УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності
Карасьова Н. А.

Карасьова Н. А. Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 154–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-154-160

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.564.2

Анотація:
Питання розвитку експортного потенціалу аграрного сектора вимагають розробки певного дослідницького інструментарію, методології, яка дасть можливість на певному рівні абстрагування зрозуміти організаційні аспекти розвитку експортоорієнтованої діяльності та, як результат цього, забезпечити ефективну діяльність суб’єктів господарювання на всіх ієрархічних рівнях. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних основ і технології науково-дослідницького процесу щодо розвитку експортоорієнтованої діяльності в цілому і в аграрному секторі зокрема. У результаті обґрунтовано доцільність застосування системного підходу при виявленні проблем, особливостей і стратегічних пріоритетів розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені основні елементи матеріальної системи у сфері експортоорієнтованої діяльності, такі як ресурсний потенціал, інфраструктурне забезпечення та суб’єкти господарювання, які під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища впроваджують виробничу та збутову діяльність товарної продукції та послуг. Визначені аналітична, методична, прикладна та концептуальна площини дослідження експортоорієнтованої діяльності.

Ключові слова: методологія, експортоорієнтована діяльність, аграрний сектор.

Рис.: 1. Бібл.: 20.

Карасьова Наталія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Афанасьев В. Г. Моделирование как метод исследования социальных систем // Системные исследования : ежегодник. М. : Наука, 1982. 402 с.
Гнидченко А. А. Совершенствование методов оценки структуры и базы экспортного потенциала за счет диверсификации экспорта. Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. № 1. С. 83–109.
Зінчук Т. О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна – ЄС. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 79–87.
Энциклопедический словарь бизнесмена: менеджмент, маркетинг, информатика / под общ. ред. М. И. Молдованова. Киев : Техника, 1993. 856 с.
Карасьова Н. А. Методологія дослідження рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрного сектору. Science of Europe. 2016. No. 2. Р. 18–21.
Касти Дж. Большие системы: связность, сложность, катастрофы. М. : Мир, 1982. 216 с.
Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1986. 401 с.
Кваша С. М. Експортний потенціал галузей АПК в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. 2012. № 169. С. 97–102.
Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. Міжнародна економічна політика. 2008. № 1/2. С. 241–271.
Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 54–62.
Пузанов І. І. Світова практика реалізації стратегії стимулювання експорту. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 2. Т. 1. С. 29–38.
Риженков М., Галько С., Мовчан В. Вплив поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між ЄС та Україною на торгівлю сільськогосподарськими товарами. Консультативна робота APD/PP/01/2013. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/News/2013/PolPap_01-2013_DCFTA_ukr.pdf
Светуньков С. Г., Хан Т. В. Логико-гносеологическая терминология в экономике (краткий словарь). СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 125 с.
Системный анализ в экономике и организации производства / под общ. ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. Л. : Политехника, 1991. 398 с.
Философский словарь. М. : Политиздат, 1968. 124 с.
Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
Яценко О. М., Невзгляд Н. Г., Невзгляд А. Г. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 39–48.
Balassa B. Trade Liberalisation and “Revealed“ Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies. 1965. Vol. 33. Р. 99–123.
Michaelly M. Exports and growth: an empirical investigation. Journal of Development Economics. 1977. Vol. 4. Issue 1. P. 49–53.
Wagner J. Exports and Productivity: A Survey of the Evidence from Firm-level Data. The World Economy. 2007. Vol. 30. Issue 1. Р. 60–82.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру