УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Визначення суті поняття «фінансова безпека підприємства» та загроз для неї
Гайдуков М. О., Шуміло О. С.

Гайдуков М. О., Шуміло О. С. Визначення суті поняття «фінансова безпека підприємства» та загроз для неї. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 87–93.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-87-93

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.012

Анотація:
Досліджено суть поняття «фінансова безпека підприємства» та загроз для неї; наведено їх класифікацію. За результатами компаративного аналізу визначень науковців щодо понять «фінансова безпека підприємства» та «загрози фінансовій безпеці підприємства» надано їх авторські визначення. Фінансова безпека підприємства розглядається як інструмент, що забезпечує стійкість і захищеність підприємства в процесі реалізації стратегії свого розвитку від внутрішніх та зовнішніх факторів, чинників і загроз у поточному періоді діяльності та в перспективі. Загроза є перебігом подій зовнішнього чи внутрішнього характеру, що впливає на фінансовий стан підприємства та несе за собою наслідки різного ступеня важкості, вирішення яких потребуватиме фінансових, часових, трудових затрат. За результатами дослідження наукових визначень щодо суті фінансової безпеки підприємства виділено деякі особливості. Фінансова безпека підприємства розуміється авторами як: складова, яка дає змогу обирати та впроваджувати фінансову стратегію; здатність підприємства самостійно розробляти та проводити фінансову стратегію; результат керованих процесів, що забезпечує набуття певною мірою його фінансової свободи; стан захищеності фінансових інтересів підприємства; фінансовий стан підприємства; здатність до створення та підтримки на підприємстві фінансових умов; стан фінансової захищеності та забезпеченості бізнес-процесів. Наведено та розглянуто авторську класифікацію загроз за рядом ознак і видів: за місцем виникнення, за видом системи походження, за ступенем втрат, за можливістю прогнозування, за перспективою впливу, за сталістю впливу, за наслідками впливу, за фактом впливу, за суб’єктами загроз, за типом катастроф. Дослідження суті фінансової безпеки підприємства та загроз для неї показало складність і різноманітність цих понять. Про це свідчить розгалужений спектр визначень, кожне з яких має свої особливості. Також слід зазначити відсутність єдиної класифікації загроз фінансовій безпеці.

Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, загрози, класифікація.

Табл.: 2. Бібл.: 14.

Гайдуков Микола Олександрович – магістрант, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Шуміло Ольга Станіславівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та бізнесу, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Крючко Л. С. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства. Інвестиції : практика та досвід. 2013. № 15. С. 49–52. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/12.pdf
Кракос Ю. Б., Разгон Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1 (1). С. 86–97.
Ляшенко О. М. Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. № 4. С. 27–32.
Мулик Я. І. Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». 2013. № 3. С. 195–206. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2114.pdf
Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 172–181.
П’ятницька Г. Т., Федулова І. В. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок і ризики забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14
Мишина С. В., Мишин А. Ю. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1. С. 162–172. URL: https://docplayer.ru/66190297-Sistema-ekspress-monitoringa-finansovoy-bezopasnosti-predpriyatiya.html
Орлов П. І., Духов В. Є. Основи економічної безпеки фірми : навч. посіб. Харків : Прометей-Прес, 2004. 284 с.
Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. Київ : НАУ, 2010. 232 с.
Кириченко О. А., Кім Ю. Г. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. Економіка та держава. 2009. № 1. С. 13–16. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2009/6.pdf
Колісніченко П. Т. Загрози, ризики та небезпеки в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 24. Ч. 1. С. 56–59. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/1/13.pdf
Орлова В. В. Ідентифікація загроз фінансовій безпеці підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Серія «Економіка, планування і управління галузі». 2011. Вип. 21.13. С. 267–273. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_13/267_Orl.pdf
Підхомний О. М., Микитюк Н. О., Вознюк І. П. Типологія загроз фінансовій безпеці суб’єктів підприємницької діяльності. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2007. № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 119–123.
Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів : ЛКА, 2012. 386 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру