УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

22

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 004.891
Поспєлова Л. Я.
Оцінка ступеня несуперечності системи нечітких правил (c. 124 - 129)

У статті на підставі аналізу останніх досягнень і публікацій показано, що у соціально-економічних моделях, які використовують традиційну парадигму класичного раціоналізму (обчислювані, агентні, економетричні моделі), виникають складності при спробах відобразити природу нечіткості і невизначеності. Накопиченим колективним досвідом розробки оптимальних моделей підтверджена перспективність застосування нечітко-множинного підходу в моделюванні суспільства. Обґрунтовано необхідність вивчення природи суперечливості в нечітких базах знань як на узагальненому онтологічному рівні, так і на прагматичному функціональному рівні логічного виводу. У статті пропонується метод пошуку логічних та концептуальних протиріч у вигляді поєднання абдукції і modus ponens. Обговорюється ключове для запропонованого методу питання: якими властивостями повинна володіти функція приналежності вторинного нечіткої множини, що описує в моделях нечіткого висновку такий результуючий стан об'єкта управління, який з великим ступенем можливості поєднує емпірично несумісні ознаки. Ступінь приналежності об'єкта управління одразу до кількох несумісних класів відносно нечіткої вихідної змінної є ступінь нечіткості судження «Перетин усіх результатів нечіткого виводу множини, застосовних при деякому вході правил, є порожня множина». Описано алгоритм оцінки міри узгодженості. Наведено приклад покрокового виявлення суперечностей у статичних нечітких БЗ на прагматичному функціональному рівні логічного виводу. Отримані результати тестування у вигляді наборів несумісних фактів, ланцюжків висновків, наборів непересічних інтервалів, обчислені заходи суперечливості дозволять експертам своєчасно усунути неприпустимі протиріччя і тим підвищити якість рекомендацій і оцінок нечітких ЕС.
Ключові слова: протиріччя, нечітка продукцiйна база знань, абдукція, слово стану, носій вторинної нечіткої множини, функція приналежності, ступінь несуперечності
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 18.

Поспєлова Людмила Яківна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, відділ математичного моделювання економічних систем, Обчислювальний центр ім. А. А. Дородніцина Російської академії наук (вул. Вавілова, 40, Москва, 119333, Росія)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 193

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Поспелова Л. Я. Оценка степени непротиворечивости системы нечетких правил // Бизнес Информ. – 2013. – №12. – C. 124–129.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру