УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Мотиваційний базис вибору бренда: психоемоційний аспект
Боєнко О. Ю.

Боєнко О. Ю. Мотиваційний базис вибору бренда: психоемоційний аспект. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 406–411.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-406-411

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
Стаття присвячена аналізу мотиваційного базису вибору бренда у психоемоційному контексті. Визначено, що будь-яка діяльність людини обумовлюється наявністю певних мотивів. В маркетингу в контексті споживання мотивами є задоволення потреб споживачів. У даній статті наведено схему мотиваційного підкріплення факту споживання та охарактеризовано шаблони поведінки споживачів в Україні: превалювання споживання над накопиченням; зростання споживання преміальних брендів у недорогих товарних групах; «анти брендові» настрої; відсутність прототипів та загальнонаціональних переваг. Визначено, що вибір, пов’язаний із ціновою характеристикою, може бути різним, але він завжди вписується в одне із таких положень: задовольняє власні запити якості; демонструє соціальний статус; відповідає бажанням рідних та друзів; відображає рівень матеріального положення. Зауважено, що із психологічної точки зору купівля товару часто відбувається під впливом факторів ситуативного характеру. Запропоновано рівні сприйняття бренда: когнітивний (обробка вхідної інформації); психологічний (визначення власних побажань та візуалізація образів); поведінковий (втілення внутрішніх процесів у реальність). Визначено принципи, покладаючись на які, можна пояснити поведінку споживачів: принцип очікуваної цінності; принцип дискретності; принцип «нечіткої» логіки.

Ключові слова: бренд, психоемоційний аспект, когнітивний рівень, споживча поведінка, цінова характеристика, суб’єктивний ризик.

Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 10.

Боєнко Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андреева М. В. Психологические основы образования и функционирования бренда : дис. … канд. психол. наук. М., 2003. 214 с.
Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. 378 с.
Гусева О. В. Брэндинг как система потребительской коммуникации // Отдельные аспекты коммуникативной политики. СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2008. С. 34–57.
Дымшиц М. Н. Манипулирование покупателем. М. : Омега Л, 2004. 252 с.
Краснослободцев А. А. Психологические паттерны поведения в контексте формирования бренда. Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1. С. 60–66.
Краснослободцев А. А. Роль бренда при выборе товара. Ученые записки Тамбовского регионального отделения Вольного экономического общества России. Тамбов: ИД ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. Том 12. Вып. 1. С. 225–226.
Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы. 2-е изд. СПб. : Питер, 2008. 384 с.
Пашутин С. Б. Биологические предпосылки брендинга и феномены поведения потребителей. Маркетинг за рубежом. 2006. № 5. С. 38–47.
Поведение потребителей / под ред. Н. И. Лыгиной, Г. А. Васильева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 239 с.
Статт Д. Психология потребителя. СПб. : Питер, 2003. 448 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру