УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації та інформатизації економіки
Дибач І. Л.

Дибач І. Л. Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації та інформатизації економіки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 115–122.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-115-122

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.46:658

Анотація:
У статті розглянуто передумови формування ринку освітніх послуг як відповіді на загрози та виклики, що має наша країна в контексті інтеграції вітчизняної економіки до світової економічної системи. Визначено, що, незважаючи на різноманітні підходи до трактування терміна «освітні послуги», дослідники окреслюють ряд характеристик, що їм притаманні. Зазначено, що особливий вплив на становлення вітчизняного ринку освіти мають соціалізація та інформатизація економіки. Розглянуто соціалізацію економіки як чинник підвищення рівня якості життя та ефективності управління трудовими відносинами. Опрацьовано напрямки імплементації соціалізації економіки. Встановлено, що інформатизація економіки є процесом формування умов задоволення інформаційних потреб, центром якого є людина. Вивчено процес становлення економіки знань та виділено етапи становлення інформаційного суспільства. В контексті соціалізації та інформатизації економки запропоновано розглядати освітні послуги відповідно до концепції потрійної спіралі, що дозволяє збалансувати відносини між державою, бізнесом і закладами вищої освіти.

Ключові слова: освітні послуги, заклади вищої освіти, соціалізація, інформатизація

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Дибач Інна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про освіту» від 05.09.2015 р. № 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Проект Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65599
Трубич С., Майкович Т. Формування та розвиток ринку освітніх послуг як передумова входження України в ЄС (деякі підходи до уточнення понятійного апарату дослідження). Вісник ТАНГ. 2003. № 5-1. С. 145–150.
Дибач І. Л., Парсяк В. Н., Парсяк К. В. Управління якістю освітніх послуг : монографія. Миколаїв : Видавництво «Талісман», 2014. 296 c.
Мінакова Т. П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах. Економiка та держава. 2016. № 1. С. 112–117.
Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія. Київ : КНЕУ, 2001. 208 с.
Артюхіна М. В., Кравченко Н. В. Якість послуг вищої школи: сутність і оцінка. Економіка та право. 2010. № 3. С. 35–40.
Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів. Економіка України. 2015. № 3. С. 41–53.
UNDP-Доповідь про людський розвиток-2018. Індекси та показники людського розвитку: Оновлена статистика за 2018 рік. URL: http://hdr.undp.org/en/data
Кириленко В. І., Кириленко Л. М. Соціалізація економіки як тенденція розвитку суспільства. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія « Економіка і право». 2010. Вип. 10. С. 3–8.
Бєляков К. І. Інформатизації в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення : монографія. Київ : КВЦІ, 2008. 576 с.
Фінагіна О. В., Гафіяк А. М. Стратегічні напрями розвитку інформатизації національної економіки. Економіка і регіон. 2009. № 2. C. 61–63.
The informative site of the World bank (2013). URL: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
Ocaдчий В. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів засобами комп’ютерно-орієнтованої системи навчання. Iнфoрмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi. 2008. Вип. 2. С. 90–94.
Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии : монография / пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова. Томск, 2010. 237 с.
Романовський О. О. Роль моделі «потрійної спіралі» Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 32–43.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру