УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через банки України
Гончаренко І. Г.

Гончаренко І. Г. Аналіз ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через банки України. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 245–251.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-245-251

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 347.73(477)

Анотація:
Метою статті є вдосконалення інструментарію аналізу ризику пов’язаного з, використанням послуг банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано основні напрями наукових досліджень з питань аналізу ризиків відмивання доходів через банківські установи та засоби протидії таким ризикам. Проведений аналіз показав, що більшість запропонованих підходів спрямована на аналіз ризику відмивання коштів на макроекономічному рівні, у тому числі за рахунок аналізу кількості повідомлень про підозрілі фінансові операції, а зміст самих фінансових операцій не завжди береться до уваги. У статті запропоновано як додатковий інструмент аналізу ризику легалізації злочинних доходів застосовувати аналіз показників зарахування та зняття готівкових коштів у банках України. Вибір такого інструменту зумовлений тим, що, по-перше, операції з готівковими коштами мають найвищий ризик легалізації доходів, а отже, потребують поглибленого аналізу, і, по-друге, інформація банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу з питань відмивання коштів є обмеженою для зовнішніх користувачів, тому використати всі критерії ризику відмивання коштів для аналізу операцій неможливо. Проведений аналіз з використанням запропонованого інструментарію дозволив розподілити сукупність діючих в Україні 77 банків на чотири групи за значенням показників асиметрії, ексцесу та варіації розподілу даних. Виявлено та проаналізовано основні особливості зазначених груп банків відповідно до характеристик розподілу обсягу обігу готівки.

Ключові слова: легалізація доходів, протидія відмиванню коштів, фінансовий моніторинг, банк, ризик легалізації.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Гончаренко Ірина Георгіївна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. Київ : УБС НБУ, 2014. 386 с.
Глущенко О. Мікро- та макрорівневі аспекти національної оцінки ризиків: антилегалізаційний контекст // Збірка матеріалів спільного міжнародного семінару ОБСЄ та Держфінмоніторингу на тему «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики детінізації економіки України». Київ, 2014. С. 41–66. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160425/seminar.pdf
Журавлева И. В. Проблемы формирования национальной системы фінансового мониторинга. Бизнес Информ. 2010. № 1. С. 99–103.
Заходи впливу / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=1103935
Оборотно-сальдовий баланс банків // Показники банківської системи. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Пономаренко В. С., Колодізєв О. М., Лебідь О. В., Вейц О. І. Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 3. № 26. С. 17–28.
Річний звіт Держфінмоніторингу за 2018 рік // Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=581&art_id=31191&lang=uk
Типологічне дослідження «Ризики використання готівки» // Державна служба фінансового моніторингу України. 2017. URL: http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/180410_1446_book_ua_topology_sfs.pdf
Чмутова І. М., Ткачова Є. О. Фінансова стійкість банку як індикатор ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 867–875. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/125.pdf
Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Ukraine / Fifth Round Mutual Evaluation Report. 2017. No. 20. 219 p. URL: https://rm.coe.int/fifth-round-mutual-evaluation-report-on-ukraine/1680782396
Ferwerda J., Kleemans E. R. Estimating Money Laundering Risks: An Application to Business Sectors in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research. 2019. Vol. 25. Issue 1. P. 45–62. URL: https://doi.org/10.1007/s10610-018-9391-4
Lebid O. V., Chmutova I. M., Zuieva O. V., Veits O. I. Risk Assessment of The Bank’s Involvement to Legalization of Questionable Income Considering the Influence of FinTech Innovations Implementation. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 2. С. 232–246. DOI: 10.21272/mmi.2018.2-19
Levi M., Reuter P., Halliday T. Can the AML system be evaluated without better data? Crime, Law and Social Change. 2018 Vol. 69. Issue 2. P. 307–328. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-017-9757-4
Passas N. Financial intermediaries – Anti-money laundering allies in cash-based societies? / Chr. Michelsen Institute, 2015. Issue U4. 30 p.
Timm F., Zasada A., Thiede F. Building a Reference Model for Anti-Money Laundering in the Financial Sector // CEUR Workshop Proceedings. 2016. 10 p. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1670/paper-31.pdf
Vnukova N. M., Andriichenko Zh. O., Hontar D. D. The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 201–215.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру