УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Механізм стратегічної оцінки конкурентної позиції підприємства
Довбня С. Б., Чабанець Т. М.

Довбня С. Б., Чабанець Т. М. Механізм стратегічної оцінки конкурентної позиції підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 313–320.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-313-320

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.821.5:65.011.47

Анотація:
Метою статті є розробка механізму оцінки конкурентної позиції підприємства, який забезпечує комплексну об’єктивну діагностику ринкових галузевих факторів та потенціалу підприємства. Розроблено вдосконалену модифікацію SPAСE-аналізу. При діагностиці стану підприємства розглянуто його фінансову силу та конкурентні переваги. У процесі оцінки ближнього зовнішнього середовища проаналізовано стабільність та привабливість галузі. Фінансова сила, як комплексне поняття, передбачає оцінку платоспроможності підприємства, його фінансової незалежності та результативності діяльності. Конкурентоспроможність підприємства визначається його ринковими конкурентними перевагами та ефективністю використання ресурсів. Обґрунтовано набори локальних показників по кожному оціночному напрямку підприємства та зовнішнього середовища, у тому числі оригінальні, які не мають широкого застосування («коефіцієнт результативності», «коефіцієнт конкурентоспроможності заробітної плати»). Запропоновано розрахунок інтегральних показників фінансової сили підприємства, його конкурентоспроможності, привабливості та стабільності галузі. Для інтерпретації результатів аналізу та вибору вектора стратегічного розвитку розроблено матрицю. Цей механізм забезпечить прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору стратегії завдяки: можливості кількісної оцінки кожного фактора; інтегральній оцінці фінансової сили та конкурентоспроможності підприємства, привабливості та стабільності галузі; а також рекомендаціям, наведеним у матриці SPAСE-аналізу. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичних підходів до кількісної оцінки окремих факторів зовнішнього середовища та їх впливу на стратегію підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, SPAСE-аналіз, фінансова сила підприємства, конкурентоспроможність підприємства, привабливість галузі, коефіцієнт результативності, коефіцієнт конкурентоспроможності заробітної плати, стабільність галузі, конкурентна стратегія.

Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 10.

Довбня Світлана Борисівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та підприємництва ім. Т. Г. Беня, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: [email protected]
Чабанець Тетяна Миколаївна – експерт, Лабораторія права промислової власності, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бул. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. С. 196–205.
Шурпенкова Р. К. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 2. С. 96–99.
Демиденко С. Л., Кулинич О. В. Стратегічний аналіз як інструмент управління підприємством. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. Вип. 30 (1). С. 43–47.
Грабовецький Б. Є., Краєвська А. С. Стратегічний аналіз в управлінні виробництвом. Економічний простір. 2013. № 76. С. 187–199.
Демко І. І. Стратегічний аналіз у системі ефективності використання трудового потенціалу підприємства. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 3. С. 86–90.
Гакман А. С. Стратегічний аналіз фінансових результатів у системі комплексної діагностики підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. 2009. Вип. 3. С. 293–299.
Приймак І. І. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2012. № 3. С. 55–68.
Нусінов В. Я., Лобов С. П. Стратегічний аналіз гірничо-збагачуваних комбінатів за моделлю SPACE та визначення напрямків підвищення ефективності їх діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 16–21.
Бланк І. О., Ситник Г. В. Управління фінансами підприємств : підручник. Київ : КНТЕУ, 2006. 780 с.
Довбня С. Б., Оляніна О. О. Методичний інструментарій оцінки фінансової безпеки промислового підприємства // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємства: загрози і виклики : колективна монографія. Дніпро : Ліра, 2016. С. 86–98.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру