприяють такі гнучкі форми працевлаштування: фрілансінг, нульовий контракт, міні-робота, а також відповідні форми запозичення кадрів: аутстафінг, темпорері стафінг, лізинг персоналу, аутсорсинг. З’ясовано, що дані форми залучення робочої сили через їх гнучкість, частковість або запозиченість зумовлюють утворення саме дистанційних трудових відносин. Таким робітникам зручніше працювати віддалено. З’ясовано, що дистанційна зайнятість є підґрунтям для скорочення витрат на оренду приміщення, облаштування робочого місця, комунальні платежі тощо. Доведено, що дистанційна зайнятість визначає підвищення продуктивності праці за рахунок економії часу на пересування та більш ефективне управління часом з боку робітників. Вивільнення часу та його оптимальний розподіл згідно із власним гнучким графіком дозволяє скоротити витрати робітника. Обґрунтовано, що ефективність дистанційної зайнятості приводить до появи нових організаційних структур: віртуальних організацій, електронних підприємств, електронних урядів. Відбувається віртуалізація роботи окремих трудових колективів, які взагалі відмовляються від утримання офісів. У межах концепції е-уряду спостерігається дистанціювання трудових послуг, але вже в суспільних масштабах. Показано, що віртуалізація в теперішній час охоплює не лише суб’єктів господарювання або уряд, але й також певні, схильні до цього, галузі економіки. На думку автора, схильність галузей економіки до дистанційної зайнятості залежить від двох аспектів. По-перше, якою мірою використовуються цифрові технології у виробництві конкретної галузі. По-друге, наскільки результати праці в певній галузі можуть бути оцифровані та надіслані дистанційно замовнику. Таким чином, віртуальна зайнятість зумовлює розгортання цифрової економіки, оскільки ґрунтується на використанні телекомунікаційних технологій. Обсяги дистанційної зайнятості служать певним критерієм діджиталізації економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Легомінова С. В., Кочура Т. О.
Блокчейн-технологія як результат інноваційних трансформацій в умовах цифровізації економіки країн (c. 259 - 264)

Цілями статті є узагальнення сутнісного наповнення понять «блокчейн», «технології блокчейн», визначення чинників передумов цифровізації, проведення аналізу застосування блокчейн-технології зарубіжними країнами та виявлення її впливу на формування новітніх сегментів економічно-суспільного застосування. У фокусі дослідження – окреслення економічних спрямувань досягнення мети за рахунок активізації впровадження інноваційних інструментів проведення економічної діяльності в умовах цифровізації світової економіки. Проаналізовано проблематику сучасного застосування блокчейн-технології зарубіжними країнами, виявлено особливості та необхідність розробки та створення нормативно-правової бази регулювання новітніх процесів цифровізації задля боротьби зі зловмисним використанням, а саме: з шахрайськими проектами та відмиванням грошей, а також задля формування джерел наповнення Державного бюджету України. Обґрунтована актуальність своєчасного розуміння сутності блокчейн-технології, вміння оптимально-ефективного її застосування; досліджено питання можливості та ефективності імплементації інноваційних технологій формування та використання інтелектуального потенціалу країн, своєчасного реагування на можливості, які з’являються з поширенням діджиталізації. Запропоновано вивчення та впровадження провідного досвіду зарубіжних країн, що дозволить своєчасно застосовувати цифрові технології та підвищувати конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Зазначено доцільність посилення ролі держави як найголовнішого стейкхолдера, яка полягає в розвитку цифровізації країни та її інституцій у цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Мазуренко О. К.
Технології Blockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг (c. 255 - 261)

Метою статті є визначення потенційних переваг використання технології Blockchain (блокчейн) у логістиці та можливих сценаріїв їх застосування в інформаційному забезпеченні логістичних послуг. Визначено, що впровадження технології блокчейн у логістику дає можливість зберігати в необхідному обсязі дані, захищати документи від шахраїв, запобігати можливості зміни цифрової інформації про процес перевезення. Дана система однозначно може знизити витрати постачальників на доставку та ймовірність дій шахраїв, при цьому зберігаючи фінансові ресурси всіх учасників логістичних процесів. При цьому виявлення потенційних переваг впровадження технології блокчейн у логістику визначається з використанням структури, яка окреслює наслідки цього впровадження для організаційних структур і процесів. На першому етапі атрибути інноваційної структури необхідно застостовувати для визначення можливих варіантів використання відповідно до п’яти інноваційних характеристик: відносна перевага, сумісність, складність, можливість тестування та спостережуваність, тим самим забезпечуючи теоретичну основу для класифікації відповідних додатків. На другому етапі представлена додаткова структура, в якій виділено чотири різні етапи перетворення. Ця структура допоможе менеджерам з логістики краще зрозуміти різні аспекти проблем блокчейну, такі як бажаний або навіть необхідний рівень співпраці та консенсусу, а також законодавчі та нормативні перешкоди.

Стаття написана українською мовою


Гавриленко М. М., Гораль Л. Т., Берлоус М. В.
Трансформація економічних систем під впливом цифровізації (c. 261 - 267)

Зважаючи на значні зміни в економіці держави та на глобальні світові економічні тренди, автори розробили та впровадили на реально діючому нафтогазовому підприємстві нові методичні підходи до системи управління, поєднавши ідентифікацію технологічного процесу із адаптацією організаційного «скелета» за географічною ознакою. Основними методами, використаними в дослідженні, були ретроспективні та прогностичні, теоретичне й економічне моделювання, способи системного та ситуаційного підходу, що дало можливість побудувати новітню організаційну структуру управління (ОСУ) підприємством, яка відповідає світовим вимогам до управління якістю та дозволяє найбільш ефективно керувати змінами задля безперервного удосконалення суб’єкта господарювання. У статті акцентовано увагу на впливі екзогенних та ендогенних чинників середовища на рівень і поведінку витрат підприємства, зокрема вказано, що запровадження цифровізації, як інструменту економічного зростання, потребує стратегічного планування, що приводить до зміни управлінської та організаційної структур. На прикладі АТ «Укртранснафта» показано реальні зміни та здійснено аналіз показників ОСУ, серед яких ключовим є рівень централізації управління, оскільки в динамічних умовах сьогодення рішення потребують швидкої реакції та множинних професійних компетентностей. Підкреслено, що недоліками запропонованої структури може бути велике інформаційне перевантаження керівника через множинність контактів та значний потік документообігу, невідповідність зростаючим вимогам до сучасного виробництва, проте це мінімізується завдяки значній автоматизації процесів та чіткості інформаційних зв’язків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А.
Dіgital HR – майбутнє кадрового адмінстрування (c. 265 - 270)

Мета статті – дослідження процесу еволюції HR-функцій під впливом діджиталізації, актуалізація впровадження цифрових технологій у HR та оцінювання поточного рівня автоматизації процесів кадрового адміністрування, визначення основних можливостей, які несуть у собі діджиталізація та цифровізація для управління персоналом. Авторами було запропоновано такі шляхи для прискорення розвитку компаній в умовах глобальної трансформації HR-процесів: командна робота, яка допомагає керівництву та працівникам швидко трансформуватися й адаптуватися до цифрового способу мислення; удосконалення та модернізація традиційних системних HR-рішень; розробка довгострокової стратегії, яка б відповідала еволюційним і технологічним реаліям сьогодення; підвищення залученості працівників за допомогою позиціонування «працівник – клієнт», глибинний аналіз інших компаній, які діють на ринку. Цифрова трансформація HR починається зі зміни мислення в рамках HR. Для багатьох організацій, як у HR, так і в рамках всієї організації, це – революційна можливість. Зважаючи на це, інноваційні стратегії розвитку компаній повинні враховувати вимоги цифрового HR-менеджменту, що передбачає застосування інтегрованих мобільних додатків, соціальних мереж, аналітики, хмарних технологій та VR. На сьогоднішній день кожен повинен, перш за все, визначити свою роль як командну, яка допомагає керівництву та працівникам швидко адаптуватися до цифрового способу мислення. Обов’язково слід удосконалити та модернізувати традиційну систему HR-рішень, а краще за все – замінити її на інтегровану хмарну платформу, яка дасть змогу створити цифрову інфраструктуру підприємства. Також варто сказати і про довгострокову стратегію, яку необхідно ретельно продумати та адаптувати до еволюційних і технологічних реалій сьогодення. Потрібно зробити інновації ключовою стратегією в рамках HR. Життєво важливо створити команду, яка не тільки поглиблено знає всі процеси та функції HR, а й зможе моніторити, аналізувати та впроваджувати нові стек-технології, які з’являються майже щодня.

Стаття написана українською мовою


Лупак Р. Л., Штець Т. Ф., Пришляк О. П.
Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України (c. 271 - 277)

Метою статті є наукове обґрунтування інституціональних аспектів державного регулювання розвитку цифрової економіки України, на основі яких створюються необхідні умови для функціонування базисних і похідних інститутів цифровізації, повноцінної реалізації їх функцій та завдань. Встановлено, що елементами інституціонального забезпечення державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки в Україні є інституціонально-правовий базис, інституційно-організаційна платформа, інституційно-інфраструктурне забезпечення, інституційно-економічний блок та інституційно-психологічне середовище. Для формування достатнього інституціонально-правового базису необхідно реалізувати низку інструментів, серед яких – законодавчі основи функціонування цифрової економіки, врегулювання функціонування головних інститутів цифрової економіки, усунення правових обмежень для розвитку та поширення принципів цифрової економіки в бізнесі та нових галузях, надання спеціального правового режиму для суб’єктів господарської діяльності з високим рівнем інформатизації та відкритості до співпраці в межах розвитку цифрової економіки. Реалізація таких інструментів, як формування інституційного забезпечення планування державної політики розвитку сектора цифровізації економіки, створення інституцій координації діяльності сторін, зацікавлених у розвитку цифрової економіки, запровадження інституту моніторингу та ефективності державної політики розвитку цифрової економіки дозволить вибудувати в Україні достатню інституційно-організаційну платформу цифровізації. Розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення цифровізації національної економіки сприятимуть: створення цифрових платформ бізнесу, держави та громадськості, формування єдиних цифрових хмарних платформ, розвиток інституційного середовища досліджень та розробок у сфері цифрової економіки, вибудування інформаційної інфраструктури. У межах інституційно-економічного блоку державного регулювання в аналізованій сфері слід реалізувати низку програм державно-приватного партнерства, розбудовувати інфраструктуру підтримки високотехнологічних стартапів та інвестування зі спеціалізацією на проектах сектора ІКТ, формувати методичні центри системи інтелектуально-кадрового забезпечення потреб розвитку цифрової економіки. Формування якісного інституційно-психологічного середовища необхідне для популяризації ідеї цифровізації економіки України в середовищі бізнесу та громадськості. Цьому сприятиме функціонування єдиного цифрового середовища довіри, розвиток інфраструктури охорони та захисту інтелектуальної власності, популяризація переваг і можливостей цифровізації економіки та суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Шубенко І. А.
Тенденції діджиталізації на страховому ринку України (c. 273 - 279)

Метою статті є дослідження теоретико-практичних засад діджиталізації та виявлення основних її тенденцій на страховому ринку України. Визначено, що діджиталізація – це не лише оцифрування інформації та поширення її через сучасні канали телекомунікації, але і процес впровадження нових телекомунікаційних технологій для поліпшення обслуговування клієнтів страхової організації. Враховуючи практичну діяльність у сфері страхування, виокремлено та проаналізовано основні діджитал-технології: вебсайт, соціальна мережа, чат-бот, вебфорум, відеохостинг, відеотелефонія, хмарні технології, автоматизовані системи перевірки достовірності страхових договорів. Досліджено, що частка страхових компаній, які мають сформовані вебсайти, складає 80% від загальної кількості страховиків, унесених до Державного реєстру фінансових установ в Україні. У статті на основі інформації, розміщеної на офіційних сайтах українських страхових компаній, проведено аналіз використання окремих елементів діджитал-технологій. На цій основі запропоновано визначено шість основних тенденцій діджиталізації українського страхового ринку: діджиталізація як новий напрямок формування страхового ринку лише розпочалася в Україні, але розвивається швидкими темпами; розширення системи діджитал-страхування, в яку входить цілий комплекс нових послуг, котрі пропонуються страховими компаніями своїм потенційним клієнтам та діючим страхувальникам; формування системи мобільного страхування через створення мобільних додатків; запровадження телематики; впровадження автоматизованих систем перевірки договорів страхування та використання хмарних технологій.

Стаття написана українською мовою


Орлова О. М., Шевчук І. Б.
Трансформація тіньової економіки у сфері онлайн-діяльності (c. 280 - 288)

Метою статті є дослідження напрямів та особливостей трансформації тіньової економіки України у сфері онлайн-діяльності. Окреслено загальні тенденції її розвитку на основі різноманітних підходів та методологій щодо встановлення рівня тінізації національної економіки (методологія Putnins and Sauka – вибіркове опитування підприємств із застосуванням підходу мікро-макро моделювання); методики розрахунку обсягів тіньової економічної діяльності (інтегрального показника рівня тіньової економіки; «витрати населення – роздрібний товарооборот»; збитковості підприємств; електричний і монетарний методи), а також обсягу втрат бюджету від різних зловживань у сфері податків. Установлено, що хоча між результатами дослідження за даними методиками існують певні розбіжності, проте всі вони підтверджують той факт, що в Україні існує величезний тіньовий сектор. Доведено, що за останнє десятиліття сфера тіньових відносин помітно розширилася та поширилася в онлайн-середовище. Сьогодні тіньова діяльність здійснюється через Інтернет і найбільше охопила такі сфери реального сектора економіки, як гральний бізнес, швидке кредитування населення, торгівля алкоголем, тютюновими виробами та наркотичними речовинами. Крім того, кіберзлочинність також перетворилася у справжню тіньову економіку. На даркнет-ринку тепер можна купити практично все – від викрадених даних про кредитні картки до шкідливого коду для інфікування комп’ютерів. Обгрунтовано, що тіньова діяльність як у реальному секторі економіки, так і в онлайні призводить до негативних соціально-економічних наслідків для держави та суспільства, а тому потребує розроблення системи заходів стосовно забезпечення згортання такого роду діяльності.

Стаття написана українською мовою


Легомінова С. В.
Інноваційні градієнти як атрибути цифрового економічного розвитку (c. 289 - 294)

Мета статті полягає у визначенні технологічних передумов цифровізації економіки, уточненні сутності та переваг терміна «цифрова платформа», окресленні проблематики збереження та захисту інформаційних ресурсів (конфіденційної та персональної інформації), кібербезпеки. Охарактеризовано інноваційні градієнти цифрового економічного розвитку через призму технологічних тригерів, які вимагають здійснення трансформаційних перетворень в економіці, його діджиталізації. Визначено ризики переходу до цифровізації та необхідність ефективного функціонування трьох компонент: нормативно-правової бази – задля використання цифрових технологій; навичок, які необхідні працівникам, бізнесменам, державним службовцям для використання можливостей цифрових технологій; наявність ефективних і підзвітних інститутів, що використовують Інтернет для розширення прав і можливостей громадян. Уточнено термін «цифрова платформа», яка є системним підходом до розуміння та створення умов функціонування «цифрової економіки». Доведено, що цифровий економічний розвиток знаходиться в прямій залежності від швидкого впровадження інноваційних градієнтів, які базуються на технологічних тригерах: BioTech, NanoTech, Digital-marketing, FinTech, BlockChain, RetailTech, LegalTech, Grid-технології, GovTech, e-ID, створюючи тим самим комфортні умови для формування цифрових платформ. Цифрова платформа характеризується як дієздатне ефективне об’єднання акторів ринку, зусилля яких спрямовані на отримання максимального ефекту від налагодженої взаємодії всіх учасників економічного процесу. Активний пошук і залучення за допомогою цифрових платформ усіх можливих інноваційних градієнтів надає максимально можливі переваги акторам світового ринку.

Стаття написана українською мовою


Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М.
Технології управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки (c. 295 - 306)

Мета статті полягає в дослідженні проблеми ризику при обґрунтуванні рішень не тільки стратегічного характеру, але і на стадії короткострокового планування. У зв’язку з цим проблема оцінки ризиків набуває самостійне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії та практики системи управління інформаційною безпекою. Наступним кроком було розглянути, дослідити та зробити аналіз системи управління бізнес-проектуванням для господарюючого суб’єкта, який відноситься до складної IT-системи. Одним із варіантів рішення даного питання може стати розробка та створення комп’ютерної експертної системи бізнес-планування. У результаті дослідження проаналізовано види та категорії бізнес-ризиків, а також вплив ІТ-ризиків у бізнесі, зокрема розкрито технології управління бізнес-ризиками. Також здійснено опис методик управління ризиками, таких як CRAMM, COBIT, FRAP та OCTAVE, котрі є одними із основних і широковживаних як в урядових, так і в комерційних організаціях по всьому світу. Досліджувані методики мають як позитивні, так і негативні сторони в управлінні ризиками, а також не передбачають розв’язку наслідків ризиків, які не вдалося мінімізувати або їм запобігти. Дослідження показали, що як методи економіко-математичного моделювання рішення задачі оптимізації управління процесами бізнес-планування пропонується використовувати результати робіт по вивченню та використанню методів штучного інтелекту, а саме: технології розробки та створення комп’ютерних експертних систем для реалізації інформаційного забезпечення та підтримки прийняття управлінських рішень. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є запропонована нами розробка експертної системи як інструментарію системи управління бізнес-процесами та підтримки прийняття управлінських рішень, а також використання таких експертних систем для оцінки ризиків суб’єктами господарювання, що забезпечить їм ефективний інструментарій формування бізнес-планів для реалізації різних виробничих і комерційних проектів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Тютюнникова С. В., Рябовол Д. А.
Особливості конкурентної боротьби в умовах цифровізації економіки (c. 253 - 259)

Показано динамічні зміни ринкових засад функціонування економіки під впливом цифрових технологій. Логістика, мінімізація трансакційних витрат, прискорення процесів обігу – переваги, які несе цифрова економіка. Всі ці фактори існують поряд з низкою серйозних загроз. Цифрова формалізація та десоціалізація господарської діяльності, концентрація інформаційної влади та розширення практики маніпулювання споживачем ведуть до фундаментальної соціальної невизначеності. Інституційні зміни покликані зняти зростаючу невизначеність і ризики, забезпечивши безпеку та свободу вибору споживача. Зміни в списку найбільших за капіталізацією компаній світу, що відбулися за період з 2008 р., ілюструють зростаюче значення індустрії високих технологій в глобальному масштабі. У статті показано тенденції формування диспропорцій ринкових часток гравців окремих сфер цифрової економіки, наведено приклади розширення сфер присутності за рахунок придбання більш дрібних стартапів, які володіють значним інноваційним потенціалом. Зняття невизначеності соціально-економічного розвитку та розривів у рівнях доходів, освіті лежить у площині соціального контролю з боку суспільства над динамічними технологічними й економічними змінами. Тільки зріле суспільство здатне сформувати якість інституційного середовища, при якому стає можливим: по-перше, отримати від сучасних технологій максимальний результат; по-друге, справедливо розподілити його; по-третє, зберегти середовище проживання людини комфортним для життя. Цифрова економіка повинна служити людському розвитку та добробуту, а не віртуалізовувати та підпорядковувати людину новітнім технологіям. Необхідно формування нових інституційних механізмів протидії елементам недобросовісної конкуренції, що і є перспективою подальших досліджень даної проблеми.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Тарасова К. І.
Еволюція інформаційних систем в економіці (c. 289 - 295)

Інформаційна система – це сукупність процесів, апаратних засобів, підготовленого персоналу, програмного забезпечення, інфраструктури та стандартів, призначених для створення, модифікації, зберігання, управління та розповсюдження інформації для пропонування нових бізнес-стратегій і нових продуктів. Вона сприяє ефективній роботі та комунікації для прийняття кращих рішень в організації. Інформаційні системи змінюють цілі, дії, продукцію підприємств і організацій, щоб допомогти їм отримати перевагу в конкурентному середовищі. Системи, які мають ці результати, можуть навіть змінювати структуру бізнесу. Еволюція інформаційних технологій тісно пов'язана з розвитком нових стратегічних моделей корпоративного бізнесу. Прагнення підприємств підвищити ефективність інформаційних систем стимулює появу більш досконалих апаратних і програмних засобів, які, своєю чергою, підштовхують користувачів до модернізації та автоматизації систем. Цей циклічний процес відбувається з метою більш адекватної реакції на зміну ринкової кон'юнктури і вилучення максимального прибутку за мінімального ризику. В умовах сьогодення господарюючі суб’єкти нерозривно пов'язані з інформаційними системами, оскільки успіх підприємства та його конкурентоспроможність здебільшого залежать від особливостей використання сучасних технологій. Проведене дослідження розглядає еволюцію інформаційних систем у цілому й особливості їх використання для потреб компаній. Виділено сім етапів розвитку інформаційних систем, наведено коротку характеристику кожного із цих етапів: визначено основні види діяльності, мету використання інформаційних систем; встановлено концепцію використання інформації та детермінований тип інформаційної системи за кожного етапу її розвитку. Розглянуто етапи розвитку автоматизованих інформаційних систем на національних підприємствах. Охарактеризовано сучасний стан розвитку інформаційних систем на господарюючих суб’єктах України.

Стаття написана російською мовою


Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П.
Сучасний стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції (c. 295 - 303)

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та визначенні перспектив розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції. У статті наведено динаміку зростання населення планети разом із розвитком світового інтернет-покриття протягом 1999–2018 рр. Також проаналізовано динаміку питомої ваги електронної торгівлі у складі світової торгівлі. У роботі наведено перелік країн, що є лідерами на світовому ринку електронної комерції. Висвітлено динаміку обсягів продажів у сегментах B2C та B2B на світовому ринку електронної комерції протягом 2014–2019 рр. і подано прогнозні дані. Розглянуто динаміку питомої ваги користувачів Інтернету у загальній чисельності населення України. Подано аналітичні показники розвитку вітчизняного ринку електронної комерції в сегментах B2C та B2B. Охарактеризовано найбільші українські маркетплейси та визначено їх місце на вітчизняному ринку електронної комерції. Проаналізовано найпопулярніші групи товарів, яким віддають перевагу українські онлайн-споживачі. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід впровадження онлайн-порталів із надання електронних послуг. У роботі висвітлено провідні новітні тенденції та визначено перспективи розвитку світового ринку електронної комерції. Зазначено, що в електронній комерції більш активно використовуватимуться соціальні мережі, технології голосової комерції, доповненої реальності та візуальної комерції, ігрові елементи, онлайн-помічники тощо. В результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що на сьогодні світовий та вітчизняний ринки електронної комерції нарощують свої обсяги та завойовують лояльність все більшої кількості споживачів. При цьому ключовим фактором розвитку електронної комерції стає диверсифікація технологій та інструментів в онлайн-комунікації.

Стаття написана українською мовою


Іванченко Н. О., Подскребко О. С., Сідлецька А. О.
Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні (c. 303 - 311)

Мета статті полягає в аналізі розвитку ринку стартапів в Україні, огляді успішних українських стартап-компаній. Проаналізувавши достатню кількість наукових праць і матеріалів, авторами узагальнено та синтезовано основні причини провальності та успішності стартапів. Наголошено, що в епоху проривних технологій і прискорення цифровізації різноманітних бізнес-процесів, щоб зберегти своє місце на ринку та бути конкурентоспроможним, дуже важливо використовувати сучасні технології і бізнес-рішення, де основним джерелом свіжих ідей і нестандартних рішень для великого бізнесу стають стартапи. На основі аналізу основних рейтингових майданчиків стартап-проєктів зроблено висновок про потужний розвиток ринку стартапів в Україні за активної підтримки з боку держави. Проаналізовано основні платформи та ресурси для просування стартапів на міжнародному ринку та різноманітні дослідження відносно виділення критеріїв успішності як вітчизняних стартап-проєктів, так і закордонних. У результаті дослідження, незважаючи на те, що кожен стартап-проєкт унікальний та пов’язаний з поєднанням безлічі деталей, було синтезовано узагальнені чинники успішності та провальностістартапів. Визначено сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, які безпосередньо впливають на успішність проєктів, аналіз і врахування яких є першочерговим завданням перед входом стартапу на ринок. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка та запровадження механізмів підвищення ефективності діяльності стартап-компаній. Особливу увагу слід звернути на захист права інтелектуальної власності. Важливою задачею є аналіз міжнародного досвіду, на основі якого має бути створено максимально комфортне середовище для впровадження інноваційних технологій, що стане потужним драйвером для успішного розвитку вітчизняних підприємств та економіки в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Клунко Н. С.
Цифровізація у фармацевтичній галузі: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 329 - 335)

У статті досліджено процес цифровізації як ключового тренда сучасного соціально-економічного розвитку будь-яких галузей і комплексів, визначено особливості правової регламентації даного процесу в Російській Федерації, особливості його здійснення стосовно фармацевтичного комплексу РФ. Проаналізовано статистичні дані, що характеризують розвиток процесу цифровізації в російському фармацевтичному комплексі; виявлено основні напрямки позитивного впливу даного процесу на фармацевтичний комплекс; існуючі проблеми його подальшого розвитку, а також можливі шляхи їх рішень. Цифровізацію слід сприймати як ключовий тренд розвитку сучасного фармацевтичного комплексу, що забезпечує вдосконалювання всіх аспектів діяльності його учасників. Разом із тим, очевидно, що процес цифровізації стосовно російської фарміндустрії перебуває лише на початковій стадії свого розвитку. Про це свідчить характеристика використовуваних у діяльності фармацевтичних компаній цифрових рішень, а також відсоток їх впровадження. Ключовим методом інтенсифікації процесів цифровізації фармацевтичного комплексу слід розглядати правові методи регулювання всіх учасників цифрового сектора закупівель і збуту, особливостей регулювання конкуренції на даному ринку в умовах відкритого ринку закупівель, федеральних законів 44ФЗ, 223ФЗ, що регулюють правила ведення торгів в умовах цифровізації бізнес-процесів. На думку автора, як ключовий метод інтенсифікації процесів цифровізації фармацевтичної галузі слід розглядати правові засоби. У цьому зв’язку необхідно інтегрувати планові показники, передбачені програмою «Цифрова економіка Російської Федерації», у концепт стратегії розвитку фармацевтичної промисловості Російської Федерації до 2030 р., а також створити в урядовій програмі окремий напрямок «Цифрова медицина».

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Трушкіна Н. В.
Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної економіки (c. 196 - 204)

У статті викладено результати проведених міжнародними організаціями експертних опитувань щодо визначення сучасних проблем, особливостей і тенденцій клієнтоорієнтованості логістичного сервісу в контексті інформаційного середовища. Виконано статистичний аналіз показників, що характеризують рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій при управлінні взаємовідносинами зі споживачами на українських підприємствах. Виявлено ключові бар’єри, що стримують цифрову трансформацію логістичного сервісу, які умовно класифіковано за 6 групами: ринкові, транспортні, маркетингові, інформаційні, організаційні, фінансово-економічні. Обґрунтовано доцільність застосування клієнтоорієнтованого підходу до логістичного сервісу в інформаційній економіці. Запропоновано цифрову стратегію трансформації клієнтського сервісу, реалізація якої дозволить одержати синергетичний ефект, що включає економічний, соціальний і екологічний ефекти. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці організаційно-економічного механізму управління взаємовідносинами зі споживачами в контексті маркетингової стратегії підприємств в умовах інформаційної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Рахман М. С., Корабельський С. О.
IT-галузь України в очах світової спільноти (c. 181 - 188)

Дана стаття присвячена ознайомленню зі світовим ринком IT, а також аналізу української IT-індустрії. Увагу зосереджено на дослідженні та прогнозуванні основних показників ринку та його структури. Аналіз ринку IT України дозволяє визначити становище та тенденції розвитку цієї галузі. Також він може служити для створення інших, більш детальних досліджень або ж для прогнозування подальшого розвитку. Актуальність теми полягає в тому, що ринок IT – один із найбільш прогресивних і таких, що швидко розвиваються, ринків у світі. За прогнозами вчених, у найближчому майбутньому він витіснить більшість існуючих професій і створить безліч нових. Тому його аналіз є необхідним для визначення загальних тенденцій і напрямів розвитку. Метою роботи є визначення основних аспектів функціонування ринку IT України в часі, а також визначення основних тенденцій і напрямів щодо адаптації підприємств до темпів розвитку індустрії в цілому. Предметом дослідження є економіко-статистичний аналіз становища та перспектив подальшого розвитку ринку IT України, збільшення попиту на продукти та послуги його виробництва. Об’єктом дослідження є сам ринок IT України та його головні складові. У роботі використано такі наукові та статистичні методи: синтез, аналіз, табличний, матричний, метод екстраполяції, економіко-математичні методи та інші. У статті було досліджено: структуру та класифікацію світового ринку IT; ринок IT України в розрізі найпопулярніших мов програмування; положення країни у світових рейтингах; кадровий склад підприємств; частки в загальному експорті країни та обсязі реалізованих послуг. Зроблено динамічний аналіз реалізації та експорту послуг у сфері IT України. Проведено матричний аналіз ринку IT, котрий включив у себе SWOT та PEST- аналіз, а також відповідні висновки за кожним з них. Розроблено рекомендації щодо розвитку та пристосування ринку IT України до світових трендів у цій галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Давидов Д. С., Рябовол Д. А., Крамаренко А. О., Квітка А. В.
Роль хмарних технологій у цифровій економіці (c. 171 - 177)

На даному етапі розвитку цифрової економіки особливо актуальними стають технології, які мають універсальний характер і здатні змінити бізнес-процеси сучасних Інтернет-компаній. Одним із таких напрямків є хмарні рішення, що дозволяють, серед іншого, швидше отримувати доступ до необхідної інформації, мінімізувати займані локально обсяги пам’яті, перенісши основні інформаційні операції на віддалені потужності, при цьому прискорюючи багато процесів і роблячи непотрібною дорогу інфраструктуру. Проте варто відзначити наявність ряду обмежень, пов’язаних з недостатньою поінформованістю компаній про нові рішення, а також їх прив’язкою до вже існуючих рішень, що робить для них доволі складним перехід до нових, більш ефективних інструментiв на основі хмарних технологій. Проведено аналіз ключових факторів як позитивного, так і негативного характеру, якi тією чи іншою мірою впливають на прийняття цифровими компаніями рішень про початок активного застосування цього комплексу нових технологій. Дано обґрунтування доцільності таких інновацій. Розглянуто основні тренди розвитку цифрової економіки та процесу диджиталізації – інтеграції в неї традиційних галузей. Показані основні переваги та суперечності впровадження на широкій основі хмарних технологій. Позначено взаємозв’язок між зростанням кількості інформації в цифровій економіці та необхідністю створення ефективних механізмів її обробки та зберігання на основі технологій Public Cloud. Розглянуто особливості бізнес-моделі API-first компаній, які активно розвиваються в умовах зростаючого глобального обсягу інформації. Наведено приклади позитивного ефекту від використання технологій хмарних обчислень в умовах створення цифрового продукту, а також перераховано основних гравців галузі. Позначено важливість державних ініціатив для впровадження інновацій. Виявлено актуальні напрямки підвищення потенціалу використання хмарних технологій у бізнесі.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Феклістова Д. П., Загорська Д. М.
Електронне урядування як основний фактор розвитку фондів соціального страхування України (c. 198 - 204)

Соціальне страхування як система гарантування матеріальної підтримки в разі настання страхових випадків знаходиться у процесі реформування, держава використовує різноманітні методи впливу, і в тому числі – здобутки науково-технічного прогресу. Фонди соціального страхування створено з метою надання громадянам усього спектра послуг, що забезпечують гідне життя. Мета статті полягає в аналізі можливостей фондів соціального страхування надавати електронні послуги. Висвітлено останні зміни в реформуванні системи соціального страхування України. Розглянуто функції, що виконують фонди, з метою розуміння їх сутності. Охарактеризовано поняття «електронне урядування» та визначено, що його застосування впливає на підвищення результативності державної політики. Проведено аналіз сервісів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Найбільшу кількість електронних послуг зараз надає Пенсійний фонд України, який успішно впроваджує електронне урядування. Фонд соціального страхування поки що зовсім не надає можливості отримувати послуги дистанційно. Фонд соціального страхування на випадок безробіття в аспекті електронного урядування орієнтується на послуги з працевлаштування громадян. Надано рекомендації для подальшого розвитку системи соціального страхування за допомогою електронних сервісів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Шкодіна І. В., Сердюк Т. В.
Вплив COVID-19 на впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій (c. 227 - 232)

Метою статті є аналіз особливостей впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій в умовах COVID-19. На основі аналізу впливу COVID-19 на впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій автори дійшли висновку, що криза, з одного боку, загальмувала фінансування деяких інвестиційних проєктів, проте, з іншого боку, – стимулювала впровадження проєктів, що пов’язані з диджиталізацією міжнародного бізнесу (5G, старт-фабрики, інтернет речей, роботизація та блокчейн). Відбулося збільшення фінансування в проєкти, що пов’язані із віддаленою роботою, інструментами віртуальної співпраці, мобільними пристроями, безпековими програмами. У довгостроковій перспективі COVID-19 сильніше загострить проблему цифрового розриву як між країнами та бізнесом, так і серед населення. Зроблено висновок, що цифрові інновації Big Tech збільшують прибутковість технологічних гігантів, а потоки дешевої ліквідності (як засіб боротьби із COVID-19) призводять до формування нової бульбашки на ринку (P/E близька 75). Після пандемії традиційний бізнес відновиться, але цифровий розрив буде збільшуватися й залишатиметься основною економічною та соціальною проблемою. Для вирішення цих проблем вкрай необхідним є вдосконалення державного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Максименко А. О.
Роль інформаційного наповнення вебсайтів ОТГ у процесі формування центро-периферійних взаємодій (c. 233 - 240)

У статті проаналізовано інформаційне наповнення вебсайтів об’єднаних територіальних громад (ОТГ). На прикладі ОТГ Львівської області проведено контент-аналіз наповнюваності вебсайтів. Із 41, утворених протягом 2015–2019 рр. об’єднаних територіальних громад Львівської області, 38 громад створили свою офіційну вебсторінку. Переважно на вебсайтах ОТГ висвітлено: інформацію про діяльність апарату управління; відомості про апарат управління та депутатський склад ради ОТГ; бюджет і використання бюджетних коштів; участь громадян в управлінні; регуляторна діяльність/політика; стратегічні документи; паспорт ОТГ; детальний опис інфраструктури, трудових, сільськогосподарських, природних, туристичних ресурсів, підприємств, які функціонують на території ОТГ; наявна вкладка з інформацією про ЦНАП; інвестиційний паспорт і земельні ділянки, які призначені для реалізації інвестиційних проєктів, а також відомості про діяльність різних відділів та комунальних підприємств. Зазначено, що під час висвітлення інформації на офіційних вебсайтах органи виконавчої влади повинні керуватися Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», а також ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Визначено, що найбільш поширеною є інформація про склад і діяльність апарату управління ОТГ, відомості про депутатський склад, бюджет і використання бюджетних коштів, регуляторну діяльність. Запропоновано та розраховано індекс обсягу висвітленої інформації. Зроблено висновок, що ОТГ із з доходами загального фонду (без трансфертів) на 1-го мешканця понад 3000 грн мають більш інформативно наповнені вебсайти. Однак тип громади (міська чи сільська) не впливає на обсяг висвітленої на веб-сайті інформації. Загалом проведений аналіз засвідчив відсутність асиметрії в оприлюдненні та поширенні інформації через офіційні вебсторінки ОТГ Львівської області.

Стаття написана українською мовою


Притис В. І., Кримчак Л. А., Гавловська Н. І.
Витік інформації як ключова проблема інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації економіки (c. 240 - 247)

Метою статті є дослідження ключової проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства в умовах цифровізації економіки. В роботі зазначено зростання ролі інформації в здійсненні управлінської діяльності суб’єктом господарювання та загалом її ролі у функціонуванні сучасного підприємства. Розглянуто підходи до трактування понять «інформація» та «інформаційне забезпечення». Визначено, що на сьогоднішній день основною проблемою інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності є витік конфіденційної інформації як однієї з форм реалізації загроз інформаційній безпеці підприємства, що полягає в порушенні конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Визначено, що до витоку інформації на підприємстві призводять, як правило, такі дії: несанкціонований доступ до конфіденційної інформації; розголошення конфіденційної інформації (у т. ч. ненавмисне); витік інформації по недосконалих технічних каналах. Розглянуто канали можливого витоку інформації. Окрім того, здійснено аналіз статистичних даних витоку інформації в глобальному вимірі. Як показують дослідження, за 2019 р. серед загального обсягу витоку інформації 49,7% обсягу припадає на зовнішніх суб’єктів і 50,3% – на внутрішніх порушників. Загалом, у системі інформаційно-комунікативного забезпечення особливу увагу з боку менеджменту підприємства необхідно приділяти саме внутрішнім комунікаціям, оскільки більше 90% інформації надходить від працівників. Варто зазначити, що причинами витоку інформації підприємства з вини внутрішніх суб’єктів можуть бути: ненавмисні дії з боку співробітників компанії, пов’язані з помилками при обробці, зберіганні чи передачі конфіденційних даних; навмисні, зумовлені певними причинами дії співробітників, що мають доступ до конфіденційної інформації. Сюди можна віднести дії співробітників, які використовують дані підприємства в цілях шахрайства, а також дії колишніх працівників, котрі через бажання помсти за звільнення всіляко «сприяють» витоку конфіденційної інформації, передаючи її конкурентам або ж використовуючи її у власних корисливих цілях.

Стаття написана українською мовою


Загреба М. М., Ніколаєв І. В.
Використання платформ онлайн-оголошень у комерційній діяльності малого бізнесу (c. 248 - 254)

Мета статті полягає у вивченні ринку платформ онлайн-оголошень України, а також можливостей, що він надає малому бізнесу у сфері просування та реалізації продукції. При аналізі й узагальненні наукових праць учених було з’ясовано, що вони зовсім не розглядають платформи онлайн-оголошень як інструмент, що здатен надати новий поштовх у комерційній діяльності малого бізнесу та приватних підприємців. Враховуючи затяжну економічну кризу через пандемію COVID-19, використання та дослідження зазначених платформ видається тим більше актуальним питанням. Виділено спільні характеристики сайтів онлайн-оголошень як категорії, розглянуто маркетплейси. Досліджено представлені в Україні електронні дошки оголошень, їх особливості, відмінності, сильні та слабкі сторони. Запропоновано механізми використання даних платформ у комерційній діяльності підприємств. Зроблено порівняння онлайн-оголошення зі створенням власного сайту та Інтернет-магазину; наведено переваги та недоліки обох варіантів. Окремо виділено створення Інтернет-магазину на готовому маркетплейсі як компромісний варіант. Розглянуто переваги платних оголошень. Досліджено можливості, якими можна наділити оголошення за додаткову плату. Вказано можливі небезпеки та види шахрайства при здійсненні торгівлі через електронні дошки оголошень, а також шляхи їх уникнення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є покращення інформування користувачів щодо можливостей шахрайства, а також розроблення нових механізмів ідентифікації користувачів і проведення оплати, здатних ускладнити, а в ідеалі – унеможливити злочинні дії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Тимошенко О. В., Коцюбівська К. І.
Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19 (c. 263 - 268)

Стаття присвячена нагальній проблемі аналізу можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час пандемії COVID-19. Зокрема, окреслено основні напрями впровадження ІКТ для пом’якшення негативного впливу та протидії COVID-19; запропоновано заходи, спрямовані на збільшення доступності цифрового життя для українського суспільства. Зроблено висновок, що підприємства, які активно використовують і впроваджують кейси цифрової трансформації, виявилися більш готовими до коронавірусної реальності, ніж ті, які сприймали диджиталізацію критично. У статті проведено аналіз «цифрового» реагування провідних країн світу на вирішення проблем, пов’язаних із поширенням і нейтралізацією негативних наслідків від COVID-19. Аналіз дав змогу стверджувати, що більшість держав доклали значних зусиль для інформування населення щодо коронавірусної хвороби, у той час, як в Україні інформування громадян було недостатньо оперативним і своєчасним, а заходи вимагають ретельного планування та підтримки з боку органів державної влади. Авторами запропоновано заходи, направлені на пом’якшення негативного впливу та протидії COVID-19, що передбачає такі кроки: прийняття національних стратегічних рішень для оптимізації результатів внаслідок поточної глобальної пандемії COVID-19; подальша підтримка на рівні держави національних, регіональних конкурсних програм щодо розробки ІТ-стартапів, направлених на пом’якшення негативних наслідків COVID-19; організація онлайн-хакатонів з пошуку цифрових рішень для боротьби із пандемією; розробка регуляторних важелів державної підтримки вітчизняних підприємств, які впроваджують ІТ-інструменти; організація державних освітніх проектів щодо підвищення рівня цифрової грамотності українського суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Васильців Т. Г., Березівський Я. П.
Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації (c. 103 - 112)

На етапі формування постіндустріального суспільства актуалізувалася проблема втілення стратегії переходу до інтелектуально орієнтованої моделі економічного розвитку, комплексної модернізації соціально-економічної системи держави, що пояснюється необхідністю вироблення нових підходів до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в системі світового господарства. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробка практичних рекомендацій щодо впровадження інституційно-інноваційних чинників технологічного розвитку в цілях забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної інформатизації. Об’єктом дослідження є процес удосконалення державної політики забезпечення технологічного розвитку як основи конкурентоспроможності національного господарства. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу та системного аналізу, статистично-економічного аналізу, компаративний та індикативний методи, метод головних компонент, групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту. Обґрунтовано дуальний вплив інноваційної діяльності та інституційних чинників на зміцнення конкурентоспроможності національної економіки; охарактеризовано передумови, обсяги та ефективність технологічного розвитку національного господарства держави; визначено обсяги, чинники та перешкоди інноваційної діяльності; здійснено структурно-функціональний аналіз ефективності системи державного регулювання технологічного розвитку економічного комплексу держави; визначено інституційно-правовий базис технологічного розвитку економіки; обґрунтовано організаційно-економічні засоби та напрями розвитку інфраструктури науково-дослідної й інноваційної діяльності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення низки інституційних та інноваційних тенденцій, що пов’язані із соціально-трудовими, демографічними, зовнішньоекономічними та іншими процесами, у міру реалізації яких здатні чинити вплив на темпи технологічного розвитку національної економічної системи.

Стаття написана українською мовою


Кондратенко Н. Д.
Трансформація ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки (c. 112 - 118)

Метою статті є визначення особливостей трансформації ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки. Виділено основні сегменти інформаційного ринку, а саме: 1) ділова інформація (біржова та фінансова інформація; економіко-статистична інформація; комерційна інформація); 2) фахова інформація (професійна інформація для конкретних професійних груп; науково-технічна інформація; доступ до першоджерел, який організований через бібліотеки та інші архівні служби); 3) споживча інформація (література, музика, новини; інформація щодо роботи інфраструктурних об’єктів; розважальна інформація); 4) освітні послуги (дошкільна, шкільна, спеціальна, вища, дуальна, підвищення кваліфікації, неформальна); 5) забезпечувальні системи (комп’ютери, телекомунікаційне обладнання, комп’ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг з різних аспектів інформаційної індустрії). На основі аналізу трансформації ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки зроблено висновок про суперечливий вплив інформаційних технологій (штучний інтелект, BigData, блокчейн тощо) на інституційну структуру ринку інформаційних послуг. З одного боку, ускладнюється інституційна структура та збільшується прибутковість бізнесу, але з іншого – відбувається монополізація та підвищується маніпуляційність інформаційного ринку, що стає причиною потенційно нестабільного середовища з високим рівнем невизначеності та трансакційних витрат. Зазначено, що масове розповсюдження трансакційних зовнішніх ефектів впливає на стан інформаційної безпеки ринку та створює інституційне забезпечення нейтралізації негативного впливу нових цифрових технологій. Підвищення конкурентоспроможності інформаційних послуг забезпечуються за рахунок комбінування низьких витрат ведення персоніфікованих сервісів, легкої масштабованості бізнесу в результаті безпосередньої взаємодії виробників і споживачів у процесі збору та аналізу неструктурованої та несистемної інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Дудник О. О., Соколовська З. М.
Сучасні технології управління аутсорс ІТ-проєктами (c. 62 - 72)

Мета статті полягає в аналізі сучасних підходів до управління ІТ-проєктами та розкритті можливостей їх удосконалення на базі застосування нечіткої логіки в загальному контурі прийняття рішень. На основі аналізу основних рейтингових майданчиків зроблено висновок про потужний розвиток IT-аутсорсу в України. Проаналізовано основні міжнародні та вітчизняні рейтинги стосовно українського IT-аутсорс ринку, виділено критерії успішності та причини стрімкого розвитку. Проаналізувавши достатню кількість праць і матеріалів, автори узагальнили, синтезували та класифікували основні труднощі, які виникають в процесі розробки портфоліо IT-проєктів у рамках аутсорсингових компаній. Проаналізовано найпоширеніші інструменти, які використовують для подолання цих труднощів. Акцентовано увагу на Stage-Gate фреймворці як на найбільш пристосованому для адаптації та використання в процесі управління портфелем аустсорсингових IT-проєктів. Запропоновано модифікацію Stage-Gate фреймворку, яка враховує особливості управління аутсорсинговими IT-проєктами та використовує апарат нечіткої логіки для прийняття рішень при переході між етапами фреймворку. Ціллю модифікації є можливість створення на її основі експертної системи для підтримки прийняття рішень у процесі управління портфоліо проєктів. Це, своєю чергою, приводить до загального підвищення рівня управління портфоліо проєктів. Перспективами подальших досліджень є впровадження експертної системи в практику роботи вітчизняних ІТ-аутсорсингових фірм. Паралельним напрямком виступає аналіз міжнародного ринку IT- аутсорсу. Це допоможе підвищити ефективність запропонованої модифікації та забезпечить сприятливі умови для інтеграції українського IT-аутсорс ринку до міжнародних практик.

Стаття написана українською мовою


Василів В. Б., Швець Ф. Д., Хоменчук О. А.
Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL (c. 72 - 80)

У сучасному інформаційному світі конкурентоспроможність університетів тісно пов’язана з ефективністю надання ІТ-послуг. Однак розвиток ІТ-інфраструктури вимагає дотримання балансу між вартістю та ефективністю надання послуг. ІТ-послуга включає в себе інформаційні технології, процеси та людей. Відповідно до стандартів ITIL ІТ-підрозділ університету має перейти від підтримки програмного забезпечення, застосунків, серверів і мереж до своєчасного надання ІТ-сервісу кінцевим користувачам. Першим кроком до цього є створення каталогу ІТ-послуг. Метою впровадження каталогу є надання єдиного джерела послідовної інформації про всі оперативні послуги та забезпечення швидкого доступу до них. На відміну від закордонних університетів вітчизняні заклади вищої освіти не практикують систематичний опис ІТ-послуг та їх виклад через ІТ-каталог. Пряме перенесення управлінських моделей закордонних університетів в українське освітнє середовище є недоцільним. У роботі запропоновано трирівневу модель каталогу, дано опис категорій послуг, які можуть надаватись українськими університетами, та визначено атрибути шаблону опису ІТ-послуги. До атрибутів опису віднесено: найменування, тип послуг, стислий опис, бізнес-власник, пріоритет, відповідальний за послугу, споживачі, порядок запиту, SLA, системи підтримки, стан/фаза. З моменту, коли каталог ІТ-послуг повністю сформований, починається його періодичний моніторинг за такими критеріями: термін дії SLA, коректність надання ІТ-послуг та ін. У роботі розглянуто формування каталогу за стейкхолдерами університету на прикладі Національного університету водного господарства та природокористування. У цілому використання наданих рекомендацій дозволить забезпечити опис ІТ-інфраструктури університетів у вигляді набору сервісів, цінність яких зрозуміла стейкхолдерам і керівництву університету, а також досягти конкурентних переваг на ринку освітніх послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Давидчук С. М.
Диджиталізація як сучасний механізм управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях (c. 56 - 62)

Цифрове підприємництво – створення цифрового бізнесу та впровадження цифрових технологій існуючими підприємцями – може сприяти тому, щоб це підприємництво стало більш інклюзивним. Мета статті – дослідити вплив диджиталізації на систему управління фінансово-економічною діяльністю підприємств; вивчити існуючу міжнародну практику запровадження диджиталізаційних процесів в управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, у тому числі на сільських територіях. Для здійснення цієї мети автором було поставлено та реалізовано низку завдань, а саме: аналіз міжнародних рамкових документів у сфері запровадження та поширення диджиталізаційних процесів на підприємствах, розташованих на сільських територіях; виявлення ключових передумов та заходів сприяння поширенню диджиталізаційних процесів у сфері управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, у тому числі на сільських територіях. У статті наведено результати авторського дослідження щодо сутності диджиталізації як сучасного механізму управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях. Досліджено основні аспекти розвитку диджиталізації в діяльності сільськогосподарських підприємств. Виявлено заходи з підвищення рівня технологічного розвитку виробництва й управління діяльністю та фінансово-економічним станом підприємств на сільських територіях, а також з підвищення конкурентоспроможності. Результати наукового дослідження можуть бути використані в процесі подальшого наукового вивчення процесу цифровізації підприємництва на сільських територіях України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Євтушенко В. А., Рахман М. С., Рахман П. М.
Особливості функціонування ринкового середовища ІТ-послуг України (c. 134 - 140)

Метою статті є аналіз вітчизняного та зовнішнього середовища компаній з надання ІТ-послуг; виявлення проблем, тенденцій і перспективних рішень щодо розвитку галузі в майбутньому з огляду на геополітичні та нормативно-законодавчі зміни. У статті розглянуто сутність інформаційного продукту, еволюцію вітчизняного ринку від надання окремих аутсорсингових послуг до розробки інноваційних технологій і комплексного рішення бізнес-завдань індивідуального клієнта. Проведено структурний аналіз реалізації продукції в розрізі юридичної організації підприємств і видів діяльності за КВЕД, динамічний аналіз доходів та внеску у ВВП країни. Проаналізовано баланс зовнішньої торгівлі ІТ-послугами, видову та географічну структуру експортно-імпортних операцій із зазначенням основних торгових партнерів. Названі основні компанії, які здійснюють діяльність на вітчизняному ринку, за кількістю зайнятості професіоналів та територіальної пріоритетності їх розташування; надано характеристику ІТ-спеціалістів України за віком, досвідом, рівнем кваліфікації, ментальністю та гендерною ознакою тощо. Виділено основні види діяльності та наявність кадрового потенціалу провідних ІТ-компаній, які займаються інформаційними продуктами та мають власні центри глобального бізнесу. Визначено основних конкурентів та конкурентні переваги вітчизняних ІТ-фахівців. Наведено основні досягнення галузі. Виявлено загальносвітові та вітчизняні проблеми галузі, зокрема вплив COVID-фактора. Запропоновано основні напрями вирішення проблем у галузевому середовищі.

Стаття написана українською мовою


Волоснікова Н. М.
Методичні засади контролінгу інформаційної системи корпоративного убезпечення (c. 141 - 146)

Метою статті є визначення наслідків впливу інформаційної складової як суттєвого фактора, спрямованого на підвищення економічної ефективності системи корпоративного убезпечення. Охарактеризовано структуру контролінгу інформаційної системи корпоративного убезпечення як систему взаємодіючих компонентів визначення цілей стратегічного, тактичного й оперативного управління системою корпоративного убезпечення, організації виконання запланованих дій, регулювання, контролю, аналізу та моніторингу. Зазначено загальний вигляд ключових етапів генезису контролінгу інформаційної системи корпоративного убезпечення. Зроблено висновок, що завдяки функціонуванню управління системою корпоративного убезпечення досягається виконання мети організації певного рівня. Обґрунтовано різноманітність визначень поняття «контролінг», що дає підставу враховувати контролінг інформаційної системи корпоративного убезпечення як філософію або концепцію управління системою корпоративного убезпечення, під якою слід розуміти сукупність думок про визначення цілей стратегічного, тактичного й оперативного управління системою корпоративною безпеки, його організацію та інструментарій. Крім того, при вирішенні прикладної задачі ситуацію впливу інституційного середовища на систему корпоративного убезпечення на підприємствах можна описати, використовуючи функціональну залежність. Зазначено, що система управління контролінгом має вхідні стратегічні цілі інформаційної системи корпоративного убезпечення. Наведено концепцію інформаційної системи корпоративного убезпечення та стратегічні цілі самої системи корпоративного убезпечення. На кожному рівні ієрархії управління контролінг інформаційної системи корпоративної безпеки має певну мету. У зв’язку з цим існує нагальна потреба в подальшому науково-теоретичному осмисленні стратегічних аспектів корпоративного убезпечення.

Стаття написана українською мовою


Мозгова Г. В., Петряєв О. О., Книш А. С.
Використання програмного забезпечення Sitniks CRM у дрібному товарному бізнесі (c. 146 - 152)

Метою даної статті є визначення доцільності використання програмного забезпечення Sitniks CRM для малого товарного бізнесу, дослідження його відповідності еталону та основних конкурентних переваг серед подібних продуктів. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, був доведений позитивний вплив якісного інформаційного забезпечення на діяльність підприємства. Проте, незважаючи на очевидну вигоду від використання систем автоматизації, більша частка українських підприємців не використовує CRM-системи (Customer Relationship Management – управління взаємовідносинами з клієнтами) або через відсутність проінформованості, або через невдалий досвід впровадження. У статті використовувалися порівняльний і матричний аналіз. Порівняльний аналіз конкурентів показав, що досліджувана CRM-система виділяється серед інших високим рівнем гнучкості та персоналізованості, що і є основною перевагою даного програмного забезпечення. При проведенні SWOT-аналізу були детально опрацьовані фактори, що впливають на розвиток компанії. Виявлено, що основним недоліком даного програмного забезпечення є відносно довгий термін впровадження, а його можливостями та загрозами є відповідно масштабування та збільшення конкурентів у ніші. Були зроблені висновки, що CRM-система Sitniks – це не просто система для спрощення та автоматизації бізнес-процесів, це платформа, яка має достатньо потужний функціонал завдяки кастомізації, інтеграції, можливості відстеження та простоті використання. Впровадження даного програмного забезпечення приведе компанію до приросту продуктивності, дозволить ефективно планувати та контролювати, а також налагодить міцні взаємовідносини з клієнтами.

Стаття написана українською мовою


Холявко Н. І.
Сучасні інформаційні технології в роботі фінансових установ (c. 152 - 161)

Метою статті є визначення й опис сутності інноваційних інформаційних технологій, що сприяють диджиталізації ринку фінансових послуг. У статті проаналізовано сучасні інформаційні технології (мобільні застосунки, машинне навчання, «хмарні» технології, блокчейн, «великі» дані, штучний інтелект та Інтернет речей). Розкрито не лише сутність і принципи роботи окреслених технологій, а й акцентовано увагу на напрямах їх використання в діяльності фінансових установ. Обґрунтовано, що імплементація інформаційних технологій дозволяє підвищити темпи диджиталізації банків, прискорити процес виведення на ринок і масштабування нових послуг, забезпечити вищу задоволеність клієнтів завдяки оперативному наданню послуг у комфортний для них спосіб і, у підсумку, сприяє диджиталізації сучасного ринку фінансових послуг. Автором визначено, що, незважаючи на існування низки переваг впровадження інформаційних технологій у роботу фінансових установ, вітчизняні банки достатньо обережно підходять до цього питання. Головними причинами цього є: нестача інвестицій, досвіду і знань; складності в адаптації технологій до певних специфічних банківських операцій та їх узгодження із чинним законодавством; недостатня розвиненість інформаційної й інноваційної інфраструктур; імовірність виникнення технічних помилок в управлінні та при використанні інформаційних технологій. Наголошується, що нині гостро стоїть проблема захисту персональних даних клієнтів, недопущення передачі їх третім особам, гарантування захисту інформаційних систем від зломів і кібератак.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Фоміна О. О., Булгакова О. В.
Електронні послуги та стандарти їх надання в системі публічного управління (c. 114 - 119)

Мета статті полягає в дослідженні електронних послуг і доведенні необхідності стандартизації їх надання в системі публічного управління. З’ясовано, що попри існування великої кількості досліджень у сфері реалізації ефективного електронного державного управління, є потреба детального висвітлення проблем забезпечення населення електронними послугами через тотальну цифровізацію суспільних відносин різних рівнів взаємодії, а також стандартизації надання електронних послуг. Для отримання результатів було застосовано загальнонаукові методи досліджень. Методи аналізу та синтезу сприяли виявленню проблем досконалості, узгодженості та визначеності у сфері надання електронних адміністративних послуг, систематизації критеріїв оцінки якості електронних послуг, формуванню принципів цифровізації системи публічного управління. Статистичний метод дозволив виявити особливості та прогалини в наданні електронних послуг в Україні. Застосування методу наукової абстракції сприяло формуванню певних рекомендацій щодо вдосконалення системи надання електронних послуг в умовах суспільної трансформації, запровадження стандартизації надання електронних адміністративних послуг на різних рівнях суспільної взаємодії, допомогло окреслити перспективи подальших досліджень. Основні результати зводяться до: необхідності стандартизації надання електронних адміністративних послуг на основі стандартних моделей послуг; визначення механізму надання послуги органами публічної влади; порядку отримання відповіді на запит адміністративної послуги; наявності інструментів вимірювання рівня задоволення очікування громадян. Зроблено висновок про необхідність більш глибинного вивчення та імплементації іноземного досвіду щодо трансформації суспільних відносин і розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Сайко В. Р., Лучко Г. Й.
Тенденції розвитку диджиталізації в Україні (c. 109 - 114)

Метою даної статті є дослідження трактувань поняття «диджиталізація», формулювання власного визначення поняття, аналізування тенденцій розвитку диджиталізації, дослідження її впливу на діяльність бізнесу та інших сфер економіки та визначення перспективних напрямів диджиталізацї в Україні. У статті визначено, що жорстка конкуренція в умовах світової глобалізації, динамічні зміни в зовнішньому середовищі, пандемія COVID-19 кинула виклик усім галузям економіки, примушуючи шукати нові інноваційні шляхи для утримання на ринку. Встановлено, що до нових умов існування змогли адаптуватися лише ті сфери бізнесу, які зуміли швидко почати перехід на електронні системи, що дозволило їм утриматися на ринку та навіть збільшити їх прибутки. Цифрові технології стають тенденцією нашого часу, а диджиталізація дедалі більше охоплює всі сфери життя. Впровадження цифрових інновацій дозволяє компаніям забезпечити стабільну ефективну діяльність у майбутньому та конкурентоспроможність на ринку. На основі аналізування визначень різних авторів у статті запропоновано власне трактування поняття «диджиталізація». Також розглянуто та виділено основні переваги диджиталізації. Проведене авторами дослідження дозволило виокремити пріоритетні напрямки для впровадження диджиталізації в Україні, а саме: медицина, диджитал-маркетинг, освіта, сфера державних послуг і культура. У статті з’ясовано, які результати в цих напрямах вже здійснено в напрямку диджиталізації та запропоновано дії, які доцільно реалізувати в майбутньому. Розробка ефективної системи диджиталізації бізнесу та держави є потужним важелем впливу на розвиток економіки України. Проведене дослідження вказує на об’єктивну необхідність подальшої активної диджиталізації визначених у статті пріоритетних напрямів, що сприятиме прозорості ведення бізнесу всіх галузей економіки та публічного управління в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2021

Чепелюк М. І.
Цифрове перетворення бізнес-структур України: бар’єри та рушійні сили (c. 48 - 53)

Останніми десятиліттями однією із основних тенденцій розвитку економіки та суспільства стало проникнення інформаційних технологій у різні сфери людської діяльності. Цифрова трансформація економіки ставить виклики економічній науці й управлінню, оскільки соціально-економічні інститути суспільства різко змінюються, як і умови та способи ведення бізнесу під впливом технологічних змін в економіці. Ці проблеми полягають у тому, що традиційні економічні закони (економія від масштабу, ланцюжок створення вартості) вже не функціонують, і з’являються нові економічні суб’єкти (цифрові компанії), які не вписуються в традиційні моделі показників ефективності та бізнесу. Крім того, у контексті цифровізації економіки актуальним питанням є управління суб’єктами господарювання. Для того, щоб країна могла відігравати домінуючу роль у глобальній комп’ютерній економіці, особливу увагу необхідно приділяти виробництву інновацій і можливостям працевлаштування в країні. Для кожної країни виробництво та підтримка технічних навичок є важливим компонентом економічного розвитку, зайнятості, економічного зростання та розвитку. У статті проаналізовано тенденції розвитку та розмір цифрової економіки в Україні та інших країнах світу. Визначено ключові тенденції, які визначатимуть напрямок цього типу економіки. Доведено, що цифровізація повинна здійснюватися відповідно до принципів рівного доступу, створення вигод, економічного зростання, сприяння розвитку інформаційного суспільства та орієнтації на співпрацю. Наведено переваги цифровізації української економіки, а також вказано загрози та ризики, які виникнуть у результаті цього процесу. Таким чином, розвивальна роль багатьох країн, включно з Україною, пов’язана з необмеженим доступом і трансформацією нових форм економічного розвитку з урахуванням використання інтелектуальних навичок.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Ханін І. Г., Білозубенко В. С., Сопін Є. О.
Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку (c. 65 - 72)

Новий тип господарювання, який починає будуватися сьогодні та заснований на широкому використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), отримав назву «цифрова економіка». Використання ІКТ і цифрових систем несе в собі великі переваги, всебічно змінює національні господарства. Перехід до цифрової економіки є об’єктивним і безповоротним, тому потрібно чітко розуміти цю нову сутність, її особливості та тренди розвитку. Мета роботи полягає в тому, щоб окреслити сучасне розуміння сутності, визначити риси, характеристики й особливості цифрової економіки, а також встановити тенденції її розвитку в умовах глобалізації світового господарства. У статті надано пояснення значення ІКТ в економіці, створення цифрових систем, Інтернету людей і речей, кіберфізичних систем, різного обладнання та пристроїв. Сформульовано головні результати широкого застосування ІКТ, особливо розвитку Інтернету. Надано пояснення цифровізації та цифрових трансформацій. У цілому роз’яснено наслідки застосування ІКТ на внутрішньоорганізаційному, мезоекономічному та макроекономічному рівнях. Виокремлено сутнісні риси цифрової економіки та загальні основи її виникнення з акцентом на ролі Інтернету. У цьому контексті визначено низку характеристик цифрової економіки. Обґрунтовано чотири основні підходи до визначення сутності цифрової економіки (політекономічний, технологічний, ресурсно-факторний, підприємницький). Для розкриття структури цифрової економіки виокремлено основні його види, включаючи допоміжні (створення вебсайтів, Інтернет-маркетинг, аналітика та ін.). Наголошено на великому значенні платіжних операцій. Ураховано використання ІКТ для забезпечення діяльності промислових підприємств і створення «розумних» речей, міст, інфраструктури тощо. Запропоновано розглядати цифрову економіку як модернізацію та нову парадигму розвитку соціально-економічних систем. У цьому контексті виокремлено структурні, організаційні, управлінські, інституціонально-правові, соціальні, просторові особливості такої економіки. Наголошено на необхідності дослідження глобальних аспектів розвитку цифрової економіки, у межах чого визначено відповідні тенденції, враховуючи розвиток електронного бізнесу, галузей і ринкових сегментів, перетворення цифрової економіки на джерело економічного зростання та розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Приймак С. В., Романів Є. М., Гараздовська Ю. І.
Теоретичні та практичні аспекти регулювання діяльності й оподаткування ІТ-компаній в Україні (c. 122 - 128)

У статті розкрито теоретико-практичні та правові засади регулювання діяльності й оподаткування ІТ-компаній України, зокрема проаналізовано правове забезпечення становлення, функціонування та розвитку ІT-галузі. Особливу увагу звернуто на структуру й основні завдання Національної програми інформатизації в Україні, інше господарське та податкове законодавство, яким керуються ІТ-компанії у своїй діяльності. Проведено аналіз ринку ІТ-послуг в Україні за 2018–2020 рр. та проаналізовано динаміку сплати податків вітчизняними ІТ-фахівцями у 2017–2020 рр., що свідчить про успішне функціонування та трансформацію ринку. Обсяг виробленої та реалізованої продукції у 2020 р. збільшився порівняно з 2018 р. на 134,2 млрд грн, а загальний обсяг сплати податків у 2020 р. порівняно із 2017 р. збільшився на 3 569 млн грн. Підприємства галузі та фізичні особи – підприємці є прибутковими: у 2020 р. на одного ІТ-фахівця припадало 37 757 грн сплачених податків. Вибір систем оподаткування є особливо актуальним для ІТ-бізнесу України. Можливість здійснювати професійну діяльність як фізична особа – підприємець і сплачувати єдиний податок – це важлива умова розвитку вітчизняної ІТ-галузі, забезпечення конкурентоспроможності ІТ-фахівців на ринку капіталів. Водночас застосування спрощеної системи оподаткування є певним маніпулюванням нормами податкового законодавства, що використовується ІТ-компаніями з метою мінімізації податкового навантаження. Обґрунтовано необхідність розвитку вітчизняного ІТ-ринку, визначено основні тенденції та перспективи розвитку й оптимізації оподаткування для посилення конкурентоспроможності компаній на внутрішньому та світовому ІТ-ринках. Розробка прозорих принципів і правил оподаткування буде позитивно впливати на розвиток вітчизняної ІТ-галузі.

Стаття написана українською мовою


Геворкян А. Ю.
Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку диджиталізації суспільства в Україні (c. 128 - 134)

Метою статті є дослідження стану та тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і диджиталізації України. Обґрунтовано необхідність моніторингу розвитку ІКТ та інформаційного суспільства при розробці стратегії інформаційної безпеки України. Проведено аналіз динаміки та структури статистичних показників, що характеризують доходи від надання телекомунікаційних послуг; забезпеченість і використання високошвидкісного Інтернету державними структурами, бізнесом і населенням; розвиток електронної торгівлі та використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування. За результатами розрахунку Індексу готовності країн до мережевого суспільства, отриманими Дослідницьким інститутом Номура (NRI), визначено місце України в рейтингу і сусідніх з нею країн за підгрупами «Бізнес» і «Уряд». Встановлено, що має місце тенденція послідовного позитивного розвитку інформаційного суспільства, незважаючи на проблеми, пов’язані з нестачею інвестиційних ресурсів і незначним рівнем бюджетного фінансування, а також з незадовільними темпами впровадження високошвидкісного Інтернету, нерівномірним розвитком ІКТ у регіонах країни, недостатнім усуненням цифрового розриву між містами та сільськими районами, дефіцитом ІТ-фахівців, експортною орієнтацією ІТ-галузі. Зроблено висновок, що в умовах пандемії COVID-19 необхідно інтенсивніше впроваджувати ІКТ у дистанційній освіті, охороні здоров’я, в наданні адміністративних онлайн-послуг, в інтенсифікації Інтернету речей тощо. Запропоновано адаптувати національну статистичну звітність до міжнародних вимог з метою виявлення істинного рівня диджиталізації України.

Стаття написана українською мовою


Чобіток В. І., Бірюкова К. В., Старенков Д. О.
Актуалізація розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій (c. 135 - 143)

Мета статті – формування науково-практичних аспектів актуалізації розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій. За результатами проведеного дослідження можна сказати, що сучасні інформаційні технології пройшли довгий шлях у своєму розвитку, проте ще потребують удосконалення. Адже вже зараз зрозуміло, що в майбутньому для прийняття ефективних управлінських рішень передбачається залучення не тільки людського капіталу, але й проривних технологій і штучного інтелекту. Відповідно, більшість країн світу свою стратегію розвитку пов’язують із переходом до інформаційної економіки. Найбільших успіхів у переході до інформаційної економіки досягли розвинені країни світу, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Китай та Японія. Україна, на жаль, на сьогоднішній день займає низькі позиції у світових рейтингах стосовно показників, що впливають на процес актуалізації розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій. Хоча останнім часом в Україні відбуваються інфраструктурні зміни в напрямку комп’ютеризації та інформатизації, зростає ступінь їх впливу як на побутовому рівні, так і на рівні корпоративних секторів, активно збільшується кількість інноваційних підприємств. Сутність інформаційної економіки полягає у формуванні складних, комплексних явищ, які пов’язані зі змінами в системі продуктивних сил і суспільних відносин, направлених на ефективне та раціональне використання інформаційних технологій і творчої праці. Подолання існуючих проблем надасть можливість активно розвивати інформаційну економіку України в умовах глобальних трансформацій. Загалом політика розвитку інформаційної економіки має бути комплексною та створювати необхідні умови для переходу до неї: економічні, правові та організаційні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Калиновський А. О., Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Калиновська О. Р.
Аналізування стану інформаційного забезпечення технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки (c. 162 - 172)

Метою даної статті є дослідження можливостей програмних продуктів щодо підвищення економічної ефективності технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки – як для авіакомпаній, так і для обслуговуючих організацій з урахуванням вимог безпеки. У статті встановлено, що сучасний ринок технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки є надзвичайно конкурентним і вимагає використання спеціальних програмних продуктів. Ефективність побудови співпраці між усіма учасниками ринку безпосередньо залежить від досконалості програмного забезпечення. Програмне забезпечення може впливати на економічну ефективність діяльності авіакомпаній і на рівень безпеки експлуатації авіаційної техніки. Сучасні моделі літаків також сприяють упровадженню програмних засобів у процес технічного обслуговування, оскільки містять власні інформаційні системи. У цілому розвиток і роль інформаційних систем у всіх видах бізнесу стає новою реальністю та позитивно впливає на впровадження інформаційних систем у процес технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки. Встановлено, що авіаційне технічне обслуговування та відновлення є доволі складною функцією для автоматизування через складність, непередбачуваність, безпеку та регулювання. І заміна цілих систем технічного обслуговування та відновлення означає очищення старих даних і капітальне оновлення процесів, що болісно сприймають багато ремонтних підприємств і підрозділів. Але літаки нового покоління, менеджмент даних і економічний тиск продовжують вимагати сильніших ІТ-систем. Таким чином, підприємства змушені впроваджувати нові підходи до технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки для того, щоб залишатись конкурентоспроможними.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В.
Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах розвитку інформаційних технологій (c. 172 - 178)

У роботі розглянуто основні особливості розвитку сучасного інформаційного простору та становлення інформаційних технологій, що сьогодні безпосередньо поєднуються з формуванням ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення. Роль інформаційних технологій у суспільстві є постійною та поширюється на дедалі більше сфер застосування – науку, освіту, бізнес, транспорт, зв’язок, державне управління, оборону, політичне життя, культуру, побут тощо. Однак на методологічному рівні виникають деякі питання щодо виявлення й адаптації потенційних інформаційних технологій для забезпечення позитивного економічного розвитку. Важливий вплив на регулювання розвитку світового ринку інформаційних технологій здійснюють неурядові організації, зокрема об’єднання національних асоціацій ІТ-компаній – Світовий альянс інформаційних технологій та послуг, інші. Таким чином, перманентне розгортання НТП і вплив глобалізації на ІТ-індустрію визначають необхідність удосконалення механізмів економіко-організаційного та правового регулювання світового ринку інформаційних технологій. У цьому напрямі універсальність регулюючих економіко-правових норм світової ІТ-галузі не завжди спрацьовує для використання окремою країною – учасницею ринку внаслідок недосконалості її національної законодавчої бази та економіко-організаційних регуляторів в інформаційній. При цьому країни, які приєднуються до процесу гармонізації своїх економіко-правових регулюючих механізмів у сфері ІТ до світових стандартів, повинні виконувати три важливі групи заходів: 1) заходи у сфері розвитку інформаційних послуг, 2) заходи з розвитку безпосередньо інформаційних технологій; 3) заходи щодо захисту та підтримки виробників ІТ-продуктів і послуг. Ризик-орієнтоване управління у процесі забезпечення розвитку та впровадження інформаційних технологій для підприємства скероване на забезпечення виконання стратегії підприємства та сталого його розвитку із інтеграцією в бізнес-процеси та прийняття управлінських рішень. Наведені напрямки інтеграції ризик-орієнтованого підходу в діяльність підприємства дають можливість конкретизувати кроки із упровадження даного підходу з максимальною ефективністю для господарюючого суб’єкта.

Стаття написана українською мовою


Вербівська Л. В.
Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу (c. 179 - 183)

Розвиток електронного бізнесу є важливою складовою розвитку національного господарства. Саме активна розбудова сфери електронного бізнесу актуалізує питання проведення нових досліджень у цьому напрямку. Метою статті є поглиблення теоретичних положень функціонування та розвитку електронного бізнесу в системі національної економіки країни. У статті розглянуто сутність категорії «електронний бізнес» і запропоновано розглядати її таким чином: електронний бізнес – економічна діяльність, яка здійснюється насамперед за допомогою використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання прибутку. Також описано передумови створення електронного бізнесу як виду підприємницької діяльності. Обґрунтовано складність деталізації видів господарської діяльності, які на сьогодні можна віднести до електронного бізнесу. Це обумовлюється постійним розширенням нових напрямків, які виникають у результатів активного використання інформаційних технологій підприємцями у своїй діяльності. Виокремлено окремі види підприємницької діяльності, які доцільно віднести до сфери електронного бізнесу. Для цього проведено аналіз наявних у науковій літературі підходів до виокремлення базових напрямків господарської діяльності в системі електронного бізнесу. Результати цього аналізу дозволили визначити такі напрями досліджуваного виду бізнесу: електронний маркетинг, електронна комерція, електронний банкінг, електронні страхові послуги, інтернет-трейдинг, електронні платежі, електронний консалтинг, електронна освіта, електронна сфера охорони здоров’я, електронне видавництво, електронний рекрутинг, електронний аукціон, маркетплейс, електронна логістика. Також визначено зміст окреслених видів бізнесу. Подальші дослідження у сфері електронного бізнесу можуть полягати у вивченні особливостей функціонування окремих видів електронного бізнесу, їх взаємозв’язку та базових умов забезпечення подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Вербівська Л. В.
Роль електронного бізнесу в розвитку національної економіки (c. 66 - 71)

Упровадження сучасних інформаційних, цифрових технологій поступово змінює умови функціонування суспільства, впливаючи фактично на всі аспекти його розвитку. Електронний бізнес як напрям господарської діяльності сьогодні активно розвивається в усьому світі. Особливий поштовх до його розвитку зробила пандемія COVID-19 та надзвичайно швидкий розвиток зазначених технологій у сфері платежів, продажу, маркетингу тощо. Саме така ситуація актуалізує питання поглибленого вивчення особливостей розвитку електронного бізнесу, його ролі в розвитку національної економіки. Розвиток електронного бізнесу визначається різними чинниками, основним серед яких є рівень розвитку в країні інформаційно-комунікаційних технологій. Саме їх використання дозволяє формувати нові імпульси до розбудови національного господарства, створення нових сфер економіки, нових ринків товарів і послуг. Таким чином, у статті виокремлено два виміри опису взаємодії між системою електронного бізнесу та національною економікою, а саме: вимір екзогенного впливу – вплив електронного бізнесу на господарські процеси в межах системи національної економіки, та вимір ендогенного впливу – вплив макроекономічних чинників на розвиток електронного бізнесу, його розвиток у відкритому, стохастичному середовищі, де функціонують й інші господарські системи. Враховуючи отримані результати, установлено, що подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є невідворотним процесом, який буде активно відбуватися і надалі, що сприятиме розвитку електронного бізнесу, окремих сфер економіки, у яких уже сьогодні активно використовуються зазначені технології для підприємницької діяльності. Відповідно і роль електронного бізнесу в розвитку економіки зростатиме, що вимагає розробки заходів із активізації господарської діяльності в цій сфері.

Стаття написана українською мовою


Мулик Т. О., Олійник О. О.
Економічний зміст і види FinTech інновацій (c. 72 - 78)

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-прикладних засад дослідження сутності поняття «FinTech інновації» та їх класифікаційних ознак. За результатами дослідження здійснено оцінку наукових підходів до розуміння сутності терміна FinTech. Багатогранність і різноманітне змістовне навантаження даного терміна свідчить про різні відмінності й особливості визначення цієї категорії в наукових джерелах. Вчені трактують FinTech як інноваційні технології та бізнес-моделі, як технології, галузь, послуги тощо. У кожному наведеному визначенні простежується їх головна особливість, яка полягає в тому, що FinTech дійсно не можуть працювати без цифрових технологій. Вважаємо, що FinTech – це технології, які використовуються фінансовими службами, щоб допомогти компаніям керувати фінансовими активами за допомогою спеціального програмного забезпечення, включно з новими програмами, додатками та бізнес-моделями. Також досліджено походження терміна FinTech, який являє собою порівняно нову галузь не тільки в Україні, але й у всьому світі. Визначено, що в економічній літературі цей термін виник на початку 1990-х рр., коли почала розвиватися мережа Інтернет. Зростання популярності FinTech почалося у 2008 р., коли світова фінансова криза змусила фінансові компанії скорочувати витрати. Визначено, що багаторівневість і багатоаспектність впливу FinTech інновацій на трансформацію ринку фінансових послуг створює необхідність проведення типологізації FinTech за різними класифікаційними ознаками. Зазначено, що основою класифікаційних ознак FinTech послуг має бути їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони виконують (платежі, перекази, валютні операції, позики, заощадження, кредитування, страхування, інвестиції тощо).

Стаття написана українською мовою


Садова У. Я., Степура Т. М., Корицька О. І., Кіндзюр О. С.
Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей) (c. 79 - 86)

Метою статті є обґрунтування теоретичних і практичних засад модернізації вищої освіти в Україні в умовах розвитку цифрової економіки на прикладі економічних спеціальностей. Для її реалізації основними завданнями поставлено: визначити попит на «цифрові» кадри економічного фаху в Україні та основні побажання роботодавців; дослідити можливість навчання за освітньою програмою «Цифрова економіка» в закладах вищої освіти України; виявити основні тенденції адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог цифровізації. У статті проведено оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей). Визначено основні вимоги роботодавців до професійних якостей працівників на ринку праці в умовах цифрової економіки, серед яких крос-галузева спеціалізація та мультимовність. Охарактеризовано основні напрями популярних професій майбутнього: великі дані та розширена аналітика, штучний інтелект, робототехніка. Здійснено моніторинг освітніх пропозицій закладів вищої освіти, зокрема економічних спеціальностей, на відповідність розвитку диджиталізації в Україні. Виявлено нові освітні програми за спеціалізацією «Цифрова економіка». Встановлено, що при вступі у 2021 р. абітурієнти мали можливість подавати документи до 14 закладів вищої освіти, при тому, що у 2018 р. таких закладів було лише 2. Досліджено, що кількість заяв вступників на такі освітні програми з кожним роком зростає, як і кількість зарахованих на навчання студентів за обраною освітньою програмою. У підсумку зроблено висновок, що для виявлення відповідності системи вищої освіти в Україні викликам цифрової економіки потрібні додаткові напрацювання, зокрема щодо детального аналізу наповнення освітніх програм (їх фахових компетентностей і переліку компонент професійної підготовки), у тому числі за спеціалізацією «Цифрова економіка», що стане напрямом подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Гутарева Ю. В., Добровольська А. Є.
Електронний бізнес як найперспективніша форма розвитку підприємства в період глобалізаційних перетворень (c. 87 - 92)

Події у світовій економіці змінили традиційний баланс між клієнтом і постачальником. Без добре розробленої бізнес-моделі новаторам не вдасться ні забезпечити, ні отримати цінність від своїх інновацій. Глобалізація набуває іншого виміру в бізнесі. Зокрема, зміни зовнішнього середовища мають великий вплив на подальший розвиток і конкурентоспроможність підприємства. Особливо це стосується інтернет-компаній, де створення потоків доходу часто викликає найбільше незручностей через очікування клієнтів, що основні послуги мають бути безкоштовними. Бізнес-спільнота докорінно змінилася з появою Інтернету як засобу комунікації та торгівлі. Інтернет змушує багато компаній переосмислити свої стратегії дистрибуції, якщо не всі бізнес-моделі. Його можна використовувати як додатковий канал, через який підприємства спілкуються та торгують із клієнтами (бізнес-споживач, B2C), а також постачальниками та партнерами (бізнес-бізнес, B2B). Інтернет і пов’язані з ним технології, такі як інтранет та екстранет, також допомагають організаціям підвищити ефективність своїх внутрішніх процесів. З точки зору бізнесу Інтернет дуже сильно вплинув на те, як фірми працюють, як вони спілкуються з іншими, які продукти виробляють, як вони постачають продукти та послуги та як вони шукають конкурентні переваги. Електронний бізнес розрізняється за обсягом і типом діяльності. Увесь ланцюжок поставок багатьох галузей був докорінно змінений з розвитком Інтернету та супутніх технологій. Зараз більшість організацій мають вебсайт, який використовується для просування діяльності бізнесу або маркетингу їхніх продуктів і послуг. Усе більше традиційних фірм створюють власні вебсайти для електронного бізнесу й електронної комерції та пропонують додатковий канал збуту для своїх клієнтів. Розвиток та обслуговування мережевої інфраструктури є важливою галуззю для забезпечення високоякісного доступу до інтернет-послуг і являє собою одну з найбільших і найскладніших організацій у світі.

Стаття написана українською мовою


Омельченко А. І., Іванова А. А., Іванова Д. А.
Digital-системи оптимізації операцій складської логістики (c. 92 - 97)

У статті розглянуто ключові аспекти розвитку складської логістики, визначено основні функції, які охоплює складська логістика. Виявлено, що цифрова трансформація операцій складської логістики є актуальним питанням розвитку підприємства у постковідний час. Обґрунтовано, що диджиталізація процесів складської логістики відкриває широкі можливості для оптимізації роботи складу, мінімізації поточних витрат, розвитку підприємства та загального масштабування бізнесу. Досліджено, що застосування digital-систем для оптимізації внутрішніх операцій у складській логістиці сприяє забезпеченню інтенсифікації обробки й аналізу інформації, раціоналізації використання робочого часу, зручному документообороту, безпеці праці, мінімізації впливу людського фактора. Доведено, що застосування сучасних цифрових технологій є надважливим процесом, оскільки це полегшує управління складними потоками процесів на складі. Проведено систематизацію й аналіз основних програмних продуктів і визначено особливості їх застосування на практиці. Окреслено роль і значення цифрової трансформації для підприємств, що використовують у своїй роботі складську логістику. У підсумку зазначено, чому так важливо слідкувати за сучасними трендами в логістиці та впроваджувати зміни, які поєднують у собі як основні принципи логістичного процесу, так і використання інноваційних технологій, що оптимізують роботу бізнесу, а саме: упровадження digital-систем у складську логістику. Використання процесів диджиталізації підприємствами сприятиме підвищенню якості й ефективності їх діяльності шляхом автоматизації та оптимізації процесів роботи, що дасть їм змогу масштабувати свій бізнес і зберігати конкурентні позиції на ринку логістичних послуг.

Стаття написана українською мовою


Гнатишин Л. Б., Трушкіна Н. В.
Цифрова трансформація системи управління логістичною діяльністю аграрних підприємств (c. 98 - 107)

На сучасному етапі трансформаційних перетворень вкрай важливими є проблеми управління логістичною діяльністю в системі менеджменту аграрних підприємств. І особливо ці питання актуалізуються в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки. З огляду на це, метою даного дослідження є подальший розвиток теоретико-методологічних положень, розроблення науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління логістичною діяльністю суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі з урахуванням особливостей цифровізації бізнес-процесів. У статті виконано статистичний аналіз показників, що характеризують рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації логістичної діяльності на українських підприємствах переробної промисловості. Виявлено ключові бар’єри, що стримують цифрову трансформацію логістичної діяльності аграрних підприємств, які умовно класифіковано за 7 групами: інституційні, ринкові, транспортні, маркетингові, інформаційні, організаційні, фінансово-економічні. Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до управління логістичною діяльністю аграрних підприємств у цифровій економіці. Запропоновано цифрову стратегію трансформації системи управління логістичною діяльністю аграрних підприємств, реалізація якої дозволить одержати синергетичний ефект, що включає економічний, соціальний і екологічний.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Васьків О. М., Стадник Ю. А.
Сучасні HR-технології для бізнесу (c. 114 - 122)

Мета статті полягає в дослідженні існуючих HR-технологій та їх удосконалення на основі технологій штучного інтелекту, доповненої реальності, хмарних сервісів тощо. У зв’язку з цим в умовах стрімких змін в епоху цифрових технологій існує потреба перегляду правил ведення бізнесу, адже в конкуренцію вступають нові моделі управління, що забезпечують продуктивність, інновації, гнучкість і адаптивність, а основою для такого перевтілення є трансформація людських ресурсів. У статті розглянуто, досліджено та проаналізовано сучасний підхід до впровадження новітніх технологій у бізнес-процеси компаній. Одним із варіантів рішення даного питання може стати перегляд парадигми ведення бізнесу – трансформації традиційної компанії в технологічну. У результаті дослідження проаналізовано цифровізацію бізнесу, зокрема розкрито інноваційні способи розвитку підприємств. Також здійснено опис сучасних HR-технологій для бізнесу, які вирішують великий спектр завдань і мають ряд переваг. Варто також зауважити, що впровадження інформаційних HR-технологій вимагає оволодіння неспецифічних, крос-функціональних компетенцій, заснованих на технічних характеристиках програмного забезпечення й особливостях управління ним. Дослідження показали, що бізнес буде ефективним тоді і тільки тоді, якщо будуть впроваджуватися людиноорієнтовані підходи до управління персоналом і бізнес-процесами в цілому. Виклик для сучасних компаній – не просто адаптуватися під зміни, але й створювати інновації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є потужні можливості нових технологій, що можуть допомогти організаціям стати більш «людяними» в цьому процесі. Тобто, дозволять фахівцям з персоналу зосередитися на стратегічних сферах і реальному контакті з людьми, звільнивши їх від повторюваних завдань, які легко виконуються програмним забезпеченням. Інновації та HR-технології – це те, що насправді не замінює людей. Натомість, саме технології допомагають налагоджувати цінні зв’язки з працівниками та створювати робочі місця, де вони можуть професійно зростати.

Стаття написана українською мовою


Мозгова Г. В., Ляшевська В. І., Білоконь В. О.
Сутність і моделі електронного бізнесу та електронної комерції (c. 123 - 131)

У статті досліджено підходи до визначення поняття «бізнес» та «електронний бізнес». При дослідженні різних підходів до визначення електронного бізнесу та електронної комерції були обрані лише ті, в яких електронна комерція розглядається як один із напрямів електронного бізнесу. Електронний бізнес належить до всіх форм використання цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, призначених для підтримки або підвищення ефективності процесів продажу як на етапі підготовки, так і на етапах переговорів та реалізації. Розглянуто трактування сучасними дослідниками категорії «електронна комерція», визначено сфери електронної комерції. Визначено, що термін «електронна комерція» передбачає, що компанії та приватні особи можуть купувати та продавати товари та послуги через Інтернет. Вона може здійснюватися за допомогою комп’ютерів, планшетів, смартфонів та інших інтелектуальних пристроїв. Проаналізовано моделі електронного бізнесу, розглянуто класифікацію електронного бізнесу, а саме: посередницьку модель, рекламну модель, модель інфо-посередника, модель продавця, модель виробника, партнерську модель, модель спільноти, модель підписки, практичну модель. Визначено переваги та недоліки електронного бізнесу, що дозволить не втратити можливості, які надаються, та розробити заходи щодо максимального нівелювання слабких сторін. Так, переваги електронного бізнесу пов’язані з виконанням його основної мети – створення електронної цінності, тобто генерації електронної доданої вартості. Визначено основні етапи створення цінності електронного інформаційного продукту.

Стаття написана українською мовою


Процак К. В., Коваленко Т. О.
FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці (c. 131 - 137)

У статті розкрито особливості взаємодії банків та FinTech-компаній. Досліджено основні етапи розвитку фінансових технологій та їх відмінності. Наведено найпопулярніші фінансові технології, які застосовують у банківській діяльності. Обґрунтовано, що замість того, щоб конкурувати між собою, FinTech-компанії та банки мають бути зацікавленими у співпраці. Узагальнено основні моделі такої співпраці, до яких відносять: акселерацію, партнерство, підряд і поглинання. Проаналізовано переваги та недоліки кожного виду такої взаємодії, а також чинники, які стримують співпрацю, незалежно від обраної моделі. Наведено тренди технологічних інновацій та їх застосування в банківській діяльності, до яких відносять машинне навчання (Machine learning), технології розподіленого доступу (Blockchain), штучний інтелект (AI), великі масиви даних (BigData), хмарні технології (Cloud Computing), розумні контракти (Smart Contracts), біометрію (Biometrics) та інші. Зазначено, що найчастіше ці технології застосовуються в управлінні капіталом і фінансовому трейдингу, робото-консультаціях, інтернет-платежах (безконтактних платежах, біткойн-платежах), в управлінні програмами лояльності, цифрових гаманцях, грошових переказах, фінансовому моніторингу та ін. Вони дозволяють банкам оптимізувати власні бізнес-процеси, збільшити кількість клієнтів та підвищити їх лояльність, пристосуватися до сучасних викликів. Також визначено ризики, з якими може зіткнутися банківська установа чи клієнти банку в результаті зазначених фінансових технологій. До основних ризиків віднесено суперечливе та недосконале законодавство та правове регулювання цифровізації банківських послуг, забезпеченні конфіденційності й етики персональних даних і захисту інтересів клієнтів, зростання кіберзагроз.

Стаття написана українською мовою


Сосновська О. О., Вакофян В. Г.
Індустрія 4.0: сутність і тенденції розвитку (c. 137 - 144)

У статті розкрито актуальність питання становлення та розвитку Індустрії 4.0, підкреслено її всеохоплюючий характер, відображено систему наукових поглядів на цей термін, враховуючи точки зору таких провідних консалтингових компаній світу, як Deloitte, McKinsey, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. Запропоноване авторське бачення сутності поняття, що характеризує Індустрію 4.0 як створення та запровадження проривних технологій, які служитимуть основою для подальшого технологічного розвитку та їх масового застосування і здатних впливати на зростання якості управління ланцюгом створення доданої вартості, розробку нових бізнес-моделей та інтеграцію всіх суб’єктів виробництва в єдину базу даних з метою вдосконалення виробничих процесів і прискореного інноваційного розвитку. Сформульовано та зображено основні етапи розвитку промислового виробництва від етапу механізації (Індустрії 1.0) до сучасності (Індустрії 4.0 та далі) із зазначенням потенціалу розвитку. Закцентовано увагу на необхідності революційних змін не лише у промисловості, а й у бізнес-моделях підприємств. Наведено принципи побудови Індустрії 4.0, а також перелічено притаманні Індустрії 4.0 технології, надано їх стислу сутнісну характеристику. Підкреслено зміст ключових досягнень Індустрії 4.0., враховуючи основні технології та деякі напрями розвитку. Як результат, виявлено вектор розвитку економік країн, а також підприємств, що функціонують у цих економіках та на межі їх перетину, під впливом Індустрії 4.0 та в умовах Next Normality (нової нормальності/нової реальності), що передбачає суттєві трансформаційні зміни, інтеграцію технологій, переорієнтацію ресурсів підприємств, механізмів формування доданої вартості й оптимізації бізнес-процесів на всіх рівнях.

Стаття написана українською мовою


Криворучко М. Ю.
Методологічні виклики смарт-спеціалізації регіонів України (c. 145 - 151)

Стаття присвячена дослідженню методологічних викликів смарт-спеціалізації регіонів України. У рамках підготовки статті досліджено теоретико-методологічні основи смарт-спеціалізації, виокремлено дискусійні положення її методології та надано її емпіричну оцінку. Смарт-спеціалізація – напрямок досліджень у сфері регіональної економіки, в центрі уваги якого перебуває підприємницька ініціатива та синергія зусиль бізнесу й органів влади. Даний підхід зосереджений на точкових підприємницьких зусиллях без прив’язки до макроекономічної політики. За результатами дослідження визначено, що серед вітчизняних науковців превалює позитивне сприйняття смарт-спеціалізації, проте даний підхід до регіонального розвитку містить ряд методологічних викликів, серед яких варто зазначити необґрунтованість використання обраної методики розрахунку показників для визначення інноваційних напрямків діяльності та консервацію існуючої (переважно сировинної) спеціалізації регіонів України. За результатами емпіричного аналізу взаємозв’язку між питомою вагою регіонів у структурі вартості реалізованої продукції ключових галузей економіки (промисловість, сільське господарство, роздрібна торгівля) та наявним доходом на душу населення – одним із ключових показників соціально-економічного розвитку – виявлено відсутність сильної позитивної кореляції між спеціалізацією регіону в галузі сільського господарства та рівнем доходу населення. Натомість присутня сильна позитивна кореляція між обсягом реалізованої промислової продукції та роздрібної торгівлі й рівнем наявного доходу. Зроблено висновок про необґрунтованість занадто великих очікувань від впливу розвитку сільського господарства на економіку як країни в цілому, так і окремих регіонів: міжгалузевий синергетичний ефект розвитку сільського господарства поступається ефектові розвитку промисловості, особливо якщо врахувати сировинний характер вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Акцентовано увагу на дискусійності співвідношення «регіональний – галузевий розвиток»: методологія розробки стратегії регіонального розвитку, запропонована європейським експертами, потребує детального розгляду, широкого обговорення й обережного використання при розробці стратегії регіонального розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Попело О. В., Холявко Н. І., Тарасенко А. В.
Світові тенденції диджиталізації ринку фінансових послуг (c. 58 - 64)

Дослідження присвячене світовим тенденціям диджиталізації ринку фінансових послуг. У статті виокремлено й охарактеризовано основні компоненти пришвидшення темпу зростання інформаційних змін у сфері фінансових послуг на основі диджиталізації. На основі розуміння того, що процес диджиталізації є прогресивним, досліджено його еволюцію, у межах якої виділено три етапи його розвитку. Виявлено провідні фактори розвитку диджиталізації ринку фінансових послуг, серед яких передусім треба зазначити такі, як підвищення рівня інвестування в розвиток фінансових технологій та інновації, поширення електронної комерції на основі застосування безготівкових розрахунків, перехід до обслуговування, спрямованого на потреби клієнтів, та підвищення рівня фінансової інклюзії тощо. Також сформульовано наслідки цифровізації ринку фінансових послуг: комп’ютеризація структурних складових ринку фінансових послуг і формування його фінансового цифрового простору; спрямованість фінансової діяльності на застосування новітніх цифрових технологій; створення головних елементів інформатизації інфраструктури ринку фінансових послуг та інші. На основі з’ясування впливу на ринок фінансових послуг інноваційно-інформаційних технологій, які мають відношення до глобальної мережі, сформовані провідні світові тенденції його диджиталізації. Доведено, що диджиталізація є сучасним напрямом формування та розвитку ринку страхових послуг, який включає в себе технологічні інновації в поєднанні з інформаційно-комунікаційними системами, служить підвищенню якості обслуговування як діючих, так і потенційних споживачів фінансових установ. Визначено, що формування реального цифрового суспільства та новітнього цифрового простору, що спираються на застосування різних диджитал-технологій, є основними чинниками, які позитивно впливають на розвиток диджиталізації на ринку фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А.
Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами (c. 40 - 56)

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) підвищує свій вплив на всі сфери соціально-економічної діяльності, стимулює інноваційний розвиток і сприяє створенню нових робочих місць. Метою цієї роботи є дослідження розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами, а також визначення перспектив її розвитку. Методичну базу статті складають: огляд міжнародних індексів та рейтингів у ІКТ-сфері, графічний і статистичний аналіз. Розглянуто найбільш відомі міжнародні рейтинги та індекси, які характеризують рівень розвитку ІТ-сфери в країнах світу. Умовно їх поділено на ранні індекси, які відображали рівень розвитку ІКТ країн світу в цілому, та сучасні індекси, які більшою мірою відображають розвиток окремих напрямків ІТ-сфери країн світу. Ранні індекси, такі як Infostate (Orbicom) та ICTOI, включають себе інформацію щодо забезпеченості споживачів традиційними комунікаційними технологіями, тоді як ICTDI, DOI вже враховують вплив використання більш сучасних комунікаційних технологій – мережі Інтернет. Усі ранні індекси, що вимірюють рівень розвитку ІКТ країн світу, характеризують стан розвитку інфраструктури, використання та навичок ІКТ в Україні як середній, який має вдосконалюватися. Серед сучасних індексів розглянуто структуру індексів та динаміку значень на прикладі України: Індекс мережевої готовності (NRI); Глобальний індекс зв'язку (GCI); Індекс інклюзивного Інтернету (3І-іndex); Світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності IMD (WDCR); Глобальний індекс кібербезпеки (GCsI); Національний індекс кібербезпеки (NCSI); Глобальний індекс інновацій (GII); Глобальний індекс знань (GKI). Більшість із проаналізованих міжнародних рейтингів та індексів демонструють зміцнення позицій України на світовому ринку ІКТ у довоєнні роки. Маючи значний потенціал в ІКТ-сфері та підтримуючи її зростання, можна сподіватися на швидке її відновлення та подальший розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2022

Сопін Є. О.
Світові тенденції розвитку FinTech у контексті розбудови цифрової економіки (c. 20 - 30)

У роботі обґрунтовано інтенсифікацію цифровізації та її важливість у розбудові цифрової економіки. Досліджено динаміку показників, що характеризують піднесення сектора інформаційно-комунікаційних технологій. Окрім цього, розглянуто основні показники розвитку мережі Інтернет (кількість інтернет- користувачів, кількість користувачів мобільним Інтернетом, частка мобільного трафіку даних, рівень глобального проникнення Інтернету, кількість користувачів Інтернету у світі, кількість активних користувачів соціальних мереж, кількість користувачів смартфонів). Показано динаміку глобального зростання кількості користувачів Інтернету за регіонами світу. Визначено ряд технологій, які створюють нові види діяльності та послуг у платіжній сфері та характеризуються швидким розвитком: мобільні технології в торгівлі, комунікаціях тощо; технології штучного інтелекту для прийняття рішень і чат-ботів для консультацій тощо; прогресивні вебзастосунки, що забезпечують надійну взаємодію з користувачем; блокчейн-технології, які стають новою основою для організації трансакцій; технології бездротового зв’язку; Big Data для управління й аналізу даних; технології електронної iдентифiкацiї. Показано зростання масштабів, ролі та впливу цифрових платформ на глобальному рівні як один із трендів розбудови цифрової економіки та наведено лідерів серед них за вартістю бренду. Розглянуто й обґрунтовано особливості національних (наднаціональних) моделей розбудови цифрової економіки (американської, китайської та європейської), що утворюють її глобальні центри, а саме: стратегію розвитку, ринкову орієнтацію, мету, завдання, шляхи досягнення лідерства в інформаційно-комунікаційних технологіях, підходи до цифровізації, регулювання, державну підтримку сектора інформаційно-комунікаційних технологій, захист даних і конфіденційність, національну безпеку, конкурентну політику у сфері цифрової економіки, трансграничні потоки даних. Проаналізовано основні показники розвитку FinTech та інвестування у сферу FinTech у світі. Розглянуто ЄС як один зі світових центрів розвитку FinTech. Обґрунтовано інтенсивний розвиток цифрових фінансових, спеціальних і допоміжних технологій, що застосовуються у FinTech. Проаналізовано рівень розвитку FinTech в Україні, розглянуто основні фінтех-компанії за напрямами та цифрові банківські системи України. Показано, що система регулювання FinTech в Україні знаходиться на етапі формування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Ніжейко К. А., Власюк Р. О.
Транснаціоналізація українських ІТ-компаній (c. 40 - 48)

Метою дослідження є ідентифікація тенденцій світового ринку інформаційних технологій у ХХІ ст. і визначення особливостей транснаціоналізації українських ІТ-компаній. У результаті аналізу фактологічного матеріалу було визначено серед основних тенденцій розвитку світового ІТ-ринку такі: інвестиції в НДР та інновації, з використанням мережевих форм організації бізнесу; стрімка цифровізація та карантинні обмеження в умовах глобальної пандемії. У результаті дослідження було зазначено, що українські ІТ-компаній вже мають чіткі інтереси та пріоритети функціонування на світовому ринку, що є потенціалом для стратегічного розвитку як окремих корпорацій, так і держави в цілому. Визначено переваги українських суб’єктів ІТ-ринку порівняно з найближчими країнами-конкурентами: найбільший ринок праці; найбільша кількість випускників з ІТ-спеціалізацією; в Україні в 2–4 рази менше ІТ-спеціалістів на 100 тис. населення, ніж у країнах-конкурентах. Це свідчить про високий потенціал розширення зайнятості в ІТ-сфері через формальну освіту та перекваліфікацію (світчинг). Охарактеризовано основні ІТ-компанії українського походження, що набули ознаки транснаціональних. Обґрунтовано, що IT-сфера є найменш вразливою до руйнівних наслідків у економіці, спричинених війною, тому може стати проривною технологією сталого економічного розвитку України. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення перспектив створення й оцінювання результативності функціонування міжнародних стратегічних альянсів (МСА) між українськими ІТ-компаніями та закордонними партнерами. Формування МСА у ІТ-сфері дає можливість змінити прийняті на практиці застарілі стандарти та створити нові, оскільки партнери відкрито діляться своїми технологіями та об’єднують зусилля для перемоги над своїми спільними конкурентами, і, відповідно, поширити проникнення на український ринок нових торговельних послуг (ПРОЗОРО, ДІЯ, E-health тощо).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Корнівська В. О.
Роль цифрової трансформації фінансового сектора України в контексті повоєнного відновлення: можливості та ризики (c. 27 - 35)

Метою статті є систематизація основних напрямків цифрової трансформації фінансового сектора України, характеристика їх впливу на повоєнне відновлення української економіки та аналіз ризиків формування інформаційно-цифрового суспільства у зв’язку із активною реалізацією цифрової стратегії. У результаті проведеного дослідження доведено, що в Україні сьогодні склалися особливі умови, що роблять невідворотною цифрову стратегію розвитку для забезпечення економічної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. У роботі систематизовано основні механізми забезпечення фінансового доступу в умовах воєнного стану. Показано переваги активно впроваджуваної сьогодні концепції відкритого банкінгу для забезпечення інвестиційних процесів і повоєнної реконструкції, водночас показані ризики доступності інформації, що виникають у зв’язку із open banking. Охарактеризовано роль необанків у контексті повоєнного відновлення. Зважаючи на те, що розвиток цифрових фінансових послуг буде пов’язаний із подальшим упровадженням технологій персоналізації обслуговування, зроблено висновок, що це зумовить зростання фінансової інклюзії та глибоку інтеграцію цифрових фінансових установ у економічне та соціальне буття споживачів фінансових послуг. Визначено ризики цих процесів, зокрема ризики кібербезпеки та зростання інформаційної асиметрії.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2022

Голобородько А. Ю.
Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку (c. 10 - 18)

Цифровізація виступає інтегратором входження України у світовий економічний та інформаційний простір, відкриває нові інноваційні можливості в майбутньому. Дослідження економічної сутності цифрової економіки є особливо важливим стратегічним завданням зі становлення соціально-економічних відносин взаємодії та побудови ефективної економічної системи. У статті проведено всебічне дослідження сутності цифрової економіки як економічної категорії та виділено вісім основних інститутів щодо розуміння сутності цифрової економіки. А саме, розкрито концептуальне бачення цифрової економіки як: економіки, заснованої на цифрових технологіях (конвергенції інформаційно-комунікативних технологій, знань, ресурсів); наслідку еволюції та розвитку суспільства, результату та каталізатора інновацій в економіці; розвитку інфраструктури електронного бізнесу та електронної комерції; методу автоматизації обробки цифрових даних; способу комунікацій між учасниками соціально-економічної діяльності через мережі та цифрові платформи; мережеву економіку потоків і процесів організації діяльності підприємств та суспільства; синтез реального виробництва й електронних платформ; частину економічних відносин, створену цифровими ресурсами на засадах виробництва електронних товарів і сервісів. На засадах виділення особливостей розвитку цифрової економіки сформовано авторське визначення цифрової економіки як економічної категорії. Визначено, що цифрова економіка – це діяльність, яка спрямована на посилення впливу інноваційних цифрових технологій на певні ланки інформаційного, матеріального, фінансового, інтелектуального та сервісного потоків на засадах їх інтеграції в усі процеси діяльності підприємства та трансформації його бізнес-моделі.

Стаття написана українською мовою


Восканян З. А.
Методичні підходи до впровадження digital технології логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі (c. 19 - 26)

Метою написання статті є розробка методичних підходів до впровадження digital технології логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі. Для ефективного функціонування підприємства роздрібної торгівлі в умовах глобалізації та трансформації необхідно цифровізувати процеси логістичної діяльності. Запропоновано такі підходи та принципи: системний підхід, принцип загальних витрат, принцип конкурентоспроможності, операційний метод, принцип оптимізації, принцип інноваційності та відкритості до змін. Розглянуто модель перешкод і факторів успіху цифрової трансформації, адже під час цифровізації процесів логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі часто постають перед такими проблемами, як надмірна залежність від фізичної праці та використання паперу для здійснення операцій, обслуговування клієнтів тощо. Проведено аналіз рівня цифровізації логістичних систем суб’єктів ринку роздрібної торгівлі в Україні, аналіз показників ефективності управління логістичними витратами компаніями-лідерами, простежено тенденції та співвідношення витрат на транспорт, логістику, зростання доходів від реалізацій за 2019–2020 рр. таких підприємств, як ТОВ «Сільпо-ФУД» і ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Запропоновані методичні підходи до впровадження digital технології логістичної системи дозволять керівникам підприємств роздрібної торгівлі виявити індивідуальні шляхи підвищення ефективності роботи власних логістичних систем, розробити та в подальшому впровадити заходи, спрямовані на оптимізацію витрат та часу, надання високоякісних послуг у ланцюзі поставок товарів своїм споживачам, та успішно конкурувати на ринку роздрібної торгівлі. Запропоновані методичні підходи до впровадження digital технології логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі сприятимуть створенню інноваційних ланцюгів поставок товарів на ринках в умовах епохи цифровізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Уманець Т. В., Шаталова Л. С.
Трансформація живої праці під впливом цифровізації економіки (c. 41 - 52)

Метою статті є визначення й аналіз ознак та особливостей трансформації живої праці під впливом цифровізації. У статті досліджено сутність поняття «трансформація живої праці» та характер впливу цифровізації економіки на неї; виявлено напрямки змін у живій праці в умовах формування інформаційно-мережевої економіки; обґрунтовано зміни форм зайнятості в контексті формування сектора гіг-економіки; виявлено особливості функціонування цифрових платформ як нового типу базисно-господарського інституту та масштаби впливу цифрових технологій на живу працю крізь призму зміни органічної структури капіталу; позначено контури зміни формування вартості робочої сили як наслідку зміни власників засобів виробництва; досліджено сутність цифрового капіталу; досліджено й обґрунтовано різноспрямований характер процесів, що формують попит і пропозицію робочої сили в Україні. На основі теорій трансформації систем та економіки праці визначено поняття «трансформація живої праці» як зміни в соціально-трудових відносинах, які виникають у процесах створення нової вартості та відтворенні робочої сили. Запропоновано виділяти два рівні дослідження трансформації живої праці під впливом цифрових технологій, а саме: загальний для економічного середовища та специфічний для ринку праці, що дозволило в подальшому визначити напрями її змін за ознаками кожного з них, використовуючи метод абстрагування. Дістало подальшого розвитку теоретичне обґрунтування змін за ознаками двох рівнів трансформації живої праці. Для першого рівня, який визначає детермінанти загальних зрушень для економічного середовища, запропоновано й обґрунтовано виділяти такі ознаки, як: перехід від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки; формування гіг-економіки; формування цифрових платформ; для другого рівня, який є специфічним для ринку праці, ознаками трансформаційних процесів є: створення умов для зростання органічної структури капіталу; зміни у формуванні складових вартості робочої сили як наслідку зміни власників засобів виробництва; формування цифрового капіталу; різноспрямованість процесів, що формують попит і пропозицію на ринку праці. Блоками, за якими доцільно досліджувати результативність від використання цифрових платформ, на думку авторів, можуть бути: витрати на виробництво; якість продукції, робіт, послуг; використання робочого часу; рівень та якість електронної торгівлі; рівень господарських зв’язків; якість доступу до інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Якушко І. В.
Сутність і змістовні ознаки цифрового розвитку економічних систем (c. 108 - 113)

Процеси цифровізації, які ми сьогодні спостерігаємо в усьому світі, кардинальним чином змінюють принципи функціонування окремих суспільних систем і настільки вкорінилися в їхній розвиток, що уявити такі системи без активного використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій складно. Особливу роль цифрові технології відіграють у розвитку господарських систем. Саме завдяки таким технологіям сьогодні у значній кількості галузей і сфер національної економіки відбувається активний розвиток, формуються нові перспективні напрями розвитку підприємств, створюється економічний потенціал до подальшої розбудови господарства країни. Це зумовлює важливість розуміння сутності цифрового розвитку та його особливостей у межах економічних систем. У статті розглянуто теоретичні положення процесу цифрового розвитку економічних систем. Це було реалізовано на основі аналізу наукових концепцій трактування таких категорій, як «цифровізація», «розвиток, «економічний розвиток». У підсумку з’ясовано, що цифровізація – це процес активного використання інформаційно-комунікаційних технологій у функціонуванні систем різної природи, який сприяє їх подальшій трансформації відповідно до нових викликів сучасних суспільних відносин. Економічний розвиток – процес якісних змін у функціонуванні господарських об’єктів, економічних відносин, який є незворотним, пов’язаний із позитивними трансформаціями таких об’єктів. У підсумку встановлено, що цифровий розвиток економічних систем – складний процес якісних трансформацій економічних систем, що виникають і відбуваються завдяки впливу інформаційно-комунікаційних технологій на господарські відносини, які формуються в суспільстві в результаті виробництва, обміну, розподілу та споживання. Обґрунтування змісту цифрового розвитку економічних систем дозволило також виокремити та систематизувати особливості такого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ушакова Н. Г., Андросова Т. В.
Цифровізація як каталізатор подолання негативних наслідків пандемії та воєнного стану (c. 113 - 120)

Метою статті є дослідження особливостей прояву цифрової економіки в період пандемії COVID-19 і воєнного стану та виявлення впливу цифровізації на перспективи розвитку українського бізнесу. Цифрова економіка, функціонування якої базується на створенні, поширенні та використанні цифрових технологій і пов’язаних з ними продуктів і послуг, постійно еволюціонує відповідно до нових викликів економічного розвитку, що відбивається в розширенні її архітектури. Протягом останніх років активізується трансформація моделей економічної діяльності, викликана застосуванням «наскрізних» цифрових технологій (штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету речей, технологій бездротового зв’язку тощо), що перетворило цифровізацію на найважливіший фактор економічного зростання. Цифрові технології застосовувалися в різних сферах економічної діяльності ще до початку пандемії COVID-19, але остання значно активізувала цифрові трансформації бізнес-процесів. Використання онлайн-застосунків, надання онлайн-послуг, створення гібридних бізнес-моделей, що комбінують у собі риси офлайн- та онлайн-сервісів, дозволило багатьом економічним суб’єктам перейти на віддалений формат роботи, зменшивши втрати від соціального дистанціювання та інших заходів профілактики, а деяким компаніям вдалося навіть підвищити ефективність своєї діяльності. Підвищення ефективності управлінської та виробничої діяльності на основі цифрових рішень перетворило цифровізацію із антикризового інструменту на джерело прибутковості компаній у довгостроковій перспективі. Певна схожість викликів, спричинених коронакризою та руйнацією вітчизняної економіки внаслідок російської агресії, спричинили необхідність активізації застосування цифрових технологій бізнесом і державою. Низка заходів, упроваджених у період дії воєнного стану Міністерством цифрової трансформації України спільно із іншими органами виконавчої влади, створює цифрові передумови підвищення стійкості української економіки зараз та в період її повоєнного розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Якушко І. В.
Сучасні тенденції цифровізації національної економіки України (c. 99 - 105)

Розвиток цифрової економіки є складним процесом якісних трансформацій, які відбуваються в різних сферах і галузях господарства, з різною динамікою та ефективністю, та супроводжуються активним використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Динаміка використання таких технологій також визначає значною мірою динаміку економічного розвитку країн, що актуалізує необхідність досліджень у сфері цифровізації господарських відносин, з’ясування сучасних тенденцій розвитку цифрової економіки, у тому числі в Україні. У статті проведено ґрунтовне дослідження особливостей розвитку цифрової економіки в Україні. Дослідження реалізовано на основі розгляду міжнародних рейтингів країн, які характеризують рівень цифровізації держав, а також умови, у яких економічні суб’єкти можуть використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Розглянуто позиції України в таких рейтингах: рейтинг цифрової конкурентоспроможності; індекс мережевої готовності; рейтинг країн світу за рівнем свободи Інтернету; індекс цифрової якості життя. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що загалом в окреслених рейтингах Україна посідає посередні місця серед усіх країн і характеризується досить незначним рівнем розвитку цифрової економіки. Також у статті на основі доступної статистичної інформації щодо використання цифрових технологій вітчизняними підприємствами проведено відповідний аналіз їхньої цифрової активності. У результаті встановлено, що в Україні наприкінці 2021 р. 86,6% усіх підприємств мали доступ до мережі Інтернет, 61,8% підприємств використовували фіксований доступ, 35,3% суб’єктів господарювання мали власні сайти. Таким чином, аналізуючи отримані результати, можна констатувати, що для України характерний поступовий розвиток цифрової економіки, драйверами якого виступають насамперед окремі ініціативи підприємств, органів державної влади. Незважаючи на проникнення цифрових технологій у всі сфери життєдіяльності українців, загальний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у країні залишається на недостатньому рівні. Усе це вимагає розробки відповідних заходів із активізації такого розвитку та забезпечення його динаміки в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


Восканян З. А.
Digital технології логістичної системи: основні положення та передумови формування (c. 105 - 112)

Метою написання статті є дослідження основних положень і передумов формування digital технологій логістичної системи, еволюції цифровізаційних процесів. Розглянуто еволюцію розвитку digital технологій – від третьої промислової революції (1969 р). по сьогодення. Розвиток digital технологій вплинув і на еволюцію концепцій логістики та ланцюга поставок. Історія становлення логістики як науки, формування ланцюгів поставок і набуття логістичною системою статусу «необхідної» на підприємстві почалася ще з 1950-х років і триває донині. Розглянуто еволюцію концепцій логістики та ланцюга поставок. З плином часу під впливом трансформаційних процесів формуються, впроваджуються та вдосконалюються визначення таких понять, як «логістична система», «digital технології», «digital трансформація» та багато інших, деякі з яких розглянуто в даній статті. На основі проведеного аналізу існуючих формулювань запропоновано визначення сутності поняття «digital технології логістичної системи», яке раніше не розглядалося науковцями. Digital технології логістичної системи – інформаційні цифрові технології, а саме: програми, роботи, пристрої, які виконують автоматизовані функції збору, зберігання, обробки та передачі інформації, впровадження яких у логістичну систему управління замовленнями, транспортними засобами, запасами, складськими ресурсами оптимізує весь процес контролю діяльності, допомагає зменшити витрати на паливо й обслуговування, задовольнити потреби клієнтів, збільшити прибуток і зробити бізнес ефективнішим. Виникнення та розвиток digital технологій логістичної системи тісно пов’язано з цифровізацією всіх глобалізаційних процесів. Технологічні інновації та потреби клієнтів в інноваційних технологіях і послугах все більше змінюють галузь. Ця трансформація суттєво впливає на те, в якому напрямку підприємства будуть рухатися відповідно до нових викликів. ІТ-стандарти впроваджуються в промислову автоматизацію, пристрої стають меншими та більш функціональними. Сьогодні трансформаційні процеси логістичної системи набувають все новіших форм, тому подальші дослідження їх впровадження та розвитку є дуже важливими й актуальними.

Стаття написана українською мовою


Давидова О. Ю., Колесникова В. Д.
Диджиталізація як драйвер зростання конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанного бізнесу (c. 113 - 120)

Мета статті – дослідити світовий досвід застосування digital технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного господарства в умовах диджиталізації суспільства та перспектив їх переходу на цифрове управління. У статті досліджено процес впровадження digital технологій у сферу послуг, зокрема сферу HoReCa. Доведено, що реалізація парадигми цифрової економіки передбачає глибоку перебудову бізнес-моделей і бізнес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства. Проведено аналіз сутності поняття «диджиталізація». Доведено, що сучасний готельно-ресторанний бізнес значною мірою залежить від інтернет-технологій як основного інструменту підвищення конкурентоспроможності. Одним із найбільш ефективних інструментів просування послуг індустрії гостинності є соціальні мережі. Охарактеризовано сукупність умов, що вказують на необхідність використання digital технології для успішного просування послуг підприємств готельно-ресторанного бізнесу на ринку. Проведено аналіз найбільш прогресивних digital технологій, які впроваджуються у сферу гостинності: агентські інтерфейси, блокчейн-технології, робототехніка, технології доповненої дійсності, штучний інтелект, «Інтернет речей» (IoT), 5G, розумні міста та інші платформи. Застосування digital технологій дозволяє досягти формування у споживача унікального досвіду поряд із незабутніми враженнями, а підприємству готельно-ресторанного господарства – отримати постійних споживачів, прибуток і забезпечити конкурентоздатність на ринку послуг. Доведено, що збільшення рівня диджиталізації приводить до зростання економічних показників країни. Застосування digital технологій у готельно-ресторанному бізнесі характеризується як трансформація від цифровізації окремих бізнес-завдань і процесів до цифрового перетворення всього бізнесу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення економічного ефекту від застосування digital технологій, вивчення проблем їх упровадження в підприємства готельно-ресторанного господарства, подальший розвиток індустрії гостинності.

Стаття написана українською мовою


Чобіток І. О.
Стратегічне управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації: науково-теоретичний підхід (c. 120 - 126)

Метою статті є формування науково-теоретичного підходу до стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації за сучасних турбулентних умовах господарювання. У статті визначено, що в турбулентних умовах сьогодення цифрові технології є одним із основних драйверів зростання та технологічного розвитку світової економіки, економіки країн і промислових підприємств. Упровадження цифрових технологій сприяє підвищенню конкурентоспроможності різних секторів економіки, створенню нових можливостей для бізнесу з точки зору підключення до цифрових глобальних ланцюжків створення вартості, появи нових ринків і сегментів, а також прискореного впровадження нових цифрових товарів у суспільство. Пошук, відбір, розробка й адаптація методів формування стратегії промислового підприємства в контексті цифрової трансформації є дуже актуальною та затребуваною, а інструменти цифрової стратегії є найважливішим нематеріальним активом промислового підприємства. У результаті проведеного дослідження доведено, що цифрова трансформація сприяє розвитку нових бізнес-моделей, дозволяє об’єднувати зусилля для створення інновацій, інвестування, пошуку співробітників, партнерів, ресурсів і ринків. Цифрові технології можуть відігравати ключову роль у навчанні співробітників, обміні знаннями, реалізації інноваційних ідей, а також у розвитку соціально-економічних сфер суспільства. Важливу роль у процесі стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації відіграють: політика, правові норми, традиції та культура, досягнутий рівень економічного розвитку, рівень освіти, власна технологічна потужність та багато інших факторів.

Стаття написана українською мовою


Котелевець Д. О.
Основні перешкоди розвитку інфраструктури цифрової економіки в Україні (c. 127 - 132)

Розвиток національної економіки сьогодні відбувається в умовах активного продукування та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Досвід закордонних країн свідчить, що забезпечити якісну розбудову національного господарства без використання таких технологій неможливо. Цифрові технології продукують нові можливості для економічних суб’єктів, сприяють підвищенню рівня їхньої конкурентоспроможності. Забезпечити активний розвиток цифрової економіки також можливо на основі впровадження заходів стимулювання розбудови системи її інфраструктури. Проте окреслена система за своєю структурою є складною, а тому існує потреба у виокремленні тих базових перешкод, які сьогодні найбільше стримують розвиток цифрової економіки. У статті це завдання здійснено на основі детального розгляду міжнародних рейтингів, які узагальнюють базові тренди цифровізації суспільства, базуючись на аналізі значної кількості показників. До таких рейтингів віднесено рейтинг цифрової конкурентоспроможності країн і рейтинг на основі індексу мережевої готовності. Проведення детального вивчення структури таких рейтингів та тих параметрів, які використовуються для їх встановлення, дозволило з’ясувати, що найбільш критичною ситуацією в розвитку інфраструктури цифрової економіки в Україні залишається нормативно-правове забезпечення, яке за вказаними рейтингами характеризується низькою якістю та недосконалістю, особливо у сфері ІКТ. Також у статті зазначено, що загалом у міжнародних рейтингах Україна за розвитком цифрової економіки залишається на досить посередніх позиціях, посідаючи 50-ті місця, що є низьким показником, враховуючи потенціал нашої країни в розробці цифрових технологій. Таким чином, встановлено, що існує нагальна потреба розробки системних і реальних до впровадження напрямів розбудови інфраструктури цифрової економіки.

Стаття написана українською мовою


Бабічев А. В., Мірошниченко Т. М., Писаревський М. І.
Вплив COVID-19 на цифрову трансформацію світової економіки (c. 133 - 139)

У статті розглянуто вплив цифрової економіки на розвиток сучасного ринку праці, оскільки ця проблема наразі є найбільш важливою та актуальною. У дослідженні проаналізовано позитивні та негативні наслідки пандемії COVID-19 на сучасний ринок праці, а також зміни, до яких вона призвела. Сьогодні глобальний тренд цифровізації світової економіки вступає в активну фазу свого розвитку. «Індустрія 4.0» та нові досягнення провідних цифрових технологій на державному та корпоративному рівнях почали масово розвиватися як у бізнес-стратегіях, так і в державних програмах, особливо в провідних країнах світу. Великий вплив на процес цифрової трансформації суспільства мала пандемія COVID-19. Вона дійсно стала каталізатором цифровізації економіки. Зараз чітко простежуються такі тенденції, як збільшення продажів через цифрові канали, зростання користування Інтернетом, використання цифрових технологій для відстеження поширення інфекційних захворювань та надання медичної допомоги, переведення працівників на віддалену роботу, зростання попиту на онлайн-освіту. Важливу роль у подоланні кризи відіграє державно-приватне партнерство та інвестиції в адаптацію цифрових технологій. Для прискорення цифрової трансформації національної економіки та підвищення її конкурентоспроможності можна виокремити низку перспективних напрямів та заходів, яких необхідно вжити. По-перше, необхідно збільшити обсяг фінансування, необхідний для впровадження нових цифрових технологій у реальному секторі економіки. По-друге, компанії повинні переходити на цифрові бізнес-моделі. Крім того, потребують вдосконалення правові засади цифрової економіки та регуляторна практика. Нарешті, необхідно розробити спеціальні програми, спрямовані на підвищення цифрової фінансової грамотності. Пандемія показала важливість та актуальність цифрових технологій щодо організації робочих практик у різних сферах, включно з дозвіллям, запобіганням поширенню вірусу та веденням бізнесу. Відновлення світової економіки після COVID-19 потребуватиме значних витрат.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Федоров І. О., Назарова К. О., Нежива М. О., Мисюк В. О.
Диджиталізація аудиту підприємств суспільного інтересу в умовах інклюзивної економіки (c. 86 - 92)

Метою статті є дослідження впливу диджиталізації та підключення до Інтернету на досягнення Цілей сталого розвитку. Інформаційною основою дослідження є вивчення офіційної інформації та періодичних видань. У дослідженні використовувались такі методи: аналіз, синтез; системний аналіз; графічний метод. Зазначено, що підключення до Інтернету входить до Цілей сталого розвитку ООН. Доступ до Інтернету є не привілеєм або розкішшю, а переважно необхідністю для економічного розвитку. Доступність Інтернету стала пріоритетом для споживачів, урядів і бізнесу. Підвищення рівня пенетрації (проникнення) Інтернету до 75% населення в усіх країнах, що розвиваються, додасть 2 трильйони доларів США до їхнього сукупного ВВП і створить понад 140 мільйонів робочих місць у всьому світі. Надання доступу до Інтернету для всіх у всьому світі є однією з найважливіших цілей і цифрових проблем, з якими стикається світове суспільство. Серед основних трендів, які будуть стимулювати розвиток проникнення Інтернету та безперебійне переведення бізнесу в онлайн, можна виділити такі: збільшення частки середнього класу населення; збільшення частки інтернет-користувачів серед населення від 50 років; урбанізаційні процеси. Зроблено висновок, що бізнес та економіка майбутнього отримає беззаперечну вигоду від появи наступного мільярда користувачів Інтернету, позиціонуючи себе так, щоб мати можливість охопити цих цифрових споживачів і задовольняючи їхні специфічні потреби. Глобальні процеси, які відбуваються навколо переведення економіки в онлайн, передбачають наявність як можливостей, так і викликів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Филипенко О. М., Синицина Г. А.
Основні тренди та перспективи цифровізації економіки України (c. 43 - 50)

Метою статті є дослідження й узагальнення основних трендів цифрової трансформації економіки України та визначення їхнього впливу на діяльність суб’єктів підприємництва для більш повного використання їхнього потенціалу. Протягом останнього десятиріччя спостерігається докорінна трансформація суспільства, справжня інформаційна революція, яка характеризується змінами не тільки технічних характеристик товарів, а і моделі взаємодії між людьми. Головною цінністю стає інформація, яка має унікальний характер щодо власного примноження та збереження. Активне використання та накопичення інформації перетворює людство з індустріального в інформаційне. Встановлено, що метою цифровізації української економіки є цифрова трансформація існуючих галузей економіки в нові, більш ефективні та економічно вигідні. Впровадження цифровізації в більшість бізнес-процесів та у сфери життєдіяльності людей стане основою для підвищення конкурентоспроможності українських продукції та послуг, стимулюватиме зростання економіки та сприятиме поліпшенню благополуччя населення. Цей процес повинен ґрунтуватися на базових принципах. Тому в ході дослідження узагальнено принципи цифровізації, дотримання яких є визначальним для створення та реалізації переваг, які надають цифрові технології. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що цифровізація економіки справляє суперечливий вплив на розвиток економіки та суспільства загалом. Визначено переваги, негативні наслідки та ризики цифрової трансформації для розвитку економіки країни. Узагальнюючи досвід вітчизняних і закордонних науковців, визначено основні тренди цифрової трансформації економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Волосов А. М., Баламут Г. С.
Цифрова трансформація як чинник змінення умов функціонування підприємництва (c. 80 - 90)

Метою статті є виявлення місця та ролі цифрової трансформації як чинника та результату змін умов діяльності підприємництва. Розглянуто розвиток вітчизняного нормативно-правового поля щодо регламентації процесів цифрової трансформації економіки країни в цілому та підприємництва зокрема. Виявлено, що в цілому така система є багаторівневою, ґрунтується на міжнародних і національних документах, і попри очевидну недосконалість, може активно застосовуватись. Активізація цифрових трансформаційних перетворень українського суспільства й економіки розпочалася в останньому десятилітті за підтримки національної виконавчої та законодавчої влади, закордонних урядових і неурядових інституцій. Охарактеризовано роль Міністерства цифрової трансформації та інших структур як ініціатора, замовника, виконавця та координатора в реалізації різноманітних проєктів створення нових можливостей для населення та бізнесу. Зважаючи на поширення цифрових платформ як інструменту цифрової трансформації економіки, розглянуто платформи з підтримки українського бізнесу. Встановлено, що цифрова трансформація економіки підтримується і населенням (неурядовими та некомерційними організаціями, територіальними громадами) та втілюється, у тому числі, через краудтехнології. Дослідження динаміки вподобань користувачів українського сегмента Інтернету дозволяє говорити як про їх якісні зміни, так і про відсутність загальнонаціональної платформи, яка б втілювала всі можливі моделі взаємодії бізнесу, домогосподарств та уряду. Систематизовано найвідоміші й успішні проєкти цифрової трансформації українського підприємництва різних сфер і сегментів економічної діяльності. Визначено особливості реалізованих проєктів та їх проблемні аспекти. Сформульовано висновки, які підтверджують тезу, що цифрова трансформація є як чинником змінення умов функціонування підприємництва, так і результатом змін, перш за все, зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Андренко О. А., Мордовцев С. М., Обуховська З. О.
Диджиталізація бухгалтерського обліку з використанням технології blockchain (c. 91 - 97)

Інтенсивне просування blockchain-технологій у сфері державного управління, науки, освіти, економіки, фінансів, медицини, культури та мистецтва дозволяє зробити висновок про перспективи ефективного впровадження blockchain-технологій у бухгалтерському обліку та аудиті. Цей висновок підтверджують численні роботи зарубіжних і вітчизняних учених, які присвячені використанню blockchain для організації обліку та аудиту нового покоління. У статті відображено сутність blockchain-технології та описано процес її реалізації в обліку попередньої оплати закордонному постачальнику, за якого в режимі реального часу формується ланцюжок зашифрованих блоків транзакцій, які здійснюються між учасниками безпосередньо, що дозволяє забезпечити безпеку, швидку доступність даних і значну швидкість виконання транзакцій. Технології blockchain в обліку базуються на принципах децентралізації, безпеки, незворотності, консенсусу. У статті відображено переваги та недоліки використання blockchain-технологій в обліку. Найважливішими негативними факторами є значні витрати та інвестиції; відсутність в Україні відповідних пакетів нормативно-правових документів та стандартів; нестача кваліфікованих фахівців, які здатні розробляти, впроваджувати та використовувати проєкти, що базуються на blockchain-технологіях. Крім того, просування нових технологій на основі blockchain необхідно здійснювати одночасно всіма зацікавленими стейкхолдерами. Тому впровадження blockchain-технологій в Україні – це трудомісткий і тривалий процес, якій перебуває на початковому етапі. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні проблеми реформування національної системи бухгалтерського обліку для успішної адаптації blockchain-технологій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Біличенко М. М., Касьянова Н. В.
Вплив цифрової трансформації на формування системи економічної безпеки підприємства (c. 83 - 91)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей формування системи економічної безпеки підприємства з урахуванням ризиків, які виникають в умовах цифрової трансформації. При аналізі, систематизації й узагальненні наукових праць багатьох вітчизняних та іноземних учених було детально розглянуто особливості цифрової трансформації підприємства та її вплив на складові загальної системи економічної безпеки підприємства. У результаті дослідження було виділено й узагальнено основні проблеми та ризики, з якими стикаються більшість підприємств, що знаходяться у процесі цифрової трансформації, зокрема виділено такі групи: технологічні, операційні, управлінські, фінансові та ризики конфіденційності. Визначено негативний вплив нових ризиків, які пов’язані із цифровою трансформацією, на фінансову, технологічну, інформаційну, кадрову та інтелектуальну підсистеми загальної системи економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано, що ефекти від реалізації нових ризиків можуть мати деструктивний характер щодо діяльності всього суб’єкта господарювання та призвести до істотних фінансових, економічних та організаційних втрат підприємства. Запропоновано поетапне управління ризиками в системі економічної безпеки підприємств, що перебувають в процесі цифрової трансформації, а саме: ідентифікація та діагностика нових ризиків; оптимізація ризику; моніторинг стану економічної безпеки підприємства. З метою забезпечення нормального функціонування та мінімізації дії негативних факторів та ризиків цифрової трансформації сформовано такі пропозиції: впровадження та використання комплексної автоматизованої системи управління та раціоналізації бізнес-процесів; використання хмарних обчислень і рішень SaaS; розробка необхідних матеріалів для навчання персоналу; використання нових інформаційно-комунікативних та аналітичних технологій; забезпечення інвестицій у розвиток цифрових навичок; укладання угод з технологічними партнерами; розвиток культури інновацій та адаптивності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення та кількісна оцінка впливу цифрової трансформації на систему економічної безпеки підприємства, а також розробка підходів до управління новою системою економічної безпеки на основі використання новітніх технологій штучного інтелекту та цифровізації бізнес-процесів.

Стаття написана українською мовою


Мельничук В. Е.
Цифрові компетентності людського капіталу в реалізації цифрових стратегій підприємств машинобудування (c. 91 - 99)

Метою дослідження є виявлення впливу цифрових компетентностей людського капіталу на формування стратегій цифровізації підприємства. У статті запропоновано розподіл цифрових компетентностей на базові, функціональні, операційні компетентності та компетентності власника. Виокремлено стратегії цифровізації підприємств, які поділяються на стратегію цифровізації бізнес-процесів, стратегію цифровізації продуктів, стратегію цифровізації підприємства та стратегію цифрового аутсорсингу. У ході дослідження було побудовано (застосувавши методологію аналізу пріоритетів) ієрархію мети, критеріїв та альтернатив формування цифрових компетентностей. Сформовано залежності цифрових компетентностей людського капіталу машинобудівних підприємств з виокремленими стратегіями цифровізації. Проведено попарне порівняння критеріїв за принципом оцінювання відносної важливості одного із критеріїв стосовно іншого за шкалою, запропонованою Т. Сааті. У статті визначено показник випадкової узгодженості. На основі наведеної методики розраховано відповідні показники із застосуванням попарного порівняння, яке дозволило виявити роль кожного із критеріїв (цифрових компетентностей) у реалізації субкритеріїв (стратегій цифровізації). У статті зазначено, що наявність у власника цифрових компетентностей визначає глибину проникнення цифрових технологій у процеси виробничої та економічної діяльності. Відмічено, що результативність упровадження цифрових технологій корелює з розвитком цифрових компетентностей власника, який може виступати генератором майбутніх цифрових змін на підприємстві. Здійснено структурування пріоритетів цифрових компетентностей для кожної із стратегій для виявлення ролі кожної із групи цифрових компетентностей у реалізації стратегій цифровізації підприємств машинобудування. Визначено глобальні пріоритети стратегічних альтернатив у розвитку цифрових компетентностей працівників підприємства машинобудування. У статті ідентифіковано вимоги до видів цифрових компетентностей для кожної із стратегій та здійснено їх групування за вимогами до їх обсягу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Булах О. В.
Глобальний вплив штучного інтелекту та машинного навчання на ефективність електронної комерції (c. 114 - 121)

Штучний інтелект і машинне навчання суттєво вплинули на електронну комерцію, дозволивши компаніям аналізувати великі обсяги даних та ефективніше приймати управлінські рішення. Ці технології поліпшують взаємодію з клієнтами, продажі, прибутковість і бізнес-процеси компаній галузі. Метою статті є визначення ключових викликів для бізнесу електронної комерції в частині штучного інтелекту та машинного навчання з формуванням шляхів їх подолання. У статті розглянуто ключові зони впливу технологій штучного інтелекту та машинного навчання на стан електронної комерції. Зауважено, що електронна комерція має значну вагу в сучасній глобальній економіці, оскільки, за прогнозами, світовий ринок електронної комерції досягне 6,4 трлн. дол. США до 2024 р. Зауважено існуючий розрив між розробленими моделями та їх практичним застосуванням у галузі через недостатнє їх розуміння бізнесом, високі витрати та потенційну упередженість у розроблених моделях. Відмічено, що широке використання алгоритмів може призвести до небажаних наслідків, відповідно, вкрай важливо продовжувати розробляти моделі та створювати рамки для оцінки їхньої цінності та переваг у практичному застосуванні. Зауважено, що етичні міркування мають вирішальне значення при використанні штучного інтелекту в електронній комерції, оскільки практика персоналізації реклами може порушувати принципи конфіденційності та маніпулювати поведінкою клієнтів. Здійснено аналіз потенційних заходів безпеки, які компанії електронної комерції можуть вживати у відповідь на ризики нових технологій, зокрема зловживання даними або порушення конфіденційності. Наголошено на ключовій ролі експертної функції в ефективній адаптації нових технологій у галузі. Дослідження може бути використано в роботі аналітиків ринку електронної комерції, профільних дослідників, бізнес-асоціацій, інших стейкхолдерів галузі. Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення економічного ефекту застосування досліджених технологій для компаній галузі електронної комерції.

Стаття написана українською мовою


Шульга О. М.
Застосування нейро-нечіткого підходу до розвитку бізнес-моделей цифрового підприємництва (c. 121 - 127)

Метою даної статті є розкриття теоретичних і методичних засад розвитку бізнес-моделей підприємницького інтернет-середовища з використанням прикладних рекомендацій, спрямованих на ефективний розвиток за умов невизначеності. У роботі розглянуто доцільність використання нечіткої логіки та підхід до ефективного моделювання розвитку бізнес-моделей цифрового підприємництва. Наведено типову структуру системи нечіткого висновку, а також ієрархічну систему нечіткого висновку для моделювання нечіткої системи розвитку бізнес-моделей інтернет-підприємництва. Окремо визначено дві категорії майбутніх невизначених подій, настання яких буде або сприятливо для бізнес-моделі (високі прибутки, досягнення мети, отримання запланованих результатів, і подій), які несприятливі (ризики збитків, неотриманого прибутку, банкрутства та інші). Наведено, що кількісні методики оцінки ефективності бізнес-моделей цифрового підприємництва, наприклад визначення витрат на знаходження клієнта, розрахунок довічної цінності клієнта, а також методики з оцінки ефективності за допомогою воронки продажів (показника кількості клієнтів, які перейшли з розряду потенційних покупців до розряду реальних), можуть лише прогнозувати, контролювати й аналізувати основні етапи цифрового підприємництва. Проте в ситуації невизначеності ринкового середовища, яка може перерости в економічну кризу, однією з проблем управління електронним бізнесом є невизначеність вихідних даних і отриманих результатів, на основі яких у подальшому приймаються управлінські рішення щодо ефективності розвитку бізнес-моделей в мережі Інтернет. Це дещо ускладнює створення економіко-математичних моделей, що дозволяють формалізувати бізнес-процеси в компанії. Саме тому було обґрунтовано новий підхід – FIB (fuzziness in business), який дозволяє оперувати як з точно заданими параметрами, так і з характеристиками, інформація про які є розмитою та заснованою на нечітких, суб’єктивних оцінках експертів.

Стаття написана українською мовою


Плахотнюк В. В.
Альтернативні сценарії цифрового майбутнього (c. 127 - 137)

Метою статті є дослідження впливу цифровізації на економічні, соціокультурні та політичні процеси в суспільстві, а також пошук альтернативних сценаріїв розвитку цифрового суспільства. Цифровізація сьогодні є результативним показником розвитку суспільства, що забезпечує багатьом людям легкість у здійсненні їх повсякденної діяльності. Корисність цифровізації для суспільства сьогодні підтверджується майже в усіх аспектах життя людини – від виробництва та ведення бізнесу до спілкування та мобільності. Проте сьогодні в суспільстві відсутнє чітке розуміння подальшого розвитку людства в умовах стрімких технологічних досягнень, і ще більше відсутнє уявлення про те, якою буде роль людини в цифровому світі. Аналізуючи дане питання, нами опрацьовано ряд версій і поглядів – від науково-прогресивних до фантастично-утопічних – з метою розуміння оптимального сценарію розвитку цифрового суспільства. Сьогодні світ вступив в епоху Індустрії 4.0, тобто в епоху, яка базується на нових технологіях. Технології все більше стають здатними замінити людину в кожній галузі промисловості, освіти, науки та життєдіяльності суспільства. Проведене дослідження показало, що сьогодні в суспільстві відсутня єдина думка про те, який вигляд матиме майбутній світ під впливом цифровізації та поширення штучного інтелекту (ШІ). Виникає питання ролі людини у світлі технологічних змін. З метою пошуку оптимального сценарію розвитку людства в епоху цифровізації та становлення ШІ нами проаналізовано основні погляди, які панують серед науковців і загалом у суспільстві, та виокремлено власне бачення про роль людини в епоху цифровізації. Проаналізовано основи теорії технологічної сингулярності та трансгуманізму. Визначено, що негативні наслідки технологічного прогресу можна узагальнити у дві проблеми. Перша – людина втратить контроль над технологіями, адже ШІ почне самостійно розвиватися настільки швидко, що стане незрозумілим для людини. Друга – зміна глобальних гуманістичних концепцій, у центрі яких людина та її моральні цінності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Голобородько А. Ю., Легомінова С. В.
Оцінка розвитку цифровізації на підприємствах інформаційно-комунікаційних послуг України (c. 104 - 110)

Дана стаття присвячена актуальним проблемам розвитку цифровізації на підприємствах інформаційно-комунікаційних послуг в Україні, оцінці якісно-кількісних характеристик інтегративного розвитку ІКТ-бізнесу. Останнім часом сфера інформаційно-комунікаційних технологій є однією з найбільш динамічних і розвинутих видів економічної діяльності в Україні. Цей ринок є провідником входження України у світовий економічний та інформаційний простір. Це, своєю чергою, вимагає ухвалення зважених і обґрунтованих управлінських рішень та стратегічних напрямів розвитку, які повинні базуватися на чітко поставлених завданнях і засобах їх досягнення на засадах використання інструментів моніторингу та діагностики. Визначено, що розвиток підприємств інформаційно-комунікаційних послуг України має стратегічне значення для комплементарного розвитку всіх сфер економіки України та є платформою форсування і піднесення проактивних сегментів бізнесу загалом. Аналіз емпіричних аналітичних матеріалів дав змогу виявити недостатні темпи цифровізації української економіки стосовно темпів європейських країн і провідних країн-лідерів, але вітчизняні підприємства телекомунікаційних послуг демонструють позитивну динаміку результатів діяльності. Це свідчить про стабільну позитивну динаміку розвитку інформаційно-комунікаційної галузі економічної діяльності. Виявлено, що найбільше споживання інформаційно-комунікаційних послуг відбувається у м. Києві, Донецькій та Одеській областях. При цьому цифрові технології і ІТ-продукти активно інтегрують у свою діяльність тільки до 30% бізнесу. Водночас цифрова трансформація економічної діяльності в умовах глобалізації є ключовим стратегічним завданням інтегративного розвитку підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Тучак Т. В., Братунець Ю. Ю.
Вплив електронних сервісів на розвиток інформаційно-довідкової та консультаційної роботи ДПС України (c. 125 - 131)

Метою даної статті є ретельний аналіз та дослідження впливу електронних сервісів на розвиток інформаційно-довідкової та консультаційної роботи Державної податкової служби України (ДПС). У рамках дослідження була проведена докладна оцінка функціонування основних електронних сервісів, що надають інформаційно-довідкові та консультаційні послуги. Зокрема, були проаналізовані такі платформи, як ЗІР (загальнодоступний інформаційний ресурс), комунікаційна податкова платформа, електронний кабінет платника податків та реєстр індивідуальних податкових консультацій. У ході аналізу було виявлено, що за останні п’ять років спостерігається значне зростання активності відвідувань електронних сервісів, що свідчить про те, що платники податків переходять до використання електронних засобів отримання інформаційно-довідкових і консультаційних послуг. Одним із факторів, що сприяє цьому переходу, є зручність і швидкість доступу до необхідної інформації. Додатково відмічається підвищення якості обслуговування, зменшення витрат, а також збільшення прозорості та довіри завдяки використанню електронних сервісів. На основі проведеного аналізу було виділено ключові причини позитивного впливу електронних сервісів на розвиток інформаційно-довідкової та консультаційної роботи ДПС України. Крім зазначених переваг, електронні сервіси сприяють збільшенню ефективності обміну даними між платниками податків та податковим органом. Зроблені висновки підкреслюють важливість подальшого розвитку електронних сервісів у сфері оподаткування та вказують на потенціал для вдосконалення та розширення функціональності існуючих платформ. Подальші дослідження мають спрямовуватись на виявлення нових можливостей і оптимізацію електронних сервісів для максимально ефективного задоволення потреб платників податків у доступі до інформації та консультацій.

Стаття написана українською мовою


Денисюк О. В., Куліков О. П.
Аналіз особливостей розвитку ІТ-компаній у воєнних і повоєнних умовах (c. 131 - 140)

Економічним моделям світового розвитку притаманні циркулярність, цифровізація та смартизація, активне використання науково-технічних досягнень у продуктах і технологіях, фокусування уваги підприємців на створенні стратегічних знань, формуванні унікальних компетентностей, розробленні нових бізнес-ідей та їх застосуванні для отримання конкурентних переваг на ринку. Для ІТ-компаній вирішення цих питань є найбільш актуальним, оскільки ІТ-галузь є найбільш динамічною, вона дуже швидко розвивається, змінюється та значно впливає на інші галузі. При цьому слід зазначити, що для вітчизняних ІТ-компаній умови їх розвитку ускладняються через ведення бойових дій на території України, необхідність релокації бізнесу, ризики втрати замовників, висококваліфікованих кадрів, скорочення інвестицій на стартапи. Попри те, що у 2022 р. ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки (приріст склав 5,8% порівняно з довоєнним 2021 р.), спостерігається суттєве сповільнення темпів зростання IT-галузі порівняно, наприклад, з періодом 2015–2021 рр., коли експорт комп’ютерних послуг зростав у середньому на 26,8% щороку. Тому завдання щодо аналізу особливостей розвитку ІТ-компаній у воєнних і повоєнних умовах є важливим та актуальним для створення умов безпеки та обґрунтування напрямків їх стійкого розвитку. У статті проведено аналіз змін на глобальному та міжнародному рівнях ІТ-галузі; розглянуто досвід зміцнення та закріплення на ринку найбільших цифрових ІТ-компаній; досліджено негативний вплив зниження активності закордонних венчурних фондів для підтримки стартапів; охарактеризовано рівень державної підтримки підприємств високотехнологічних галузей.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Скіцько В. І.
Логістика 5.0: синергія штучного інтелекту та людини в контексті сталого розвитку (c. 174 - 179)

Поява ChatGPT наприкінці 2022 року зумовила безпрецедентні технологічні зміни в багатьох сферах бізнесу та суспільства, піднявши рівень зацікавленості технологією генеративного штучного інтелекту (ШІ) на абсолютно новий рівень. Особливо актуальним стало використання ШІ у сфері логістики, де потреба в оптимізації процесів і зниження витрат завжди була високою. У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку та застосування технологій штучного інтелекту у сфері логістики. Окреслено основні виклики, пов’язані з упровадженням ШІ в логістиці, серед яких: упереджене ставлення клієнтів до взаємодії з ШІ; відповідальне формування запитів до ШІ з дотриманням правил конфіденційності даних; необхідність розвитку цифрової компетентності тощо. Розглянуто концепцію «Логістика 5.0», в якій людина та штучний інтелект виступають рівноправними елементами логістичної системи. Проаналізовано основні аспекти Логістики 5.0 у контексті сталого розвитку: людиноцентризм, життєздатність і сталий розвиток. Людиноцентризм в Логістиці 5.0 передбачає, що людина займає центральне місце в системі логістики, також відбувається переосмислення взаємодії Людина – Машина (H2M) загалом. Життєздатність у Логістиці 5.0 – це здатність логістичної системи існувати (функціонувати) за будь-яких умов, що досягається завдяки стійкості, гнучкості, адаптованості. Сталий розвиток у Логістиці 5.0 передбачає функціонування та розвиток нинішніх логістичних систем зі збереженням можливостей для наступних поколінь задовольняти свої потреби. У роботі детально описані три ключові аспекти сталого розвитку для ШІ і для Логістики 5.0 – екологічна стабільність, економічне благополуччя та соціальна справедливість. Зроблено висновок про необхідність розробки етичних принципів та правового поля регулювання застосування ШІ в логістиці для забезпечення їх внеску у сталий розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Макатьора А. В., Макатьора Д. А., Кубанов Р. А.
Використання ІКТ у поліграфічної галузі: економічна трансформація, розвиток, перспективи (c. 106 - 113)

Мета дослідження – визначити особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у поліграфічній галузі; обґрунтувати доцільність технологічної трансформації з точки зору перспектив економічного розвитку обраної галузі. Доведено, що основне завдання використання інформаційної технології в поліграфії полягає в обробці первинної інформації з метою надання користувачеві потрібної інформації. Структура інтелектуальної системи поліграфії складається з трьох основних блоків: бази знань, рішення та інтелектуального інтерфейсу. У сферах прийняття рішень інтелектуальна система поліграфії визначається як інформаційно-обчислювальна система з підтримкою штучного інтелекту, яка вирішує задачі без участі людини, – на відміну від інтелектуалізованої системи, де оператор бере участь у процесі прийняття рішень. Розрізняють такі види інтелектуальних систем: інтелектуальні інформаційні системи; експертні системи поліграфії; розрахунково-логічні системи; гібридні інтелектуальні системи; рефлекторні інтелектуальні системи. Визначено, що для успішного функціонування суб’єктам видавничо-поліграфічної галузі важливо враховувати тенденції ринку, адаптуватися до умов зовнішнього середовища та швидко коригувати свою стратегію розвитку, щоб зайняти свою нішу на ринку. На думку авторів, це можна зробити, спираючись на використання інформаційно-комунікаційних технологій у поліграфічної галузі. Інтеграція сучасних технологій у виробництво поліграфії може позитивно впливати на ефективність і конкурентоспроможність цієї галузі. Впровадження цифрових технологій дозволить підприємствам поліграфічної галузі бути більш гнучкими та швидко реагувати на зміни в ринкових умовах, що важливо для їхнього розвитку. Зроблено висновок, що інформаційно-комунікаційні технології мають великий потенціал для трансформації поліграфічної галузі в Україні. Впровадження сучасних технологій дозволить підприємствам автоматизувати й оптимізувати виробничі процеси, зменшити витрати та підвищити якість продукції. Крім того, розвиток інформаційних технологій дозволить розширити асортимент послуг, запроваджуючи нові формати друку та створюючи спеціалізовані продукти для цифрового ринку. На думку авторів, такий підхід допоможе українським підприємствам конкурувати на міжнародному рівні та виводити свою продукцію на нові ринки збуту, сприяючи загальному розвитку галузі. Крім того, це стимулюватиме інновації та розвиток нових послуг, що сприятиме зростанню галузі загалом.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Ящик О. Б., Симонов В. В., Іваненко Р. О.
Забезпечення кібербезпеки в еру штучного інтелекту: аналіз технологічних підходів та стратегій для захисту інформації (c. 81 - 86)

Технології машинного навчання мають потенціал значно покращити якість життя людей, автоматизуючи повсякденні завдання та надаючи нові можливості для творчості та інновацій. Проте зростання використання штучного інтелекту викликає занепокоєння щодо безпеки особистих даних користувачів та конфіденційних розробок певних компаній. При використанні цього інструменту важливо усвідомлювати потенційні ризики для інформаційної та кібербезпеки. Метою статті є аналіз забезпечення кібербезпеки в еру штучного інтелекту та технологічних підходів і стратегій захисту інформації. Проаналізовано Стратегію кібербезпеки України, схвалену Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. Визначено, що штучний інтелект спричиняє як позитивні, так і негативні наслідки в кібербезпеці, оскільки він може або посилити процес кібератак, викликаючи більш швидкі та шкідливі атаки, або навпаки – підвищити кібербезпеку. Основними загрозами штучного інтелекту для кібербезпеки є вразливість, порушення конфіденційності, атаки різного типу. Розповсюдження штучного інтелекту створює загрозу розголошення конфіденційної інформації під час збору та обробки даних, що потребує введення відповідних заходів безпеки на всіх етапах використання технології. Загалом використання штучного інтелекту вимагає не лише інноваційних підходів, але й посилення заходів безпеки для захисту від різноманітних кіберзагроз. Встановлено, що можливості штучного інтелекту можуть бути використані в кібербезпеці, що може сприяти зміцненню захисту для організацій та зменшити навантаження відповідних фахівців. Інструменти, побудовані на основі штучного інтелекту, дозволяють автоматизувати рутинні завдання у сфері безпеки, звільняючи час експертів для вирішення найважливіших завдань. Зроблено висновок, що загалом потенціал штучного інтелекту може бути використаний для зміцнення кібербезпеки, але необхідно впроваджувати нові закони, які регулюватимуть його функціонування.

Стаття написана українською мовою


Шлапак А. В., Іващенко О. А.
Управління соціальною безпекою в умовах цифрової економіки: локальний рівень (c. 87 - 94)

Умови цифрової економіки визначають новий контекст для управління соціальною безпекою. Використання цифрових технологій може сприяти оптимізації процесів, підвищенню ефективності та забезпеченню швидкого і точного реагування на соціальні виклики. Саме тому представлене дослідження є своєчасним і актуальним. Метою роботи є визначення основних особливостей системи управління соціальною безпекою в умовах цифрової економіки з урахуванням локального рівня, тобто рівня міста. Основними методами наведеного дослідження є: аналіз і синтез – для визначення основних складових управління соціальною безпекою на локальному рівні, а також основних особливостей цифрової економіки в контексті соціальної безпеки; дедукції та індукції – для визначення компонент соціальної безпеки на різних рівнях господарювання; метод порівняння – для визначення особливостей рівнів управління соціальною безпекою; графічний метод – для наочного відображення наведених результатів. Основними результатами дослідження можна вважати такі виявлені особливості соціальної безпеки в умовах цифрової економіки: розробка та впровадження платформ для надання соціальних послуг онлайн, що спрощує доступ громадян до соціальної підтримки; використання цифрових ідентифікаторів для громадян у системах соціального захисту та видача електронних карток для доступу до послуг; забезпечення високого рівня кібербезпеки для захисту особистих даних і запобігання кіберзагрозам; застосування аналітичних інструментів для виявлення соціальних тенденцій, прогнозування потреб і розвитку соціальних програм; використання штучного інтелекту для оптимізації розподілу ресурсів та визначення пріоритетів у соціальній сфері; впровадження чат-ботів та віртуальних асистентів для консультацій і надання інформації щодо соціальних послуг; упровадження цифрових рішень у програмах соціального захисту, щоб зробити їх більш гнучкими та ефективними; автоматизація процесів призначення та виплат соціальних допомог для прискорення надання підтримки; впровадження електронних систем обміну медичною інформацією та електронних медичних карток; забезпечення можливості дистанційного отримання медичних консультацій і надання електронних рецептів; створення електронних платформ для навчання та підвищення кваліфікації для безробітних і малозабезпечених груп; розвиток електронних ринків праці та платформ для онлайн-працевлаштування. Цифрова економіка відкриває нові можливості для поліпшення управління соціальною безпекою, спрощує доступ до соціальних послуг і дозволяє ефективніше вирішувати соціальні завдання. Важливо при цьому враховувати аспекти кібербезпеки, приватності та доступності цифрових рішень для всіх верств населення.

Стаття написана українською мовою


Семененко Ю. С.
Оптимізація бізнес-процесів відділу маркетингу за допомогою інформаційних технологій (c. 95 - 103)

Метою статті є аналіз впливу інформаційних технологій на ефективність бізнес-процесів у сучасному маркетингу. Оптимізація бізнес-процесів допомагає підприємству підвищити свою конкурентоспроможність, зменшуючи час від розробки продукту до його виведення на ринок і знижуючи витрати на виробництво та просування. Це сприяє підвищенню ефективності маркетингових стратегій та збільшенню прибутковості підприємства. Оптимізація бізнес-процесів у маркетингу, зокрема через застосування процесного управління, є важливим елементом стратегії підприємства для досягнення успіху та забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Інформаційні технології відіграють ключову роль у сучасному прогресі. За сучасних умов бізнесу інформаційні технології стають потужним інструментом для підвищення конкурентоспроможності підприємства, що є необхідною складовою системи його управління, а також важливим елементом його міжнародної діяльності. Швидкий прогрес інформаційних технологій вимагає підвищеної уваги до процесів їх упровадження та використання. Ігнорування сучасних цифрових тенденцій може призвести до деградації бізнесу. Шляхом аналізу різних типів інформаційних технологій, таких як системи управління відносинами з клієнтами, автоматизація маркетингових процесів, аналітичні системи, інтернет-маркетингові та мобільні технології, соціальні медіаінструменти та платформи для аналізу даних і машинного навчання, у статті досліджується, як ці інструменти сприяють підвищенню продуктивності та досягненню стратегічних цілей маркетингових відділів підприємств. Наведені приклади конкретних програм і платформ, їх переваги та недоліки, а також докладний аналіз демонструють важливість використання інформаційних технологій для успішної реалізації маркетингових стратегій та забезпечення конкурентоспроможності підприємств в сучасному бізнес-середовищі. Інформаційні технології відіграють вирішальну роль у прогресі сучасного маркетингу, сприяючи підприємствам у підвищенні ефективності їх бізнес-процесів та забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру