УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференцийБИЗНЕС ИНФОРМ №2-2015

Титульный лист и содержание

АННОТАЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

42

Раздел: Менеджмент и маркетинг
УДК 338.242.2
Рачковский Э. А.
Кількісний аналіз потенційних сегментів ринку при розробці стратегії реструктуризації підприємств (c. 253 - 260)

Метою статті є розробка та обґрунтування кількісного підходу до інтегральної оцінки привабливості потенційних сегментів ринку, необхідність проведення якої виникає в рамках стратегічного планування реструктуризації промислового підприємства при виборі як основних напрямків: кардинальну зміну товарного асортименту, освоєння принципово нової для підприємства продукції та вихід на нові для нього товарні ринки. Запропоновано оцінку привабливості ринків будувати на основі системи показників, які відображають стан трьох груп ознак: умов ринкового (конкурентного) середовища; стану підприємства; позиції конкурентів, та характеризують у розрізі кожного з потенційних сегментів ринку ступінь сприяння умов для ведення бізнесу, можливості підприємства по входженню в ринок, очікувану позицію підприємства серед конкурентів. Обґрунтовано поетапну схему побудови інтегральної оцінки привабливості ринків, яка передбачає вибір і вимірювання рівня первинних ознак ринкових сегментів, що аналізуються; побудову групових оцінок привабливості основних складових цих сегментів; згортку групових оцінок в інтегральні оцінки привабливості ринків та їх ранжування по рівню інтегрального показника. Показано, що ефективним інструментом рішення вказаних завдань є методи багатомірного неметричного шкалування, яке дозволяє здійснити зіставлення багатопараметричних об’єктів, властивості яких можуть бути виражені в інтервальних (кількісних) і порядкових (якісних) шкалах.
Ключевые слова: реструктуризація підприємства, цільові сегменти ринку, оцінка привабливості, кількісний підхід
Библ.: 23.

Рачковский Эдуард Анатольевич – ведущий специалист, ООО «РейлТрансХолдинг» (ул. Варганова, 10, Мариуполь, Донецкая обл., 87517, Украина)
Email: [email protected]

Статья написана на русском языке
Загрузок/просмотров: 104

Скачать статью (pdf) -

Ссылка на эту статью:
Рачковский Э. А. Кількісний аналіз потенційних сегментів ринку при розробці стратегії реструктуризації підприємств // Бизнес Информ. – 2015. – №2. – C. 253–260.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру