УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


УВАГА! Находження статті до редакції (у будь-який спосіб) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
В ЖУРНАЛІ «БІЗНЕС ІНФОРМ»
(набувають чинності з 01 березня 2014 р.)

1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей», які подаються до журналу «Бізнес Інформ».

2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: [email protected]. Листування з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 50 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм). На покриття витрат, пов’язаних із отриманням кодів DOI та їх подальшою обробкою, редакція включатиме до рахунку додатково 100 грн.

УВАГА! У зв'язку з подорожчанням поліграфічних послуг, електроенергії, а також супутніх витрат з 02.02.2022 р. у вартість публікації враховуватиметься загальна кількість сторінок з урахуванням references і анотацій разом з ключовими словами двома мовами (укр. і англ.). Водночас вартість публікації ми зберегли на попередньому рівні - 50 грн за 1 стор. + 100 грн за присвоєння та обробку кодів DOI.

5. Обсяг рукопису має складати 18-60 тис. знаків з пробілами, включаючи рисунки та таблиці (близько 10-30 сторінок формату А4, оформлених згідно з вимогами журналу). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – по 2 см.

МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ТЕКСТУ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 10 СТОРІНОК.

6. За бажанням автори можуть замовити за додаткову плату друкований журнал. Вартість друкованого примірника – 300 грн, відправлення – Новою поштою (за рахунок одержувача).

7. Стаття, список використаних джерел, анотації, ключові слова та відомості про авторів мають міститися в одному файлі.

8. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступень, місце роботи, посада, місто, e-mail).

9. Кожна стаття проходить три етапи контролю:
– первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;
– перевірка на плагіат та якість цитування;
– зовнішнє наукове рецензування відповідно до «Положення про рецензування».

Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття повертається на доопрацювання.

10. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 25% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат (див. «Вимоги до статей», п. 5.5.). У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує перше попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).

Автори, в статтях яких буде повторно виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися в журналі «Бізнес Інформ», а факт плагіату буде доведено до відома керівництва їх організацій.

11. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у будь-якому відділені банку.

12. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

Сплачені статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця. Редакція НЕ пов’язує дату надходження статті з її публікацією у конкретному номері журналу.

13. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вчених рад Засновників у 20-х числах кожного місяця, номер якого співпадає з номером журналу (№ 1 – у січні, № 2 – у лютому і т. д.).

Електронна версія журналу оприлюднюється за таким планом: №1 (січень) – 28 лютого; № 2 (лютий) – 31 березня, № 3 (березень) – 30 квітня; № 4 (квітень) – 31 травня і т. д.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру