УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами
Ізмайлов Я. О.

Ізмайлов Я. О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 231–239.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-231-239

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 15

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.4; 336.22

Анотація:
Метою статті є узагальнення проблем ринку цінних паперів України та розробка пропозицій щодо розвитку системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами. Наведено тлумачення таких категорій, як «цінні папери», «фінансові інвестиції», «фінансові активи» та «фінансові інструменти» з метою їх застосування в бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Наведено узагальнену класифікацію цінних паперів для потреб обліку й оподаткування. Визначено особливості функціонування фондового ринку України та відносин, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності в цій сфері. Запропоновано стратегічні напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні. Виявлено та згруповано за напрямками розв’язання основні проблеми обліку та оподаткування операцій з цінними паперами в Україні. Обґрунтовано порядок відображення операцій з цінними паперами на рахунках бухгалтерського обліку та визначено особливості їх оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку та оподаткування операцій з цінними паперами, що дозволяють створити прозорі та зрозумілі правила для інвесторів та зацікавлених суб’єктів. Обґрунтовано позитивний вплив поданих рекомендацій на інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємств та економіки України в цілому.

Ключові слова: бухгалтерський облік, оподаткування, інвестиційні ресурси, розвиток, інвестор, цінні папери, фінансові інвестиції, фондовий ринок, оцінка.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Ізмайлов Ярослав Олексійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра податкової політики, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ», ЛТД, 1995. 315 с.
Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України.2014. № 12. С. 4–19.
Загородній А., Вознюк Г., Смовженко Т. Фінансовий словник. Київ : Знання, 2000. 323 с.
Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1998. 152 с.
Тарасюк Д. С. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Львів, 2015. 218 с.
Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 256 с.
Крупка Я. Д. Облік інвестицій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2001. 302 с.
Маркс К. Капітал : у 3 кн. Київ : Вид-во політ. літератури України, 1982. 932 с. (Кн. 1 : Процес виробництва капіталу ; Кн. 2 : Процес обігу капіталу ; Кн. 3 : Процес капіталістичного виробництва, взятий в цілому).
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (ІV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010
Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру