УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

16

Розділ: Інформаційні технології в економіці
УДК 330.5:001.102:37
Цьохла С. Ю., Бурлай М. М.
Основні завдання реалізації програми інформатизації вищого навчального закладу (c. 100 - 105)

У статті досліджено фактори конкурентоспроможності освітньої установи: затребуваність спеціальностей, їх популярність і вартість навчання. Проведений аналіз показав, що ці фактори безпосередньо пов'язані з кваліфікованим кадровим потенціалом вузу, рівнем навчально-методичного та комп'ютерно-технічного забезпечення, наявністю повноцінного бібліотечного фонду, розгалуженою інфраструктурою. Визначені основні принципи та пріоритети розвитку вузу в галузі впровадження інформаційних та мережевих технологій, сформована довгострокова програма інформатизації. Виділено її основні завдання: розвиток і вдосконалення освітнього та наукового інформаційно-комунікаційного середовища вузу, забезпечення ефективної та якісної підготовки фахівців, інтеграція вузу в національну та світову систему освіти. Вивчення кількісних і якісних показників реалізації комплексної програми інформатизації свідчить про важливість інноваційної складової в діяльності вузу. Подальше вивчення інформаційно-освітнього середовища вузу спрямоване на встановлення зв'язку з якістю навчального процесу, ефективністю наукових досліджень, управлінською та інноваційною діяльністю.
Ключові слова: інформатизація, вищі навчальні заклади, програма інформатизації, конкурентоспроможність, розвиток
Рис.: 4. Бібл.: 8.

Цьохла Світлана Юріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (пр. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007, Україна)
Email: [email protected]
Бурлай Михайло Миколайович – начальник, Центр комп'ютерних технологій, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (пр. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007, Україна)

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 230

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Цехла С. Ю., Бурлай М. Н. Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения // Бизнес Информ. – 2013. – №9. – C. 100–105.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру