УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційні методи розвитку персоналу
Шелюжак І. Г., Тодорюк С. І., Кифяк В. І.

Шелюжак І. Г., Тодорюк С. І., Кифяк В. І. Інноваційні методи розвитку персоналу. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 437–444.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-437-444

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 35.082:330.341.1:338.108

Анотація:
Обґрунтовано доцільність використання інноваційних методів розвитку персоналу та проаналізовано особливості їх застосування на підприємствах. Виділено найбільш популярні методи, що застосовуються менеджерами та вищим керівництвом організації, а саме: коучинг, електронне (дистанційне) навчання, тренінг, кейс-стаді, самостійне навчання, баскет-метод, secondment (своєрідне «відрядження»). Визначено, що сучасні методи навчання працівників підприємства залежать від внутрішньої політики організації, а також від сфери трудової діяльності та бажання, заохочення співробітників у самовдосконаленні. Виділено коучинг як метод, який швидко розвивається та використовується в багатьох організаціях з метою встановлення постійного взаємозв’язку між наставником і працівником. Детально описано переваги та недоліки кожного вищезгаданого методу, що може безпосередньо вплинути як на розвиток внутрішнього потенціалу працівника, так і на ефективність підприємства в цілому. Проаналізовано самонавчання як дієвий метод навчання в разі високої мотивації працівника. Виявлено взаємозв’язок між стимулюванням, мотивацією та бажанням кожного індивіда самовдосконалюватися. Сформовано та проаналізовано модель пошуку можливого потенціалу робітника. Виявлено основні етапи, за допомогою яких менеджери можуть стимулювати своїх підлеглих для того, щоб розкривати їхні можливості та покращувати продуктивність праці, фінансово-економічні показники, соціально-економічну складову підприємства. Запропоновано шляхи більш ефективного використання інноваційних методів навчання працівників та вибір найоптимальнішого серед них. Окреслено потенційні можливості організації у сфері навчання співробітників, які можуть у подальшому результативно вплинути на економічну складову підприємства та підвищити продуктивність праці, виробіток та інші, не менш важливі, фінансові показники.

Ключові слова: трудовий потенціал, інноваційні методи, управління персоналом, кадрова політика, продуктивність праці.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Шелюжак Іванна Григорівна – студент, кафедра економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]
Тодорюк Сергій Іванович – кандидат економічних наук, асистент, кафедра економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]
Кифяк Вікторія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Погребняк А. Ю., Ліннік І. М. Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. Вип. 12. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24667/1/2018-12_4-01.pdf
Дашко І. М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 9. С. 37–41. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12213/1/РОЗВИТОК%20ІННОВАЦІЙНИХ%20ТЕХНОЛОГІЙ%20УПРАВЛІННЯ%20ПЕРСОНАЛОМ.pdf
Довгаль О. В. Інноваційне управління персоналом. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4227
Волянська-Савчук Л. В., Мацишина М. В. Використання інноваційних персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. № 1. С. 33–42. DOI: 10.31558/2307-2318.2019.1.4.
Копитко М. І., Прихідько С. М. Коучинг як ефективна технологія управління для вітчизняних бізнес-структур у процесі забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник [Львівського державного університету внутрішніх справ]. 2018. Вип. 2. С. 156–168. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/nvse_02_2018/18.pdf
Гетьман О. О., Білодід А. О. Інноваційні методи розвитку персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 556–561. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/116.pdf
Чавичалов І. І. Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства. Агросвіт. 2017. № 24. С. 72–76. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/24_2017/14.pdf
Ткаченко А. М., Марченко К. А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1. С. 194–197.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру