УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

18

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК
УДК 339.137.2:[631.15:65.011.4]
Пахуча Е. В.
Цінова конкуренція та її вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції (c. 117 - 122)

У статті розглянуто сутність цінової конкурентоспроможності, яка надає можливість сільськогосподарським підприємствам утримати та зміцнити свої позиції на ринку. Визначені основні показники конкурентоспроможності продукції та їх зв’язок з ціновою конкуренцією. Досліджено, що підвищення цінової конкуренції стає можливим завдяки використанню досягнень науково-технічних інновацій і зростанню споживчих властивостей товару. Прослідковано динаміку темпів зміни ціни в часовому періоді на прикладі основних видів сільськогосподарської продукції галузей рослинництва і тваринництва. Проведено дослідження рівня цінової конкурентоспроможності основних видів продукції в сільськогосподарських підприємствах України. Зроблено висновок, що перехід від цінових методів конкуренції до нецінових у вітчизняних умовах є найбільш складним, але необхідним кроком, який позитивно вплине на результати діяльності підприємства не лише в економічному, але і в соціальному аспекті. Перспективою подальших досліджень є вивчення інноваційної складової підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції сільського господарства та її впливу на зміни цінової конкуренції.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарська продукція, цінова конкуренція.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 9.

Пахуча Еліна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Пахуча Е. В. Цінова конкуренція та її вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції // Бізнес Інформ. – 2018. – №9. – C. 117–122.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру