УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статей у журналі «Бізнес Інформ»

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції журналу «Бізнес Информ».

2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

5. У рецензії висвітлюються такі питання:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у п. 5 «Вимог до статей».

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

9. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:
а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;
б) зовнішньому рецензентові.
До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.
Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор (заступник головного редактора), науковий редактор, випускаючий редактор. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

21. Не рецензуються:
а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.


Головний редактор, д. е. н., професор            В. С. Пономаренко

Науковий редактор, д. е .н., професор            М. О. Кизим

Випускаючий редактор, д. е. н., доцент            В. Є. ХаустоваДодаток

ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Назва статті:

Реєстраційний номер:

Питання рецензенту Так Ні Коментар
1Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?    
2Чи є тема науково актуальною і практично корисною?    
3Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?    
4Чи містить вступ чітко поставлені цілі?    
5Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?    
6Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.    
7Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?    
8Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?    
9Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?    
10Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?    
 

Рекомендація рецензента

  

Рекомендується до публікації
Рекомендується доопрацювання
Не рекомендується до публікації

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру