УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

31

Розділ: Економіка підприємства
УДК 338:45:658.8:621.3
Сумець О. М.
Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (c. 182 - 187)

Метою статті є формалізація методики розрахунку загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності у процесі господарювання виробничих підприємств. Для розробки методики у статті сформульовані загальні положення, що стосуються утворення логістичних витрат, їх поділу на капітальні й поточні витрати, а також здійснення впливу на основні показники діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність створення методики визначення логістичних витрат на основі врахування фазового й функціонального поділу видів логістичної діяльності. Такий підхід дозволяє врахувати причинно-наслідкові зв’язки процесу утворення логістичних витрат і надає можливість обґрунтовано обирати для їх оцінки відповідні часткові й узагальнюючі оцінні показники. Практична цінність запропонованої методики обумовлюється тим, що вона надає можливість використовувати досить широкий перелік оцінних показників, а саме: часткові вартісні показники оцінки логістичних витрат на виконання логістичних активностей, узагальнюючі вартісні показники оцінки логістичних витрат за видами логістичної діяльності відповідно до функціонального поділу, узагальнюючі вартісні показники оцінки логістичних витрат за видами логістичної діяльності відповідно до фазового поділу та загальний показник оцінки логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства. Застосування методики надасть підприємствам можливість обґрунтовано формувати логістичний бюджет для здійснення логістичної діяльності на майбутні періоди.
Ключові слова: підприємство, логістична система, логістична діяльність, логістичні витрати, оцінні показники
Рис.: 2. Формул: 7. Бібл.: 9.

Сумець Олександр Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, докторант, кафедра транспортних технологій і логістики, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 101

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Сумець О. М. Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства // Бізнес Інформ. – 2014. – №11. – C. 182–187.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру