УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки
Гуторов А. О.

Гуторов А. О. Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 161–169.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-161-169

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334:001.8

Анотація:
Метою статті є типологізація інтеграції в аграрному секторі економіки. Здійснено монографічний аналіз сутності основних видів інтеграції соціально-економічних систем. Шляхом критичних узагальнень уточнено понятійно-категоріальний апарат інтеграції. Розроблено таксономічну систему інтеграції. Базовими її елементами визначено природну, технічну, економічну, соціальну та науково-освітню інтеграцію. Показано взаємозв’язок між видами інтеграції. Центральною ланкою визначено економічну інтеграцію, що являє собою багаторівневу систему, яка пов’язує окремі стадії виробничих процесів (операційний рівень), підприємства (мікрорівень), регіональні економіки (макрорівень), економічні сектори (мезорівень) та національні економіки (мегарівень). Удосконалено типологію інтеграції в аграрному секторі економіки, що базується на формах усуспільнення виробництва, враховує рівень економічної системи, мету співробітництва, характер зв’язків і порядок руху капіталу між учасниками інтеграційних відносин, напрям об’єднання, принципи взаємодії акторів, рівень концентрації власності й капіталу, напрями координації під час інтегрування, стадії господарського процесу й ланцюга створення додаткової вартості, джерело потенціалу інтеграції та організаційну будову інтегрованих суб’єктів господарювання.

Ключові слова: інтеграція, квазіінтеграція, типологія, типологізація, аграрний сектор.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Гуторов Андрій Олександрович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, відділ організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (вул. Героїв Оборони, 10, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) та ін. Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000–2002. Т. 1. 2000. 864 с.
Енциклопедія сучасної України : у 20 т. / редкол. : І. М. Дзюба (співгол.), А. І. Жуковський (співгол.) та ін. Київ : Ін-т енцикл. дослідж., 2001–2018. Т. 11. 2011. 710 с.
Білорус О. Г., Мацейко Ю. М., Вітер І. І. Глобальні стратегії Євросоюзу. Київ : КНЕУ, 2009. 528 с.
Саблук П. Т., Власов В. І., Біленький О. Ю. Регіональна інтеграція. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 366 с.
Либман А. М., Хейфец Б. А. Модели экономической дезинтеграции. Интеграция и дезинтеграция. Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2. С. 4–18.
Большая Российская энциклопедия : в 30 т. М. : Большая Российская энциклопедия, 2004–2015. Т. 11. 2008. 767 с.
Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М. : Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с.
Республика Беларусь : энциклопедия ; в 7 т. / гл. ред. Г. П. Пашков. Мн. : Беларуская энцыклапедыя, 2005–2008. Т. 3. 2006. 896 с.
Мичурина О. Ю. Теория и практика интеграционных процессов в промышленности. М. : ИНФРА-М, 2012. 287 с.
Экономический словарь агропромышленного комплекса / под ред. А. А. Сторожука. Киев : Урожай, 1986. 334 с.
Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2011. Т. 1. 611 с.
Нестерчук Ю. О. Інтеграційні процеси в аграрно-промисловому виробництві. Умань : Вид. «Сочінський», 2009. 372 с.
Малік М. Й., Федієнко П. М., Орлатий М. К. Інтеграція – як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств. К. : ІАЕ УААН, 2000. 40 с.
Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. К. : КНЕУ, 2013. 779 с.
Зуев В. Н. Методология классификации и оценки форм региональной интеграции. Евразийская экономическая интеграция. 2014. № 3. С. 25–43.
Кравченко С. А. Адаптация экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка. Киев : ННЦ ИАЭ, 2008. 444 с.
Зеліско І. М. Економічна сутність інтеграції в аграрній сфері. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 105–109.
Запольский М. И. Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе. Мн. : Беларус. навука, 2011. 347 с.
Крылатых Э. Н. Теоретико-методологические основы изучения современной агроэкономической интеграции // Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе. Тенденции, проблемы, государственное регулирование : матер. науч.-практ. конф. М. : ВИАПИ им. А. А. Никонова ; «Энциклопедия российских деревень», 2010. С. 3–6.
Развитие интеграционных отношений в АПК (рекомендации) / А. С. Дерюга, К. С. Терновых, Н. В. Митина и др. Воронеж : ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ, 2003. 81 с.
Саблук П. Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 356 с.
Єкель Г. В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інтеграції в агропромисловому виробництві. Київ : ННЦ «Інститут землеробства» НААН, 2014. 195 с.
Гусаков В. Г., Запольский М. И. Научные основы создания продуктовых компаний. Мн. : Беларус. навука, 2012. 195 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру