УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики
Токарчук В. В., Насаченко М. Ю.

Токарчук В. В., Насаченко М. Ю. Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 138–143.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-138-143

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.8:336.7

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні та кількісній оцінці впливу дестабілізуючих факторів на досягнення цілей монетарної політики шляхом застосування економіко-математичного моделювання, а саме – методу системної динаміки. Даний підхід до моделювання дозволяє враховувати складні та множинні взаємозв’язки в економічній системі, а також відтворювати реальні історичні тенденції. На основі розробленої моделі досліджено різні сценарії впливу ризиків на цінову стабільність, зокрема зростання частки тіньової економіки, зміна цін на енергоносії, дисбаланс міжнародної торгівлі. На прикладі сценарного аналізу доведено, що спричинені макроекономічною нестабільністю загрози суттєво позначаються на ефективному проведенні монетарної політики. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розширення макромоделі додаванням фінансового, податково-бюджетного та інших секторів для найбільш точного відтворення функціонування економіки країни, зокрема з урахуванням тіньового сектора.

Ключові слова: системна динаміка, монетарна політика, моделювання, сценарний аналіз, дестабілізуючі фактори.

Рис.: 6. Бібл.: 14.

Токарчук Віктор Васильович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Насаченко Марія Юріївна – магістр, кафедра фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Баженова О. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази. Наукові записки НаУКМА, 2018. Т. 3. № 1. С. 3–8. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/6
Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
Міщенко В., Сомик А., Лисенко Р. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в умовах кризи : науково-аналітичні матеріали. Вип. 16. Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2010. 96 с. URL: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70698
Меркулова Т., Акулова Г. Критичний аналіз негативних та позитивних наслідків податкової конкуренції на основі відповідних моделей. Бізнес Інформ. 2012. № 4. С. 204–207.
Ніколайчук С., Шоломицький Ю. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 233. С. 58–69.
Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації / за ред. д-ра екон. наук. проф. І. Г. Лук’яненко. Київ : НаУКМА, 2017.
Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України на 2016–2020 роки. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38098167
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. моногр. / Геєць В., Сіденко В., Скрипниченко М. та ін. / за ред. д-ра екон. наук М. І. Скрипниченко. Київ, 2012. 720 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/99.pdf
Шумська С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 7–30.
Bala B. K., Arshad F. M., Noh K. M. System dynamics modeling and simulations. Singapore : Springer Singapore, 2017. 278 p.
Models for the analysis of the state’s financial security indicators dynamics / Guryanova L. S., Klebanova T. S., Milevskiy S. V., Nepomnyaschiy V. V., Rudachenko O. A. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Вип. 1. С. 254–264.
Sterman J. D. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Library of Congress Cataloging in Publishing Data, 2000. URL: https://www.academia.edu/36052677/Sterman_I_1_ISBN_007238915X_TITLE_BUSINESS_DYNAMICS_SYSTEMS_THINKING
Wheat D., Jr. The Feedback Method: A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics : PhD dissertation in Economics. Bergen, 2007.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру