УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичні рекомендації щодо зростання інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств
Аболхасанзад Алиреза

Аболхасанзад Алиреза Методичні рекомендації щодо зростання інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 217–224.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-217-224

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.011: 334.02

Анотація:
У статті встановлено, що в сучасних умовах господарювання, які характеризуються постійними трансформаціями та неоднозначними тенденціями в економіці України, особливого значення набувають процеси розвитку паливно-енергетичних підприємств, які впливають на функціонування інших сфер. Визначено необхідність формування інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств. Обґрунтовано зміст інвестиційної привабливості, запропоновано заходи щодо її підвищення на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Застосовуючи економіко-математичний апарат, встановлено залежність між системними чинниками, що характеризують фінансовий та інвестиційний стан, рівень безпеки, просторове забезпечення, інвестиційну інфраструктуру, особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу, та інтегральним показником інвестиційної привабливості на основі застосування методу кореляційно-регресійного аналізу. Це дозволяє запропонувати методичні рекомендації щодо її зростання задля забезпечення економічного розвитку паливно-енергетичних підприємств. Удосконалено систему інформаційно-аналітичного забезпечення економічної оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, паливно-енергетичні підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення.

Рис.: 6. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 10.

Аболхасанзад Алиреза – здобувач, кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Becker I. G. Human Capital: Theoretical and empirical analysis with special reference to education. University of Chicago Press, 1993. 390 p.
Костюк Т. І. Інвестиційна привабливість економіки України: реалії та перспективи. Вісник Донецького інституту соціальної освіти : у 3-х т. 2005. Т. І. № 1. С. 48–58.
Малахова Ю. А. Інвестиційна привабливість підприємства та чинники, що її визначають. Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 21. Ч. 2. С. 55–58.
Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств. Економіст. 2001. № 1. С. 52–60.
Манойленко О. В., Стригуль Л. С. Напрямки удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Сталий розвиток економіки. 2012. № 7. С. 88–94.
Пруненко Д. О., Грицьков Є. В., Алиреза Аболхасанзад. Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 1. С. 18–22.
Скрипник Ю. В. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2006. Вип. 11. С. 794–799. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/165.pdf
Тютюнник В. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. URL: https://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/656.html?view=material
Чорна Л. О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 24. С. 4–6.
Шпортько Г. Ю., Козенкова Н. П., Козенкова В. Д. Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3550

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру