УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Прогнозування основних показників діяльності на ринку медичних страхових послуг в Україні
Лісовська О. О.

Лісовська О. О. Прогнозування основних показників діяльності на ринку медичних страхових послуг в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 117–122.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-117-122

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.9.06

Анотація:
Мета статті полягає у короткостроковому прогнозуванні обсягу чистих страхових премій із застосуванням математичного сподівання на основі аналізу динаміки основних показників за добровільним медичним страхуванням на вітчизняному ринку медичних страхових послуг. Часовим рядом спостереження були роки з 2008 по 2018. З’ясовано місце ринку медичних страхових послуг у структурі страхового ринку України в цілому. Для цього було проаналізовано обсяг чистих страхових премій за всіма видами страхування та окремо за складовими медичного страхування, а саме: безперервному страхуванні здоров’я, страхуванні медичних витрат і страхуванні здоров’я на випадок хвороби. Проаналізовано динаміку чистих страхових премій та виплат за складовими медичного страхування та доведено, що добровільне медичне страхування має тенденцію до зростання. Проведено прогнозування обсягу чистих страхових премій на 2019 рік, застосовуючи математичне сподівання. Беручи до уваги вплив інфляційної складової на номінальний показник, було розраховано реальний показник, проведено прогнозування за номінальним і реальним показниками, проведено порівняння та підтверджено гіпотезу про вплив інфляції. Перспектива подальших досліджень полягає в аналізі основних показників ринку медичних страхових послуг у процесі проходження подальших етапів медичної реформи та підведенні підсумків щодо розвитку ринку.

Ключові слова: ринок медичних страхових послуг, добровільне медичне страхування, охорона здоров’я, чиста страхова премія, прогнозування, математичне сподівання.

Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 12.

Лісовська Ольга Олегівна – аспірант, кафедра фінансових ринків, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Міжнародний документ «Європейська соціальна хартія» від 03.05.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062
Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С. 158–162.
Паянок Т. М., Задорожня Т. М. Економіко-математичні методи у прогнозуванні на прикладі будівельної галузі України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2018. № 22. С. 1052–1057.
Попович І. В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 186–193.
Гринчишин Я. М., Прокопюк А. В. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 622–626.
Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2008–2018 роки. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
Консолідовані звітні дані страхового ринку України за 2008–2018 роки. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Konsolidovani-zvitni-dani.html
Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
Паянок Т. М. Методи прогнозної екстраполяції в аналізі податкових надходжень // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ірпінь, 29–31 берез. 2016 р.). Ірпінь, 2016. С. 189–192.
Зведена таблиця індексів інфляції. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000042.html
Белінська Я., Биховченко В. Інфляційні тенденції та стабільність національної грошової одиниці України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 8. С. 12–15.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру