УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні
Хаустова В. Є., Решетняк О. І.

Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 122–137.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-122-137

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 26

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 001:89:35

Анотація:
Метою роботи є розгляд організаційних моделей управління науковою сферою країн ЄС і визначення пріоритетних напрямків розвитку наукової діяльності України. Наведено характеристику організації наукової діяльності в ЄС та окремих його країнах. Охарактеризовано сутність європейського дослідницького простору. Надано порівняльну характеристику Рамкових програм ЄС. Розглянуто особливості організації наукової діяльності в Німеччині, Франції та Великій Британії. Наведено загальну структуру організації наукових досліджень у Німеччині. Визначено основні елементи системи управління та розвитку наукової діяльності в Німеччині, Франції та Великій Британії. Охарактеризовано основні стратегічні документи, які спрямовані на сприяння розвитку науки в окремих країнах ЄС. З метою порівняння організації управління науковим розвитком країн ЄС з Україною надано характеристику вітчизняної моделі організації наукової діяльності. Наведено схему управління науково-технічним розвитком в Україні. Зроблено порівняння систем розвитку науки в деяких країнах ЄС та Україні за окремими ознаками. Визначено, що науково-технічний розвиток України повинен забезпечувати максимальну відповідність технологічного прогресу назрілим суспільним потребам і стимулювати науковий пошук, спрямований на формування інноваційних знань з метою втілення їх у повсякденну практику. Обґрунтовано необхідність реформування системи організації наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: наукова діяльність, науково-технічний розвиток, європейський дослідницький простір, система організації наукової діяльності.

Рис.: 4. Табл.: 6. Бібл.: 16.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Решетняк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення 05.07.2019).
Зиновьева Е. С., Ширяева Г. Н. Особенности научной политики Франции: анализ опыта Национального центра научных исследований. Государственное управление. 2013. № 40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nauchnoy-politiki-frantsii-analiz-opyta-natsionalnogo-tsentra-nauchnyh-issledovaniy (дата зверенення 05.07.2019).
Ибрагимова К. Европа-2030: рамочная программа Европейского Cоюза по исследованиям и технологическому развитию. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/1f6/Ибрагимова%20Обозреватель%2011%20(334)%202017-51--61.pdf (дата звернення 05.07.2019).
Селезнева И. Е., Клочков В. В. Институциональные проблемы организации прикладных исследований и разработки высокотехнологичной продукции // Проблемы управления научными исследованиями и разработками: материалы Третьей науч.-практ. конф. (Москва, 26 окт. 2017 г.). М., 2017. C. 151-157.
Ситнік В. П. Сучасна політика ЄС у сфері наукової діяльності. Офіційний портал Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/02.htm (дата звернення 05.07.2019).
Сільнова А. О. Організаційно-правові аспекти розвитку політики Європейського Союзу в сфері наукової діяльності. Проблеми європейської інтеграції у сфері освіти і науки. Порівняльно правові дослідження, 2009. № 1. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18364/26-Silnova.pdf?sequence=1 (дата звернення 05.07.2019).
Яник А. А., Попова С. М. Основные особенности современной научной политики в Германии. Современное образование. 2016. № 2. С. 25–51. URL: http://e-notabene.ru/pp/article_18931.html (дата звернення 05.07.2019).
Завгородняя В. В. Особенности финансирования науки и инноваций в зарубежных странах на примере Великобритании и Китая. Молодой ученый. 2017. № 7. С. 245–250. URL https://moluch.ru/archive/141/39607/ (дата звернення 05.07.2019).
Astakhova E. V., Reshetnyak E. I., Ilchenko V. V. The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production Development. // IOP Publishing Ltd IOP Conference. Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 272. Issue 3. Section two. URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032218/pdf (дата звернення 05.07.2019).
European Research Area (ERA). URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en (дата звернення 05.07.2019).
Germany: Structure of the research system. URL: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/de/country?section= Overview& subsection=StrResearchSystem (дата звернення 02.07.2019)
High-Tech-Strategy 2025.URL: www.bmbf.de (дата звернення 05.07.2019).
Horizon 2020. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (дата звернення 05.07.2019).
The Lisbon Strategy 2000 – 2010. An analysis and evaluation of the methods used and results achieved. Directorate general for internal policies policy department a: economic and scientific policy employment and social affairs. URL: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf (дата звернення 05.07.2019).
The European Research Council (ERC). URL: https://erc.europa.eu/about-erc/mission (дата звернення 05.07.2019).
Country Profiles. Horizon 2020. Ukraine. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру