УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства
Душак М. І.

Душак М. І. Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 205–211.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-205-211

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.15

Анотація:
Метою статті є дослідження концептуальних засад формування фінансової архітектури підприємства та встановлення взаємозв’язків між ними. Визначено, що термін «фінансова архітектура» вживається на макро- та мікроекономічному рівнях і несе різне змістовне навантаження. Виокремлено два базові підходи щодо його визначення: як динамічної системи та як сукупності певних елементів. Після систематизації існуючих підходів до тлумачення фінансової архітектури надано авторське розуміння даного поняття. Визначено, що головною метою формування фінансової архітектури підприємства є забезпечення зростання ринкової вартості бізнесу та задоволення інтересів власників підприємства як головних стейкхолдерів. Основними елементами фінансової архітектури підприємства є структура власності, структура капіталу, корпоративне управління та контроль, а також фінансова модель. Запропоновано базові принципи формування фінансової архітектури. Визначено взаємозв’язок між фінансовою архітектурою, фінансовою стратегією та бізнес-моделлю підприємства.

Ключові слова: структура капіталу, структура власності, корпоративне управління, фінансова модель, стратегія.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Душак Майя Іванівна – аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Myers S. C. Financial architecture. European Financial Management. 1999. Vol. 5. Issue 2. P. 133–141.
Прудников А. О. Финансовая архитектура интегрированной корпоративной структуры: сущность, особенности формирования. Экономика и управление: теория и практика. 2016. № 2. С. 52–60.
Лактіонова О. А., Лук’яненко А. С. Кластеризація типів фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 5. С. 71–77.
Степанова А. Н., Балкина Е. А. Финансовая архитектура компаний на разных этапах жизненного цикла: влияние на эффективность российских компаний. Корпоративные финансы. 2013. № 3. С. 4–15.
Семенюк В. О. Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорації. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 125–128.
Житар М. О., Немсадзе Г. Г. Концептуальні засади забезпечення фінансової архітектури корпорацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 24 (2). С. 89–91.
Калінська І. Механізм оптимізації фінансової архітектури збиткового підприємства. Економічний аналіз. 2012. Т. 11 (2). С. 279-285.
Бичкова Н. В., Яровий А. Т. Моделювання впливу фінансової архітектури національних корпорацій на ефективність фінансової діяльності. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2011. № 16. С. 14–23.
Barclay M. J., Smith C. W. On Financial Architecture: Leverage, Maturity, And Priority. Journal of Applied Corporate Finance. 1996. Vol. 8. Issue 4. P. 4–17.
Наконечна А. С. Динамічні характеристики фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах ділових циклів. Финансы, учет, банки. 2016. № 1. С. 265–275.
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / пер. с англ. Н. Барышниковой. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 1008 с.
Бычкайло И. Бизнес-модель: история термина и разновидности его понимания. Экономические стратегии. 2016. № 6. С. 190–196.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру