УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

9

Розділ: Міжнародні економічні відносини
УДК 339.372
Кудирко Л. П., Севрук І. М.
Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України (c. 56 - 63)

Мета статті полягає в дослідженні стану та тенденцій розвитку процесів консолідації та концентрації ринкової влади на роздрібному ринку України, оцінці рівня концентрації міжнародних торговельних FMCG-мереж та аналізі впливу зазначеного процесу на конкурентне середовище вітчизняної сфери роздрібного товарообігу. Аналіз і систематизація наукових праць українських і закордонних учених дозволили визначити теоретичні засади понять «ринкова концентрація» і «концентрація капіталу» та обрати методичний інструментарій для вимірювання рівня концентрації через індекси концентрації для різної кількості суб’єктів господарювання та індекс Герфіндаля – Гіршмана. У результаті дослідження було ідентифіковано різновекторну спрямованість процесів концентрації на роздрібному продуктовому ринку України в докризовий і посткризовий періоди: від активізації до стабілізації та стагнації. Визначено, що український продуктовий ринок характеризується низкою особливостей: відносно низьким рівнем концентрації щодо інших європейських країн, переважанням на ньому представників вітчизняного бізнесу та негативною динамікою значень показників концентрації міжнародного капіталу на роздрібному FMCG-ринку України. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є питання наслідків впливу процесу концентрації та корпоративної консолідації за участі торговельних мереж-нерезидентів на роздрібний FMCG-ринок України. Поглибленого аналізу потребують транскордонні злиття та поглинання за участю іноземних і національних корпоративних структур у сфері роздрібної торгівлі, їхня видова та географічна структури, мотиваційна природа, механізми корпоративного управління, інноваційна складова корпоративних стратегій з огляду їх впливу на стандарти бізнесової та споживчої поведінки.
Ключові слова: роздрібна торгівля, сектор FMCG, ринкова концентрація, концентрація торговельного капіталу, світова фінансово-економічна криза, міжнародні продуктові мережі, показники концентрації
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 23.

Кудирко Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, кафедра міжнародної економіки, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Севрук Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра світової економіки, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 366

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Кудирко Л. П., Севрук І. М. Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України // Бізнес Інформ. – 2013. – №8. – C. 56–63.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру