УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Чинники оздоровлення кредитного портфеля та відновлення банківського кредитування в Україні
Гладких Д. М.

Гладких Д. М. Чинники оздоровлення кредитного портфеля та відновлення банківського кредитування в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 224–230.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-224-230

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77

Анотація:
Метою статті є дослідження основних чинників, що впливають на структуру кредитного портфеля, та визначення заходів, спрямованих на її оптимізацію та відновлення кредитної активності банків України. Визначено основні проблеми, що стоять на перешкоді активізації банківського кредитування: висока частка проблемної кредитної заборгованості; незадовільна структура банківських пасивів, що є основним джерелом кредитних ресурсів; повільні темпи відновлення капіталізації банків; низький попит на кредит з боку позичальників через високий рівень відсоткових ставок; мінлива динаміка розвитку базових галузей економіки; вагома частка тіньового сектора економіки, що відсікає від кредитного обслуговування частину клієнтів; наявність інших інструментів низькоризикового розміщення кредитних ресурсів. У межах вирішення даних проблем запропоновано низку заходів щодо оздоровлення кредитного портфеля (зниження ризиків кредитування, створення державної агенції для безнадійних кредитів); структури активів і пасивів (зниження доларизації активів і пасивів, диференціація норми резервування залучених коштів, відновлення довіри до банків, більш справедливий розподіл кредитів між регіонами); відновлення капіталізації банків (відновлення вимог щодо буферу запасу капіталу, приведення нормативів капіталу у відповідність до Базеля ІІІ, розробка Концепції зростання капіталізації банків шляхом залучення іноземних інвестицій); зниження вартості кредитних ресурсів (додаткове зниження облікової ставки, внесення змін до Державної програми «Доступні кредити 5–7–9%»); стимулювання розвитку базових галузей економіки (фіналізація переговорів з ЄС про збільшення розміру квот, створення регіональних центрів підтримки експортерів); її детінізації (зростання фінансової інклюзії, розробка Концепції переведення транзакцій у безготівкову форму, переведення отримувачів соціальних виплат на безготівкову форму оплати, підвищення прозорості транзакцій); переорієнтації банків з кредитування бюджетного дефіциту на кредитування юридичних і фізичних осіб (мінімізація бюджетного дефіциту, введення нового нормативу, що регулюватиме частку активів банку в ОВДП).

Ключові слова: кредит, капітал, активи, пасиви, валюта, NPL, ОВДП.

Табл.: 2. Бібл.: 18.

Гладких Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, доцент, відділ економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7а, Київ, 01030, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Природа економічної безпеки комерційного банку. Вісник Національного банку України. 2014. № 7. С. 12–19.
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності : монографія / О. В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. Міщенко та ін. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. 298 с.
Коваленко В. В., Терзі А. Д. Стрес-тестування в системі управління прибутком банків. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 599–605. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/101.pdf
Лютий І. О., Мороз П. А. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні. Економіка України. 2014. № 4. С. 29–39.
Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33.
Науменкова С. В. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015. № 12. С. 39–48. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/5
Смовженко Т. С., Денис О. Б. Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 2. С. 82–88. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_082_SmovzhenkoT,DenysO.pdf
Шаров О. М. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу. Вісник Національного банку України. 2015. № 2. С. 34–43.
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS?view=chart
Bank nonperforming loans to total gross loans (%) / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS
Тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
Національний банк відтермінував формування банками буферів капіталу. URL: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-vidterminuvav-formuvannya-bankami-buferiv-kapitalu
Верховна Рада пом’якшила вимоги до мінімального капіталу банків з 500 до 200 млн грн. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/verhovna-rada-pomyakshila-vimogi-do-minimalnogo-kapitalu-bankiv-z-500-do-200-mln-grn
Fourtane S. Sweden: How to Live in the World's First Cashless Society. URL: https://interestingengineering.com/sweden-how-to-live-in-the-worlds-first-cashless-society
Berman D. Going cashless: How far will Canadians go in parting with their bills and coins? URL: https://www.theglobeandmail.com/investing/article-going-cashless-how-far-will-canadians-go-in-parting-with-their-bills/
Revealed: Cash eclipsed as Britain turns to digital payments. URL: https://www.theguardian.com/money/2018/feb/19/peak-cash-over-uk-rise-of-debit-cards-unbanked-contactless-payments
UK cash system ‘on the verge of collapse’, report finds. URL: https://www.theguardian.com/money/2019/mar/06/uk-cash-system-on-the-verge-of-collapse-report-finds
Щепин К. Китай может первым в мире отказаться от наличных денег. URL: https://rg.ru/2017/10/30/kitaj-mozhet-pervym-v-mire-otkazatsia-ot-nalichnyh-deneg.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру