УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

16

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 330.341.4
Ковальчук О. Я., Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б.
Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС (c. 108 - 114)

У статті розглянуто суть тіньової економіки та етапи дослідження даного явища. Для виявлення основних факторів, які впливають на зміну рівнів коефіцієнта тіньової економіки (ТЕ, у % від ВВП), у середовищі програмного продукту STATISTICA проведено факторний аналіз залежності ТЕ від 29 показників для країн – членів ЄС за 2005–2014 рр. Результати аналізу свідчать про існування щільного оберненого зв’язку залежної змінної «тіньова економіка» з низкою розглянутих чинників, зокрема з індексом людського розвитку, верховенством права, глобальним індексом інновацій, ВНД на душу населення та ВВП на душу населення. Окрім того, деякі фактори тісно пов’язані між собою, що дає підстави зробити висновок про наявність мультиколінеарності. Щоб виділити чинники, які спричиняють суттєвий вплив на значення коефіцієнта тіньової економіки країн – членів ЄС, застосовано метод головних компонент. У результаті проведеного аналізу виділено два ключові фактори та побудовано факторну модель залежності ТЕ від виділених чинників.
Ключові слова: тіньова економіка, прямі та непрямі методи оцінки, факторний аналіз, кореляція, мультиколінеарність
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Ковальчук Ольга Ярославівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Стрельбіцька Наталія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: [email protected]
Сороківська Роксолана Богданівна – студент, Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету (вул. Львівська, 11, каб.1206, Тернопіль, 46020, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Ковальчук О. Я., Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – C. 108–114.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру