УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами
Фадєєва І. Г., Гринюк О. І.

Фадєєва І. Г., Гринюк О. І. Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 212–220.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-212-220

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.131.7:622.32

Анотація:
Метою статті є пошук шляхів підвищення ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств (НГВП) в умовах невизначеності бізнес-середовища. Обґрунтовано актуальність застосування методів нечіткої логіки як інструменту ризик-контролінгу в рамках забезпечення проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами. Удосконалено модель системи ризик-контролінгу НГВП, яка, на відміну від існуючих, доповнена каскадною нечіткою моделлю типу Мамдані – оцінювання та прогнозування ймовірності настання ризиків, що створює передумови для проактивного управління суб’єктом господарювання. Сформовано модель імплементації системи ризик-контролінгу в систему проактивного управління НГВП, яка базується на інтегруванні систем управління ризиками та ризик-контролінгу.

Ключові слова: ризик-контролінг, проактивне управління, нафтогазовидобувне підприємство, нечітка логіка.

Рис.: 3. Формул: 7. Бібл.: 10.

Фадєєва Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Гринюк Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гончар М. Ф. Формування та використання системи стрес-менеджменту на підприємствах : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Львів, 2018.
Кузмін О. Є., Мельник О. Г., Адамів М. Є. Антисипативне управління підприємствами: процесно-структурований підхід. Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). C. 71–77.
Антикризовии? механізм сталого розвитку підприємства / за ред. проф. Перерви П. Г., проф. Товажнянського Л. Л. : монографія. Харків, 2012. 705 с.
Терещенко О. О. Антикризове управління фінансами підприємств : автореф. дис ... д-ра екон. наук. Київ, 2005. 34 с.
Гордина В. В. Некоторые аспекты формирования системы риск-контроллинга на предприятии. Финансы и кредит. 2012. № 28. С. 30–36.
Романов С. Н. Формирование механизма риск-контроллинга инвестиционных проектов : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. 26 с.
Клебанова Т. С., Коваленко К. С. Моделі оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу. Неи?ро-нечіткі технологіі? моделювання в економіці. 2015. № 4. C. 80–112.
Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises’ activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 4. P. 256–264.
Ріщук Л. І. Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Івано-Франківськ, 2010. 20 с.
Diederichs Marc. Risikomanagement und risikocontrolling. Munchen, 2017. 271 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру