УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн
Ковальчук Т. Г., Загарій В. К.

Ковальчук Т. Г., Загарій В. К. Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 26–32.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-26-32

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92

Анотація:
Метою статті є дослідження поняття аутсорсингу та його впливу на підвищення конкурентоспроможності країн світу та України. Висвітлено теоретичні основи виникнення та розвитку аутсорсингу, розкрито сутність поняття та розглянуто погляди різних вчених. Проаналізовано світовий ринок аутсорсингових послуг у динаміці та в різних галузях, виявлено позитивні результати від їх використання та розглянуто плани на перспективу. Визначено основні світові центри аутсорсингу; окреслено проблеми та перспективи їх розвитку; виявлено вплив аутсорсингових послуг на конкурентоспроможність країн. Досліджено Глобальний рейтинг аутсорсингової привабливості, в основі якого лежать чотири критерії (фінансова привабливість, навички людей, ділове середовище та інноваційність), який вказує на конкурентоспроможність країн-аутсорсерів та дозволяє ефективно залучати країни для надання аутсорсингових послуг. Визначено місце України в цьому рейтингу та відзначено позитивні зміни її показників, що підвищує авторитет країни на міжнародній арені та сприяє зростанню її конкурентоспроможності. Доведено, що Україна є експортером аутсорсингових послуг, а найбільший відсоток належить ІТ-аутсорсингу (90% наших ІТ-фахівців працюють саме на засадах аутсорсингу). Проаналізовано моделі використання аутсорсингових послуг, окреслено переваги та недоліки кожної, доведено, що історія успіху країн-аутсорсерів пояснюється чіткою політикою держави, а також якістю продукту, його інноваційністю та надійністю. На основі порівняння країн-аутсорсерів запропоновано шляхи вдосконалення використання аутсорсингових послуг в Україні для підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Ключові слова: аутсорсинг, конкурентоспроможність, ІТ-технології, аутсорсингові послуги, аутсорсингова привабливість.

Рис.: 3. Бібл.: 11.

Ковальчук Таміла Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Загарій Віта Клавдіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)

Список використаних у статті джерел

Снісарчук І. Доцільність аутсорсингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2018. № 2. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/173/166
Данилюк Т. І., Мохнюк А. М. Послуги аутсорсингу та галузевий спектр їх використання. Економічний форум. 2018. № 3. С. 111–116.
Стахурська О. Аутсорсинг в Україні й у світі: особливості, тенденції та перспективи. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/ magazine_article/EA010850
Чмут А. В., Осадчий О. Д. Сутність аутсорсингу та тенденції його розвитку на міжнародних ринках. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 116–119. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/26.pdf
Бурденко І. М., Ярошина А. П. Аутсорсинг: поняття, види та сучасний стан розвитку. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6. С. 513–518. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/92.pdf
Global outsourcing industry revenue from 2010 to 2019, by service type (in billion U. S. dollars) // Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/
Індустрія делегування: Огляд глобального аутсорсу. 19.04.2019 р. URL: https://business.ua/business/4969-industriia-delehuvanniaohliad-hlobalnoho-autsorsu
A. T. Kearney's 2019 – Global Services Location Index (GSLI) Resonates with Digital Change. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/at-kearneys-2019-global-services-location-index-gsli-resonates-with-digital-change-300867002.html
Українська ІТ-індустрія планує за 4-5 років вивести дохід на рівень $10 млрд на рік, – засновник SowtServe // Інтерфакс Україна. 20.06.2019 р. URL: https://ua.interfax.com.ua /news/general/595122.html
Антонюк Ю. Україна увійшла до кола країн – лідерів у сфері ІТ-аутсорсингу. 19.04.2019 р. URL: https://business.ua/business/4970-ukraina-uviishla-do-kola-krain-lideriv-u-sferi-itautsorsynhu
Як успішні компанії використовують аутсорсинг для підвищення своєї ефективності. 22.04.2019 р. URL: https://business.ua/business/5009-autsorsynh-dlia-kozhnoho

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру