УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

23

Розділ: Економіка торгівлі та послуг
УДК 339.378
Кавун-Мошковська О. О.
Структурно-територiальна характеристика розвитку роздрiбної торговельної мережi України (c. 151 - 160)

Метою статті є дослідження структурно-територiальної органiзацiї роздрібної торговельної мережi України, надання ретроспективної характеристики її розвитку протягом 2010–2017 рр. Визначено, що протягом 2010-2017 рр. кiлькість торговельних об’єктiв зменшилася на 39,4%. Установлено, що бiльш розвиненою є роздрiбна торговельна мережа в мiстах і поселеннях мiського типу, питома вага якої на кiнець 2017 р. зросла до 81%. Розглянуто структуру роздрібної торговельної мережi України за видами торговельних об’єктiв. Аналiз показникiв щiльностi розмiщення торговельних об’єктiв та забезпеченостi торговельною площею магазинiв показав скорочення їх значень протягом 2010–2017 рр. У результаті дослідження встановлено, що роздрiбна торговельна мережа України протягом 2010–2017 рр. суттєво зменшила масштабнiсть розвитку, що пов’язано із вiдсутнiстю належної державної пiдтримки галузi, погiршенням економiчної ситуацiї, вiйськовим конфлiктом у схiднiй частинi, тимчасовим скороченням територiальних меж країни. Перспективами майбутніх досліджень у даному напрямі є визначення регiональних особливостей розвитку роздрібної торговельної мережi в Українi.
Ключові слова: роздрібна торговельна мережа, магазин, торговельна площа, забезпеченість торговельною площею магазинiв, щiльнiсть розмiщення, напiвстацiонарний торговельний об’єкт, позамагазинна торгівля.
Табл.: 11. Бібл.: 13.

Кавун-Мошковська Ольга Олександрiвна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 12

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Кавун-Мошковська О. О. Структурно-територiальна характеристика розвитку роздрiбної торговельної мережi України // Бізнес Інформ. – 2018. – №7. – C. 151–160.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру