УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки
Гринько П. Л.

Гринько П. Л. Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 57–63.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-57-63

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.012.23.001.76:004.67

Анотація:
У статті вирішено важливе науково-практичне завдання щодо виявлення тенденцій інноваційного розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки. Відзначається, що процес інноватизації формується через побудову державної інвестиційної політики, яка оцінює потенціал, визначає пріоритети в завданнях розвитку, що враховується під час розподілу ресурсів. З’ясовано, що наукова думка твердо стоїть на позиціях домінуючого впливу інновацій і інвестицій в інновації, що виводить завдання покращення інвестиційного клімату в основні пріоритети, особливо в умовах становлення цифрової економіки. Доведено, що поняття «інноваційна діяльність» на теперішній час трансформується в поняття «інноватизація», суть якого значно ширше, оскільки його світовий масштаб обумовлений становленням інформаційно-комунікаційної парадигми розвитку цифрової економіки. Визначено, що перехід до інноваційної моделі економічного зростання є одним із головних завдань держави на найближчу перспективу. Проаналізовано показники інноваційного розвитку України за 2014–2018 рр. для оцінки її інноваційного потенціалу з використанням Глобального індексу інновацій, що уможливило виявлення сильних і слабких сторін інноваційного розвитку нашої країни.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноватизація, цифрова економіка, трансформація, індекс інновацій.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Гринько Павло Леонідович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Пугачевська К. Й., Пугачевська К. С. Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 39–45. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Pugachevska-K.-J.-1.pdf
Должиков П. Н., Величко Н. М., Должикова А. П. Основы экономики и управления горным предприятием : учеб. пособ. Донецк : Норд-пресс, 2009. 146 с.
Белявцева В. В. Методологія управління інноваційним розвитком регіону : монографія. Харків, 2017. 215 с.
Бочуля Т. В., Гринько П. Л. Інноваційні напрями модернізації інформаційного забезпечення управління сталим розвитком торговельних підприємств : монографія. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 374 с.
Геєць В. Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства. Економічна теорія. 2015. № 3. С. 5–13.
Бугаєнко К. А., Лободзинська Т. П. Індекс інноваційного розвитку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 5. С. 20–23. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1878/Buhaienko%20K.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Андрєєва В. Г., Сосновська О. А. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 68–74.
Grinko A., Bochulia T., Grynko P., Yasinetska I., Levchenko Ia. Formation of the concept of intellectualization information provision for managing an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. No. 5/3. P. 4–14.
The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent (ed.). 10th ed. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. 11th ed. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1
Причепа І. В., Мещерякова Т. К. Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика : кол. моногр. Умань, 2017. 244 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру