УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

4

Розділ: Економічна теорія
УДК 657.471
Жадан Т. А., Куліш О. О.
Економічна сутність категорії «витрати» як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (c. 24 - 30)

Мета статті полягає в розкритті економічної сутності категорії «витрати» як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Виділено ряд підходів до визначення економічної сутності понять «витрати», «контроль» та «внутрішній контроль». Встановлено, що найбільш поширеними підходами до трактування поняття «витрати» є розкриття його сутності з позицій економічної теорії та бухгалтерського обліку; понять «контроль» і «внутрішній контроль» – з позицій функціонального, системного та процесного підходів. Запропоноване авторське визначення узагальнюючого поняття «внутрішній контроль витрат», під яким пропонується розуміти систему контрольних заходів, спостережень та процедур, спрямовану на виявлення відхилень в обліку витрат підприємства, встановлення законності, обґрунтованості, раціональності, ефективності та економічної доцільності їх здійснення з метою попередження та недопущення виникнення таких відхилень і необґрунтованих втрат у майбутньому. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є пошук ефективних форм, методів та інструментів управління витратами підприємства.
Ключові слова: витрати, контроль, внутрішній контроль, внутрішній контроль витрат.
Табл.: 3. Бібл.: 23.

Жадан Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Куліш Олександра Олександрівна – магістр, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Жадан Т. А., Куліш О. О. Економічна сутність категорії «витрати» як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю // Бізнес Інформ. – 2017. – №11. – C. 24–30.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру