УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Забезпечення майбутніх витрат і платежів у процесах «дью ділідженс» та управління ризиками підприємства
Головацька С. І., Курак А. І.

Головацька С. І., Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів у процесах «дью ділідженс» та управління ризиками підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 394–398.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-394-398

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.631

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні проблем управління підприємницькими ризиками, виборі методів управління, які спрямовані на зниження впливу ризиків на діяльність підприємства, досягнення цілей та позитивного фінансового результату. Розглянуто та проаналізовано теоретичні підходи до розуміння процесу «дью ділідженс», обґрунтовано необхідність даної процедури у процесі управління ризиками, систематизовано складові системи ризик-менеджменту та обґрунтовано важливість використання облікових інструментів. Зроблено висновок, що дана процедура займає важливе місце у процесі управління ризиками та у створенні забезпечень майбутніх витрат і платежів у бухгалтерському обліку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення оптимальної структури звіту щодо надання даної послуги.

Ключові слова: «дью ділідженс», ризик, управління ризиками, забезпечення майбутніх витрат і платежів, облік.

Рис.: 1. Бібл.: 12.

Головацька Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, професор, кафедра бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Курак Анастасія Іванівна – аспірант, кафедра бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бондар В. Методичні засади експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due Diligence. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 8. С. 23–28.
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : підручник / Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А., Головацька С. І., Корягін М. В. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. 280 с.
Вигівська І. М., Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз». 2015. Вип. 1. С. 67–79.
Головацька С. І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. Торгівля, підприємництво, комерція. 2018. Вип. 23.
Головацька С. І., Курак А. І. Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 10. С. 28–38.
Гуцаленко Л. В., Довгаль Е. О. Обліково-інформаційна система забезпечення управління сільськогосподарським підприємством. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 82–91.
Лиховчук В. М. «Due Diligence» (Дью Дилидженс) в Украине: понятие, основные проблемы и возможные перспективы развития. URL: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60324.doc.htm
Мельничук Б. В. Розвиток аудиторського обслуговування аграрного сектору України. Облік і фінанси АПК. 2011. № 2. С. 69–72.
Назаренко І. М., Орєхова А. І. «Дью ділідженс»: сутність, призначення та послідовність проведення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2011. Вип. 20. Ч. І. С. 360–366.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 5 жовтня 2017 р. № 2164-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
П(С)БО 11 «Зобов’язання» : затв. Наказом Міністерства фінансів України 11 лютого 2000 р. № 85/4306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
Сілічева Н. Є. Сутність Due Diligence (Дью Ділідженс) і можливі перспективи розвитку в Україні. Економічний простір. 2011. № 45. С. 288–296.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру