УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості
Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М.

Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 14–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-14-19

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:658.1:005

Анотація:
Будь-яке підприємство зацікавлено в підвищенні рівня його фінансової безпеки, який свідчить про стабільну фінансово-господарську діяльність, його розвиток і конкурентоспроможність. Метою статті є контент-аналіз і систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття «фінансова безпека підприємства», а також розвиток понятійного апарату теорії менеджменту за рахунок дефініції фінансової безпеки як об’єкта управління. Досліджено дефініцію поняття «фінансова безпека підприємства» та проаналізовано сучасні підходи та особливості його трактування. На основі проведеного контент-аналізу і визначених сутнісних ознак фінансової безпеки підприємства авторами визначено дефініцію, яка відрізняється комплексністю та логічною узгодженістю з базовими категоріями «безпека» та «фінанси». Запропоноване у статті власне визначення є підґрунтям для подальших досліджень і дозволяє спрямувати більш детальну увагу на зміст і узгодженість фінансових інтересів підприємства із наявним потенціалом, незбалансованість яких призводить до порушень фінансової безпеки та потребує прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий стан, фінансова стійкість, захищеність фінансових інтересів.

Бібл.: 18.

Краснокутська Наталія Станіславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Коптєва Ганна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства. Економічний простір. 2008. № 9. С. 140–148.
Krutova A., Staverskaya T., Shevchuk I. The problems of the enterprises’ financial security. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. Вип. 1. С. 93–105.
Blakyta G., Ganushchak T. Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15. Issue 2. Р. 248–256.
Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 295 с.
Фадєєва Г. М., Семченко О. О. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1. С. 52–59.
Воробйов Ю. М., Воробйова О. І., Блажевич О. Г. Фінансова безпека будівельних підприємств : монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.
Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Ника-Центр, Эльга, 2004. 784 с.
Нартова І. В., Кіріченко Я. О. Сутність дефініції «фінансова безпека» та суміжних категорій і понять. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102433.doc.htm
Воробйова О. І. Фінансова безпека на мікро- та макрорівнях. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 2. С. 6–10.
Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 22–26.
Куцик В. І., Бартиш А. І. Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління: проблеми забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С. 250–255.
Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія. Київ : ЦУЛ, 2015. 128 с.
Половнев К. С. Механизм обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2002. 34 с.
Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2009. № 4. С. 133–136.
Демченко І. В. Фінансова безпека суб’єкта господарювання: сутність та умови виникнення. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2010. Т. 1. Вип. 6. С. 35–38.
Лаврова Ю. В. Фінансова безпека підприємства: класифікація загроз. Економічний аналіз. 2011. № 9. Ч. 2. С. 274–277.
Кудрицька Ж. В. Cистема управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=897
Финансовая безопасность // Финансовая библиотека. URL: http://MaBiCo.ru/lib/1979.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру