УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Іпотечне кредитування як засіб капіталізації аграрних підприємств
Стойко О. Я.

Стойко О. Я. Іпотечне кредитування як засіб капіталізації аграрних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 142–148.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-142-148

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.43:336.77.067.22:347.278

Анотація:
Метою статті є дослідження проблем капіталізації аграрних підприємств за рахунок іпотечної системи кредитування аграрного сектора та розробка науково-практичних рекомендацій щодо їх розв’язання. Виявлено провідну роль держави у становленні іпотечних відносин, яка полягає у формуванні інфраструктури та ресурсного потенціалу іпотечного кредитування, а також субсидуванні відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Встановлено, що для розвитку іпотечних відносин у вітчизняному аграрному секторі необхідно створити розгалужену інфраструктуру іпотечного ринку, складовими елементами якої мають стати різноманітні фінансово-кредитні установи, що займаються іпотекою під заставу земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано доцільність створення в Україні універсального Державного земельного (іпотечного) банку, який, окрім регулювання процесів на ринку землі, надавав би увесь спектр банківських послуг для аграрних формувань. Для використання землі як базового ресурсу в ринковому обороті необхідно розробити порядок розблокування процесу запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення з визначенням основних запобіжників. Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення системи іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки та пошук альтернативних видів кредитного забезпечення аграрних підприємств.

Ключові слова: іпотека землі, довгострокове кредитування, іпотечне кредитування, Державний земельний банк, капіталізація аграрного сектора.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Стойко Олег Якович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Жежерун Ю. В. Сучасний стан ринку іпотечного кредитування в Україні. Економіка і менеджмент. 2017. № 11. С. 41–43. URL: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/12_zhezherun.htm
European Fund for Southeast Europe. Potential for Agricultural Finance in Ukraine. URL: https://www.efse.lu/fileadmin/user_upload/File_Attachments/Studies/potential-ofagricultural-finance-in-ukraine_efse-df_2012_eng.pdf
Грошово-кредитна статистика за 2013–2017 рр. / Нацiональний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195
Рудницька О. В. Еволюція економічних механізмів кредитування аграрних підприємств за роки незалежності України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154. Ч. 3. С. 152–158.
Дідківська Л. І. Потенційні ризики аграрної іпотеки. Економіка АПК. 2007. № 3. С. 53–57.
Жук В. М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2012. Вип. 1. С. 39–49.
Ведення аграрного бізнесу в Україні 2018 // Український клуб аграрного бізнесу : веб-сайт. URL: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/DoingAgribusinessInUkraine_2018.pdf
Коваль Л. М. Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 35–40.
Лузан Ю. Я., Лузан О. Ю. Капіталізація аграрного сектору України. Економiка АПК. 2016. № 3. С. 21–29.
Земля людей і люди без землі // Агропрофі : веб-сайт. URL: http://www.agroprofi.com.ua/statti/1466-zemlya-lyudej-i-lyudi-bez-zemli
Дем’яненко М. Я., Алексійчук В. М., Гудзь О. Є., Сомик А. В. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України : монографія. Київ : ННЦІАЕ, 2005. 106 с.
Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 4–13.
Стойко О. Я. Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування аграрного сектора України. Вісник ЖНАЕУ. 2013. № 1-2. Т. 2. С. 278–290.
Чепка В. В. Іпотечне кредитування в сільському господарстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2015. Вип. 5. С. 196–200.
Лупенко Ю. О. Основні засади становлення та функціонування іпотечного кредитування аграрного сектору економіки. Київ, 2012. URL: http://www.iae.org.ua/images/iae/agrostrah/lupenko.pdf
Кредитувати під заставу паїв зможе лише держава // День : веб-сайт. URL: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/kredituvati-pid-zastavu-payiv-zmozhe-lishe-derzhava

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру