УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти
Дрималовська Х. В.

Дрималовська Х. В. Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 108–114.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-108-114

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:377

Анотація:
Мета даної роботи полягає в дослідженні особливостей вітчизняного та міжнародного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти (ЗВО). На основі вивчення праць науковців наведено етапи розвитку освіти осіб із особливими потребами в Україні; представлено форми навчання студентів із особливими потребами; вказано відмінності інклюзивної форми навчання від інших. Вивчено міжнародний досвід щодо розвитку інклюзивного підходу на прикладі університетів Канади, США, Європейського університету Віадріна, Університету Осло, Університету Масарика. Розглянуто особливості запровадження та реалізації інклюзії у ЗВО України на прикладі Національного університету «Львівська політехніка», Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Сумського державного університету. Сформовано план розвитку інклюзії у ЗВО з ідентифікуванням основних її напрямів і способів реалізації.

Ключові слова: заклад вищої освіти, інклюзія, архітектурна доступність.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Дрималовська Христина Василівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
Когут С. Інклюзія у вищій школі України: сучасний стан та перспективи. PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie. Seria «Pedagogika». 2011. T. XX. S. 137–145.
Авксентьєва Т. А., Лісниченко А. П. Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». 2016. Вип. 48. С. 135–138.
Понікаровська С. В. Особливості процесу соціалізації студентів у вищій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 10. С. 62–65.
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч. посіб. / А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін. ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. Полтава : ПУЕТ, 2018. 261 с.
A Guide to Universities in North America for Students with Special Needs. URL: https://www.wes.org/advisor-blog/universities-north-america-special-needs-students/
Europa-Universitat Viadrina. Studying with disabilities. URL: https://www.europa-uni.de/en/internationales/Students/Incomings/Diversity-and-Inclusion/index.html
Universiteit Leiden. Studying with a disability. URL: https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/exceptional-circumstances/studying-with-a-disability/studying-with-a-disability/leiden-university/guest?cf=leiden-university&cd=guest
University of Oslo. Special needs and leave of absence. URL: https://www.uio.no/english/studies/special-needs-leave-part-time/
Чеський Університет Масарика: Як зробити навчання доступним для всіх. URL: https://osvitoria.media/experience/cheskyj-universytet-imeni-masaryka-yak-zrobyty-navchannya-dostupnym-dlya-vsih/
Національний університет «Львівська політехніка» розширює можливості для розвитку інклюзивної освітньої політики. URL: http://lp.edu.ua/news/2019/nacionalnyy-universytet-lvivska-politehnika-rozshyryuye-mozhlyvosti-dlya-rozvytku
Основні результати роботи колективу Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 р. URL: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2017/6119/zvit_rektora_2016_1.pdf
Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Інклюзивна освіта. URL: https://chmnu.edu.ua/inklyuzivna-osvita/
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Студенти з особливими потребами. URL: https://kpi.ua/616-4
Сумський державний університет. Для осіб з особливими освітніми потребами. URL: https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/public-info/special-educational-needs.html
Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2013. № 10. С. 12–21.
Софій Н. Індекс інклюзії або наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту? URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3057/1/Sofiy_N.pdf
Бондар Т. І. Створення інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2014. Vol. ІІ. Issue 27. P. 20–24.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру