УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

32

Розділ: Економіка підприємства
УДК 658:639.2/.3
Яркіна Н. М.
Економетричні аспекти інформаційно-аналітичного інструментарію управління підприємством рибного господарства (c. 193 - 198)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей економетрики як елемента інформаційно-аналітичного інструментарію управління підприємством рибного господарства та їх практична реалізація за допомогою побудови економетричної моделі. Економетричне моделювання розглядається як дієвий інформаційно-аналітичний інструмент комплексного механізму управління підприємством рибного господарства. Побудована економетрична модель відображує безпосередній вплив на чистий фінансовий результат діяльності рибодобувного підприємства ознак-факторів, що мають сенс інтеграторів результативності відповідних бізнес-процесів і використання факторів виробництва. Обґрунтована необхідність розглядати оцінку ?-коефіцієнтів як необхідного елемента інформаційно-аналітичного інструментарію управління рибогосподарським підприємством. За допомогою проведеного кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що основні напрями і резерви поліпшення фінансового результату і, відповідно, підвищення ефективності управління рибодобувним підприємством, у першу чергу, слід шукати в організації ресурсного забезпечення і раціональному використанні основних виробничих фондів.
Ключові слова: інформаційно-аналітичний інструментарій управління, економетрична модель, факторні показники, параметри рівняння регресії, коефіцієнт
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 8.

Яркіна Наталя Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Керченський державний морський технологічний університет (вул. Орджонікідзе, 82, Керч, АР Крим, 98300, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 65

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Яркина Н. Н. Эконометрические аспекты информационно-аналитического инструментария управления предприятием рыбного хозяйства // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 193–198.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру