УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Передумови виникнення розривів у кадровому забезпеченні розвитку регіонів
Рекун Г. П., Меденець В. В.

Рекун Г. П., Меденець В. В. Передумови виникнення розривів у кадровому забезпеченні розвитку регіонів. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 117–122.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-117-122

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108:332.1

Анотація:
У статті розглядається одна із актуальних проблем теорії управління, пов’язана з визначенням поняття «кадрові розриви». Під впливом процесу децентралізації в Україні проблема кадрового забезпечення регіонів набула широкої популярності. У рамках регіонального розвитку кадрові ресурси відіграють істотну роль у становленні не окремого підприємства, а території в цілому. Саме тому стаття присвячена дослідженню кадрових ресурсів як ключового фактора розвитку регіонів в Україні та інших країнах світу – з метою виявлення та подальшого попередження передумов виникнення кадрових розривів. Проаналізовано сучасні тенденції відтворення кадрів у розвинених країнах світу. Особливо детально розглядаються фактори скорочення кадрових ресурсів в Україні порівняно з іншими країнами світу, що в подальшому знаходить своє відображення в кадрових розривах. Разом з тим, відстоюється думка про скоріше позитивний вплив на кадрові ресурси розвитку новітніх технологій за умови існування повноцінних ринкових відносин. Проаналізувавши досвід розвинених країн щодо введення базового безумовного доходу, вдалося з’ясувати, що зазначені заходи спрямовані радше на поліпшення морального стану кадрових ресурсів, ніж на стимулювання їх до пошуку гідної праці. Введення базового безумовного доходу в Україні наразі неможливе через загрозу втрати підприємницького настрою у громадян, а також через відсутність вільних джерел залучення коштів. Виявлення та систематизація кадрових розривів дозволяє зосередити увагу на проблемах, які стоять на шляху регіонального розвитку в країні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення заходів запобігання кадровим розривам на базі вже вивченого та проаналізованого іноземного досвіду вирішення цієї глобальної проблеми.

Ключові слова: кадрові розриви, кадрові ресурси, кадри, працездатне населення, регіон, ринок праці.

Рис.: 2. Бібл.: 11.

Рекун Ганна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Меденець Валерія Валеріївна – магістр, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Егоршин А. П. Управление персоналом. Н. Новгород : НИМБ, 2012. 457 с.
Економічна енциклопедія : у 3-х т. / відповідальний редактор С. В. Мочерний. Київ : ВЦ «Академія». 2002. Т. 3. 952 с.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 2000. 940 с.
Соколов К. О. Кадровые ресурсы и их роль в формировании инновационной экономики региона. Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 3. С. 76–78.
Шилов М. Л. Безусловный основной доход: сущность и проблемы реализации. Вестник Нижегородского государственного университета Н. И. Лобачевского. 2016. № 3. С. 7–14.
Van Roy V., V?rtesy D., Vivarelli M. Technology and employment: Mass unemployment or job creation? Empirical evidence from European patenting firms. Research Policy. 2018. Vol. 47. Issue 9. P. 1762–1776.
Державна служба статистика України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.08.2019).
Державна служба зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/ (дата звернення: 15.08.2019).
Eurostat.URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (дата звернення: 10.08.2019).
The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/ (дата звернення: 13.08.2019).
United Nations. URL: https://www.un.org/en/ (дата звернення: 10.08.2019).

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру