УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічний розвиток територій на основі подолання регіональних асиметрій
Забарна Е. М.

Забарна Е. М. Стратегічний розвиток територій на основі подолання регіональних асиметрій. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 101–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-101-107

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.146.2

Анотація:
Сучасні процеси реформування відносин між «центром» і «регіоном», а також необхідність формування самодостатніх територіальних громад потребують глибоких досліджень та науково обґрунтованих підходів до формування регіональної політики та стратегії розвитку території України на основі створення правових і фінансових складових самоврядування, що і є метою даної статті. Визначено основні причини посилення асиметрії в регіональному розвитку, серед яких виділено, що регіони з різною структурою економіки по-різному адаптуються до нових умов господарювання. Показано, що міжрегіональні відмінності є відображенням все більшої диференціації між економічною (різниця у формах власності та секторах економіки) та соціальною (різні групи населення) складовими. Здійснено аналіз розвитку регіонів України за показниками: ВРП, рівня конкурентоспроможності в промисловому виробництві, інноваційної активності реального сектора, кадрового потенціалу та функціонування ринку праці. Показано, що головним завданням реформування регіонального розвитку держави має стати регіональна демократія як система, що ефективно та послідовно дає можливість державі зі складною регіональною структурою, територіальним громадам з різним культурно-мовним складом жити в гармонії та економічному благополуччі. Особливу увагу при цьому необхідно зосередити на: забезпеченні умов для регіональної економічної та бюджетної самодостатності; створенні умов для притоку інвестицій з метою реструктуризації регіональних економік; створенні нової системи управління комунальним господарством за участі регіональних і місцевих органів влади; реформі фінансово-бюджетної та податкової системи відповідно до потреб регіонів; розробці планів та стратегій розвитку окремих територій; урегулюванні норм і правил функціонування ринку землі; чіткому визначенні ролі та місця місцевих органів влади в управлінні державною власністю.

Ключові слова: регіональний розвиток, стратегія, територіальні громади, реструктуризація, мобілізація ресурсів, диференціація, потенціал.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Забарна Елеонора Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічних систем та управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Забарна Е. М. Стратеґування як інструмент соціально-економічного розвитку реального сектору регіонів // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. Ілляшенко Н. С. Суми : Територія, 2018. С. 93–115.
Кухарская Н. А. Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы : монография. Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. 519 с.
Забарна Е. М., Чередниченко В. А. До питання формування правових та фінансових передумов самоуправління регіонів та територіальних громад. Економічний форум. 2018. № 1. С. 62–67.
Мельник Л. Г. Экономика развития : учебник. Сумы : Университетская книга, 2013. 784 с.
Бутко М. П., Попело О. В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 7–20.
Вахович І. М., Гавура В. О. Формування конкурентоспроможної економіки регіонів України : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2013.
Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи : монографія / за ред. Гейця В. М. Київ : Логос, 1999. 497 с.
Павлов В. І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації : дис. … д-ра екон. наук. Луцьк, 2000.
Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. Київ : Вікар, 2001. 374 с.
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. № 2850-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
Валовий регіональний продукт (2004–2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vrp/vrp2018_u.zip
Капітальні інвестиції за регіонами за 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ibd/iki_reg/iki_reg_u/kireg_17_u.htm
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2017 рік. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Otsinka-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-2018-r.-prezentatsiyni-materiali.pdf
Офіційний сайт Державного управління статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Ч. І, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/12/zb_ru12017pdf.zip
Центр розвитку місцевого самоврядування. URL: http://ofis.odessa.gov.ua/obyednani-gromady-oblasti/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру