УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стійкий рівень інноваційного потенціалу як пріоритетне стратегічне завдання функціонування промислових енергетичних підприємств
Проценко А. В.

Проценко А. В. Стійкий рівень інноваційного потенціалу як пріоритетне стратегічне завдання функціонування промислових енергетичних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 118–125.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-118-125

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 365.013.01.003

Анотація:
У статті визначено, що кожне промислове енергетичне підприємство у структурі галузі виробництва повинно розробляти дієвий стратегічний план свого інноваційного розвитку, спрямований на досягнення рівноваги між власним платоспроможним попитом, існуючими обсягами пропозиції з боку наукових організацій та інвестиційними можливостями. Саме завдяки такому прогнозу підприємства повинні визначити, які технології виробництва необхідно розвивати, а від яких слід відмовитися. Підвищенню інноваційного потенціалу мають передувати прогнозні розрахунки обсягів капіталовкладень та сукупного фінансування розвитку науки і техніки. Зроблено висновок, що досягнення поставлених стратегічно інноваційних цілей прямо залежить від чіткої координації взаємодії різноманітних функціональних структур промислових енергетичних підприємств, оперативного реагування на правові нововведення та поточну внутрішню ситуацію. При цьому однаково важливим прогнозом є як зовнішній, що спрямований на перевірку відповідності економічних результатів промислових підприємств і визначеного рівня інноваційного потенціалу діючим адаптивним нормам, так і внутрішній, мета якого – забезпечити реалізацію прийнятих інноваційних рішень, а також попередження небажаних наслідків при зміні інноваційно-інвестиційних норм. Вирішення обумовлених проблем і недоліків стратегічної системи сприятиме стимулюванню підприємницької виробничої діяльності, підвищенню ділової та інвестиційно-інноваційної активності промислових енергетичних підприємств, а також стимулюванню науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва та, як наслідок, виходу вітчизняних промислових підприємств на світовий ринок високотехнологічної продукції.

Ключові слова: інноваційний потенціал, система, підприємство, прогнозування, розвиток, ефективність, стратегія, формування.

Рис.: 3. Табл.: 4. Формул: 9. Бібл.: 8.

Проценко Анастасія Володимирівна – здобувач, кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрєєва В. Г., Сосновська О. О. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 68–74.
Войнаренко М. П., Череп А. В., Олейнікова Л. Г., Череп О. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2010. 444 с.
Гук О. В., Дейнека О. С., Лєксін Р. І. Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 348–351. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/72.pdf
Гурочкіна В. В. Інноваційний потенціал підприємств: сутність та система захисту. Економіка: реалії часу. 2015. № 5. С. 51–57. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/51.pdf
Демченко О. Г., Бутівчак К. Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її вдосконалення. Молодий вчений. 2015. № 12. С. 12–14.
П’ятницька Г. Т. Інноваційний розвиток організацій: невід’ємні складові та чинники впливу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 76–91. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_76_91.pdf
Сенів Б. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства: проблеми і шляхи розв’язання. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2010. Вип. 14–15. С. 243–250. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26676/1/Сенів%20Б..pdf
Сидорчук І. П. Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства. Економіка і регіон. 2014. № 2. С. 97–101.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру