УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

20

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 336.001.57.004
Глотов Є. О., Попова О. М.
Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc (c. 125 - 130)

У статті проведено аналіз існуючої методологічної бази оцінки векселя, який є однією з найскладніших категорій цінних паперів. Це обумовлено різноманіттям тих функцій, які він може виконувати в процесі обігу. У цій роботі під векселем розуміється цінний папір, який складений за встановленою законом формою і містить безумовне зобов’язання сплатити зазначену в ньому суму в обумовлені терміни, а також вказується, що українське вексельне право перебуває ще в стадії становлення. Розглядаються моделювання обчислень векселів, які різняться за угодами та платниками. Основна увага в роботі приділяється моделюванню обчислень типових операцій з векселями, а також технології автоматизації облікових обчислень векселів у середовищі Libre Calc із застосуванням вбудованих функцій: ACCRINTM(), PRICEDISC(), YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), RECEIVED(). Розроблено електронну таблицю в середовищі табличного процесора LibreOffice Calc, яка є засобом автоматизації аналізу облікових операцій з векселями і може бути доповнена та адаптована для аналізу операцій у більш складних умовах. Таким чином, проаналізована методологічна база векселів та розроблена електронна таблиця дозволяють аналізувати облікові операції з векселями, а також розробити програму для їх аналізу на мові високого рівня, яку доцільно використовувати як у практичній діяльності, так і в навчальному процесі.
Ключові слова: вексель, процентна ставка векселя, номінал у грошових одиницях, норма прибутковості, дисконтна ставка банку, базис
Рис.: 1. Формул: 13. Бібл.: 13.

Глотов Євген Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]
Попова Ольга Миколаївна – старший викладач, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 11

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Глотов Є. О., Попова О. М. Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc // Бізнес Інформ. – 2016. – №1. – C. 125–130.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру