УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності
Агавердієва Х. Ф., Іванісов О. В., Лебединська О. С.

Агавердієва Х. Ф., Іванісов О. В., Лебединська О. С. Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 157–161.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-157-161

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657:005.97

Анотація:
Метою цієї роботи є обґрунтування необхідності проведення соціального аудиту на вітчизняних підприємствах Обґрунтовано актуальність і необхідність проведення соціального аудиту в контексті соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено теоретичне обґрунтування поняття «соціальний аудит». Узагальнено особливості проведення соціального аудиту у визначених підсистемах соціально-трудової сфери з використанням особливостей зарубіжного досвіду. Перспективами подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей організації проведення соціального аудиту при здійсненні господарської діяльності сучасними підприємствами. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми та технології соціального аудиту.

Ключові слова: аудит, соціальний аудит, соціальна відповідальність, соціально-трудові відносини, корпоративна соціальна відповідальність.

Табл.: 3. Бібл.: 13.

Агавердієва Халіда Фаіддінівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Іванісов Олег Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Лебединська Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воловик О. А. Виды и функции социального аудита. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-funktsii-sotsialnogo-audita
Гришина Т. В. Технология проведения социального аудита // Социальный аудит: проблемы развития. М. : АтиСо, 2010. С. 24–32.
Емелин В. Н., Скворцова Ю. Н. Социальный аудит как метод повышения эффективности деятельности предприятия. Молодой ученый. 2013. № 7. С. 161–163.
Закон України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 23. Ст. 243.
Концепція формування національної моделі соціального аудиту. URL: lir.lg.ua/docs/Konzep_naz_model.doc
Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Чернобай Л. І., Романишин С. Б., Вацик Н. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 328 с. URL: http://pidruchniki.com/91800/sotsiologiya/sotsialniy_audit
Маслова В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2014. 492 с. URL: http://stud.com.ua/26237/menedzhment/audit_upravlinnya_personalom
Полякова С. В. Соціальний аудит як технологія управління соціальними процесами. Економіка розвитку. 2011. № 1. С. 46–49.
Руденок О. Ю. Фінансові аспекти фінансового аудиту. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2012_34/Rudenok.pdf
Lehman G. Reclaiming the publicsp here: problems an dprospects for corporates ocialand environmental accounting. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104523540190476919
Социальный аудит : учебник / под. общ. ред. А. А. Шулса, Ю. Н. Попова. М. : АТИСО, 2013. 620 с.
Bjorkman H., Wong E. The role of social auditors. A categorization of the unknown. Uppsala University. Department of Business Studies. 2003. P. 50.
Шулус А. А., Попов Ю. Н. Концепция российской модели социального аудита. Народонаселение. 2007. № 4. С. 4–9.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру