УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

2

Розділ: Економічна теорія
УДК 330.34.014:334.722
Стасишин А. В., Капленко Г. В.
Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу (c. 13 - 19)

Здійснено аналіз поглядів представників основних напрямів і течій економічної думки на проблему взаємодії держави та приватного бізнесу. Цей аналіз розпочато із характеристики внеску в розробку теоретико-економічних засад відносин між державою та приватним бізнесом меркантилістів, у тому числі тих з них, що започаткували школу класичної політичної економії. Показано, що серед найбільш впливових представників цієї школи були мислителі, не схильні до абсолютизації доктрини laissez-faire, домінування якої було однією з визначальних рис класичної політекономії. Привернуто увагу до тієї обставини, що те ж саме мало місце й у рамках неокласичної економічної теорії. Розкрито сутність одного з варіантів вирішення надзвичайно актуальної проблеми органічного поєднання кейнсіанських та неоліберальних ідей – втілення в життя розробленої в нашій країні концепції так званого надпідприємництва. Охарактеризовано важливу, з погляду поглиблення наукової розробки проблематики взаємодії держави та приватного бізнесу, інформацію, яку отримано завдяки теорії суспільних благ і дискусіям навколо її положень. Указано на значення неоінституціоналістських та посткейнсіанських ідей для вирішення проблем взаємодії держави та приватного бізнесу.
Ключові слова: взаємодія, держава, приватний бізнес, laissez-faire, суспільні блага, надпідприємництво.
Бібл.: 26.

Стасишин Андрій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Капленко Галина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Стасишин А. В., Капленко Г. В. Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу // Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 13–19.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру