УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами
Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян І. Є.

Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян І. Є. Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 162–170.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-162-170

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.15 (477)

Анотація:
Метою статті є дослідження сутності фінансової стійкості та фінансової надійності підприємств споживчої кооперації України. Розглядаються структура, джерела утворення, напрямки використання й ефективність використання фінансових ресурсів у споживчій кооперації. Для дослідження коефіцієнтів фінансової стійкості передбачено поділ капіталу за джерелами формування та термінами використання. Для оцінювання довгострокової фінансової стійкості запропоновано такі індикатори: рівень робочого капіталу; коефіцієнти фінансової незалежності, довгострокової фінансової незалежності, забезпечення власними оборотними коштами; рівень фінансової надійності. У процесі аналізу структури капіталу підприємств України загалом і споживчої кооперації зокрема було виявлено вищу фінансову стійкість підприємств і організацій споживчої кооперації; нижчу залежність від короткострокових кредитів та інших залучених на короткостроковий період коштів; вищий рівень робочого капіталу та рентабельності діяльності, незважаючи на фінансово-економічну кризу 2014–2015 рр. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення рівнів та індикаторів фінансової рівноваги підприємств, зокрема збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягами, й оптимальності поєднання рівнів дохідності та ризику.

Ключові слова: фінансова стійкість, довгострокова фінансова стійкість, фінансова надійність, фінансові ресурси підприємств споживчої кооперації, управління фінансовими ресурсами, власний капітал, постійний капітал.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Чуй Ірина Романівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Андрейків Тетяна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Мутян Іванна Євгеніївна – студент, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бабенко С. Г., Гелей С. Д., Гончарук Я. А., Пастушенко Р. Я. Основи кооперації : навч. посіб. Київ : Знання, 2004. 470 с.
Біла О. Г., Косаріна В. П., Мельник С. І., Мосціховська О. І. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації : підручник. К. : НМЦ Укоопосвіта, 1999. 520 с.
Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 205 с.
Скляр Г. П., Педик О. О. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його удосконалення в умовах перехідної економіки. Науковий Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». 2010. № 3. С. 83–88.
Осадчук Ю. М. Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2016. 220 с.
Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 5. С. 133–138.
Ванькович Д. В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств. Фінанси України. 2010. № 9. С. 112–117.
Вінц Ю. О. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. Держава та регіони. 2007. № 10. С. 55–59.
Джерелейко С. Д. Управління фінансовими ресурсами промислових підприємств. Сталий розвиток економіки. 2010. № 1. С. 156–159.
Зеліско І. М. Управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній : монографія. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 420 с.
Нестеренко Н. В., Ребріна Д. М. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3. С. 69–72.
Мицак О. В., Чуй І. Р., Демковська О. І. Ідентифікація та методика оцінювання фінансової стійкості підприємств для забезпечення їх фінансової рівноваги. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2016. Вип. 51. С. 159–164.
Скалюк Р. Управління фінансовою рівновагою промислових підприємств. Вісник ТНЕУ. 2013. № 4. С. 37–43. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9300/1/Скалюк%20Р..pdf
Колісник М. Європейські несподіванки для вітчизняного бізнесу // Юридична Газета. 29.07.2014 р. № 7–8. С. 42–44. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/05/42-44.pdf
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей. Київ : Укркоопспілка, 2012–2019.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру