УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1

Розділ: Економічна теорія
УДК 331.5.061
Глушач А. В., Архієреєв С. І.
Соціально-економічна природа трансакцій, їх види та особливості прояву на ринку праці (c. 8 - 13)

У статті розкрита природа «трансакції» як економічної категорії в контексті поглядів різних економістів. На основі аналізу особливостей функціонування ринку праці визначені особливості прояву трансакцій, що характерні для суб’єктів трудових відносин. Здійснена класифікація трансакцій ринку праці, в основі якої лежать загальновідомі в економічній літературі типологічні ознаки, а саме: ступінь специфічності ресурсів; тривалість та періодичність дії; ступінь визначеності та взаємозалежності від інших операцій; хронологічна ознака та інші. Удосконалена класифікація трансакцій ринку праці, що враховує його особливості як ресурсного ринку і передбачає розподіл трансакцій за функціональною ознакою на трансакції функціонування (мають місце безпосередньо під час взаємодії суб'єктів ринку праці) і трансакції відтворення (здійснюються для формування попиту і пропозиції робочої сили), з подальшою деталізацією останніх на репродуктивні (відтворюють існуючі форми зайнятості) і креативні (виявляються у розвитку нових форм зайнятості).
Ключові слова: трансакції; трансакційні витрати; ринок праці; суб\'єкти трудових відносин
Табл.: 1. Бібл.: 14.

Глушач Анна Володимирівна – старший викладач, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Архієреєв Сергій Ігорович – доктор економічних наук, професор, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 306

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Глушач А. В., Архиереев С. И. Социально-экономическая природа трансакций, их виды и особенности проявления на рынке труда // Бизнес Информ. – 2014. – №5. – C. 8–13.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру