УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1

Розділ: Економічна теорія
УДК 330.115:658.1
Єфімова Г. В., Марущак С. М.
Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» (c. 8 - 13)

Необхідність цього дослідження пояснюється розбіжністю думок стосовно розуміння категорії «економічна безпека підприємства», з одного боку, і недостатньо дослідженим питанням поєднання процесу розвитку підприємства з необхідним завданням забезпечення високого рівня його економічної безпеки, з іншого. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи результати наукових досліджень, було визначено, що економічна безпека підприємства – це економічна категорія, яка характеризує умови функціонування підприємства. Сприятливі умови функціонування забезпечують підприємству високий рівень стабільності та стійкості, можливість самореалізації та розширеного самовідтворення. Це стає можливим, якщо підприємство здатне протистояти зовнішнім загрозам і запобігати внутрішнім. Оскільки розвиток підприємства – це об’єктивний процес, який протікає в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища, він супроводжується системою загроз, від яких підприємство має захищати система економічної безпеки. З огляду на зазначене, безпечний розвиток підприємства – це процес послідовних переходів системи господарювання від одного стану до іншого, якісно не гіршого, ніж попередній, який передбачає проду¬кування нових цілей та створення безпечних умов для переходу від однієї конкретної мети, досягнутої в процесі функціонування підприємства, до іншої. Запропоновані визначення дозволяють в подальшому досліджувати такі суттєві питання методології управління безпечним розвитком підприємства, як діагностика його рівня та планування.
Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємства, загрози, умови функціонування підприємства, розвиток, безпечний розвиток підприємства
Табл.: 2. Бібл.: 16.

Єфімова Ганна Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економічної політики та безпеки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]
Марущак Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної політики та безпеки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 419

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Єфімова Г. В., Марущак С. М. Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» // Бізнес Інформ. – 2013. – №11. – C. 8–13.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру